Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, ενόψει των τακτικών συναντήσεων που θα
πραγματοποιούνται μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και υπηρεσιακών παραγόντων των
πολεοδομίων της Π.Ε.Θεσσαλονίκης και των Πολεοδομιών των
Πρωτευουσών των Νομών της Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με τα
προβλήματα εφαρμογής των N.3919/11, Ν.4014/11 και 4030/12,
να στείλουν τις παρατηρήσεις - προτάσεις τους για τυχόν προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στο

FAX: 2310883151 ή στο email: evreno@central.tee.gr

   Οι συναντήσεις αποσκοπούν στον εντοπισμό, επισήμανση και αντιμετώπιση
των προβλημάτων, σε συνεργασία με τους συναδέλφους των υπηρεσιών των
πολεοδομικών γραφείων.