ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)  
Έδρα: Χανιά
Νομοί Αρμοδιότητας: Χανίων, Ρεθύμνου.
Διεύθυνση: Νεάρχου 23, 73100 Χανιά
Τηλέφωνα: (28210) 27900, 27901, 27903
Fax: (28210) 27902
URL: http://www.teetdk.tee.gr ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 

 

Υλοποιώντας και επιμερίζοντας το τρίπτυχο δραστηριοποίησης "Ανάπτυξη - Επιστήμη - Επάγγελμα", ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, το χρονικό διάστημα Σεπτ. 2006 - Δεκ. 2009, στα παρακάτω θέματα:


ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολή προς μια Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος, των Φυσικών Πόρων και της ολοκλήρωσης των μεγάλων Έργων Υποδομής ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολή προς μια Αειφορική Διαχείριση του Περιβάλλοντος, των Φυσικών Πόρων και της ολοκλήρωσης των μεγάλων Έργων Υποδομής
 
 • Παρέμβαση για τη σύνδεση Β.Ο.Α.Κ. (Κόμβος Μουρνιών) με το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης των Χανίων και την Ολοκλήρωση Κόμβου Κλαδισσού, 09/2006
 • Κοινή Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΚ - ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Νότιο Οδικό ¶ξονα Κρήτης, 09/2006
 • Παρέμβαση για την «Ειδική χωροταξική μελέτη νήσου Γαύδου», 10/2006
 • Παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών που υιοθετήθηκε ως ομόφωνο ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: «ΕΣΠΑ για το Δ΄ ΚΠΣ  2007-2013 - Χρηματοδοτικές κατανομές. Ανάγκη όπως η Περιφέρεια Κρήτης συμμετάσχει στο σύνολο των επιμέρους κατανομών για την επίτευξη της αναπτυξιακής της επιλογής», 12/2006
 • Ημερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια», 18-04-2007
 • Ημερίδα «Τηλεπικοινωνίες και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Παρόν και Μέλλον», 28-04-2007
 • Ημερίδα «Διαχείριση Απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές», 25-06-2007
 • Παρέμβαση προς Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση του Β.Ο.Α.Κ., 08/2007
 •  Παρέμβαση για έργα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, 07/2008
 • Παρέμβαση για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Παλαιόχωρας, 07/2008
 •  Έγγραφο προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ «Επιτακτική ανάγκη ένταξης των μεγάλων έργων υποδομών Νομού Χανίων στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΥΠΕΧΩΔΕ», 06-08-2008
 • Παρέμβαση-διατύπωση θέσεων για την παράκαμψη Καστελίου του ΒΟΑΚ 19-12-2008
 • Πρωτοβουλία για ανακήρυξη της Γαύδου ως «Πράσινο νησί», 02/2009
 • Διατύπωση των Προβλημάτων περιβάλλοντος στη Δυτική Κρήτη και προτάσεις για την αντιμετώπισή  τους, 06/2009
 • Ημερίδα Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια, 09/2009
 • Ημερίδα διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα μικρής κλίμακας, 10/2009
 • Παρέμβαση για την ένταξη των έργων Βιολογικών καθαρισμών στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», 12/2009
 • Διαπιστώσεις - Παρατηρήσεις - Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΔΚ για το σ/ν «Επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ», 12/2009
 • Διημερίδα για την προώθηση των έργων υποδομών & Περιβάλλοντος Ν. Χανίων στο ΕΣΠΑ 2007-2013, 30-31/01/2010

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολή στην ανάδειξη του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ως βασικής προϋπόθεσης για την ισόρροπη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολή στην ανάδειξη του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ως βασικής προϋπόθεσης για την ισόρροπη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος
 
 • Σειρά παρεμβάσεων - διατύπωση θέσεων για την Πολεοδόμηση Στρατοπέδου Μαρκοπούλου, 12/2006 - 01/2008
 • Παρέμβαση Ν.Ε. Ρεθύμνου για τον καθορισμό ορίων στάσιμων οικισμών, 04/2007
 • Σύσταση Ο.Ε. σε συνεργασία με ΝΑΧ για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, 03/2007
 • Παρέμβαση - παρατηρήσεις για Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια Τουρισμού, ΑΠΕ και Βιομηχανίας, 06/2007
 • Παρέμβαση για λατομικές περιοχές Ν. Χανίων, 09/2007
 • Κοινή Εισήγηση - που υιοθετήθηκε ομόφωνα - ΤΕΕ/ΤΔΚ και ΤΕΕ/ΤΑΚ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης, 12/2007
 • Παρέμβαση για την Αξιοποίηση των χώρων του Θ.Ψ.Π. Χανίων με εκπαιδευτικές, ερευνητικές, συνεδριακές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες και πράσινο, 05/2008

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Συμβολή στην ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Συμβολή στην ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς
    Ολοκλήρωση του έργου αναλυτικής καταγραφής και παρουσίασης των αξιόλογων και παραδοσιακών κτισμάτων της πόλης των Χανίων από διευρυμένη Ο.Ε., 06/2009.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Συμβολή στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών θεμάτων των μηχανικών  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Συμβολή στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών θεμάτων των μηχανικών
   
