ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΣΥΛΛΟΓΟΙ> ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π.Μ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άσκηση επαγγέλματος - επαγγελματικά δικαιώματα
Δελτίο Τύπου 20-3-2014 
Ανοιχτή επιστολή προς τους συναδέλφους
Δελτίο Τύπου 18-09-2013