ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 257
ΤΕΥΧΟΣ 257

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι περιπέτειες του εθνικού κτηματολογίου (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Αποδοτικές οι συνεδριάσεις της διοικούσας επιτροπής στους νομούς (σελ.4)

Σελίδα 4

Παροχή πληροφοριών συμβουλών για φορολογικά θέματα μηχανικών Ε.Ε. (σελ.5)

Άνεργοι νέοι μηχανικοί χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (σελ.5)

Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6-7)

Ανάγκη για τεχνικούς ασφαλείας και στα δημόσια σχολεία (σελ.6-7)

Σελίδα 6
Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Ο σεισμός της Λευκάδας [14.08.03] (σελ.10-12)

Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13
Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.14)
Σελίδα 14
Ο νομάρχης Κιλκίς <<μαζί>> με την Π.Ο.Εμδυδας (σελ.15)
Σελίδα 15
Βιβλιοθήκη (σελ.16)

Ο ΣΕΓΕΚ για το κτηματολόγιο (σελ.16)

Σελίδα 16

Μανώλης Μιχαηλίδης
Η EXPO 2008 ευκαιρία για
αναβάθμιση του διεθνούς
χαρακτήρα της HELEXPO (σελ.17-18)

Σελίδα 17
Σελίδα 18
Ζητείται (σελ.19)
Σελίδα 19