Α. Πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών για μελέτες ιδιωτικών έργων ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο για την εκ νέου εγκατάσταση της εφαρμογής
  1. Δημιουργήστε ένα προσωρινό directory στο δίσκο σας γιά να κατεβάσετε και να αποσυμπιέσετε το αρχείο της εφαρμογής. Π.χ. c:\tempki
  2. Κατεβάστε τα αρχείo κάνοντας κλικ στo hyperlink του καταλόγου
  3. Αποσυμπιέστε τo αρχείo που κατεβάσατε χρησιμοποιώντας ενα προγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων τυπου ZIP, όπως το pkunzip ή το Winzip.
  4. Από τον υποκατάλογο (c:\tempki), επιλέγετε την εντολή setup, και ακολουθείτε κανονικά την εγκατάσταση όλων των αρχείων.
Β. Πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών για μελέτες ιδιωτικών έργων ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο όταν υπάρχει η εφαρμογή
  1. Δημιουργήστε ένα προσωρινό directory στο δίσκο σας γιά να κατεβάσετε και να αποσυμπιέσετε το αρχείο της εφαρμογής. Π.χ. c:\tempki
  2. Κατεβάστε τα αρχείo κάνοντας κλικ στo hyperlink του καταλόγου
  3. Αποσυμπιέστε τo αρχείo που κατεβάσατε χρησιμοποιώντας ενα προγραμμα αποσυμπίεσης αρχείων τυπου ZIP, όπως το pkunzip ή το Winzip.
  4. Αντιγράψτε όλα τα αρχεία από τον υποκατάλογο (c:\tempki), στον υποκατάλογο που υπάρχει η εφαρμογή σας πιθανά c:\Programe Files\Ki-Win