ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-2019> ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

  
    Ανακοίνωση     
    Πρόγραμμα     
    Εισηγήσεις     
Πρόγραμμα Ημερίδας

17:15 - 17:30 Προσέλευση - Εγγραφές
 
17:30 - 18:00 Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ
                      Χαιρετισμός Προέδρου ΟΑΣΠ
                      Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων

18:00 – 18:40  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ-ΥΛΙΚΑ
                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ»
                       Στυλιανίδης Κ. - Ομ. Καθηγητής  Α.Π.Θ.

18:40 – 18:50 «ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΟΣΕΩΝ ΒΛΑΒΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ
                      ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978»
                      Δημητριάδης Μ. – Πολ. Μηχανικός
 
18:50 – 19:30 «ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
                      ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

                      Λεκίδης Β. - Ερευνητής ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ
                      Αβραμίδης Λ. - Πολ. Μηχανικός

 
19:30 – 19:45 Διάλειμμα - Καφέ
 
19:45 – 20:25 «ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΕΙΠΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ»
                    Τσατσούλας Δ. – Αρχιπύραρχος, Δρ. Πολ. Μηχανικός
 
20:25 – 20:55 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ
                    ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ»
                   
Κοκολάκης Κ. – Πρ. Δντης Πολ. Προστασίας
 
20:55 – 21:20 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ 2ης ΕΜΑΚ»
                    Λεκίδης Β. - Ερευνητής ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ
 
21:20 – 21:30 Ανοικτή συζήτηση - Παρεμβάσεις