Βιβλία Πληροφορικής

Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Έτος Έκδοσης
Programming in C with numerical methods for engineers Rojiani Prentice Hall 1996
Communication and computing for distributed multimedia systems Guojun Lu Artech House 1996
Introduction to FORTRAN 90/95 S. Chapman McGraw-Hill 1998
Performance evaluation of communication networks Higginbottom H. Artech House 1998
Uncertainly in information systems A. Hunter McGraw-Hill 1996
multimedia communications Tatipamula Artech House 1998
Το πρωτο βιβλίο της fortran 77 Shelley Γκιούρδας 1997
Πληρες εγχειρίδιο της Visual Basic 5 Πετρούτσος Ε. Γκιούρδας 1997
Εφαρμογές στη FORTRAN 77 Πλελορέντζος Ιων 1992
Programming in F Ellis Addison - Wesley 1998
Developing in Java software Winder R. Wiley 1998
Πλήρες οδηγός των Windows 98 Bott, E. Γκιούρδας 1998
Ο κόσμος της Πληροφορικής Ζωγόπουλος Κλειδάριθμος 1996
Δουλεύοντας με Η/Υ Μαρμαράς ΕΜΠ
Πανόραμα των πολυμέσων Κωτσιγιάννης Παπασωτηρίου 1994
Web workshop Microsoft frontpage Tyler sams net 1996
ATM Networks Clark Wiley 1996
Web by design: the complete reference Holzshlag Sybex 1998
Computers architecture J. Hayes WCB McGraw_Hill 1998

Βιβλία Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων

Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Έτος Έκδοσης
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε κτίρια Σωτηρόπουλος Σύγχρονη παιδεία 1996
Αντλιοστάσια Υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές Οικονόμου Α. Ρέκος 1997
Fiber optic communications Lachs McGraw-HillI 1998
Fiber optic communications Palais Prentice Hall 1998
GSM system engineering Mehrotra Artech House
Υπολογιστική ρευστομηχανική Ν. Μαρκάτος Συμεών 1988
Υπολογιστική ρευστοδυναμική Ν. Μαρκάτος Παπασωτηρίου 1995
Δομικές Μηχανές Εφραιμίδης Συμμετρία 1998
Signal & systems Openheim Prentice Hall 1997

Βιβλία Πολιτικών Μηχανικών

Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Έτος Έκδοσης
Υποδομή Τεχνικών έργων Βαλαλλάς
Στέγες στην οικοδομή σαν μορφολογικά και φέροντα στοιχεία Π. Ιωαννίδης 1997
Αντιστηρίξεις και θεμελιώσεις Βαλαλλάς Αφοι Κυριακίδη 1997
Υπόγεια υδραυλική Τολίκας
Πλαίσια Kleinogel Γκιούρδας 1970
Αντισεισμική προστασία των κατασκευών Bachmann Γκιούρδας 1998
Τεχνολογία της τοιχοποιίας Παπαιωάννου University

Studio Press

1998
Μελέτη πλακών οπλισμένου σκυροδέματος Ιωαννίδης 1981
Earthquake engineering Borg wiley 1983
Masonry construction Hunter Prentice Hall 1997
Structural analysis Hibbeler Prentice Hall 1997
Simplified design of masonry structures Ambrose Wiley 1995
Reinforce concrete:mechanics and design MacGregor Prentice Hall 1997
Χρονικός & οικονομικός προγραμματισμός των κατασκευών Εφραιμίδης Συμμετρία 1992
Dam Hydraulics Vicher Wiley 1997
Steel details manual Hayward A. Blackwell 1992
Design of modern highway bridges Taly McGraw-Hill 1998

Διάφορα

Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Έτος Έκδοσης
Probability & statistics for engineers and scientists Walpole R. Prentice Hall 1998
Introduction to spectral analysis Stoica Prentice Hall 1997
Industrial air pollution control systems W. Heumann McGraw-Hill 1997
Θερμική επεξεργασία απορριμμάτων και RDF Σκορδίλλης Κόσμος ΕΠΕ 1997
Λεύκωμα Αχαϊκής βιομηχανίας

1840-1940

Σαραφόπουλος Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 1997
Commercial spaces : shopping malls Rotovision
Understanding GIS The ARC/INFO method McGraw-Hill 1990
Environmental engineering Davis McGraw_

Ηill

1998
Waste treatment and disposal P. Williams Wiley 1998
The Multiple reciprocity boundary element method A. J. Nowak CMP 1994
Shock and impact on structures C.A. Brebbia CMP 1994
Acoustic and elastic wave scattering using boundary elements Silva CMP 1994
Πράξεις εφαρμογής & πολεοδομικός σχεδιασμός Χριστοφιλόπουλος Σάκκουλα 1997
Συλλογή νομολογίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ 1996
Στατιστικές εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα Μπράνης Σ. ΕΛΙΝΥΑΕ 1998
Ανάλυση επικυνδυνότητας στη βιομηχανία Αρβανιτογεώργος Α. ΕΛΙΝΥΑΕ 1998
Η κατάρτιση στους τομείς της ασφάλειας & της υγείας στο χώρο εργασίας, Έρευνα αναγκών κατάρτισης Ζορμπά Κων/να ΕΛΙΝΥΑΕ 1998
1996 οριακές τιμές (TLVs) χημικών ουσιών και φυσικών παραγόντων και δείκτες βιολογικής έκθεσης (ΒΕΙs) ΕΛΙΝΥΑΕ 1997