ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αποστολή αγγελιών προς δημοσίευση στο petridou@central.tee.gr

Αγρονόμος - Τοπογράφος μηχανικός από μελετητική εταιρία της Θεσσαλονίκης.  Βιογραφικά στο secretary@mimel.gr

Νέος/α αρχιτέκτονας / αρχιτεκτόνισσα ζητείται από εταιρεία με άριστες γνώσεις Autocad, Archicad, προγράμματος φωτορεαλισμού για μερική ή πλήρη απασχόληση. Δευτερευόντως, είναι  επιθυμητή μικρή εμπειρία σε διαδικασίες έκδοσης αδειών. Βιογραφικά με δείγματα δουλειάς να αποστέλλονται στα klipap@teemail.gr, klipap9040@gmail.com

Αρχιτέκτονας / αρχιτεκτόνισσα ζητείται με προϋπηρεσία σε γραφείο και άριστες γνώσεις Autocad, προγράμματος 3D σχεδίασης, προγράμματος φωτορεαλισμού, Photoshop, για μερική ή πλήρη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο. Βιογραφικά με δείγμα δουλειάς στο : tito@macon.gr

Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός μηχανικός με εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης ιδιωτικών έργων  και την έκδοση οικοδομικών αδειών για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή. e-mail: secretariat@karfopoulou.gr

Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός
από την  SaoS  FerrieS  για τα γραφεία της στην Αλεξανδρούπολη. Βιογραφικά στο: info@saos.gr ή στο φαξ  25510-33028

Αρχιτεκτόνισσα ζητείται από τεχνικό γραφείο με γνώση ARCHICAD και εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών και την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Βιογραφικό στο email: tnendos@gmail.com
 
Δομοστατικός μηχανικός ζητείται από εταιρεία παραγωγής ξύλινων δομικών στοιχείων με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία σε στατικά προγράμματα (robot), άριστη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Αγγλικών. Βιογραφικό fax 2310 795167 ή στο e-mail:
info@euroco.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ  (ηλικίας από 25 έως 35 ετών) τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, με εκπληρωμένες  στρατιωτικές, άδεια οδήγησης. από τεχνική εταιρία στην Καλαμαριά  για εργασία  πεδίου. Τηλ/φαξ 2310441690,  e-mail: info@mihaniki.gr 

Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ζητείται από το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, (ξενοδοχειακό Συγκρότημα), για εποχιακή απασχόληση. Βιογραφικά : career@uth.gr

Ηλεκτρολόγος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων (ηλεκτρολογικό υλικό) - καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες - καλή γνώση Αγγλικών - καλή γνώση Η/Υ και Office - δίπλωμα οδήγησης ζητείται από την εταιρεία ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. για τη θέση του πωλητή. Το αντικείμενο της εταιρίας είναι οι λαμπτήρες LED και μια ευρεία γκάμα προϊόντων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά κλπ). Βιογραφικά στο email:  cv@ak-dynamiki.gr

Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρία για πλήρη απασχόληση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Προσόντα: πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Autocad. Εμπειρία στη μελέτη και σχεδιασμό Φ/Β συστημάτων αλλά και στο χώρο των πετρελαιοειδών, θα συνεκτιμηθεί. Πληροφορίες: 2310855810. Βιογραφικά: info@easyenergy.gr

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ζητείται από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437. Βιογραφικά στο email: tech.grafeio@gmail.com

Μηχανικός καλουπιών, έμπειρος, για προϊστάμενος μηχανουργείου καλουπιών σε εργοστάσιο Πολυεθνικής Εταιρείας παραγωγής ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών διακοπτών στην ΠΓΔΜ (ΦΥΡΟΜ). Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο μηχανικού, ¶ριστα Αγγλικά, γνώση CAD-CAM,MS-Office.Έκχυση, χύτευση, σχεδιασμός, καλιμπράρισμα, επισκευή καλουπιών. Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά:
Katerina.vamvaka@brennercompany.eu

Μηχανικός (διπλωματούχος ή Τ.Ε.) από τεχνική εταιρεία για οικοδομικό έργο στην Ορεστιάδα. Κατά προτίμηση με έδρα την Ορεστιάδα ή παραπλήσιες περιοχές στο νομό Έβρου (απαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ.). Επιθυμητή εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες εσωτερικών χώρων (οικοδομικές - ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες). Τηλ. επικοινωνίας 6945822704, κ. Κατσαμάκης (
katsamakis@isodomi.gr)

