ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ> ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000-2003> ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ‘’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’’
Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