ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε( ΑΠΟ 06/04/2009 ΕΩΣ)

 

 1. Νομοθεσία : περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κρατούς και οικοδομής αυτών : γενικού οικοδομικού κανονισμού του κράτους : περιλαμβάνουσα κωδικοποιημένην την ύλη διταγμάτων περί σχεδίων πόλεων και γενικού οικοδομικού κανονισμού ως ισχύει σήμερον μεθ' όλων των σχετιζομένων προς αυτά νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ. : και νομολογίαν Συμβουλίου Επικρατείας, Αρείου Πάγου και λοιπών δικαστηρίων μέχρι του 1939, γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέως Αρείου Πάγου και άλλων νομομαθών, διατριβάς, μελέτας, σχόλια, παρατηρήσεις κλπ. / Πάνου Γ. Ζάκα, Αλέκου Γ. Ζάκα, Αποστ. Γ. Ζάκα, εκδ. Τζάκα-Δελαγραμμάτικα , 1939
 2. Μεθοδολογίες ελέγχου δομικής ακεραιότητας σπογγώδων οστών / Αναστασόπουλος Θ. Γεώργιος: Διδακτορική Διατριβή, 2008
 3. Έλεγχος ρομπότ για το χειρισμό υφασμάτων κατά τη ραφή βασιζόμενος σε μεθόδους Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ανάδραση Όρασης / Παρασκευή Θ. Ζαχαριά: Διδακτορική Διατριβή, 2008
 4. Μελέτη οστεοενσωμάτωσης οστικών εμφυτευμάτων / Κόκκινος Πέτρος: Διδακτορική Διατριβή, 2008
 5. Περί συστημικών παρεμβάσεων σε αειφόρα βιομηχανικά οικοσυστήματα υπό το πρίσμα της κοινωνικοτεχνικής προσέγγισης / Γιάννης Μουζακίτης: Διδακτορική Διατριβή, 2008
 6. Ιστορικό λεύκωμα αχαϊκής βιομηχανίας 1825-1975 / Νικόλαος Β. Σαραφόπουλος, εκδ. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών , 2008
 7. Η Πατραϊκή Δημαρχία στο Β' τέταρτο του 20ου αιώνα : 1926-1951 : απο τα σωζόμενα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου / Επιμέλεια, εισαγωγή, σημειώσεις Βασίλη Κ. Λάζαρη, εκδ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών , 2008
 8. Αρχιτεκτονική στην Κρήτη (4η: 2008: Κρήτη) : 4η Triennale 2004-2007, εκδ. Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου , 2008
 9. Συναθροίσεις = Synathroisis : Κατάλογος έκθεσης / επιμ. Γιώτα Αδηλενίδου, Σοφία Βυζοβίτη ; μετφρ. Γιώτα Αδηλενίδου, Μαρί-Πιέρ Αυγέρη, Αιμιλία Κοτζαμάνη [κ.ά.] , εκδ. ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας : Παπασωτηρίου , 2008
 10. Λεξικό Γαλλοελληνικό : στη νεοελληνική- δημοτική γλώσσα : με 66.000 λέξεις και πολλούς επιστημονικούς, τεχνικούς και εμπορικούς όρους κατά το σύστημα των νέων λεξικών που κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο / Χάρη Πάτση ; Σύνταξη-επιμέλεια Όθων Αργυρόπουλος ; Ειδικός γλωσσικός και τυπογραφικός επιμελητής-διορθωτής Γιώργος Φατούρος, εκδ. Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων , 1967
 11. Στρατηγικό σχέδιο παρεμβάσεων-προτεραιοτήτων ανάπτυξης Νομού Αιτωλ/νίας : Δ' Προγραμματική περίοδος 2007-2013 / Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Δρόσος Αριστείδης, Κατσούλας Γεώργιος, Καφρίτσας Χαράλαμπος, Κιτσάκης Σταύρος, Πετρόπουλος Χρήστος, Πριόβολος Χρήστος, Ρόκου Μαρία, Σταμάτης Κωνσταντίνος, Τσούκαλος Ευστάθιος, εκδ. 2007
 12. Δίκτυα, διασυνδέσεις και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (2009 : Πάτρα): Ημερίδα, 2009
 13. Gelaender, gitter und tore aus stahl, εκδ. Verlag Georg D.W. Callwey , 1964
 14. Natural stone as an element in design = La pierre naturelle : element de la plastique en architecture = Naturstein als gestaltendes element / Gerd Zimmerschied, εκδ. Interbuch , 1961
 15. Fenster-sonderbeschlaege, 2 t., εκδ. Gretsch-Unitas GMBH , 1961 (t.1), 1962 (t.2)
 16. Φωτοβολταϊκά συστήματα (2007 : Πάτρα) : Προοπτικές επενδυτικής δράσης: Ημερίδα,2007
