ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεδομένα παρατήρησης γης και βιώσιμη ανάπτυξη
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, 10:00, Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Πρόσκληση σε ημερίδα «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων & Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές»
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, 14:00, Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