Η παράταξη δεν έχει δώσει κάποιο υλικό για δημοσιεύση στον δικτυακό τόπο του ΤΕΕ - ΤΔΕ