ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-2019> GDPR


  
    Πρόσκληση     
    Πρόγραμμα     
    Εισηγήσεις     
«Η εφαρμογή του GDPR στον κλάδο των Μηχανικών»
Μαργαρίτα Γκαϊτατζή, Δικηγόρος Παρ'Εφέταις Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Ειδική Σύμβουλος σε θέματα εναρμόνισης με τον GDPR και πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
«Η νομική συμμόρφωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον GDPR & η εφαρμογή και ο καθορισμός των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με αυτόν»
Χαρά Ζέρβα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Διαχειρίστρια Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» 
«Επόμενα βήματα προς τη συμμόρφωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Κανονιστική συμμόρφωση και πληροφοριακά συστήματα»
Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner, στο τμήμα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας και Εταιρικής Συμμόρφωσης της Ernst & Young Ελλάδος 
«Ένα πρακτικό παράδειγμα: Η εφαρμογή του GDPR στη Μασούτης»
Σάββας Τορτοπίδης, Δντης Πληροφορικής 
Συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR με χρήση Enterprise Content Management εργαλείων –- Η πλατφόρμα ΠΑΠΥΡΟΣ της MODUS
Μάνος Αναστάσιος, Διευθύνων Σύμβουλος DOTSOFT AE 
LANCOM & GDPR. Διασφάλιση οργανισμών και επιχειρήσεων από το πρώτο 100% GDPR compliant Data Center στη χώρα.
Nikos Zachariadis - CCO