ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 260
ΤΕΥΧΟΣ 260

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε:
και είμαστε καλά " προπονημένοι" (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Εγχειρίδιο για βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (σελ.4)

Σελίδα 4

Πρόεδροι Δ.Ε. και αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Σάκης Τζακόπουλος και ο Σωκράτης Φαμέλος(σελ.5)

Σελίδα 5

Επαγγελματικά (σελ.6)

Διαλέξεις για αντισεισμικό σχεδιασμό (σελ.6)

Παγκόσμιο συνέδριο "ELEVCON" (σελ.6)
Σελίδα 6

Δίπλωμα μηχανικού και Master: τύπος και ουσία (σελ.7)

Σεμινάριο για τη φορολογία των μηχανικών (σελ.7)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

Βιβλιοθήκη (σελ.10)

Ολοκληρώθηκε η μόνιμη έκθεση του βυζαντινού (σελ.10)

Ψάχνοντας το νερό στα μουσεία (σελ.10)

Σελίδα 10
Μηχανικοί υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογές της 7ης Μαρτίου (σελ.11-16)
Σελίδα 11
Σελίδα 12
Σελίδα 13
Σελίδα 14
Σελίδα 15
Σελίδα 16
Με μία ματιά (σελ.17)
Σελίδα 17
Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.18)
Σελίδα 18
Η πασσαλόπηκτη κατοικία ενός λιμναίου νεολιθικού οικισμού (σελ.19)
Σελίδα 19
Ευρωπαϊκά (σελ.20)
Διημερίδα για την παράκτια έρευνα (σελ.20)
Σελίδα 20
Σωκράτης Φαμέλλος
Η αντιπροσωπεία σε ρόλο ενεργό και αποφασιστικό (σελ.21-22)
Σελίδα 21
Σελίδα 22
Ζητείται (σελ.23)
Σελίδα 23