Βιβλία Πολιτικών Μηχανικών

1. Ευρωκώδικας 5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών μέρος 1-1 (Ανεπίσημη Μετάφραση)
2. Ευρωκώδικας 1: Βάσεις μελέτης και δράσεων στις κατασκευές

Μέρος 1: Βάσεις σχεδιασμού
Μέρος2-1:Δράσεις στις κατασκευές ίδια βάρη,πυκνότητες, επιβαλλόμενα φορτία
Μέρος 2-2: Δράσεις επι κατασκευών εκτεθειμένων σε πυρκαγιά
Μέρος 2-3: Φορτία χιονιού
Μέρος 2-4: Δράση του Ανέμου

3. Concrete bridges: Inspection, repair, strengthening, testing, load capacity/ Raina, Tata McGraw-Hill, 1994

Book4.jpg (10062 bytes)

4. Building Μaintenance & Preservation: A guide to design and management/ Architectural Press, 1994

5. Masonry:Design and construction problems and repair/ ed. Melender.- ASTM Book1.jpg (9286 bytes)

6. Design of steel Structures/ E. Gaylord, McGraw-Hill, 1992
7. The Architecture of building services/ Gordon Nelson, Batsford, 1995
8. Simplified design for building sound control/ Ambrose, James Wiley & Sons, 1995
9. Εδαφομηχανική - θεμελιώσεις/ Λοιζος (Τομ. 2-5)
10. Υπολογισμός ξύλινων κατασκευών/ Επιμ.Φούντας Γρ.
11. Μαθήματα υδραυλικής τομ. 4 Ροή εντός ανοικτών αγωγών / Λιακόπουλος,
12. Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές/ ΕΛΙΝΥΑΕ

13. Δομικά έργα τομ. Α ΝΕΑΚ- Αποφάσεις- Εγκύκλιοι ( ΣΠΜΕ, 1997)

Book3.jpg (11889 bytes)

14. Annual Book of ASTM Standards 1995 (Vol.1 - 15)

Βιβλία Αρχιτεκτονικής

1.. The best in science, office and business park design/ Allan Phillips, Rotovision, 1993

Book2.jpg (7076 bytes)

2. Modern house/ John Welsh, Phaidon Press, 1995
3. Staircases detail in buildings Academy ed., 1995
4. Private retreats, 1995

5. International landscape design/ R. Holden , Laurence King, 1996

Book5.jpg (10109 bytes)

6. International lighting design/ Myerson, J. 1996
7. Home space planning/ Nancy Temple, McGraw-Hill, 1996
8. Σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική

Τομ. 1 Εξοχικές Μονοκατοικίες
Τομ.2 Αστικές μονοκατοικίες, Μαλλιάρης - Παιδεία , 1996

9.Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την άλωση τομ. 3- 4 (ΕΜΠ- 1989)
10.Το ερώτημα της καταγωγής στο έργο του Δημήτρη Πικιώνη , ΤΕΕ, 1998
11.Θέματα χώρου + Τεχνών 29/1998

Διάφορα

1.Περί Τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου- ΤΕΕ, 1998
2.Ιλισός το ιερό του Aστεως ποτάμι που εξαφανίστηκε, ΤΕΕ, 1998
3.Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός ICAP 1998 Τομ. 1-5 ( 1 CD)
4. Λεύκωμα της πόλεως των Πατρών/ Τσονακίδης, 1992
5. Ιστορικόν λεξικό των Πατρών/ Τριανταφύλλου τομ.1-2
6. Στοιχεία μηχανών/ Αυγερινός τομ.1-3
7. Επιστήμη και Τεχνολογία του ξύλου/ Τσούμης , 1992