Αρχιτέκτονας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2005), μέλος ΤΕΕ, με ενδιαφέρον και γνώσεις στις Αποκαταστάσεις Μνημείων, εμπειρία αρχιτεκτονικών μελετών και στα μεταλλικά κτίρια, ευχέρεια στην επικοινωνία, γνώσεις ΓΟΚ, AutoCAD 2D-3D, cadware, Tekla, Microsoft Office, Photoshop, αγγλικά, αναζητά εργασία ή συνεργασία με τεχνικά – μελετητικά γραφεία στην περιοχή της Αχαΐας. Τηλ.: 6974754258, e-mail: kyrlek@yahoo.gr