ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ> ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017-2019> ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2016

  
    Εισηγήσεις     
Κανονισμοί που αφορούν και τεχνολογία σκυροδέματος
Ιωάννα Παπαγιάννη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ 
Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016
Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 
Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016
Λευτέρης Αναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