ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ γιά το Εκπ.Υλικό του ΚΕΝΑΚ     
    Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ     
    Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ     
    Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ     
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-FEB-2013 06:59 PM Ημερομηνία ενημέρωσης: 26-FEB-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-FEB-2013 07:00 PM Ημερομηνία ενημέρωσης: 26-FEB-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-FEB-2013 07:00 PM Ημερομηνία ενημέρωσης: 26-FEB-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΚ1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-FEB-2013 07:01 PM Ημερομηνία ενημέρωσης: 26-FEB-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΚ2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-FEB-2013 07:02 PM Ημερομηνία ενημέρωσης: 26-FEB-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΚ3 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-FEB-2013 07:02 PM Ημερομηνία ενημέρωσης: 26-FEB-2013
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-FEB-2013 07:03 PM Ημερομηνία ενημέρωσης: 26-FEB-2013