ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αποστολή αγγελιών στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
tee_thess@central.tee.gr & kiriakid@central.tee.gr

Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ SITE TOY TEE/TKM ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ.

Αρχιτέκτων (νέα) για εσωτερική εργασία σε γραφείο μελετών περιοχή Αμαρουσίου Αττικής. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών. Θα προτιμηθεί απόφοιτη αγγλικού Πανεπιστημίου. Αποστολή βιογραφικού aastudio33@gmail.com

Αρχιτέκτων Μηχανικός νέος ή νέα για συνεργασία σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό γραφείο. Έως 32 ετών. Εμπειρία σε τρισδιάστατο σχεδιασμό, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων ACAD και REVIT. Αποστολή βιογραφικού και ενδεικτικού Portfoliou: info@kardarchitects.com

Αρχιτέκτων μηχανικός από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης για μερική απασχόληση, έως 35 ετών με εμπειρία στο interior design, γνώσεις 3D Studio MAX -βιοκλιματικού σχεδιασμού - AutoCAD - Corel - MS office. (Δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών). Βιογραφικά και πορτοφόλιο : ecobox77@gmail.com

Αρχιτέκτων μηχανικός από μελετητική εταιρεία (ειδικά κτίρια -βιομηχανίες, γραφεία, εμπορικά καταστήματα κ.α.-) στη Θεσσαλονίκη, με άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και εμπειρία στο αρχιτεκτονικό-κατασκευαστικό σχέδιο.  Βιογραφικά και πορτοφόλιο :  info@elgek.com

Αρχιτέκτων Μηχανικός από εταιρεία παραγωγής ξύλινων δομικών στοιχείων με έδρα την ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ για το τμήμα προσφορών – πωλήσεις, με άριστη χρήση Η/Υ , σχεδιαστικά προγράμματα (autocad), 3d, φωτορεαλισμός, γλώσσα προγραμματισμού ιστοσελίδων (front end), πολύ καλή γνώση Αγγλικών, έως 35 ετών, 5 ετή εμπειρία. Βιογραφικά στο fax 2310 795167 ή e-mail: constructions.with.wood@gmail.com

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός  από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη με εμπειρία σε προμετρήσεις, επιμετρήσεις, καλή γνώση Αγγλικής, για στελέχωση τεχνικού τμήματος. Απασχόληση και σε εργοτάξιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@diastasicon.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από μελετητική εταιρεία με σχετική εμπειρία σε μελέτες. Πληρ. 6944468211 και 2310 929951 και email: info@konstantinides.gr

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από την εταιρεία ΝΟVΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ με έδρα στο Κιλκίς. Γνώση Αγγλικών και ευχέρεια στη χρήση H/Y. Προηγούμενη εμπειρία σε επιθεωρήσεις και ελέγχους επιθυμητή. Βιογραφικά στο info@novacert.com

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία στην Καλαμαριά  για εργασία  πεδίου (ηλικίας από 25 έως 35 ετών) τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις  και άδεια οδήγησης. Πληρ. : 2310441690 και  info@mihaniki.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με γνώσεις φωτοβολταϊκών, από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσ/νίκη. Αποστολή βιογραφικών στο info@ente.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσ/νίκη με γνώσεις θέρμανσης-κλιματισμού. Γνώσεις ηλιοθερμικών θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.  Βιογραφικά : info@ente.gr

Μηχανολόγος ή Πολιτικός ή Χημικός Μηχανικός με άριστη γνώση και καλή εμπειρία στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία για υπεύθυνη θέση σε εταιρία ΕΞΥΠΠ. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση exyppthessaloniki@gmail.com,  πληροφορίες στο τηλέφωνο 6984636530

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ζητείται από μελετητική εταιρία με εμπειρία στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων και στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών  Βιογραφικά στο info@karanasios.com ή στο Fax 2310522682

