ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ γιά το Εκπ.Υλικό του ΚΕΝΑΚ     
    Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ     
    Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ     
    Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ     
  Νέα καρτέλα  

Για τα αρχεία του εκπαιδευτικού υλικού, παρακαλώ εισέλθετε στον αντίστοιχο φάκελο :


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στον πίνακα εμφανίζονται τα αρχεία του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχουν αντικατασταθεί με νεότερη έκδοση. Η ημερομηνία προσδιορίζει τον χρόνο άντικατάστασης του αρχείου.

Μεταβείτε στον αντίστοιχο φάκελο για να κάνετε τη λήψη του νέου ενημερωμένου αρχείου.

ΔΕ2 27-02-2013
ΔΕ5 27-02-2013
ΔΚ1 27-02-2013
ΤΗΚ2 v.2 27-02-2013
ΤΗΚ2 v.4 01-03-2013

 


για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλώ στείλτε e-mail στο  teekenak@tee.gr   ή   επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-3671151