ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > ΤΕΕ - ΤΔΕ: Βιβλιοθήκη > Πρότυπα

Μετάβαση σε:
Δανεισμός Υλικού
Διαθέσιμα Βιβλία
Επεξεργασία Υλικού
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Περιοδικά
Προτάσεις Βιβλίων
Πρότυπα
Στατιστικά κίνησης Βιβλιοθήκης
Σύνδεσμοι με άλλες Βιβλιοθήκες
  
    Πρότυπα     
    Νέα καρτέλα     

Στη βιβλιοθήκη υπάρχει αρχείο προτύπων:

  • ΕΛΟΤ 
  • ASTM
  • DIN
  • Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)
  • Ευρωκώδικες (Ελλ. εκδ. ΤΕΕ, ανεπίσημη μετάφραση)

Σύμφωνα με τον κανονισμό της βιβλιοθήκης απαγορεύεται αυστηρά ο δανεισμός και η φωτοτυπία για τα πρότυπα ΕΛΟΤ, DIN, παρέχεται όμως η δυνατότητα στον χρήστη της επί τόπου ανάγνωσης στο χώρο της βιβλιοθήκης Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να τα αποκτήσουν μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία πωλήσεων του ΕΛΟΤ.