ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ Τ.Δ.Ε( ΑΠΟ 22/08/2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

 

 1. Ακροπόλεως ... ανάβασις / Στάθης Ασημάκης, εκδ. "Παιδικά Χωρία SOS" , 2011
 2. Beachmed-e : πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg IIIC-Zone sud : η στρατηγική διαχείριση της προστασίας των ακτών για την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου = strategic management of beach protection for sustainable development of Mediterranean coastal zones, εκδ. : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 3. Το πρόβλημα της ύπαρξης γνήσια ισοροπίας Nash σε δύκτια Ι-επιπέδων / Θεόδωρος Λαζάρου, διπλωματική εργασία, εκδ. 2005
 4. Ισοστάθμιση σε συστήματα διακριτής πολυτονικής διαμόρφωσης / Λευκιμμιάτης Σταμάτης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2004
 5. Μελέτη περιβαλλόντων μέτρησης της απόδοσης των εφαρμογών με χρήση καταχωρητών του υλικού / Σπυρίδων Χριστόφορος Λιβάνης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 6. Ανάπτυξη μοντέλων γραμμών και καλωδίων του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος μεταφοράς, για τη μελέτη μεταβατικών υπερτάσεων, με τη βοήθεια του EMTP-ATP / Λιούτας Νικόλαος, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 7. Δημιουργία βιβλιοθήκης στη C++ για τη διαχείριση ακυκλικών FSA's / Λύρα Δημήτριου, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 8. Περιγραφή εικόνας με τη βοήθεια βασικών οπτικών γνωρισμάτων της και η χρήση τους στο πρόβλημα της ανάκτηση εικόνων απο το περιεχόμενο τους / Μακρυγιαννάκης Μιχάλης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2004
 9. Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσαρμοστικής διαμόρφωσης και εφαρμογή τους σε πραγματικά ασύρματα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα / Μάρκου Νικολίτσα, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 10. Παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς επισκεπτών δικτυακών τόπων / Μασουρίδου Αικατερίνη, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 11. Αυτόματη ταξινόμηση σπινθηρογραφημάτων οστών / Μαστρογιάννη Αικατερίνη, διπλωματική εργασία, εκδ. 2003
 12. Εξομοίωση φωτοβολταϊκού συστήματος διασυνδεδεμένου στο δίκτυο / Ματσώκης Αριστείδης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 13. Προβλήματα μετάπτωσης από ένα υπάρχον σε ένα νέο περιβάλλον λογισμικού / Μεντζαντίνης Ιωάννης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2002
 14. e-Government και εφαρμογή Interorganizational Information Systems (IOS) / Κωνσταντίνος Λατίφης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2001
 15. Διανομή περιεχομένου βιβλιοθηκών μέσω peer-to-peer δικτύου / Μπαλτάς Νικόλαος, διπλωματική εργασία, εκδ. 2005
 16. Τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές / Μπέσσα Σωτηρία, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 17. Σχεδίαση δυναμικά αναδιαρθρωμένου RISC επεξεργαστή και υλοποίηση σε FPGA / Μπροκαλάκης Ανδρέας, διπλωματική εργασία, εκδ. 2004
 18. Ανάλυση- ανάπτυξη- υλοποίηση ενός ψηφιακού διαδικτυακού συστήματος επίβλεψης χώρων / Μουζάκης Παναγιώτης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 19. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων με την αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου / Μουρίκη Άλκηστις, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 20. Ευφυή συστήματα πλοήγησης και μεταφοράς / Νάκου Πολυξένη, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 21. Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κύκλου ζωής χορήγησης / Ναυροζόγλου Αθανάσιος, διπλωματική εργασία, εκδ. 2006
 22. Υποστήριξη τραπεζικών συστημάτων και μετάπτωση τεχνογνωσίας / Παναγιωτόπουλος Μαρίνος, διπλωματική εργασία, εκδ. 2002
 23. Ανάλυση υπόγειων ροών με χρήση πεπερασμένων στοιχείων / Πανταζόπουλος Ιωάννης, διπλωματική εργασία, εκδ. 2005
 24. Κωδικοποίηση και εφαρμογή αντικειμενοστραφών μετρικών και τεχνικών μετρήσεων ποιότητας λογισμικού / Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, διπλωματική εργασία, εκδ. 2002
 25. Υδατικό διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ 02) : έκθεση επισκόπησης προκαταρτκτικού προγράμματος βασικών και συμπληρωματικών μέτρων, εκδ. ΥΠΕΚΑ , 2012