ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός με εμπειρία στη σύνταξη μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδειών ζητείται για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή, e-mail: secretariat@karfopoulou.gr  

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός με εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης ιδιωτικών έργων  και την έκδοση οικοδομικών αδειών ζητείται για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε κατασκευή, e-mail: secretariat@karfopoulou.gr   

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος και Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 7ετή εμπειρία ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικό στο email: info@diastasicon.gr

Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ με ειδικότητα στους υπολογιστές ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό στο email: info@easyenergy.gr

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος και Ηλεκτρονικός ζητείται από εταιρεία υαλοπινάκων στη Σίνδο. Τηλ.: 2310-799490, 694-8072888

Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ  (ηλικίας από 25 έως 30 ετών) τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ζητείται από τεχνική εταιρία της Θεσσαλονίκης, για εργασία  πεδίου. Τηλ/φαξ: 2310441690 e-mail: info@mihaniki.gr

Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι ζητούνται από εργοστάσιο παραγωγής πλαστικής σακούλας καταστημάτων στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, με προοπτική την μόνιμη απασχόλησή τους ως τεχνίτες στον χώρο της Παραγωγής. Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cv@extrapack.gr ή στο Fax: 2310-502068

Ηλεκτρολόγος για μόνιμη απασχόληση σε συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα περιλαμβάνουν προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους καλής λειτουργίας, σύνταξη αναφορών και έκτακτους βλαβοληπτικούς ελέγχους. Εμπειρία επιθυμητή. Τηλ. 694 0433184. Βιογραφικό email: info@gaindpm.com

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 254437, email: tech.grafeio@gmail.com

Μεταλλειολόγος από βιομηχανία Επεξεργασίας Βιομηχανικών Ορυκτών στον Νομό Θεσσαλονίκης Ηλικία μέχρι 35 ετών, με εμπειρία στην εξόρυξη. Γνώση Αγγλικών και βασικές τοπογραφικές γνώσεις (GPS). Κατοικία στον Νομό Έβρου επιθυμητή. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54013 Θεσσαλονίκη

Μηχανικός εργοταξίου, πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ ζητείται από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία. Απαραίτητη η εμπειρία σε ανακαινίσεις κτιρίων - καταστημάτων. Xειρισμός Η/Υ (autocad, word, excel). Δίπλωμα οδήγησης Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικό στο email: info@statria.gr

Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύθυνσης), ζητείται από τεχνική εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο επίπεδο Αγγλικών, πιθανή γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο email: proslipsienergy@gmail.com

Μηχανολόγος παραγωγής έως 40 ετών με 5-8 χρόνια προϋπηρεσίας ζητείται από βιομηχανία τροφίμων με έδρα τη Σίνδο. Άριστη γνώση, εμπειρία σε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά συστήματα. Βιογραφικό και 2 συστατικές στο email: accounts@flavour-factory.gr

Μηχανολόγος ΑΕΙ (ενεργειακής κατεύθυνσης) ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστο επίπεδο Αγγλικών. Πιθανή γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικό στο email: proslipsienergy@gmail.com

Μηχανολόγος ΑΕΙ με τουλάχιστον 3 χρόνια μέλος του TEE με δυνατότητα τεχνικού ασφαλείας ζητείται για 4ωρη καθημερινή απασχόληση. Εταιρεία Σκίρων Κλιματισμός ΑΒΕΕ info@skiron.gr, τηλ. 2310-463844

Μηχανολόγος με εκπληρωμένη τη στρατιωτική του θητεία ζητείται από εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ. Βιογραφικά στο email: deligiannis@delmetal.gr

Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος από την ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά (www.olympus-minerals.com). Ηλικίας μέχρι 35 ετών, εμπειρία στις πωλήσεις. Γνώση Αγγλικών. Κάτοικος Ν. Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό Τ.Θ. 50647 Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης

Μηχανολόγος ζητείται από εταιρεία ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων για το τμήμα ενημέρωσης πελατών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Εμπειρία σε τμήμα marketing και πωλήσεων θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. email : marketing@aico.gr, fax : 2310 465690

Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Γνώση Γερμανικών επιθυμητή. Βιογραφικό email: proslipsienergy@gmail.com

Μηχανολόγος από εταιρεία ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ παραγωγής τροφίμων στη Θεσσαλονίκη, για τη παραγωγή, Fax: 2310 683343, email: info@meletiadis.gr

Μηχανολόγος από Semac κατασκευαστική Α.Ε., για εργασία στο εξωτερικό. Προϋπηρεσία σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Γνώση απταίστων Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικό Fax 2310 569822, email: info-tc@semac.gr

Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολογικών  - μεταλλικών κατασκευών στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία σε μεταλλικές και μηχανολογικές κατασκευές. Γνώση autocad και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό email: mechanikal. constructions@yahoo.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται από Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου ΑΚRITAS με σκοπό την πλήρη απασχόλησή τους στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Προϋπηρεσία σε Bιομηχανία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. H εταιρεία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης σε ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.kariera.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για στελέχωση τεχνικού τμήματος με καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά info@diastasicon.gr

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ζητείται από τεχνική εταιρεία με  εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών: info@karanasios.com, Φαξ: 2310 522682

Πολιτικός με μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία σε έργα ύδρευσης–αποχέτευσης μεγάλου προϋπολογισμού ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθετα προσόντα: Οργανωτική ικανότητα,  Άριστη γνώση νομοθεσίας. Παρέχονται:  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικό στο email : info@anakem.gr έως 30/09/2014

Πολιτικός με μικρή ή χωρίς καθόλου εμπειρία ζητείται από το τεχνικό γραφείο Theodor&Tsief. Βιογραφικό στο email:cvs.engineers57@gmail.com  με θέμα ‘Michanikos’

Πολιτικός με μικρή ή χωρίς καθόλου εμπειρία, αρχιτέκτονας με γνώση τρισδιάστατου φωτορεαλισμού και animation (sketch-up και lumion θα προτιμηθούν) ζητούνται από το Τεχνικό Γραφείο Theodor&Tsief στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο email: cvs.engineers57@gmail.com με θέμα «Michanikos» για την πρώτη θέση και «Architect» για τη δεύτερη

Πολιτικός για πλήρη απασχόληση σε μελέτες στατικών. Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές σε δομοστατική κατεύθυνση. Γνώση πακέτου στατικών (π.χ.SOFiSTiK, LUSAS, RIB, ANSYS). Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες Δημοσίου. Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή γνώση Γερμανικών. Καλή γνώση μεταλλικών κατασκευών. Άριστη χρήση AutoCAD 2014. Αποστολή βιογραφικών: info@mavrakis-sa.gr

Πολιτικός ζητείται με δικό του όχημα για τεχνικό γραφείο. email : il-house@otenet.gr. τηλ. 2310 465690

Προγραμματιστής εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών από  εταιρεία πληροφορικής Epsilon Net ΑΕ. ¶ριστη γνώση ανάπτυξης database εφαρμογών με τη χρήση Microsoft .NET Framework, C# και Microsoft SQL Server, τριετή προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Τηλ. 2310 981700

Τοπογράφος για εργασία πεδίου σε Σέρρες. Βιογραφικό email: geotoposerres@mail.com

Χημικός Μηχανικός, από εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος/η της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη η γνώση σε βάθος του σχεδιαστικού πακέτου ASPEN ΗΥSYS. Τηλ. 6980539581. Αποστολή Βιογραφικών στο email : ximikoi.mixanikoi@gmail.com