Βιβλία Πληροφορικής

 1. Ο οδηγός της Microsoft για τη Microsoft Access 97/ εκδ. Κλειδάριθμος, 97
 2. Ο Οδηγός της Microsoft για τα Microsoft Word 97/Κλειδάριθμος 1997
 3. O Οδηγός της Microsoft για τα Microsoft office 97/ Κλειδάριθμος 1997
 4. Ο οδηγός της Microsoft για τα ελληνικά Windows 95/ Κλειδάριθμος 1997
 5. FORTRAN 90 & engineering computation/ Schick Will. .- Wiley & Sons, ‘95
 6. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με την Turbo C++/ Robert Lafore, 92
 7. Microsoft Access 97 programming unleashed/Billings

 8. Microsoft front-page 98 unleashed/Stanek

 9. Το πρώτο βιβλίο της Access 97 / Κατερίνα Τοράκη

Βιβλία Πολιτικού Μηχανικού

 1. Highway capacity manual TRB special Report 209, 1994
 2. Load capacity evaluation of existing bridges TRB N 301
 3. Corrosion protection of prestressing systems in concrete bridges

  TRB N 313 , 1989

 4. Integration of light rail transit into city streets TRB (TCRP 17) 1996
 5. Structures culverts and tunnels TRB 1541, 1996
 6. Flexible pavement design and rehabilitation issues/ TRB 1539, 1996
 7. Pedestrian and bicycle research TRB 1538, 1996
 8. Pavement management systems for streets highways and airports, TRB1524, 1996
 9. Steel concrete and wood bridges/ TRB 1476, 1995
 10. Parking and transportation demand management, TRB 1459, 1994
 11. Crack growth in concrete using boundary elements/ Abd. Latif Saleh Computational Mechanics Publications, 1997
 12. Contact mechanics using boundary elements/ K.W. Man, CPM., 1994
 13. Boundary integral formulations for inverse analysis/ Ingham, D.B., CPM, 97
 14. The complete swimming pool reference/Mosby Lifeline, 1994
 15. Drywall construction handbook/ Scharff, R. McGraw-Hill, 1995
 16. Structural glass/ Rice Peter, E & FN Spon, 1995
 17. Στατικός υπολογισμός ξύλινης πλάκας που εδράζεται πάνω σε πλάκα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα/ Παύλος Ιωαννίδης
 18. Γενική μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας για την πόλη της Πάτρας Στάδιο Ι Απογραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης /ΥΠΕΧΩΔΕ
 19. Αντισεισμικές κατασκευές / Polyakov, S.- Γκιούρδας
 20. Ξύλινες κατασκευές/ Werner.- Γκιούρδας, 1994 ( Τομ. 1 & 2)
 21. Εφηρμοσμένη εδαφομηχανική/ Terzagki, Peck.
 22. Σεισμοί και μέτρα προστασίας/ Παπαζάχος, Ι.Δρακόπουλος
 23. Δομικά υλικά/ Τριανταφύλλου
 24. Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά κατασκευών/ Τριανταφύλλου

Διάφορα

 1. Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξεως και κλιματισμού/ Puzio Henry εκδ. Ιων,
 2. Mathematical software for the P.C. and work stations : A collection of FORTRAN 77 program’s/ Watanabe T. North - Holland ,1994
 3. Computation of special functions/Zhang, S. John Wiley & Sons, 1996
 4. Τα Χανιά έξω από τα τείχη /Κλάδου - Μπλέτσα Α., Εκδ. ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης, 1998
 5. Η εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας. Πρακτικά ημερίδας (7-8 Δεκ. 1990 :Πάτρα)
 6. 8o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με έμφαση στη περιβαλλοντική γεωλογία (Τόμοι 1-4)
 7. Πίνακες ελέγχου στα εργοτάξια/ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ
 8. Φάκελος ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας (ΦΑΥ)/ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ
 9. Υδραυλική των οικισμών: Αποχετεύσεις/ Martz
 10. Υδραυλική των Οικισμών: Καθαρισμός λυμάτων/ Martz
 11. International conference on digital signal processing (13th:2-4 July, 1997:Santorini, Greece) Vol. 1 & 2
 12. Large scale systems theory and applications (8th 15-17 July 1998)
 13. Ηλεκτρική εγκατάσταση καταναλωτών μέσης & χαμηλής τάσης / Ντοκόπουλος
 14. Ένα δυναμικό σύστημα πληροφοριών γης βασισμένο σε ένα πολυδύναμο κτηματολόγιο /Blachut εκδ. ΤΕΕ,1998
 15. Δημόσια έργα/ Χατζηχαλκιάς εκδ Ίων τομ. 1-3
 16. Παγκόσμιος γεωγραφικός ʼτλας με αφιέρωμα στην Ελλάδα
 17. A greens function domain BEM of elastodynamics / Richter (Cd)
 18. Τα ανεξήγητα της επιστήμης τομ. 1-5 εκδ. Ακαδημαική
 19. Διατήρηση τεκμηρίων βιβλιοθηκών και αρχείων/ Μ. Σκεπαστιανού
 20. 1995 Annual Book of ASTM Stanadards
 21. Ο ρόλος του project management στην διασφάλιση της ποιότητας των τεχνικών έργων Ο.Ε. ΤΕΕ, 1998
 22. Η πορεία τριών μεγάλων έργων στην περιοχή της Πάτρας: Πρακτικά ημερίδας ΤΕΕ/ΤΔΕ 20-6-1998

Βιβλία Αρχιτεκτονικής

 1. Βίλες - εξοχικά, τομ. 1-5

 2. Το Τζάκι/ Μ. Αρφαράς
 3. Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, τομ. 1-5
 4. Αρχιτεκτονικά θέματα 32/1998