ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για  διαρρύθμιση διαμερίσματος. Τηλ 697 6800825

Αρχιτέκτων για συστέγαση σε τεχνικό γραφείο περιοχή Παπάφειο. Τηλ 2310 318608, Fax 2310 318601, email: msbox@gmail.com

Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία  Θεσσαλονίκης για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Ηλικία έως 35 ετών. Γνώση βιοκλιματικού σχεδιασμού AutoCAD, 3d Studio Max, Corel, Η/Υ(Ms Office). Θα υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών. Βιογραφικό και portfolio email: ecobox77@gmail.com

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός με εμπειρία στη σύνταξη μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδειών ζητείται για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή, e-mail: secretariat@karfopoulou.gr  

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός με εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης ιδιωτικών έργων  και την έκδοση οικοδομικών αδειών ζητείται για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή, e-mail: secretariat@karfopoulou.gr   

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός 5 - 7ετή εμπειρία, έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση 3D STUDIO MAX, αλλού φωτορεαλιστικού προγράμματος, Κ.ΕΝ.Α.Κ., άδεια οδηγήσεως, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό Portfolio, email: biografiko@in.gr

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός, νέα, για συνεργασία με την εταιρεία "Epmforward.gr- Ανάπτυξη + διαχείριση ακινήτων". Ηλικία  έως 35 ετών με εμπειρία σε θέματα ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών. Γνώση AutoCAD και Archicad. Βιογραφικό email: info@epmforward.gr

Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία  με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 35ετών, με εμπειρία σε μελέτες και επίβλεψη Η/Μ έργων και έργων ΑΠΕ. Βιογραφικό email: info@ente.gr

Ηλεκτρολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώση Γερμανικών επιθυμητή. Βιογραφικό email: proslipsienergy@gmail.com

Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ  (ηλικίας από 25 έως 30 ετών) τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ζητείται από τεχνική εταιρία της Θεσσαλονίκης, για εργασία  πεδίου. Τηλ/φαξ: 2310441690 e-mail: info@mihaniki.gr

Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι ζητούνται από εργοστάσιο παραγωγής πλαστικής σακούλας καταστημάτων στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, με προοπτική την μόνιμη απασχόλησή τους ως τεχνίτες στον χώρο της Παραγωγής. Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cv@extrapack.gr ή στο Fax: 2310-502068

Ηλεκτρολόγος από την εταιρεία Εγνατία Energy με έδρα την Θεσσαλονίκη. Με εμπειρία στον σχεδιασμό ΦΒ έργων (μεσαίας και μεγάλης κλίμακας). Γνώση AutoCAD, PvSyst, αρχές ηλεκτρολογικού σχεδιασμού. Βιογραφικό email: info@group-egnatia.gr

Ηλεκτρολόγος για μόνιμη απασχόληση σε συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα περιλαμβάνουν προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους καλής λειτουργίας, σύνταξη αναφορών και έκτακτους βλαβοληπτικούς ελέγχους. Εμπειρία επιθυμητή. Τηλ. 694 0433184. Βιογραφικό email: info@gaindpm.com

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437, email: tech.grafeio@gmail.com

Μεταλλειολόγος από βιομηχανία Επεξεργασίας Βιομηχανικών Ορυκτών στον Νομό Θεσσαλονίκης Ηλικία μέχρι 35 ετών, με εμπειρία στην εξόρυξη. Γνώση Αγγλικών και βασικές τοπογραφικές γνώσεις (GPS). Κατοικία στον Νομό Έβρου επιθυμητή. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54013 Θεσσαλονίκη

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος από την ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά (www.olympus-minerals.com). Ηλικίας μέχρι 35 ετών, εμπειρία στις πωλήσεις. Γνώση Αγγλικών. Κάτοικος Ν. Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης

Μηχανολόγος ζητείται από εταιρεία ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων για το τμήμα ενημέρωσης πελατών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Εμπειρία σε τμήμα marketing και πωλήσεων θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. email : marketing@aico.gr, fax : 2310 465690

Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία Τηλ.. 2310 414062, 694 6101254, 697 4052586, email: info@enafsitc.gr. Ώρες 08:00 – 21:00

Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώση Γερμανικών επιθυμητή. Βιογραφικό email: proslipsienergy@gmail.com

Μηχανολόγος από εταιρεία ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ παραγωγής τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, για τη παραγωγή, Fax: 2310 683343, email: info@meletiadis.gr

Μηχανολόγος από Semac κατασκευαστική Α.Ε., για εργασία στο εξωτερικό. Προϋπηρεσία σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Γνώση απταίστων Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικό Fax 2310 569822, email: info-tc@semac.gr

Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολογικών  - μεταλλικών κατασκευών στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία σε μεταλλικές και μηχανολογικές κατασκευές. Γνώση autocad και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό email: mechanikal. constructions@yahoo.gr

Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολογικών -μεταλλικών κατασκευών στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία σε μεταλλικές και μηχανολογικές κατασκευές. Γνώση autocad και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό email: mechanikal.constructions@yahoo.gr

Μηχανολόγος απόφοιτος ΑΕΙ Ή ΤΕΙ ζητείται σε τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη. Απαιτείται εμπειρία σε συντήρηση η/μ εξοπλισμού βιομηχανικής χρήσης Αποστολή βιογραφικών cccthes@gmail.com

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται από Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου ΑΚRITAS με σκοπό την πλήρη απασχόλησή τους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Προϋπηρεσία σε Bιομηχανία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. H εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης σε ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kariera.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στελέχωση τεχνικού τμήματος με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά info@diastasicon.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται από τεχνική εταιρεία με  εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών: info@karanasios.com, Φαξ: 2310 522682

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από Βόρεια Ελλάδα για στελέχωση εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Τηλ. 2310 445367, Fax 2315 315470, e-mail: info@arisk-group.com.gr

Πολιτικός για πλήρη απασχόληση σε μελέτες στατικών. Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές σε δομοστατική κατεύθυνση. Γνώση πακέτου στατικών (π.χ.SOFiSTiK, LUSAS, RIB, ANSYS). Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες Δημοσίου. Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή γνώση Γερμανικών. Καλή γνώση μεταλλικών κατασκευών. Άριστη χρήση AutoCAD 2014. Αποστολή βιογραφικών: info@mavrakis-sa.gr

Πολιτικός ζητείται με δικό του όχημα για τεχνικό γραφείο. email : il-house@otenet.gr. τηλ. 2310 465690

Πολιτικός γνώση Αγγλικών. Βιογραφικό email: vsamios@otenet.gr

Πολιτικός από Βόρεια Ελλάδα για στελέχωση εταιρείας με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά – υδραυλικά. Τηλ. 2310 445367, Fax 2315 315470, e-mail: info@arisk-group.com.gr

Προγραμματιστής εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών από  εταιρεία πληροφορικής Epsilon Net ΑΕ. ¶ριστη γνώση ανάπτυξης database εφαρμογών με τη χρήση Microsoft .NET Framework, C# και Microsoft SQL Server, τριετή προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Τηλ. 2310 981700

Τοπογράφος για εργασία πεδίου σε Σέρρες. Βιογραφικό email: geotoposerres@mail.com

Χημικός Μηχανικός, από εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος/η της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη η γνώση σε βάθος του σχεδιαστικού πακέτου ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581. Αποστολή Βιογραφικών στο email : ximikoi.mixanikoi@gmail.com