  • Παντεχνική Συγκέντρωση με θέμα «ΤΣΜΕΔΕ» με συμμετοχή του Προέδρου ΤΕΕ Ι. Αλαβάνου, 2006
  • Παντεχνική Συγκέντρωση για την εφαρμογή του νέου συστήματος Αμοιβών Μηχανικών, 02/2007
  • Παρεμβάσεις προς τον Υφυπουργό Οικονομικών και ΤΕΕ για φορολογικά θέματα Μηχανικών, 2006-08
  • Σεμινάριο Πολεοδομικές Διατάξεις και Διαδικασία Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, 06/2007
  • Παντεχνική συγκέντρωση για την ΕΠΑΕ, 10/2007
  • Ενεργός συμμετοχή Δ.Ε. και μελών ΤΕΕ/ΤΔΚ στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες για το ασφαλιστικό σε Χανιά και Αθήνα, 2007
  • Δημοσιοποίηση οδηγιών για την υποβολή φακέλου διεκδίκησης αμοιβής μηχανικών από το ΤΕΕ, 11/2007
  • Παρέμβαση για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Χανίων, 12/2007
  • Παντεχνική συγκέντρωση για το ΤΣΜΕΔΕ, 03/2008
  • Παρέμβαση για την ανάθεση μελετών στα Πολυτεχνεία και τη διάκριση μεταξύ ερευνητικής και μελετητικής δραστηριότητας, 03/2008
  • Παρέμβαση «Επιλογή χώρων για την εγκατάσταση οχλουσών και επικίνδυνων Βιομηχανιών και Δεξαμενών Αποθήκευσης Καυσίμων στο Ν. Χανίων», 10-11-2008

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Συμβολή στην ενημέρωση των συναδέλφων στις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στη συνεχή κατάρτιση  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Συμβολή στην ενημέρωση των συναδέλφων στις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στη συνεχή κατάρτιση
   

  Ημερίδες-Εκδηλώσεις:

  • «Ενεργειακή Επιθεώρηση στα κτήρια και τη βιομηχανία και προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη», 09/2006
  • «Ποιότητα περιβάλλοντος στο εσωτερικό των κτιρίων», 09/2006
  • «Προστασία από τους κυματισμούς Παράκτιων Ζωνών - Αποκατάσταση.  Αναφορά στον Κόλπο Χανίων», 11/2006
  • «Έλεγχος ποιότητας νερών», 01/2007
  • «Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS», 06/2007
  • «Νέα τεχνολογία βιολογικών MBR - Μεμβράνες ΚΥΒΟΤΑ & Ανίχνευση Διαροών - Τηλεπαρακολούθηση δικτύων ύδρευσης», 06/2007
  • «Γεωτεχνικός σχεδιασμός» , 07/2007
  • «Το πράσινο μας αφορά όλους», 09/2007
  • «Εφαρμογές ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων στα κτίρια», 11/2007
  • «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη: Η αναγκαιότητα μιας τοπικής ατζέντας 21 για την αντιμετώπισή τους», 11/2007
  • «Βιώσιμες Ενεργειακές Κοινότητες», 17-12-2007
  • «Το σύστημα Hybrid Synergy Drive», 14-11-2007
  • «Ευρωπαϊκή - Ελληνική Τυποποίηση: Πρότυπα - Κανόνες - Προδιαγραφές», 10/2008
  • «ΑΠΕ στα Κτίρια στην Κρήτη», 11/2008
  • «Ηλιακός Κλιματισμός», 11/2008
  • «Κοινωνία της Ανακύκλωσης», 11/2008
  • «Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στα κτίρια», 02/2009
  • «Εφαρμογές ηλιακού κλιματισμού στα κτίρια», 02/2009
  • Διοργάνωση 7ης Συνδιάσκεψης Νησιωτικών ΠΤ/ΤΕΕ με θέμα «Πολιτιστική - Αρχιτεκτονική Κληρονομιά & Περιβάλλον. Η Συμβολή τους στην ανάπτυξη των νησιών μας»  και τοπικό θέμα «Στρατηγικός σχεδιασμός αναβάθμισης και προστασίας της Μεσαιωνικής Πόλης Χανίων και η δυνατότητα ένταξης στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO», 24-25.04.2009


   

  • Συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ Ημερίδας: «Χωροταξικός-Πολεοδομικός Σχεδιασμός σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο. Προβλήματα και Προοπτικές» με εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Ι. Αλαβάνου, 26-04-2009

   

   

   

  •  Προσυνεδριακή Εκδήλωση «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη», 22-23.05.2009
  •  «Ανάπτυξη Τεχνοβλαστών εντός και εκτός συνόρων», 12/2009

  Σεμινάρια

  • «Ηχομόνωση Εγκαταστάσεων», 04-12-2007
  • «Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων. Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Αθλητικά Κέντρα», 09-2008
  • «Ενεργειακή Αξιοποίηση Υπολειμμάτων Ελιάς», 10-2008
  • «Ηλιακός Κλιματισμός», 10-2008

