ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων . Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για  διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 697 6800825

Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνικό γραφείο περιοχή Παπάφειο. Τηλ 2310 318608, Fax 2310 318601, email: msbox@gmail.com  

Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνικό γραφείο στην Καλαμαριά. Τηλ 698 0189469, email: hercpl@gmail.com

Αρχιτέκτων από κατασκευαστική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη. Γνώση Ρώσικων, 3D προγραμμάτων. Βιογραφικό email: gkotanidis@grekodom.gr

Αρχιτέκτων με ειδίκευση Πολεοδόμο με μελετητικό πτυχίο κατ. 1 & 2, εμπειρία στις πολεοδομικές μελέτες και Γεν. Πολιό. Σχέδια, Μεταπτυχιακά, για συνεργασία  με τεχνικό γραφείο μελετών. Τηλ. 2310 504106, 694 9560195

Αρχιτέκτων από εταιρεία  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. με αποδεδειγμένη εμπειρία σε πολεοδομικές μελέτες και άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Γνώση άπταιστων Αγγλικών. Βιογραφικό email: atsavdaroglou@sxediasmos-sa.gr  

Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία  Θεσσαλονίκης για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Ηλικία έως 35 ετών. Γνώση βιοκλιματικού σχεδιασμού AutoCAD, 3d Studio Max, Corel, Η/Υ(Ms Office). Θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών. Βιογραφικό και portfolio email: ecobox77@gmail.com  

Αρχιτέκτων (νέος, νέα) από OFFICE25ARCHITECTS για την πρακτική άσκηση. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArchiCAD, Αrtlantis, 3d Studio Max, Vray, Photoshop, Adobe illustrato. Γνώση Γερμανικών επιθυμητή. Εξάμηνη συνεργασία με δυνατότητα επέκτασής της. για περισσότερες πληροφορίες: http://www.o25.gr/news/come-work-us . Βιογραφικό και portfolio email: o25@o25.gr  

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο  στις 40 Εκκλησιές, για συστέγαση λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ 2310 217230

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός. 5 - 7ετή εμπειρία, έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση 3D STUDIO MAX, αλλού φωτορεαλιστικού προγράμματος, Κ.ΕΝ.Α.Κ., άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό Portfolio, email: biogafiko@in.gr  

Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία  με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 36 ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επίβλεψη Η/Μ έργων. Βιογραφικό email: info@ente.gr  

Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Β. Αφρική. Γνώση Γαλλικών επιθυμητή. Βιογραφικό email: enginereering.thessaloniki@gmail.com  

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Βιογραφικό Fax 2310  279100, email: tech.grafeio@gmail.com

Ηλεκτρολόγος με ειδίκευση στον αυτοματισμός και Μηχανολόγος από Ελληνική εταιρία τροφίμων στο εξωτερικό. Με εμπειρία, γνώση αγγλικών για την επίβλεψη και συντήρηση του εξοπλισμού της εταιρίας. Βιογραφικό e-mail: georgia.zevelaki@ohonos.gr  

Μηχανικός για συνεργασία πλήρους απασχόλησης από ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία σε VB (.NET), Mobile applications.  Γνώση Αγγλικά. Επιθυμητή γνώση σε GIS και Linux. Βιογραφικό email: charis.k@emisia.com

Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. Γνώση και εμπειρία στην διδασκαλία των προγραμμάτων: 4Μ, AUTOFINE, ADAPT, Solid works,  Κ.ΕΝ.Α.Κ., των φωτοβολταϊκών μελετών. Βιογραφικό email: seminaria97@gmail.com

Μηχανικός Ερευνητές / υποψήφιοι διδάκτορες. Γνώση ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και βίντεο ανθρωποκεντρικές διεπαφές, C / C++, Visual Studio. Βιογραφικό Επικ. Καθηγητής Αναστάσιος Τέφας. Τηλ 2310 991932. email: tefas@aiia.csd.auth.gr

Μηχανικός από Εταιρεία Πληροφορικής με έδρα την Αθήνα με εμπειρία σε προγραμματισμό embedded συστημάτων και ιδιαίτερα με επεξεργαστές ARM. Γνώση C/ C++. Με δυνατότητα παραμονής σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Βιογραφικό στα Αγγλικά, e-mail: webadmin@myomegasys.com  

Μηχανικός για συνεργασία ως Ενεργειακός Επιθεωρητής στην Θεσσαλονίκη από εταιρεία πώλησης προϊόντων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, επιλέξιμων από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον»και τον ΚΕΝΑΚ και πώληση των ποιοτικών προϊόντων της εταιρείας. Ηλικία έως 40 ετών. Βιογραφικό email: hrdorwin@gmail.com  

