Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος μας εμπλουτίστηκε και είναι διαθέσιμο το παρακάτω έντυπο υλικό. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να την επισκέπτονται καθημερινά τις ώρες λειτουργίας της. (Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.μ. -1.30 μ.μ.) ή να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο (2610-346724 κα Μπουζαμανάκη Μαρία).

Βιβλία Πολιτικών Μηχανικών

1. Συνδέσεις μεταλλικών κατασκευών στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 3 / Μπανιωτόπουλος
2. Διαχείριση έργου τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου /Burke, R.
3. Διπλή ζεύξη του Μαλιακού Μελέτη Σκοπιμότητας / Νομαρχιακή Αυτ/ση Μαγνησίας
4. Το επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στο κλάδο κατασκευών μετά το 2004 /ΙΟΚ
5. Κυκλοφοριακή μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην Πάτρα/Μηλιωνης Ν.
6. Σκυρόδεμα οδηγός 2002-2003
7. Οικοδομική τεχνολογία /Ζαχαριάδης
8. Earthquake risk reduction Dowrick, D.
9. Design and performance of road pavements Croney, D.
10. Seismic design of reinforces and precaste concrete Engelekirk, R.
11. FRP strengthening RC structures/ Teng et.al.
12. Hydrology water quantity and quality control Wanielista, R et.al.

Βιβλία Αρχιτεκτονικής - Πολεοδομίας

1. Σπίτια την Ελλάδα /Τζούλια Κλήμη
2. Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα/ Μανώλης Κορρές
3. Το ποδήλατο σε 17 ελληνικές πόλεις /Βλαστός Θάνος
4. Μια διαφορετική δημόσια συγκοινωνία σε μια διαφορετική πόλη
5. Το αρχοντικό του Γ. Βούλγαρη στην Ύδρα αρχιτεκτονική και ξυλογλυπτική
6. Αποκατάσταση των ιστορικών κατασκευών σε σεισμικές περιοχές, Η περίπτωση του Αιγαίου
7. Η αισθητική των πόλεων και η πολιτική των παρεμβάσεων Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων (συνέδριο, 2004)
8. Η οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης Π. Τζωνος
9. Οι αγροτικές κατοικίες στην εξωμερια της Τήνου
10. Χάραξη στρατηγικής για την ανάπλαση της λιμενικής ζώνης του Ρίου και την αντιμετώπιση της αποκοπής της από την γέφυρα Ρίου · Αντιρρίου ΄/Σπυράκη Ελένη Διπλωματική εργασία στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
11. Οικολογική δόμηση - δομικά υλικά φιλικά στο περιβάλλον Αυλώνα Ροζαλία Διπλ. εργασία
12. Zaha Hadid Architecture
13. A history of architectural conservation
14. Contemporary urban Planning/ Levy
15. Energy and environmental issues
16. Healthy Urban planning/ H. Barton
17. Flexible urban transportation /J. Gifford
18. Swimming pools & spas
19. GA Document 59
20. Greek Doors
21. 40 Landscapes

Διάφορα

1. Αρχαιομετρικές μελέτες για την ελληνική προϊστορία και αρχαιομετρια Κ. Μπασιάκος
2. Protection and restoration of the environment, 1998 Χαλκιδική
3. Καθαρισμός νερού /Τσώνης Στυλιανός
4. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα /Παπαντωνης Δημήτριος
5. Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών / Μαλεφακης Γ.
6. Ποιότητα νερού εδαφοκαλλιεργεια, εδαφοπονιας, εδαφοβελτίωσης /Μαλεφακης
7. Οινολογία επιστήμη και τεχνογνωσία /Ευ. Σουφλερος
8. Εισαγωγή στην autolisp
9. Δουλέψτε με το autoCAD 2005
10. Πλήρες εγχειρίδιο AutoCAD VBA
11. 5o Εθνικό συνέδριο για της ήπιες μορφές ενέργειας Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
12. Ανάπτυξη περιβάλλοντος σχεδιασμού και ελέγχου διαδικασιών με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας / Καραμπάτσιου Βασιλική /Διδακτορική διατριβή

Επιστημονικό έργο ΤΕΕ

1. Θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος και δομικών χαλύβων με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα Ημερίδα ΤΕΕ /ΤΔΕ
2. Οικοδομώντας την ασφάλεια στην εργασία Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΕ, Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Ηλείας
3. Διαχείριση · επεξεργασία στερεών αστικών απορριμμάτων ΤΕΕ Τμ Κεντρικής Μακεδονίας 1992
4. Διείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Ημερίδα ΤΕΕ 2004-12-20 Παράνομες μεταποιητικές δραστηριότητες στον αστικό ιστό Ημερίδα ΤΕΕ 2004
5. Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέματος ΕΝ 206-1 προδιαγραφές, επιτελεστικοτητα παραγωγή και συμμόρφωση Ημερίδα ΤΕΕ 25-11-04
6. Διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΔΕ, Νομαρχιακή Επιτροπή Ηλείας, 4-12-2004
7. Ιόνια οδός · ¶ξονας Ανάπτυξης Ημερίδα ΤΕΕ ΤΔΕ, ΤΕΕ Ηπείρου, ΤΕΕ Κερκύρας, ΤΕΕ Κεντρ. & Νοτ. Πελ/σου 20-12-2004