ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2004> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 277
ΤΕΥΧΟΣ 277

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στις παραμονές της νέας χρονιάς (σελ.3)

ΑΡΧΕΙΑ PDF
Σελίδα 3

Πρόγραμμα δράσης Μ.Ε. Τεχνικής Παιδείας (σελ.4)

Σελίδα 4

Αύξηση ανθεκτικότητας σκυροδέματος, με τα <<φώτα>> του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 (σελ.5-6)

Σελίδα 5
Σελίδα 6

Τέσσερις προτάσεις - κλειδιά για τους αρχαιολογικούς χώρους τη Θεσσαλονίκης (σελ.7)

Ασφαλιστικό και μηχανικοί - λειτουργία ΤΣΜΕΔΕ (σελ.7)

Σελίδα 7

Ενδιαφέρουν (σελ.8-9)

Σελίδα 8
Σελίδα 9

<<Σ.Α.Θ. 1973-2004>> Τριήμερο εκδηλώσεων (σελ.10-12)

Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12

Με μία ματιά (σελ.13)

Σελίδα 13

Η διάλεξη του Μ.Novak στην αρχιτεκτονική σχολή Θεσσαλονίκης (σελ.14)

Πρόγραμμα Δράσης Ν.Ε. Χαλκιδκής (σελ.14)

Σελίδα 14

Συλλογικά - Παραταξιακά (σελ.15)

Σελίδα 15

Βιβλιοθήκη (σελ.16)

Πρόεδρος του ΣΑΣΘ ο Γιάννης Τόσκας (σελ.16)

Διασύνδεση σπουδών του πολιτικού μηχανικού με την πράξη και την παραγωγή (σελ.16)

Πανελλήνιο συνέδριο τυποποίησης, προτύπων και ποιότητας (σελ.16)

Σελίδα 16

Ντόρα Γαλάνη
<<Είναι η  ωραιότερη Αθήνα που έχετε ποτέ φανταστεί>> (σελ.17-18)

Σελίδα 17
Σελίδα 18

Ζητείται (σελ.19)

Σελίδα 19