ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> Η' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009> ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Φυσικό αέριο
Βουλγαρίδης Δημήτρης, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc 
Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης συστήματος συμπαραγωγής
Εβρένογλου Βασίλης, Διπλ.Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΠΘ 
Τιμές 1994-95
Εβρένογλου Βασίλης, Διπλ.Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΠΘ 
Τιμές Euro
Εβρένογλου Βασίλης, Διπλ.Ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΠΘ 
Βιομηχανία
Ευγενίδης Γεώργιος 
Μαγειρεία
Ευγενίδης Γεώργιος 
Μελέτες αέριου καυσίμου για νέες οικοδομές
Λιόλιος Αντώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. 
Νομοθεσία Αερίου
Μέρος Α΄ 
Νομοθεσία Αερίου
Μέρος Β΄ 
Νομοθεσία ΣΥΘ
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, Τύποι μηχανών συμπαραγωγής
Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός