ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ> ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 
Αίτηση Ενοικίασης Αιθουσών ΤΕΕ/ΤΚΜ