ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 275
ΤΕΥΧΟΣ 275

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το Πολυτεχνείο Ζεί; (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Αναγκαία η θεσμοθέτηση νέου οργάνου για την ενιαία διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων της Θεσσαλονίκης (σελ.4-5)

Σελίδα 4
Σελίδα 5

Πρόγραμμα δράσης Μ.Ε. χωροταξίας & ανάπτυξης (σελ.6)

Σελίδα 6

Πρόγραμμα δράσης Μ.Ε. έργων υποδομής και περιφερειακής ανάπτυξης (σελ.7)

Σελίδα 7

Οικονομικότερα τεχνικά έργα με τη συνεργασία πανεπιστημίων και εταιρειών (σελ.8)

Μεταλλεία μαύρων πετρών Χαλκιδικής (σελ.8)

Σελίδα 8

Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών (σελ.9)

Σελίδα 9

Ενδιαφερουν (σελ.10-11)

Σελίδα 10
Σελίδα 11

Συνεργατικό δίκτυο διαχείρισης τεχνικών έργων (σελ.12-13)

Σελίδα 12
Σελίδα 13

Βιβλιοθήκη (σελ.14)

Επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ (σελ.14)

Σελίδα 14

Με μια ματιά (σελ.15-16)

Σελίδα 15
Σελίδα 16

Ημερίδα για θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος και δομικών χαλύβων (σελ.17)

Συνέδριο των επιστημών της αποτύπωσης στην Ελλάδα (σελ.17)

Ημερίδα για την απασχόληση των χημικών μηχανικών (σελ.17)

5ο Διεθνές συνέδριο αντισεισμικών κατασκευών (σελ.17)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης (σελ.17)

Σελίδα 17

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.18-19)

Σελίδα 18
Σελίδα 19

9η Διεθνής έκθεση αρχιτεκτονικής METAMORPH (σελ.20)

Σελίδα 20

Κωνσταντίνος Δεμίρης
Αρχές του 2005 οι πρώτες δημοπρατήσεις έργων από την ΕΥΑΘ παγίων (σελ.21-22)

Ζητείται (σελ.23)
Σελίδα 21
Σελίδα 22
Σελίδα 23