ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτεκτόνισσα ή απόφοιτη αντίστοιχης σχολής ζητείται για το τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Πωλήσεων σε Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά προσόντα ευχέρεια στο λόγο και γνώση αρχιτεκτονικών προγραμμάτων. Δίπλωμα οδήγησης και άριστη γνώση Αγγλικών απαραίτητα. Βιογραφικό στο email: info@mic-metals.gr

Αρχιτεκτόνισσα ζητείται από τεχνικό γραφείο με γνώση ARCHICAD και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Βιογραφικό στο email: tnendos@gmail.com

Αρχιτέκτων ή 3D designer ζητείται για μόνιμη εργασία με πρόσληψη ως 3D designer σε μελετητική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Υψηλές απαιτήσεις σε φωτορεαλισμό εσωτερικών-εξωτερικών χώρων κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου. Απαραίτητη η άριστη γνώση 3Dstudiomax, vray, sketchup, autocad και η καλή χρήση photoshop. Βιογραφικό στο email: archstudio_thess@yahoo.gr

Δομοστατικός μηχανικός ζητείται από εταιρεία παραγωγής ξύλινων δομικών στοιχείων με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Απαραίτητα προσόντα , εμπειρία σε στατικά προγράμματα (robot), άριστη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλικών. Βιογραφικό στο fax 2310/795.167 ή στο e-mail: info@euroco.gr

Ηλεκτρολόγος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων (ηλεκτρολογικό υλικό) - καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες - καλή γνώση Αγγλικών - καλή γνώση Η/Υ και Office - δίπλωμα οδήγησης ζητείται από την εταιρεία ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. για τη θέση του πωλητή. Το αντικείμενο της εταιρίας είναι οι λαμπτήρες LED και μια ευρεία γκάμα προϊόντων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά κλπ). Βιογραφικά στο email:  cv@ak-dynamiki.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και αδειοδότηση εγκαταστάσεων ζητείται από εταιρία μελετών. Βιογραφικά στο email info@elgek.com ή στο Fax 2310458062

Μηχανολόγος ΑΕΙ /ΤΕΙ ζητείται για το τμήμα μελετών - κοστολογήσεων από εταιρία ηλιοθερμικών συστημάτων - κλιματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας. Η εμπειρία σε μελέτες Ηλιοθερμικών πεδίων και σε αντλίες θερμότητας θα ληφθεί υπόψιν. Παρέχεται μισθός ασφάλιση και bonus επί των μελετών εφαρμογής και των έργων. Βιογραφικά στο email: p.titaki@aico.gr ή Fax: 2310-327308

Μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος με εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και αδειοδότηση εγκαταστάσεων ζητείται από τεχνική εταιρία. Fax: 2310522682. Βιογραφικά στο email: info@karanasios.com

Μηχανολόγος ΑΕ ή ΤΕ ζητείται από την εταιρία CLIMATEAM, για την στελέχωση του Τμήματος Μελετών –Κατασκευών. Απαραίτητα : Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ενεργειακής Κατεύθυνσης, εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Εξαερισμού, Θέρμανσης, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, άνεση επικοινωνίας στο γραπτό και προφορικό λόγο, οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες, πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms Windows, Ms Office, AutoCAD, Internet, Εμπορικές Εφαρμογές, ηλικία μέχρι 35 ετών. Βιογραφικό στο email: p.siagkas@climateam.gr  

Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύθυνσης) ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο επίπεδο Αγγλικών. Πιθανή γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο email: proslipsienergy@gmail.com

Μηχανολόγος ΑΕΙ με τουλάχιστον 3 χρόνια μέλος του TEE με δυνατότητα τεχνικού ασφαλείας ζητείται για 4ωρη καθημερινή απασχόληση. Εταιρεία Σκίρων Κλιματισμός ΑΒΕΕ info@skiron.gr, τηλ. 2310-463844

Μηχανολόγος με εκπληρωμένη τη στρατιωτική του θητεία ζητείται από εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ. Βιογραφικά στο email: deligiannis@delmetal.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται από Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου ΑΚRITAS με σκοπό την πλήρη απασχόλησή τους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Προϋπηρεσία σε Bιομηχανία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. H εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης σε ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kariera.gr

Πολιτικός Μηχανικός (απόφοιτος ΑΕΙ) έως 35 ετών από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης. Εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και εξειδίκευση στο Construction Management. Δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών για όλα τα παραπάνω.
Παρακαλώ στείλτε cv στο
ecobox77@gmail.com" ​

Πολιτικός Μηχανικός έως 35 ετών από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης. Εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και εξειδίκευση στο Construction Management. Δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών για όλα τα παραπάνω. Βιογραφικά : ecobox77@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από γραφείο στατικών μελετών στην Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση Scada, Robot, Sap2000, Autocad. Βιογραφικά στο email: statmele@gmail.com

Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310-445367. Fax: 2315-315470. Βιογραφικά στο email: info@arisk-group.com.gr

Πολιτικός, νέα ή νέος, ζητείται από την τεχνική εταιρεία “CONIC – Δομική Ενίσχυση”. Ηλικία έως 35 ετών με εμπειρία σε θέματα ενίσχυσης-αποκατάστασης κατασκευών ή/και γεωτεχνικών έργων. Γνώση AutoCAD και στατικού προγράμματος, εργοταξιακή εμπειρία, μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικό στο email: info@conic.gr
 
Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Τηλ.: 2310-445367, Fax: 2315-315470. Βιογραφικό στο email:
info@arisk-group.com.gr

Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για πλήρη απασχόληση σε γραφείο συμβούλων μελετητών δημοσίων έργων στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: 10ετής μελετητική εμπειρία σε δημόσια υδραυλικά έργα, γνώση AUTOCAD, Αγγλικών ή/και Γερμανικών. Επιθυμητή η κατοχή αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου. Βιογραφικό στο email: info@hydromanagement.gr

Πολιτικός - αρχιτέκτονας ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, απαραίτητα προσόντα γνώση Αγγλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοικος Ανατολική Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο email: hr.latsios@gmail.com

Πολιτικός με τουλάχιστον 7ετή εργοταξιακή εμπειρία με εμπειρία σε προμετρήσεις επιμετρήσεις κοστολόγηση έργων και με καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας ζητείται από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στελέχωση του τεχνικού τμήματος. Απασχόληση εντός των γραφείων της
εταιρίας. Βιογραφικά στο email: 
info@diastasicon.gr

Πολιτικός για πλήρη απασχόληση σε μελέτες στατικών. Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές σε δομοστατική κατεύθυνση. Γνώση πακέτου στατικών (π.χ.SOFiSTiK, LUSAS, RIB, ANSYS). Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες Δημοσίου. ¶ριστα Αγγλικά, επιθυμητή γνώση Γερμανικών. Καλή γνώση μεταλλικών κατασκευών. ¶ριστη χρήση AutoCAD 2014. Αποστολή βιογραφικών: info@mavrakis-sa.gr

Χημικός Μηχανικός με ειδίκευση στη διαχείριση αποβλήτων, με πενταετή προϋπηρεσία στο κλάδο ζητείται για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικό στο email : mxampla@eren.com.gr

Χημικός Μηχανικός, από εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος/η της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη η γνώση σε βάθος του σχεδιαστικού πακέτου ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581. Αποστολή Βιογραφικών στο email : ximikoi.mixanikoi@gmail.com