ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-2019> ΕΘΝΙΚΗ YΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 

  
    Πρόγραμμα     
    Εισηγήσεις