ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ε. - ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2008
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 22 Oct 2014 22:19:33 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80

  
    Ανακοίνωση     
    Σημειώσεις     
Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. - Δήλωση φόρου εισοδήματος 2008

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην προσπάθεια του να βοηθήσει τους συναδέλφους μηχανικούς στην συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων, διοργανώνει για μια ακόμα χρονιά, με ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων, το καθιερωμένο, ετήσιο ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – Δήλωση φόρου εισοδήματος 2008».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008,

7:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ.

Βασική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κ. Βασιλική Μπόσκου,

π. επιθεωρήτρια στο Υπουργείο Οικονομικών, συνεργάτιδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε φορολογικά θέματα, πάνω από μία εικοσαετία.

Η κ. Μπόσκου θα ενημερώσει τους συναδέλφους για το καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των μηχανικών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και θα αναφερθεί στον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων που πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλλουν οι μηχανικοί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.