ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε( ΑΠΟ 08/05/2008 ΕΩΣ 12/09/2008)

 

 

 1. Οδηγός οικοδομής : διαδικασία, μελέτη, εργασίες ανέγερσης, συντήρηση, σχέση μεγεθών κτηματαγοράς, υπολογισμός αξίας ακινήτων, δηλώσεις Ε9 και ΦΜΑΠ, δήλωση κτηματολογίου, παραδείγματα εφαρμογών / Γιάννης Ψουνής ; επιμ. Γεωργία Νικολοπούλου, εκδ. Prosvasis Εκδόσεις & Προϊόντα Πληροφορικής , 2007
 2. Πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου : Η αρχιτεκτονική ως πολιτισμική αξία και δράση, εκδ. Παπασωτηρίου , 2006
 3. Προσεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών / Ο.Βαγγελάτου, Ι.Βλάχος, Ε.Βουγιούκας, Θ.Δραγκιώτης, Α.Καραμπίνης, Κ.Τρέζος, Θ.Τάσιος ; επιμ. Θ.Π.Τάσιος, Ι.Σ.Βλάχος, Γιώτα Καζάζη, εκδ. ΤΕΕ , 2006
 4. Ανάπτυξη μεθόδου για την εκτίμηση της ευελιξίας συστημάτων παραγωγής / Κοσμάς Ν. Αλεξόπουλος, (Διδ. Διατριβή, 2006)
 5. Ένα τροποποιημένο μοντέλο σύζευξης για τη βελτιστοποίηση της ακουστικής συστήματος συζευγμένων χώρων με τη βοήθεια συντονιστών / Τηλέμαχος Κ. Ζακυνθινός, (Διδ. Διατριβή, 2007)
 6. Σχεδιασμός στοιχείων κατασκευών από σύνθετα κεραμικά υλικά που λειτουργούν υπό συνθήκες θερμομηχανικής κόπωσης / Δημήτριος Ε. Βλάχος, (Διδ. Διατριβή, 2006)
 7. Σχεδιασμός Ενδομυελικού Ήλου Διατατικής Οστεογένεσης Καταγμάτων με Χρήση Έξυπνων Υλικών με Μνήμη Σχήματος. Εφαρμογή των Έξυπνων Υλικών με Μνήμη Σχήματος στην Ορθοπεδική / Κόκκινος Α. Αναστάσιος, (Διδ. Διατριβή, 2007)
 8. Μεθοδολογίες επεξεργασίας σημάτων ακουστικής εκπομπής και ακουστοϋπέρηχου για την παρακολούθηση και την ταυτοποίηση της εξέλιξης της βλάβης σε σύνθετα υλικά / Θεόδωρος Χ. Λούτας, (Διδ. Διατριβή, 2007)
 9. Ανάπτυξη Πειραματικής και Υπολογιστικής Μεθόδου για την Μελέτη του Αεροθερμοδυναμικού Πεδίου και του Εκπεμπόμενου Θορύβου και Ρύπων από Συρρέουσες και Ανακυκλοφορούσες Τυρβώδεις Φλόγες Προπανίου / Παναγιώτας Ε. Μαραζιώτη, (Διδ. Διατριβή, 2006)
 10. Μηχανική συμπεριφορά διαβρωμένων χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, (Διδ. Διατριβή, 2007)
 11. Μοντελοποίηση Μη-Στάσιμων Ταλαντώσεων Μέσω Συναρτησιακών Μοντέλων Tarma : Μέθοδοι Εκτίμησης & Ιδιότητες Αυτών / ’γγελος Γ. Πουλημένος, (Διδ. Διατριβή, 2007)
 12. Πειραματική και Θεωρητική Ανάλυση με τη Χρήση Μοριακής Δυναμικής του Μηχανισμού Φωτοαποδόμησης Μεταλλικών Υλικών Προκαλούμενης από Ακτίνες Laser / Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος, (Διδ. Διατριβή, 2007)
 13. Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού της κατανομής και του βάθους διείσδυσης σκλήρυνσης λόγω διεργασίας σκλήρυνσης μέσω λείανσης (grind - hardening) / Σαλωνίτης Κωνσταντίνος, (Διδ. Διατριβή, 2006)
 14. Μελέτη Ροϊκών Φαινομένων για Μεγιστοποίηση Θερμανταλλαγής σε Ολοκληρωμένο Ηλιακό Σύστημα Συλλέκτη-Αποθήκης / Κωνσταντίνος Π. Γκέρτζος, (Διδ. Διατριβή, 2008)
 15. Έρευνα, σχεδιασμός και μοντελοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και προγραμματισμού παραγωγής στη βάση ενός πρωτότυπου συστήματος αντίστροφου προγραμματισμού απαιτήσεων υλικών (Reverse MRP) / Χριστόδουλος Ε. Λάλας, (Διδ. Διατριβή, 2008)