Μηχανικός έως 35 ετών από Τεχνική Εταιρεία Θεσσαλονίκης για καθημερινή επίβλεψη έργων. Αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Cv στο r3novationlab@gmail.com

Μηχανικός ΑΕΙ από την  ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ (Σταυροχώρι Κιλκίς) για υπεύθυνος παραγωγής, με 3 έως 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, Χειρισμός MS Office, ¶ριστη γνώση  Αγγλικής, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στη διεύθυνση: Τ.Θ. 10278, Τ.Κ. 54110 Θεσ/νίκη, ή στο φαξ 2394071319, Υπόψη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Μηχανολόγος Μηχανικός από  τεχνικό γραφείο, με εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και αδειοδότηση εγκαταστάσεων για  ημιαπασχόληση, απαραίτητη γνώση autocad. Βιογραφικά στο email texniko.grafeio@yahoo.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων και στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
ζητείται από μελετητική εταιρία. Βιογραφικά στο
emailinfo@karanasios.com ή στο Fax 2310522682

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και αδειοδότηση εγκαταστάσεων ζητείται από εταιρία μελετών. Βιογραφικά στο email info@elgek.com ή στο Fax 2310458062

Μηχανολόγος (κωδικός 100) ΑΕ ή ΤΕ ζητείται από την εταιρία CLIMATEAM, για το  Τμήμα Μελετών Κατασκευών με Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Ενεργειακής Κατεύθυνσης, εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Εξαερισμού, Θέρμανσης, άριστη Αγγλική άνεση επικοινωνίας, οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες, πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms Windows, Ms Office, AutoCAD, Internet, Εμπορικές Εφαρμογές, ηλικία μέχρι 35 ετών, άρρεν με εκπληρωμ. στρατιωτικές. Βιογραφικό στο email: dafni@climateam.gr, με αναφορά κωδικού θέσης

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι. (κωδικός 101) ζητείται από την εταιρία CLIMATEAM, για την Διοίκηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης. Αντικείμενο: οργάνωση και διαχείριση του Τεχνικού Τμήματος της εταιρίας με Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ Ενεργειακής Κατεύθυνσης, άριστη  Ελληνική και Αγγλική, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες, πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, απαραίτητη εμπειρία σε ανάλογη θέση, ηλικία μέχρι 35 ετών. Βιογραφικά στο dafni@climateam.gr, με αναφορά κωδικού θέσης

Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύθυνσης) ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο επίπεδο Αγγλικών. Πιθανή γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο email: proslipsienergy@gmail.com

Μηχανολόγος με εκπληρωμένη τη στρατιωτική του θητεία ζητείται από εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ. Βιογραφικά στο email: deligiannis@delmetal.gr

Μηχανολόγος για το τμήμα μελετών και κοστολογήσεων από εταιρία Φυσικού αερίου. Βιογραφικά στο email: kamanatzis@multigas.com.gr, τηλ. 2310 686300 και φαξ 2310 476373

Μηχανολόγος  β) Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και γ) Χημικός μηχανικός, από Βιομηχανία Γάλακτος «ΡΟΔΟΠΗ» στην Ξάνθη, άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (WORD, EXCEL, OUTLOOK). Βιογραφικά στο email career@rodopi-sa.gr

Μηχανολόγος με άριστη γνώση autocad για εργασία στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου. Βιογραφικό e-mail : xordistis@yahoo.gr

Μηχανολόγο Μηχανικό από Εταιρεία Επαγγελματικών ψυγείων με εμπειρία στο χώρο, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή και Γαλλικής , γνώσεις τρισδιάστατων σχεδίων. Έδρα Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά: xatzizeta@gmail.com
 
Μηχανολόγο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό από την 3Ds Energy  (τομέας ενεργειακών εφαρμογών) με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης για κατ΄αποκοπή εργασία, για έργα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Βιογραφικά
info@3ds.com.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από την  EMEK A.E Τεχνική Εταιρεία με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής για στελέχωση εργοταξίου στην Μακεδονία. Βιογραφικά :  career@uth.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από τεχνικό γραφείο, για ημιαπασχόληση, απαραίτητη γνώση autocad, Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά : texniko.grafeio@yahoo.gr

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με ελάχιστη εμπειρία 7 ετών σε μελέτες εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοσίων Έργων   (κλιματισμοί, αντλιοστάσια, ηλεκτροφωτισμοί, κλπ.) και σε μελέτες-επιβλέψεις Ιδιωτικών κτιριακών έργων (συστήματα αυτοματισμού κτιρίων, συναγερμοί, συστήματά επιτήρησης, κλπ). Βιογραφικά project.descoff.adm@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός (απόφοιτος ΑΕΙ) έως 35 ετών από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης. Εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και εξειδίκευση στο Construction Management. Δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Βιογραφικά στο ecobox77@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από γραφείο στατικών μελετών στην Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση Scada, Robot, Sap2000, Autocad. Βιογραφικά στο email: statmele@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός ζητείται από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437. Αποστολή Βιογραφικών στο email : tech.grafeio@gmail.com

Πολιτικός ζητείται με αποδεδειγμένη οκταετή εργοταξιακή εμπειρία. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Τηλ. 2310 445367. Fax: 2315 315470. Βιογραφικά στο email: info@arisk-group.com.gr

Πολιτικός, νέα ή νέος, ζητείται από την τεχνική εταιρεία “CONIC – Δομική Ενίσχυση”. Ηλικία έως 35 ετών με εμπειρία σε θέματα ενίσχυσης-αποκατάστασης κατασκευών ή/και γεωτεχνικών έργων. Γνώση AutoCAD και στατικού προγράμματος, εργοταξιακή εμπειρία, μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικό στο email: info@conic.gr

Πολιτικός με εμπειρία στη σύνταξη στατικών μελετών και μελετών στατικής  επάρκειας, μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης και στην έκδοση οικοδομικών αδειών για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραίτητη η γνώση σε μεταλλικές κατασκευές, καλή χρήση στατικού προγράμματος Fespa και ΝΟΚ. Εμπειρία άνω των πέντε ετών επιθυμητή. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή. e-mail: secretariat@karfopoulou.gr

Πολιτικός - αρχιτέκτονας ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, απαραίτητα προσόντα γνώση Αγγλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοικος Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο email:
hr.latsios@gmail.com

Πολιτικός με τουλάχιστον 7ετή εργοταξιακή εμπειρία με εμπειρία σε προμετρήσεις επιμετρήσεις κοστολόγηση έργων, καλή γνώση Αγγλικής από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απασχόληση εντός των γραφείων της εταιρίας. Βιογραφικά στο email:  info@diastasicon.gr

Προγραμματιστή web developer από επιχείρηση web στη Θεσσαλονίκη με άριστη γνώση php html jquery javascript css mysql ajax. Επιθυμητές γνώσεις linux webserver. Βιογραφικά και portfolio στο cv@upmate.gr

Τεχνικός αερίων καυσίμων για το τμήμα μελετών και κοστολογήσεων από εταιρία Φυσικού αερίου. Βιογραφικά στο email: kamanatzis@multigas.com.gr, τηλ. 2310 686300 και φαξ 2310 476373

Τοπογράφος για το τμήμα μελετών και κοστολογήσεων από εταιρία Φυσικού αερίου. Βιογραφικά στο email: kamanatzis@multigas.com.gr, τηλ. 2310 686300 και φαξ 2310 476373

Χημικός μηχανικός για το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας FERI-TRI ABEE με απαραίτητη εμπειρία σε συστήματα βιολογικών καθαρισμών ή επεξεργασίας πόσιμου νερού/αφαλάτωση ή Χ.Υ.Τ.Α. Τηλ. 2310799333,  info@feri-tri.gr, κ. Ασλανίδου Σ.

Χημικός Μηχανικός με ειδίκευση στη διαχείριση αποβλήτων, με πενταετή προϋπηρεσία στο κλάδο ζητείται για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικό στο email : mxampla@eren.com.gr

Χημικός Μηχανικός, από εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος/η της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. ¶ριστη γνώση ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581.  Βιογραφικά στο email : ximikoi.mixanikoi@gmail.com