ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ> Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Οδηγίες για την εξαίρεση από κατεδάφιση Ν.720/77 Ν.1337/83 και Ν.1512/85
Οδηγίες για τη διαδικασία εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών που δηλώθηκαν με το Ν. 720/77 ή το Ν. 337/83
Έγγραφο του Τμήματος Χωρικού σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Αρ.Πρ. 189934/8442/30-05-2012)  
Έγγραφο 29089/12-6-2012 "Οδηγία για την υποβολή διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τον Ν. 4014/
Σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας σε εφαρμογή των Εγκυκλίων 1/2012 και 7/2012 του ΥΠΕΚΑ
Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης
Παράταση προθεσμιών για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών
Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)
Σελίδες 1-24 (8,82 MB) 
Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)
Σελίδες 25-38 (5,58 MB) 
ΔΟΚΚ οικ. 9070/12-2-2013 Απόφαση Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ "Τροποποίηση του Τευχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)