ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας με θέμα: «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών»
12-13 Ιουνίου 2017, 16.00 - 22.00, Αμφιθέατρο Κτιρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη