Νέα αρχιτέκτονας mηχανικός, απόφοιτη πανεπιστημίου πατρών (2008) και μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στον αρχιτεκτονικό φωτισμό,msc light and lighting, university college london (2010), αναζητά εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή τεχνική εταιρία στην ευρύτερη περιοχή πατρών.