    


  ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Συμβολή σε θέματα παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων  ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Συμβολή σε θέματα παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων
   
  • Ημερίδα «Ίδρυση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης», 10-2007.
  • Παρέμβαση για τη Δημιουργία Βασικής Ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος, 02-2009
  • Παρέμβαση για την Ισοτίμηση Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας με Master, 20-08-2009
  • Συνάντηση Δ.Ε. με την Πρυτανεία και τους Προέδρους των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 24-09-2009

   ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Συμβολή στη διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής του φορέα μας και των δεσμών με άλλους φορείς και Περιφερειακά Τμήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Συμβολή στη διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής του φορέα μας και των δεσμών με άλλους φορείς και Περιφερειακά Τμήματα
    
   • Διοργάνωση εκδήλωσης «ΤΕΕ και Αυτοδιοίκηση». Διανομή έντυπου υλικού και CD ROM σε όλους τους υποψήφιους Νομάρχες, Δημάρχους και Κοινοτάρχες, 09/2006
   • Υπόμνημα προς τα πολιτικά κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές Χανίων ενόψει των εκλογών Σεπτεμβρίου 2007 με τις θέσεις του Τμήματος. για τα σημαντικότερα ζητήματα της περιοχής, 09/2007
   • Αναλυτικό Υπόμνημα για τα απαιτούμενα έργα, ενόψει των εκλογών της 4.10.2009, προς τα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους Βουλευτές Χανίων και Ρεθύμνης, 09/2009
   • Σύσταση κοινής Ο.Ε. με ΤΕΕ/ΤΑΚ «Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη», 06/2009
   • Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου με επικεφαλής το ΤΕΕ/ΤΔΚ και αντικείμενο την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τις εφαρμογές ΑΠΕ στα ξενοδοχεία, 08-12-2009

     ¶λλες Δραστηριότητες
     

    Εκπροσωπήσεις

    Το ΤΕΕ/ΤΔΚ, δια του Προέδρου, συμμετείχε σε όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια. Επίσης συμμετείχε σε Νομαρχιακά Συμβούλια, Επιτροπές και εξειδικευμένα Συμβούλια για όλα τα κρίσιμα θέματα της περιοχής.

    Στην τριετία, το ΤΕΕ/ΤΔΚ εκπροσωπήθηκε σε 131 Συμβούλια ή Επιτροπές

    Συνεργασίες

    Στενή συνεργασία με το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ με τη λειτουργία κοινών Ο.Ε. για τα θέματα που αφορούν το νησί και διατυπώθηκαν κοινές παρεμβάσεις για τα μεγάλα ζητήματα της Κρήτης (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ, Ανάπτυξη, Ενεργειακό) αποδεικνύοντας στην πράξη την έννοια του συγκρητισμού.

    Παράλληλα παγιώθηκε και εντείνεται η συνεργασία και συντονισμένη δράση των Νησιωτικών ΠΤ/ΤΕΕ, όπου εκτός από τις Συνδιασκέψεις για την αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων, συστήθηκε συντονιστικό όργανο με εκπροσώπους από κάθε Τμήμα.

     

    Δημοσιότητα και Επικοινωνία

    Έγινε προμήθεια λογισμικού για αποστολή μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οργανώθηκαν μαζικές αποστολές στα μέλη του Τμήματος για την πληροφόρηση τους.

    Έλαβαν χώρα αρκετές συνεντεύξεις τύπου και δημοσιεύτηκαν στα τοπικά ΜΜΕ οι κυριότερες θέσεις και παρεμβάσεις μας.

    Οι θέσεις, οι εκδηλώσεις, οι παρεμβάσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του Τμήματος παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα τεύχη της «Διάστασης», ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη, άμεση και συγκεντρωμένη είναι η πληροφόρηση που παρέχεται από την ιστοσελίδα του τμήματος (www.teetdk.gr).


    Διοικητική Λειτουργία  Διοικητική Λειτουργία
     
    • Το Τμήμα λειτούργησε ως Εξεταστικό Κέντρο για τις ειδικότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης.
    • Εκπονήθηκαν 170 πραγματογνωμοσύνες.
    • Ασκήθηκε Πειθαρχικός έλεγχος σε 5 περιπτώσεις
    • Διεκδικήθηκαν αμοιβές Μηχανικών σε 14 περιπτώσεις
    • Έγινε συνολική Αναδιοργάνωση και Ψηφιοποίηση του αρχείου του Τμήματος και αναπτύχθηκε ειδική βάση δεδομένων, όπου έχουν ψηφιοποιηθεί 8050 εγγραφές.
    • Βιβλιοθήκη:  235 δανεισμοί - Απόκτηση 390 βιβλίων-μελετών, Παροχή υπηρεσιών σε 380 χρήστες, Δημιουργία ιστολόγιου παρουσίασης του υλικού


       © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος