ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας Απρίλιος 2018 «Οι Χρήσεις & Εφαρμογές των Drones στο Επάγγελμα του Μηχανικού: Νέες Επαγγελματικές Προοπτικές»
18 - 19 Απριλίου 2018, 17:00-21:00, Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 

Ενημερωτικό Σεμινάριο Απρίλιος 2018: «Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης κατά την διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής άδειας. Διαπιστώσεις – Προβλήματα και Τρόποι επίλυσης»
Τρίτη 24 Απριλίου 2018, 17:00, Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη