ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> Στ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ > ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ> ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Γ.Π.Σ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ,ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Ν.2508/1997)
Γιάννης Αγγελίδης, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΙΔΗ "ΣΧΕΔΙΩΝ"
Γιάννης Αγγελίδης, Πολεοδόμος - Χωροτάκτης 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ - ΜΕΡΟΣ 1
Αθηνά Γιαννακού, ∆ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος (M.Sc.&Ph.D. LSE) 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ - ΜΕΡΟΣ 2
Αθηνά Γιαννακού, ∆ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόμος (M.Sc.&Ph.D. LSE) 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χρήστος Θ. Κουσιδώνης ΑΜ. Δρ Πολεοδομίας-Χωροταξίας 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
Δρ. Κων/νος Παρθενόπουλος Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος, Αρχαιολόγος, Οικονομολόγος και Δ.Ε. Γενικός Δ/ντής Υπουργείου Μακεδονίας · Θράκης. 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Δρ. Κων/νος Παρθενόπουλος Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος, Αρχαιολόγος, Οικονομολόγος και Δ.Ε. Γενικός Δ/ντής Υπουργείου Μακεδονίας · Θράκης. 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ε.Σέμψη-Ραϊδου, Αρχιτέκτων,Χωροτάκτης Πολεοδόμος 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΕ 2005
Ε.Σέμψη-Ραϊδου, Αρχιτέκτων, Χωροτάκτης Πολεοδόμος 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΟΧΘΗ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ
Παναγιώτης Χαπιζάνης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Αιγιαλού & Παραλίας Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΦΕΚ124Α 1997
ΦΕΚ166Δ 1987
ΦΕΚ254A 1997
ΦΕΚ 91A 2002
ΦΕΚ 153Α 2002
ΦΕΚ 162A 1994
ΦΕΚ 183Α 1999
ΦΕΚ 207Α 1999
ΦΕΚ 209Δ 2000
ΦΕΚ 218Β 2004
ΦΕΚ 285A 2001
ΦΕΚ 285Δ 2004
ΦΕΚ 292Β 1999
ΦΕΚ 308A 2003
ΦΕΚ 594Δ 1978