ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 1992-99
  
    1999     
    1998     
    1997     
    1996     
    1995     
    1994     
    1993     
    1992     
147 - 15/02/99
146 - 01/02/99
145 - 15/01/99
144 - 01/01/99