Μηχανικός Πληροφορικής για συνεργασία, από εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 5ετή εμπειρία. Βιογραφικό θέμα Πληροφορικοί_ΚΤ, email: info@sxediasmos-sa.grΥπόψη κ. Γκουτνά  

Μηχανικός Πληροφορικής για συνεργασία  από την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ εν’ όψη της προετοιμασίας της για τις νέες μελέτες κτηματογραφήσεων του Εθνικού Κτηματολογίου, για την στελέχωση των ομάδων της. τή εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2310 496880, email: info@geoanalysis.gr . Υπόψη κα. Παπαδοπούλου Δ.

Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια, Τηλ 697 6800825

Μηχανολόγος  από τεχνική εταιρεία  με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 36 ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επίβλεψη Η/Μ έργων. Βιογραφικό email: info@ente.gr

Μηχανολόγος από ΕΞΥΠΠ Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για Τεχνικό Ασφαλείας, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία, κατόχου σεμιναρίου ΕΛΙΝΥ ΑΕ. Βιογραφικό email: exyppthessaloniki@gmail.com

Μηχανολόγος από τεχνική - εμπορική εταιρεία στον τομέα ενέργειας στην Κατερίνη. Γνώση θερμικών εγκαταστάσεων-κλιματισμού- λεβητοστασίων και κατασκευαστική εμπειρία. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, AutoCAD και πακέτων 4M ή Τi-Soft, Η/Υ(Ms Office). Βιογραφικό Τηλ 23510 29777, 697 3027819, email vbatalas@gmail.com

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εταιρεία μελετών με έδρα την Κηφισιά Θεσσαλονίκης, Ηλικία έως 35 ετών, Εμπειρία σε εκπόνηση Η/Μ μελετών, αδειών βιοτεχνιών - συνεργείων - ΚΥΕ, μελετών περιβάλλοντος και πυροπροστασίας επιθυμητή. Βιογραφικό email: info@elgek.com

Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος και Χημικός Μηχανικός και Ηλεκτρονικός για εργασία στην Ελβετία. Εμπειρία σε βιομηχανίες τροφίμων, ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών, ρομποτικής, φαρμακευτικές, μηχανολογικού εξοπλισμού. Γνώση Γερμανικών. Προσφέρονται συμβόλαια 2 - 3 ετών και μισθοί ανάλογοι εμπειρίας 80 - 150 χιλ. τον χρόνο. Βιογραφικό στα αγγλικά engineers.thessaloniki@gmail.com  και στα γερμανικά http://amento.ch/greek-connection  

Πολιτικός Μηχανικός για συστέγαση σε τεχνικό γραφείο στην οδό Σοφοκλή στην Καλαμαριά. Τηλ 694 4606509

Πολιτικός Μηχανικός. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για  διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 697 6800825


Πολιτικος Μηχανικος
, με πτυχίο ΜΕΚ Δ' οικοδομικά, για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Βιογραφικό email: evoxsa@tee.gr

Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ Δ' υδραυλικά, οικοδομικά, Γ' οδοποιία, λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 697 6752626

Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Βιογραφικό Fax 2310 279100, email: tech.grafeio@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος από την τεχνική εταιρεία 4ης τάξης ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. με έδρα τη Φλώρινα, για το τμήμα τεχνικών έργων, ως υπεύθυνος του μηχανικού επίβλεψης εργοταξίου. Εμπειρία στην εκτέλεση υδραυλικών έργων υπό πίεση ή έργων τηλεθέρμανσης. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό Fax 23850 44276, Τηλ 23850 44290 εσωτ. 3, email: texnika@ergonate.com.gr . Υπόψη Αλεξίου Μάγδα

Τοπογράφος Μηχανικός για εργασία πεδίου σε Σέρρες. Βιογραφικό email: geotoposerres@mail.com

Τοπογράφος Μηχανικός, με μελετητικό πτυχίο Τάξης Α' στις κατηγορίες 13, 16, για συνεργασία ή στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 694 6764040, e-mail: deus_mithras@yahoo.com

Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργασία  από την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ εν' όψη της προετοιμασίας της για τις νέες μελέτες κτηματογραφήσεων του Εθνικού Κτηματολογίου, για την στελέχωση των ομάδων της. 5ετή εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2310 496880, email: info@geoanalysis.gr. Υπόψη κα. Παπαδοπούλου Δ.