Μηχανικός Έργου (οποιαδήποτε ειδικότητα ΑΕΙ) από Κατασκευαστική Εταιρεία. Απαραίτητη η αγγλική γλώσσα, Office, AutoCAD, κτλ. με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετής σε ανάλογα καθήκοντα και εμπειρία σε επίβλεψη κτιριακών έργων (κατασκευή και ανακινήσεις). Οι επικοινωνιακές αρετές σημαντικές. Βιογραφικά στο info@constract.gr

Μηχανικός για στελέχωση εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη με ΜΕΚ Γ ή Δ’ στις κατηγορίες έργων Ηλεκτρομηχ/κά. Πληροφορίες 2310 566551 και zefxiate@gmail.com

Μηχανικός από τεχνική εταιρεία Θεσσαλονίκης για καθημερινή επίβλεψη έργων, έως 35 ετών, εργοταξιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και εξειδίκευση στο Construction Management. Βιογραφικά ecobox77@gmail.com

Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσ/νίκη με γνώσεις θέρμανσης-κλιματισμού. Γνώσεις ηλιοθερμικών θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.  Βιογραφικά : info@ente.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με άριστη γνώση Αγγλικών και εμπειρία στο φυσικό αέριο για υπεύθυνη θέση. Βιογραφικά: k.tsiaousi@edil.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός από μελετητική εταιρεία  (Θεσσαλονίκη) με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, έκδοση αδειών λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών επιχειρήσεων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βιογραφικά : info@elgek.com 

Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, για Η/Μ μελέτες για έκδοση οικοδομικών αδειών με γνώση ΚΕΝΑΚ. Βιογραφικά : info@baasbuilding.com

Μηχανολόγος Μηχανικός για εργοδηγός από εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων πριστηρίου (κοπή και επεξεργασία ξύλου)στην Θεσσαλονίκη με γνώση προγράμματος SOLIDWORKS. Βιογραφικά: info@felix.gr

Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική  εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία και  εμπειρία σε προμετρήσεις, επιμετρήσεις, άριστη γνώση της Αγγλικής,  για  εργασία  στην Αγγλία  με  έδρα το Λονδίνο.  Βιογραφικά  στο e-mail: info@diastasicon.gr    με κωδικό  ΜΛ

Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα) για εργασία σε επιχείριση κατασκευής προκατασκευασμένων κατοικιών στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η κατοχή αυτοκινήτου και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD. Βιογραφικά : il-house@otenet.gr

Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για στελέχωση τεχνικού τμήματος με τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία και  εμπειρία σε προμετρήσεις, επιμετρήσεις, καλή γνώση της Σέρβικης και  Αγγλικής γλώσσας,  Απασχόληση στα γραφεία της εταιρείας.  Ιδιαίτερη προτίμηση πτυχιούχοι Πολυτεχνείου Σερβίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@diastasicon.gr

Πολιτικός Μηχανικός  ΑΕΙ ή ΤΕ, ζητείται για εργοτάξιο σε δημόσιο έργο στο Σουφλί Ν.Έβρου. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ (Ms Office, Autocad) και ΙΧ μεταφορικό μέσο.  Επικοινωνία τηλ. 2310-212905, βιογραφικά : kotsalis.th@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός,  από εταιρεία ξύλινων κατασκευών, ως υπεύθυνος έργων με εμπειρία στις κατασκευές και σε εργοτάξια τουλάχιστον 5 έτη, για οργάνωση και
συντονισμό εργοταξίων. ʼριστη χρήση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών έως 40 ετών. Βιογραφικό στο fax 2310795167 ή  e-mail  : info@euroco.gr

Πολιτικός Μηχανικός από Τεχνική Εταιρεία Θεσσαλονίκης στην περιοχή Ωραιοκάστρου για θέση εργοταξίου με εργοταξιακή εμπειρία άνω των 5 ετών και γνώση της Αγγλικής. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Βιογραφικά: info@arisk-group.com.gr - φαξ 2315 315470 

