ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-2019> ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ

  
    Πρόσκληση     
    Εισηγήσεις