 17. Science & technology in homer's epics (2006 : Ancient Olympia, Greece) : International symposium, εκδ. 2006
 18. ΤΙΤΑΝ και περιβάλλον, εκδ. ΤΙΤΑΝ
 19. Οικοδομές και τεχνικά έργα : 5+1 προβλήματα και πως να τα αντιμετωπίσετε με επιτυχία και ασφάλεια, εκδ. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , 2004
 20. Πληροφόρηση για την τεχνολογία απο διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκδ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 21. Ο θόρυβος στη δουλειά σας, εκδ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας - Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας , 2001
 22. Ο Υπολογιστής στη δουλειά σας, εκδ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας - Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας , 2001
 23. Μέσα ατομικής προστασίας ακοής : Σύντομος οδηγός, εκδ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας - Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας , 2001
 24. Πηγές εργασιακού στρές : το σύνδρομο "Mobbing" : το σύνδρομο "Burn-out", εκδ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. , 2002
 25. Αριθμητική προσομοίωση κυματογενων ρευμάτων και στερεομεταφοράς στον όρμο Λουτρών της νήσου Κύθνου / Ιωάννης Δ. Κωστάρας: Διπλωματική Εργασία, 2008
 26. Μέγεθος και κατανομή σεισμικών ωθήσεων γαιών σε τοίχους αντιστήριξης / Από Καλούτση Κωνσταντίνο, Κυρίτση Δημήτριο-Αλέξανδρο: Διπλωματική Εργασία, 2008
 27. Διαστασιολόγηση σύμμικτης γέφυρας δύο ανοιγμάτων / Από Παναγιώτη Κων. Κούλη: Διπλωματική Εργασία, 2008
 28. Επίδραση ποσοστού γαρμπιλίου στις μηχανικές ιδιότητες εκτοξευόμενου σκυροδέματος ξηράς ανάμιξης / Από Ρούσσο Σπυρίδωνα: Διπλωματική Εργασία, 2008
 29. Μετρήσεις κυκλοφορίας : μετρητές κυκλοφορίας τύπου Marksman 400 της Golden River / Θεοφιλάτος Νικόλαος, Ζητουνιάτης Αθανάσιος: Διπλωματική Εργασία, 2006
 30. Η πέτρα ως δομικό υλικό / Πλατογιάννη Παναγιώτα, Σαμαντά Φωτεινή: Διπλωματική Εργασία, 2006
 31. Ανάλυση και διαστασιολόγηση πενταόροφου κτιρίου με υπόγειο απο οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση Η/Υ / Από Ανδρέα Θανασούλια: Διπλωματική Εργασία, 2008
 32. Μεθοδολογία ανάλυσης δακτυλιοειδών θεμελίων / Ρουσοπούλου Ιωάννα: Διπλωματική Εργασία, 2008
 33. Ροή διαμέσου του εδάφους με χρήση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων / Καλαντζή Αλεξάνδρα: Διπλωματική Εργασία, 2008
 34. Ακουστική χώρου / Γκουλιούμης Αθανάσιος, Κάκιου Γεωργία: Διπλωματική Εργασία, 2005
 35. Προσομοίωση διάδοσης ρηγμάτων σε βυθιζόμενο και επεκτεινόμενο υπόβαθρο / Φαρμάκης Νικόλαος: Διπλωματική Εργασία, 2008
 36. Συσχέτιση τρωτότητας και τύπου κτιρίων απο φέρουσα τοιχοποιία / Πετροπούλου Γεωργία: Διπλωματική Εργασία, 2008
 37. Μέθοδος φασματικής ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων με χρήση παθητικής πηγής (μικροθόρυβος) και πολλαπλών δεκτών (MASW) : το σύστημα ReMi Optim / Σταματία Π. Παταργιά, Ειρήνη Σ. Σπηλιοπούλου: Διπλωματική Εργασία, 2008
 38. Εύρεση γεωμετρικών χαρακτηριστικών αιμοσφαιρίων με ψηφιακή επεξεργασία της σκεδασμένης μονοχρωματικής ακτινοβολίας / Νικολέτα Μ. Καίσαρη: Διπλωματική Εργασία, 2008
 39. Αναγνώριση επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης για την υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) / του Κάκκου Βασίλειου του Ιωάννη: Διπλωματική Εργασία, 2008
 40. Μηχανισμός πρόσβασης για υπηρεσίες του ιστού (Web services)για βιομηχανικές εφαρμογές / Κατερίνα Κατσαρού του Αποστόλου: Διπλωματική Εργασία, 2008
