Στη βιβλιοθήκη μας υπάρχει ειδικό τεύχος με θέμα "Μεταπτυχιακά Προγράμματα ειδίκευσης, στα Ελληνικά Πολυτεχνεία" που επιμελήθηκε το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας