Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ)

Σύνδεση
The Portlet does not have Edit Defaults information available. Please go to the Edit Defaults mode and select the Page Group to provide index.
HSEE Statutes (in English)HSEE Statutes (in English)
Hellenic Society for Earthquake Engineering · H.S.E.E. Statutes 
Επειγοντα ΠεριστατικάΕπειγοντα Περιστατικά
Ανακοινώσεις για τους τελευταίους σεισμούς 
Η ΕΤΑΜ

Από πολλά χρόνια τώρα, ήταν επιθυμία του τεχνικού κόσμου της Χώρας η λειτουργία μιας Εθνικής Επιστημονικής Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής, όπως συμβαίνει σΆ όλες σχεδόν τις σεισμικώς επικίνδυνες χώρες του Κόσμου. Πολλές και επαινετές προσπάθειες κατά το παρελθόν, δεν είχαν το αναγκαίο εύρος αποδοχής ή την αναγκαία πρακτική υποστήριξη ώστε να μπορούν να γίνουν μόνιμος Εθνικός θεσμός. Ήδη, χάρις στην πρωτοβουλία σαράντα Πολιτικών Μηχανικών ειδικευμένων στα Αντισεισμικά, με την πλήρη συνεργασία και στήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ιδρύθηκε πρόσφατα το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.), παρά τω Τ.Ε.Ε., ως ανεγνωρισμένο Σωματείο.

Σκοπός του Ε.Τ.Α.Μ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Αντισεισμικής Μηχανικής στην Ελλάδα, η συνεργασία με τους ανάλογους διεθνείς οργανισμούς και τα εθνικά τους τμήματα, η οργάνωση και η συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια, η συμβολή στην μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην Ελλάδα, και η προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας και προστασίας του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των μελών του και όλων των Μηχανικών · Μελών του Τ.Ε.Ε., μέσω της από κοινού αντιμετώπισης θεμάτων σχετιζομένων με την Αντισεισμική Μηχανική.