ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε. Μ. Π.       

 

Δημόσιος Υπάλληλος στη Δ.Ε.Σ.Ε.  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

1.   Μέλος Δ.Σ.  Συλλόγου Πολιτικών  Μηχανικών Ελλάδος /τμ. Αχαΐας από      1976-78    και   από    1978-80

2.   Γενικός Γραμματέας Συλ. Πολιτ. Μηχανικών  Ελλάδας /τμ. Αχαΐας    1980- 82

3.   Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής  του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας /τμ.  Δυτικής Ελλάδας   1982-1985   και   1994 -95.

4.   Πρόεδρος  της  Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Δυτικής Ελλάδας 1986- 88 ,   1988- 90,    1990- 92    και    1992 - 94.

5.   Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ)          1986 – 1996 ,  2001-2003,  2003-2005 και 2005-2007 .

6.   Επιμελητής της Επιτροπής  Επιμόρφωσης του Τ.Ε.Ε./τμ.  Δυτικής Ελλάδας   1991- 1994.

7.   Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε/ τμ. Δυτικής Ελλάδας 1982-85 και 1985-88.

8.   Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./τμ. Δυτικής Ελλάδας  από  2-7-94,  μέχρι και σήμερα,  εκλεγμένος τέσσερις  συνεχόμενες τριετίες ως ανεξάρτητος μεμονωμένος .

9.   Γενικός Γραμματέας της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε.  2003-2005.