ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-2019> ΗΜΕΡΙΔΕΣ_Ν.4495-2017

  
    Εισηγήσεις     
Ν. 4495/2017 - ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017 Έλεγχος και προστασίατου Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
Μητρακάκη Αναστασία, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
Παρουσίαση του Ν. 4495-2017 (ΤΜΗΜΑ Α)
Παρουσίαση του Ν. 4495-2017 (ΤΜΗΜΑ Β-Γ-Ε)
Παρουσίαση του Ν. 4495-2017 (ΤΜΗΜΑ Δ)