ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-2019> ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016
HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 22 Sep 2017 04:29:30 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80
HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 17 Sep 2017 16:51:43 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80

  
    Εισηγήσεις     
Κανονισμοί που αφορούν και τεχνολογία σκυροδέματος
Ιωάννα Παπαγιάννη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ 
Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016
Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016
Λευτέρης Αναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