ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000-2017
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ιούλιος 2015 
«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020»
Δεκέμβριος 2014 
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
27-29 Μαϊου 2013 
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ανάθεσης & εκτέλεσης δημοσίων έργων
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και συναφών υπηρεσιών
Βασικές ευθύνες του μηχανικού στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων
Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνημα του Ελεύθερου Επαγγελματία
Το επάγγελμα του μηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
MOBILITY
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Γνωμοδότηση επί του σταδίου Β1 ΓΠΣ Δήμου Θεσσαλονίκης
Μάρτιος 2016 
5 ουσιώδεις αλλαγές στο ελληνικό σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων"
«Κατευθύνσεις & Προτάσεις για τον υπό διαμόρφωση Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο»
ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ: ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 
Παρατηρήσεις επί του κειμένου <<Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας κεντρικής μακεδονίας, Φάση Β' - Στάδιο Β1, Εισηγητική Έκθεση και Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης>>
1 Απριλίου 2015 
Αποτελέσματα κύκλου διαλόγου για την προώθηση της θεσμοθέτησης του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
18 Δεκεμβρίου 2014 
Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών - Μεταφορών Θεσσαλονίκης. Αποτελέσματα της διαβούλευσης και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Έργα προτεραιότητας του Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών
«Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ)» Σχεδιασμός και Σκοπιμότητα
Διαπιστώσεις επί της πρότασης Σχεδίου Νόμου για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Προβλήματα θεσμικού πλαισίου & εφαρμογής και προτάσεις μεταρρύθμισης
Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης Καλλικράτης
Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) - Μετεγκατάσταση ΔΕΘ
Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για την βιομηχανία
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο τουρισμού
Παρατηρήσεις επί του γενικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης
Αντιπλημμυρική προστασία Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους
Προβλήματα από την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στη λειτουργία της πόλης - προτάσεις για την αντιμετώπισή τους
Νομοθεσία ανάθεσης μελετών με το ν. 3316/2005: Συμπεράσματα από την εφαρμογή του, προβλήματα, προτάσεις
Νομοθεσία ανάθεσης έργων με το ν. 3263/2004: Συμπεράσματα από την εφαρμογή του, προβλήματα, προτάσεις
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. αρ. 6919 (ΦΕΚ 248/Δ/5.3.2004)
(Προστασίας των λιμνών Κορώνειας- Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών) 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - Σ.Σ.ΝΑΟΥΣΑΣ - ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ζ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαχείριση Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων
Έκθεση Ομάδας Εργασίας ΜΕΕΠ -– ΤΕΕ/ΤΚΜ - 3 Νοεμβρίου 2017 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤAP ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. απόφαση Α2/Σ16/14 της 16ης συνεδρίασης της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 18 Νοεμβρίου 2014. 
Καταγραφή Προβλημάτων Υλοποίησης Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ)
Διαχείριση της ηλεκτρικής ζήτησης: Προκλήσεις και πλεονεκτήματα
Γεωθερμία στην Κεντρική Μακεδονία
Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων
Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" - Η2
Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ενέργεια και Περιβάλλον στην Κεντρική Μακεδονία
Ατομική Θέρμανση Κατοικιών
Ηλεκτρικοί Λέβητες Ιόντων
Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας
Διερεύνηση των αιτιών του πλημμυρικού επεισοδίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 στο Στρατώνι Ν. Χαλκιδικής
Ενεργειακή ταυτότητα κτιρίων - Ενεργειακές επιθεωρήσεις
Καύσιμα μεταφορών & αειφόρος ανάπτυξη
Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας στη Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Πλήρες κείμενο                          Εκτεταμένη Σύνοψη
Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης
Καταγραφή & Μελέτη αιωρουμένων σωματιδίων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΥΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. αρ. 6919 (ΦΕΚ 248/Δ/5.3.2004)
(Προστασίας των λιμνών Κορώνειας- Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών) 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
«Κατευθύνσεις & Προτάσεις για τον υπό διαμόρφωση Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο»
Πρότυπη μελέτη ICT
Η ΟΕ (Β' Φάση) ολοκληρώθηκε στην προηγούμενη θητεία της ΜΕ και εγκρίθηκε από την ΔΕ στις 21.4.2015 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Α΄ ΦΑΣΗ Σχολιασμός ερμηνεία σχεδίου Κ.Υ.Α. -Καθορισμός των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών- με εξειδίκευση στα δίκτυα οπτικών ινών
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ (Ν. 3299/2004)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ (Ν. 3299/2004)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παραδοσιακός οικισμός ¶νω Πόλης Θεσσαλονίκης - Προτάσεις αναβάθμισης
Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί: Η Ζωή στην Πόλη - Παρεμβάσεις στη Μικρή Κλίμακα
Επεξεργασία συμπερασμάτων ημερίδας και σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για τις ΕΠΑΕ
Διατηρητέα Κτίρια και Στοιχεία Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος -Παραδοσιακοί Οικισμοί και Οικιστικά Σύνολα - Ιστορικά Κέντρα και Πόλεις
Οι ΕΠΑΕ σήμερα. προτάσεις αναβάθμισης της λειτουργίας τους και βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους
Προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας - Θεσμοθέτηση δράσεων διαχρονικού χαρακτήρα.
ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΔΥΟ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΠΟΛΗ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.Θ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ - ΕΝΤΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΞ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΅ΆΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣΆΆ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