ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ
Αίτηση εγγραφής στο MyTEE μαζί με την κάτωθι υπεύθυνη δήλωση
Έντυπο εγγραφής Nέου Mέλους στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
Συμπληρωματικό σημείωμα
Υπεύθυνη δήλωση
ΦΕΚ
Αίτηση - δήλωση μη διάθεσης - δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων
Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (θετική)
Υπ. Δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου (αρνητική)