 16. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) : Έκθεση της ΡΑΕ, εκδ. 2003
 17. Η προβολή και υποστήριξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων τεχνικών στο εξωτερικό : Συνοπτικό ενημερωτικό τεύχος για χρήση των αρμόδιων κρατικών λειτουργών, εκδ. Υπουργείο Εξωτερικών, ΤΕΕ , 2006
 18. Στατιστική οικοδομικής δραστηριότητας 2005,2006 = Building activity statistics 2005,2006, εκδ. ΕΣΥΕ , 2008
 19. Εκπαίδευση, τεχνολογία και βιομηχανικές επιδόσεις στην Ευρώπη 1850-1939 / επιμ.: Robert Fox, Anna Guagnini ; μετφρ.: Νικόλαος Σακελαρίου, Κωνσταντίνος Τζουανάκος, εκδ. TEE , 2007
 20. Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών / Χρήστος Σπανός, Μύρων Σπιθάκης, Κωνσταντίνος Τρέζος, εκδ. TEE , 2006
 21. Ερευνα για την απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών / Βίβιαν Αντωνοπούλου, κ.α. εκδ. TEE , 2006
 22. Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα : Παθήματα και Μαθήματα / Θ.Π.Τάσιος, εκδ. TEE , 2006
 23. Πολεοδομικές εφαρμογές : Πράξη εφαρμογής, πολεοδομική μελέτη, κτηματογράφηση / Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος, Καριώτης Γεώργιος, εκδ. Ίων , 2006
 24. Πίνακες συνεχούς δοκού/ Λεντούδης , Γ. , εκδ. 1950
 25. Νηπιαγωγεία : το νήπιο στην κοινωνία του / Κυπριανού Η. Μπίρη, εκδ. Γλάρος , 1945
 26. Innenausbau im wohnhaus / Karl Eichhorn,Eberhard Gaugele,Albert Haberer,Christa und E. Ruoff, εκδ. Verlag Ernst Heyer
 27. Ville : 68 esempi di ville e case di campagna / Moretti Bruno, εκδ. Ulrico Hoepli , 1949
 28. Ladenbau/ SCHUHMACHER, ADO. , εκδ. HOFFMANN
 29. Cheminees de ville et de campagne / Nicole Orthlieb, εκδ. Massin
 30. Υδατομετρία : επιστημονικαί βάσεις, συστήματα υδρομετρήσεων, ροήμετρα, πρακτικαί εφαρμογαί / Δημητρίου Παντελιού, εκδ. Φραντζεσκάκης , 1950
 31. Η λαϊκή μας αρχιτεκτονική / Γλαύκου Μ. Μαρκόπουλου . τόμος Α' , Ιστορική εισαγωγή, εκδ. Δημητράκος , 1945
 32. Σιδηραί κατασκευαί / Α. Ρουσόπουλος . τόμος Β' , κανονισμοί, εκδ. ΤΕΕ, 1949
 33. Εκκεντρα πέδιλα στύλων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος / Παναγιώτου Ι.Σπυροπούλου, εκδ. Τύποις Κ.Κακουλίδη , 1959
 34. Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την άλωση = Churches in Greece 1453-1850, εκδ. ΕΜΠ-Σπουδ.Ιστ.Αρχιτεκτονικής , 1979
 35. Η λαική αρχιτεκτονική της Βέροιας / Ν. Κ. Μουτσόπουλος, εκδ. ΤΕΕ, 1967
 36. Συνέδριο σκυροδέματος (15ο : 2006 : Αλεξανδρούπολη) , εκδ. 2006
 37. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και οδική ασφάλεια (2006 : Αθήνα) Πρακτικά, εκδ. Τ.Ε.Ε. ,2007
 38. Οδική ασφάλεια : Εκθεση πεπραγμένων έτους 2006, εκδ. Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ,2007
 39. Ημέρες πολιτισμού (2006 : Αθήνα) : Οι μηχανικοί δημιουργούν, εκδ. 2006
 40. ΤΕΕ και Αυτοδιοίκηση : Εκδηλώσεις - Μελέτες - Παρεμβάσεις - Υποστηρικτικές Δομές - Νομοθεσία : Δραστηριότητες ΤΕΕ σε θέματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση, εκδ. 2006 (Cd-Rom)
 41. Παραγωγή τεχνικών έργων στην Ελλάδα, 2005 : Εισαγωγή στο θέμα : Δεύτερο Δοκίμιο / Π. Ν. Βέττας, εκδ. 2004
 42. Μέρες περιβάλλοντος : με αφορμή την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, εκδ. 2006 (Cd-Rom)
 43. Διπλή ζεύξη Μαλιακού Κόλπου (2005 : Βόλος) : πρακτικά ; επιμ. Δημήτρης Χορταγιάς, εκδ. ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας , 2005
 44. Επαγγελματικός οδηγός για νέους μηχανικούς / Τριτοπούλου Εφη, Παπαλοπούλου Ολγα, Λόη Κωνσταντίνο, Ξεκαλάκη Στέφανο, εκδ. ΤΕΕ, 2004
 45. Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (4ο : 2001 : Αθήνα) Πρακτικά, τ.3, εκδ. ΤΕΕ, 2005
 46. Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά = Hellenic conference on geotechnical and geoenvironmental engineering (5th : 2006 : Xanthi) : Proceedingseng, εκδ. ΤΕΕ, 2006
 47. Δεκαπέντε Χρόνια Δημιουργίας / Ευάγγελος Κουλουμπής, εκδ. ΤΕΕ, 2008
 48. Αρχιτεκτονικά Θέματα 42/2008 : Ετήσια επιθεώρηση : Ευρωπαίοι Αρχιτέκτονες = Architecture in Greece 42/2008 : Annual review : European Architects, εκδ. Δουμάνης, 2008
 49. Κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD384 / Νίκος Μ. Κιμουλάκης, εκδ. Παπασωτηρίου, 2006
 50. Στους δρόμους της ελιάς και της Μεσογείου = Sur les routes de l olivier et de la Mediterranee / επιμ. Κατσιλιέρη Μ. , εκδ. "Δρόμοι της Ελιάς" Πολιστικό Ίδρυμα , 2006
 51. Εγκαταστάσεις ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης ποσοτήτων αερίου / Κωνσταντίνος Γ. Πασπαλάς, εκδ. Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος , [2007]
 52. Ο Δίολκος στον Ισθμό της Κορίνθου / Απόστολος Ευάγγ. Παπαφωτίου ; προλ. Θεοδόσιος Π. Τάσιος, εκδ. 2007
 53. Ελληνική βιομηχανία (3ο : 2006 : Αθήνα) : προς την οικονομία της γνώσης / επιμ. Γιώτα Καζάζη, εκδ. Τ.Ε.Ε. 2007
 54. Πανελλήνιο συνέδριο δομικών υλικών & στοιχείων - Έκθεση (1ο: 2008: Αθήνα) ; Α. Μοροπούλου, Κ. Λαμπρόπουλος, εκδ. Τ.Ε.Ε. 2008
 55. Δουλέψτε με το Autocad 2008 / Γιάννης Θ. Κάππος, εκδ. Κλειδάριθμος , 2007
 56. Ιστορικές πόλεις - λιμάνια της Μεσογείου και πολεοδομικές παρεμβάσεις στον 20ο αιώνα: περιλήψεις εισηγήσεων, εκδ. 2006
 57. Συλλογή στοιχείων- καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης-όροι και προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και μετατροπή του αεροδρομίου του Αράξου σε αεροδρόμιο πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού : συμπεράσματα και προτάσεις / Κουμανάκος Δημήτρης, Ματσούκης Ευάγγελος, Μηλιώνης Νίκος, Μούρτζης Δημήτρης, εκδ. 2007
 58. Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού καθαρισμού Πάτρας / Χρήστος Γαλανόπουλος, Λευτέρης Αλαφάκης, εκδ. 2007
 59. ΔΕΗ: Τα μεγάλα ζητήματα : Εμπειρίες 10 χρόνων στη Διοίκηση της ΔΕΗ / Ραφαήλ Μαϊόπουλος, εκδ. 2008
 60. Πανελλήνιο συνέδριο δομικών υλικών & στοιχείων - Έκθεση (1ο: 2008: Αθήνα) ; Α. Μοροπούλου, Κ. Λαμπρόπουλος, εκδ. Τ.Ε.Ε. 2008
 61. Ελληνική βιομηχανία (3ο : 2006 : Αθήνα) : προς την οικονομία της γνώσης / επιμ. Γιώτα Καζάζη, εκδ. Τ.Ε.Ε. 2008
 62. Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) : Εργασίες Αποκατάστασης Ζημιών Κατασκευών από τον Σεισμό και λοιπούς Βλαπτικούς Παράγοντες / Δρίτσος Στέφανος, Θεοδωράκης Σταύρος, Σπανός Χρήστος, [κ.ά.] ; επιμ. Γιώτα Καζάζη, εκδ. Τ.Ε.Ε. 2008