ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε( ΑΠΟ 08/04/2010 ΕΩΣ 07/07/2010)

 

 1. Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών / Βασιλική Μπόσκου , εκδ. 2008
 2. Επισκευές κατασκευών 2010 (16ο:2010:Πάτρα, Ελλάδα) : φοιτητικό συνέδριο / επιμ. Σ.Η.Δρίτσος, εκδ. Πανεπιστήμιο Πατρών , 2010
 3. Περιβαλλοντική και πολεοδομική μελέτη δημιουργίας και χρήσης των ελεύθερων χώρων πρασίνου (π.χ. Δασύλλια, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, κ.λ.π.) και εξεύρεση λύσεων για εξανθρωπισμό των πόλεων με τη δημιουργία πρασίνου-παιδείας- αναψυχής / Βουτσινάς Νικόλαος, Μπουτόπουλος Σταύρος, Γεροφωκά Παρασκευή: έκθεση Ομάδας Εργασίας, 2009
 4. Ο ρόλος και η συμβολή της ΕΛΕΜΚΕ στην πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ και στην προώθηση των ΜΚΕ στην Ελλάδα, για την ασφάλεια των κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου (6ο : 2008 : Αθήνα) : Πρακτικά του εθνικού συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας ΜΚΕ, εκδ. ΕΛΕΜΚΕ, 2008
 5. Σεμινάριο ευρωκωδίκων (2009 : Αθήνα) , εκδ. 2009
 6. Εξαγωγή συμπερασμάτων για το κίνημα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής όπως αυτή αποτυπώνεται στα δημόσια κτίρια της Πάτρας / Βανδώρος Παναγιώτης, Ελεζόγλου Γιώργος, Καλογερόπουλος Κων/νος, Κυριακού Ελίνα, Λάζαρης Ανδρέας, Μπάρλας Κων/νος, Χρυσανοπούλου Παρθενόπη: έκθεση Ομάδας Εργασίας, 2009
 7. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων, Νομού Κεφαλονιάς : περίληψη τεχνικής έκθεσης : Β1΄στάδιο: πρόταση / Στούπας Δημήτρης [κ.α.] , εκδ. 2009
 8. Σιδηροδρομικά έργα στο τμήμα Κιάτο-Πάτρα και στο τμήμα Πάτρα- Πύργος- Καλαμάτα : προγραμματισμός έργων, εκδ. 2009
 9. Θέση του ΤΕΕ/ΤΔΕ απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια / Αϊβαλής Βασίλης, Κουμανάκος Δημήτρης, Τσακανίκα Περσεφόνη, Φαρμάκη Βασιλική: έκθεση Ομάδας Εργασίας, 2010
 10. Καταγραφή και κωδικοποίηση κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μνημείων και ιστορικών τόπων των πόλεων Μεσολογγίου και Αιτωλικού / Βασιλική Καλαμπόκα, Νικόλαος Μπερτσιάς, Απόστολος Μπλίκας, Γεράσιμος Πετρόπουλος, Σοφία Σαρρή: έκθεση Ομάδας Εργασίας, 2008
 11. Ερευνα για την επαγγελματική απασχόληση των Χημικών Μηχανικών και την κατάσταση στη χημική βιομηχανία / επιμ. Δαπουλάκης Ηλίας, Σκιαδάς Παναγιώτης, Τριτοπούλου Έφη [κ.α.] , εκδ. 2004
 12. Μεγάλα έργα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2010: Πάτρα)
 13. Ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητο-θερμικής μεθόδου για μη καταστροφικό έλεγχο σε αγώγιμα υλικά / Τσοπέλας Νικόλαος: Διδακτορική Διατριβή, εκδ. 2009
 14. Νεα προσέγγιση στην παρακολούθηση της αναπτυσσόμενης βλάβης σε ινώδη σύνθετα υλικά με μήτρα ενισχυμένη με νανο-σωληνίσκους άνθρακα / Αντώνιος Ι. Βαβουλιώτης: Διδακτορική Διατριβή, εκδ. 2009
 15. Μη καταστροφικός έλεγχος για τη μελέτη της συσσώρευσης βλάβης σε σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού, με και χωρίς την παρουσία νανοσωληνίσκων άνθρακα / Γεώργιος Μ. Σωτηριάδης: Διδακτορική Διατριβή, εκδ. 2009
 16. Υπολογιστική ανάλυση εξωτερικής βλητικής - διερεύνηση αεροδυναμικής συμπεριφοράς αξονοσυμμετρικών βλημάτων σε ελεύθερη ατμοσφαιρική πτήση / Δημητρίου Ν. Γκριτζάπη: Διδακτορική Διατριβή, εκδ. 2009
 17. Διερεύνηση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της διεργασίας διάτρησης με παλμούς δέσμης laser σε πραγματικό χρόνο / Αριστείδης Γ. Στουρνάρας: Διδακτορική Διατριβή, εκδ. 2009
 18. Πρόβλεψη δημιουργίας, διάδοσης και συνένωσης ρωγμών σε αεροπορικά δομικά στοιχεία με πολλαπλή βλάβη / Ιωάννης Δ. Διαμαντάκος: Διδακτορική Διατριβή, εκδ. 2009
 19. Μελέτη διάδοσης τασικών κυμάτων σε πολύστρωτες διατάξεις ινωδών συνθέτων υλικών. Αποτίμηση δομικής ακεραιότητας κατασκευαστικών στοιχείων / Αντωνίου Ε. Αλέξανδρος: Διδακτορική Διατριβή, εκδ. 2009
 20. Σήμανση ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, εκδ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , 2009
 21. Πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας : Εμφανιζόμενες γλώσσες:Ελληνικά - Αγγλικά - Γαλλικά - Αλβανικά - Βουλγάρικα - Πολωνικά - Αραβικά - Ρουμάνικα - Πακιστανικά - Κινέζικα - Ρώσικα, εκδ. Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε. , 2009
 22. Διολκός : Για 1500 χρόνια:DVD
 23. Διάβρωση των ακτών / Καπόπουλος Χριστόφορος, Παλαιολόγου Ανδρέας, Φαλλιέρος Χρήστος: έκθεση Ομάδας Εργασίας, 2010
 24. Θέσεις για το ρυθμιστικό σχέδιο Πάτρας, 2010
 25. Σημασιολογικός ιστός : νέες τεχνολογίες και εφαρμογές στην εκπαίδευση / Αγγελέτου Αρχοντούλα, Διπλωματική Εργασία
 26. Δημιουργία ιατρικού φακέλου ασθενών με έξυπνες κάρτες και διασύνδεση με ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα / Αηδόνης Χρήστος, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2005
 27. Σεισμική αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου έκκεντρου κτιρίου απο οπλισμένο σκυρόδεμα / Αλεξόπουλος Ιωάννης, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2006
 28. Το ρέμα του Διακονιάρη : η σχέση του με τον αστικό ιστό της Πάτρας, τα προβλήματα και η προοπτική υπέρβασης τους / Αναστασόπουλος Ιωάννης, Ζάππης Διονύσιος, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2004
 29. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για εύρεση πορείας και παρουσίαση της σε κινητές συσκευές / Ανδριακοπούλου Ειρήνη, Διπλωματική Εργασία
 30. Κατασκευή τεχνητου χεριού με χρήση έξυπνων υλικών / Ανδριανέσης Κων/νος, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2007
 31. Μη επεμβατική μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα με φασματοσκοπικές μεθόδους / Γεώργιος Αποστολόπουλος, Μάριος Βλάχος, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2004
 32. Αναλυτικά προγράμματα πληροφορικής γαι τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση / Ασημακόπουλος Δημήτριος, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2007
 33. Σχεδίαση διεπαφών για πρόσβαση σε κάθετη ιατρική πύλη / Μαρία Βάββα, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2005
 34. Μελέτη συστημάτων λήψης απόφασης στην ιατρική / Βαγγέλης Γεώργιος, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2006
 35. Οικονομοτεχνική μελέτη για την αντικατάσταση συμβατικού συστήματος ελέγχου μεταβλητού όγκου αέρα με σύστημα Οδηγού Ρύθμισης Στροφών / Παναγή Βόβου, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2002
 36. Εύρεση παραμέτρων μοντελοποίησης συνήθους δικτυακής κυκλοφορίας σε ένα IP/TCP δίκτυο και χρήση τους σε συστήματα ανίχνευσης επιθέσεων : δημιουργία συστήματος ανίχνευσης επιθέσεων με παρακολούθηση της γεωμετρίας του διαγράμματος κίνησης των TCP service ports ενός host / Βαλεοντής Ευτύχιος, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2001
 37. Σύστημα μετρήσεων και ανάλυσης τρισδιάστατων κρουστικών αποκρίσεων ακουστικών χώρων / Γεωργαντή Ελευθερία, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2007
 38. Αποδοτικοί αλγόριθμοι συντομότερων διαδρομών σε επίπεδα γραφήματα / Καλλιόπη Γιαννακοπούλου, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2006
 39. Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης δραστηριοτήτων : εργαλείο εισαγωγής σχολίων σε βίντεο παρατήρησης / Γκεσούλη Δημήτριου, Διπλωματική Εργασία, εκδ. 2007
 40. Σιδηρές κατασκευές : Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 / Ι. Βάγιας, Ι. Ερμόπουλος, Γ. Ιωαννίδης , τόμος Ι, εκδ. Εκδόσεις Κλειδάριθμος , 2005
