ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κυρίαρχο μέλημα της Βιβλιοθήκης μας είναι η παροχή σύγχρονων και ενημερωμένων υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό τη μετατροπή της Βιβλιοθήκης σε ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας και κατάρτισης. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ø       Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική με δυνατότητα εξωτερικής χρήσης του μεγαλύτερου μέρους του υλικού της. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι όσοι το επιθυμούν, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης και τηρούν τους κανόνες δανεισμού . Εκτός από τους παρόντες επισκέπτες, οι υπηρεσίες δανεισμού προσφέρονται και στους απομακρυσμένους χρήστες, αρκεί να στείλουν το αίτημά τους μέσω fax, ηλεκτρονικά (e-mail) ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά.

 

Ø     Διαδανεισμός

Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης πηγών πληροφόρησης και πληροφοριακού υλικού, πέραν αυτού που είναι διαθέσιμο στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Αθηνών, καθώς και με τις 14 Βιβλιοθήκες των περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, δημιουργείται ένα ευρύ δίκτυο που μπορεί να καλύψει πλήρως τις ερευνητικές ανάγκες των αναγνωστών μας. Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης διαδανεισμού και είτε να το παραδώσει σε υπάλληλο του Τμήματος, είτε να το στείλει μέσω  fax, ή ηλεκτρονικά (e-mail).

Ο μέσος χρόνος παραλαβής υλικού (με το ταχυδρομείο) υπολογίζεται σε 7-10 ημέρες . Σε περίπτωση που ο χρόνος επείγει, η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει να στείλει το υλικό μέσω courier, το κόστος όμως επιβαρύνει το χρήστη.

Ø       Αναγνωστήριο

·      Άνετος χώρος: Η βιβλιοθήκη διαθέτει έναν ευρύχωρο και ευχάριστο χώρο  για ανάγνωση με 10 θέσεις εργασίας και 2 Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών μέσω του Διαδικτύου.

·      Αναπαραγωγή υλικού: Παρέχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής υλικού με τη χρήση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, εκτυπωτή & scanner, πάντα με την επιφύλαξη του ισχύοντος κανονισμού (Ν.2121/1993)  «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».

·      Αποθήκευση έρευνας: Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της βιβλιογραφικής έρευνας ή των δεδομένων σε cd-rom ή μονάδα USB.

·      Ασύρματο δίκτυο: Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί ασύρματο δίκτυο για τους χρήστες φορητού υπολογιστή, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την αναζήτηση στο Διαδίκτυο.