Πολιτικός Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός από Tεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Πληρ.: 2310 254437. Βιογραφικό: tech.grafeio@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Ν. Θεσσαλονίκης και στο Ν. Κιλκίς, με εμπειρία στις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων. Πληροφορίες : strkara@yahoo.gr

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία  με υψηλό βαθμό πτυχίου, άριστη γνώση  αγγλικής, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, όρεξη για εργασία.  Πλήρης απασχόληση-συνεργασία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά elikat@tee.gr

Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από Τεχνικό Γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Πληρ. 2310 254437. Βιογραφικά : tech.grafeio@gmail.com

Πολιτικός Μηχανικός  από τεχνικό γραφείο μελετών με έδρα τη Θεσ/νίκη για πλήρη απασχόληση με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε στατικές μελέτες, πολύ καλή γνώση AutocadΑγγλικών, άριστη χρήση Η/Υ, εώς 35 ετών. Απαραίτητη προυπόθεση  πολύ καλή γνώση Γερμανικών. Βιογραφικά : anastait@hotmail.com

Πολιτικός Μηχανικός- Στατικός με γνώσεις και εμπειρία ΚΕΝΑΚ από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσ/νίκη. Αποστολή βιογραφικών στο info@ente.gr

Πολιτικός Μηχανικός από γραφείο στατικών μελετών στην Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά προσόντα: γνώση Scada, Robot, Sap2000, AutoCAD. Βιογραφικά : statmele@gmail.com

Συνεργάτη ζητά Eταιρεία Μελετών  με εμπειρία στη συγγραφή, εκπόνηση και διαχείριση προτάσεων χρηματοδότησης έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Πληρ.: infoplan@infoplan.gr, 2310 554840 και 23330 71057

Συνεργάτη Οικονομολόγο ή άλλη ειδικότητα ζητά Eταιρεία  Μελετών,  με εμπειρία στη συγγραφή, εκπόνηση προτάσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Πληρ.:  infoplan@infoplan.gr και 2310 554840 και 23330 71057

Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική  Εταιρεία, έως 30 ετών, με ελάχιστη εμπειρία υπαίθρου για απασχόληση σε εργοτάξιο. Βιογραφικά: ΦΑΞ: 2310 889020 ή e-mail: texniko@defkon.gr

Τοπογράφος Μηχανικός από την εταιρεία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο secretary@mimel.gr

Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική Εταιρεία Θεσσαλονίκης στην περιοχή Ωραιοκάστρου για θέση εργοταξίου με εργοταξιακή εμπειρία άνω των 5 ετών και γνώση της Αγγλικής. Απαραίτητες συστατικές επιστολές. Βιογραφικά: info@arisk-group.com.gr - φαξ 2315 315470  

Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιέιται στο Ν. Θεσσαλονίκης και Ν. Κιλκίς, με δικό του εξοπλισμό για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Πληροφορίες : strkara@yahoo.gr

Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική Εταιρεία έως 30 ετών με ελάχιστη εμπειρία υπαίθρου (απασχόληση σε εργοτάξιο). Βιογραφικά :  φαξ 2310 889020 ή texniko@defkon.gr

Τοπογράφος Μηχανικός από νέα εταιρεία ακινήτων εγγεγραμμένη στο ΤΕΕ με γνώσεις AUTOCAD και GIS (ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ) Βιογραφικά στο geokala828@gmail.com ή στο FAX 2130351106

Χημικό Μηχανικό, Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγο ζητά Eταιρεία Μελετών,  με εμπειρία στην εκπόνηση προτάσεων χρηματοδότησης σε Προγράμματα EE και ΕΣΠΑ με αντικείμενο τη διαχείριση και προστασία πόσιμων υδάτων, την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και την προστασία των υδάτινων πόρων . Πληρ.:  infoplan@infoplan.gr, και 2310 554840, 23330 71057