 41. Συμβάσεις Δημοσίων Έργων : Ν 3669/2008 Κατ΄άρθρο ερμηνεία & νομολογία : διαδικασία αναθεσης και έλεγχος νομιμότητας-διαδικασία εκτέλεσης και επίλυση διαφορών-νομολογία εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων-γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ / Χρήστος Μητκίδης, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη , 2009
 42. Κώδικας κτηματολογίου : Συλλογή και ιδιωτική κωδικοποίηση νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο και το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου / Φίλιππος Δωρής, Λάμπρος Κιτσαράς, εκδ. Εκδόσεις Σάκκουλα , 2008
 43. Συστηματική διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στα τεχνικά έργα / Αμαλία Μουτσοπούλου, εκδ. Εκδόσεις Τζιόλα , 2007
 44. Πόλεις της Μεσογείου μετά από σεισμούς, εκδ. Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου , 2007
 45. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας : σε κτίρια-αθλητικά κέντρα-βιομηχανίες -μεταφορές (1ος τόμος)/ Σταμάτης Δ. Πέρδιος, εκδ. Teκδοτική, 2007
 46. Αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα / Αποστόλου Κωνσταντινίδη . τόμος Α' , Η τέχνη της κατασκευής και η μελέτη εφαρμογής, εκδ. 2008
 47. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός : Κωδικοποίηση και Ανάλυση κατ' άρθρο και κατά παράγραφο : Διοικητική ερμηνεία, Νομολογία, Αλφαβητικό ευρετήριο, Αριθμητικό Ευρετήριο / Ελένη Μπούτου - Λεμπέση, εκδ. Δομική Ενημέρωση , 2009
 48. Η ελληνική συμβολή στη συντήρηση της Αγίας Σοφιάς / Αντωνία Μοροπούλου ; επιμ. Γιώτα Καζάζη, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010
 49. Autocad 2010 : οπτικός οδηγός / George Omura ; Απόδοση Μήλιος Αγαμέμνων, εκδ. Γκιούρδας , 2010
 50. Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος : διακίνηση χαλύβων(μεταφορά, αποθήκευση)-διαμόρφωση χαλύβων(κοπή,κάμψη,συγκόλληση)-όπλιση κατασκευών σκυροδέματος (τοποθέτηση-συναρμολόγηση οπλισμών) : βασικοί κανόνες-φωτογραφική τεκμηρίωση / Ι.Ε. Αβραμίδη, Α.Δ. Καταβέλου, Κ.Ε. Μορφίδη, εκδ. σοφία , 2009
 51. Μοντέρνα αρχιτεκτονική : ιστορία και κριτική / Kenneth Frampton ; μετφρ. Θόδωρος Ανδρουλάκης, Μαρία Πάγκαλου ; επιμ. Ανδρέας Κούρκουλας, εκδ. Θεμέλιο , 2009
 52. Στοιχεία διάτρησης και ανατίναξης / Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάνης, εκδ. Εκδόσεις Ίων , 2009
 53. Νεοκλασικές πόλεις στην Ελλάδα (1830-1920) / Δημήτρης Φιλιππίδης; Φωτγρ. Erieta Attali, Γιώργος Γερολύμπος, εκδ. Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, 2007
 54. Ecoδομείν : βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας / Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas ; Επιστημονική επιμέλεια: Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, εκδ. Εκδόσεις Ψύχαλου , 2009
 55. Φωτοβολταϊκά-αιολικά-υδρομετρικά : ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας / Μιλτ.Μ. Κάπου, εκδ. Κάπος , 2009
 56. Αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα : Μέλη της εταιρείας : Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί Διπλωματούχοι των ετών 1905-1933 : Περίοδος πρώτη / επιμ. Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ, εκδ. Ποταμός , 2009
 57. Civil Engineering Heritage in Europe : 18th - 21st Century, εκδ. European Council of Civil Engineers (ECCE) , 2009
 58. Ανεμομυλικά II : Αγκίστρι, Αίγινα, Αστυπάλαια, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Σύμη, Χίος, Ψαρά / Ιωάννης Ν. Κουμανούδης ; επιμ. Γιώτα Καζάζη, εκδ. ΤΕΕ , 2009
 59. Η Αρχιτεκτονική και η Πολεοδομία του Μεσοπολέμου στην Πόλη του Αγρινίου / Ευθύμιος Ε. Ανδρικόπουλος ; επιμ. Γιώτα Καζάζη, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας , 2010