ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ομάδα που συνέταξε τον Οδηγό
ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ (ΤΟΥΒΛΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ
1.1. 6oπες Οπτόπλινθοι
1.2. 8οπες Οπτόπλινθοι
1.3. 9οπες Οπτόπλινθοι
1.4. 12οπες Οπτόπλινθοι
1.5. 20οπες Οπτόπλινθοι
1.6.  Τουβλέτες
1.7 Συμπαγείς Οπτόπλινθοι
2. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
2. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
2.1. Τσιμεντόλιθοι
2.2. Κισηρόλιθοι
3.ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
3. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
3.1.  ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ
4. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
4. ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
4.1. Πυρίμαχα Λιθοσώματα
4.2. Υαλότουβλα
4.3 Διάτρητα Διακοσμητικά Στοιχεία Κλώστρα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