 41. Μελέτη και κατασκευή μετατροπέα για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού πλαισίου με το δίκτυο / Θεοχάρη Καλαμαρά του Ιωάννη: Διπλωματική Εργασία, 2008
 42. Ηλεκτρονικός εξισωτής για οπτικά δίκτυα και συστήματα / Ζαχαριά Θεώνης του Βασιλείου: Διπλωματική Εργασία, 2008
 43. Ανάλυση απόδοσης αμιγώς οπτικού καταχωρητή ολίσθησης με ανάδραση υλοποιημένου με το μη γραμμικό συμβολόμετρο Sagnac βασισμένο σε οπτικό ενισχυτή ημιαγωγού (Semiconductor Optical Amplifier-SOA) / Βαρδάκα Ιωάννη: Διπλωματική Εργασία, 2004
 44. Εφαρμογή της μεθόδου των αποικιών μυρμηγκιών σε συνεχή και διακριτά προβλήματα / Παύλου Καρανάτση: Διπλωματική Εργασία, 2007
 45. Προσαρμοστικός έλεγχος μεταβαλλόμενων συστημάτων : εφαρμογή στη μαγνητική αιώρηση / Θεοδούλη Σπήλιου του Δήμου: Διπλωματική Εργασία, 2004
 46. Συστήματα καύσης με περιδίνηση : επίδραση εξωτερικής παράλληλης ροής σε μια περιδινούμενη δέσμη εκροής / Γιανναδάκης Ε. Αθανάσιος: Διδακτορική διατριβή, 2008
 47. Πρόβλεψη θερμομηχανικών αλληλεπιδράσεων επιφανειών θραύσης με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων / Γιαννόπουλος Ι. Γεώργιος: Διδακτορική διατριβή, 2008
 48. Μελέτη διατάξεων σταδιακής καύσης : - αλληλεπίδραση παράλληλων αξονοσυμμετρικών δεσμών με διαφορετικούς αριθμούς Reynolds / Αλέξανδρος Βούρος: Διδακτορική διατριβή, 2008
 49. Ροές υψηλών ταχυτήτων και θερμοδυναμική αερίων σε υψηλές θερμοκρασίες: υπολογιστική διερεύνηση της εισόδου και επαναφοράς υπερυπερηχητικών συστημάτων μεταφοράς στην ατμόσφαιρα / Ηλίας Ε. Παναγιωτόπουλος: Διδακτορική διατριβή, 2008
 50. Εναπομένουσα αντοχή & πρόβλεψη ζωής σε σύνθετα υλικά μετά από κόπωση / Ευάγγελος Α. Πασιπουλαρίδης: Διδακτορική διατριβή, 2008
 51. Ανάπτυξη νέας μαρίνας Πατρών, εκδ. 2008
 52. Βυζαντινοί ναοί της Ελλάδος / Ηλία Δ. Μαστρογιαννόπουλου, εκδ. Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή" , 1958
 53. Skandinavisches kunst hand werk : 187 farbige und 319 einfarbige abbildungen / Herausgegeben von Erik Zahle, εκδ. Droemer-Knaur , 1963
 54. Cours d'algebre : a l'usages des candidats aux ecoles d'arts et metiers / par J. Baret, εκδ. Librairie Vuibert , 1930
 55. Le Corbusier / par Jean Petit, εκδ. Edition Rencontre
 56. The works of Affonso Eduardo Reidy / Introduction by S. Giedion / Text by Klaus Franck ; Introduction translated by Mary Hottinger ; Text translated by D.Q. Stephenson, εκδ. Verlag Gerd Hatje, 1960
 57.  Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της μεσογειακής λεκάνης : μελέτη περί της γενέσεως, της καταγωγής, της αρχιτεκτονικής μορφής ... / υπό Αναστάσιος Κ.Ορλάνδου, εκδ. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία , 1952
 58. Χρονικό του 20ου αιώνα / Διεύθυνση σύνταξης: Γιάννης Γ. Ζαφειρόπουλος, εκδ. Αθήνα : Τέσσερα Έψιλον -Δομική
 59. L'art du monde : collection en 18 volumes, εκδ.  Editions Rencontre,1969-1971
 60. Επιπτώσεις της πυρκαγιάς (2008: Πάτρα): αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πυρόπληκτων κτιρίων και αποκατάσταση: Πρακτικά, ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Ελλάδας , ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Ελλάδας ,  2008
 61. Μελέτη ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Πάτρας : Α' φάση, (τ.1) Μέρος Α1- χωροταξική και πολεοδομική αναγνώριση (τ.2) Μέρος Α2- περιβαλλοντική αναγνώριση, εκδ. 2007
 62. Ευρυζωνικότητα (2008: Πάτρα) : υποδομές-στρατηγική-προοπτικές-προβληματισμοί: Ημερίδα, ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Ελλάδας , 2008
 63. Γ.Π.Σ. Πάτρας (2008: Πάτρα) : εργαλείο σχεδιασμού για μια βιώσιμη πόλη: Ημερίδα, ΤΕΕ-Τμ. Δυτικής Ελλάδας , 2008