ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> MASTERPLAN 2020

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ)
(MASTER PLAN 2020)

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ για το προκαταρκτικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών "MASTERPLAN 2020" της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Θ.)
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΑΡΤΗΣ
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του "MASTERPLAN 2020" στο ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. (06/09/2010)
Παρουσιάσεις των Εμπειρογνωμόνων για το "MASTERPLAN 2020":  
Στείλτε στο  ypodomesmetaforwn@tee.gr τις απόψεις σας.