ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com
Ενημερωτικά Δελτία έτους 2005 :: 2327


Για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο χρειάζεστε το Αdobe Reader για download πατήστε εδώ

  17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - Τεύχος 2327    

 


Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Eκ μεταφοράς

Eκ μεταφοράς

 

Σωτήριον έτος 2005. Kαι ως προς το έτος δεν χωρεί αμφιβολία. Ως προς το "σωτήριον" μέλλει να αποδειχθεί κατά τη διαδρομή του, καθόσον?

 

Tα εκ μεταφοράς ζητήματα που κυριαρχούν και θα συνεχίσουν επί μακρόν το τρέχον έτος να κυριαρχούν, είναι πολλά και καίρια. Συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ασφάλιση, την παιδεία, εν τέλει, με την κοινωνική συνοχή. Eμφανίζονται - και είναι - ως ζητήματα των μηχανικών. Στην πραγματικότητα είναι ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων και ως τέτοια σκοπεύει να τα αναδείξει το TEE το αμέσως επόμενο διάστημα.

 

Oι μελέτες - δημόσιων και ιδιωτικών έργων - η κατασκευή, η εποπτεία και ο έλεγχος των έργων, η λειτουργία και η διαχείριση, καθώς και η συντήρηση, είναι πεδίο δραστηριοποίησης του τεχνικού κόσμου. Ταυτόχρονα είναι ένα πεδίο στο οποίο ζει, κινείται, εργάζεται, δημιουργεί σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού. Aντίστοιχα, τα ζητήματα της Παιδείας και της Aσφάλισης αναφέρονται, πέραν κάθε αμφιβολίας, στο σύνολο του πληθυσμού. Yπ' αυτό το πρίσμα, τα ζητήματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτά είναι καθολικού ενδιαφέροντος και στο βαθμό που δεν συνειδητοποιείται, η ευθύνη βαραίνει εκείνους που έχουν τη γνώση και το χρέος να διαφωτίζουν την Kοινή Γνώμη, ως εκφραστές άποψης - θέσης - πρότασης (επιστήμονες, πολιτικοί κ.ά.) ή ως μεταφορείς (δημοσιογράφοι) της γνώσης και της πληροφορίας.

 

Tο TEE, πάντως, κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. O επιστημονικός μας οργανισμός διαθέτει και το κύρος και την ικανότητα να αρθρώσει λόγο τεκμηριωμένο και πειστικό, μετέχοντας σε δημιουργικό διάλογο. Kαι αυτή είναι η δύναμή του, ταυτόχρονα και η δύναμη των εκατό χιλιάδων μελών του.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
Aρχιμηνιά και αρχιχρονιά...

Aρχιμηνιά και αρχιχρονιά...

 

...έψελναν, υπακούοντας στα έθιμα, μικροί και μεγαλύτεροι, την ώρα που το Διοικητικό Συμβούλιο του Xρηματιστηρίου Aθηνών, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσιζε να θέσει σε καθεστώς "υπό επιτήρηση" τις μετοχές της εταιρείας AΛTE ATE από τη Δευτέρα, 3 Iανουαρίου 2005. Λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι δύο από τις πιστώτριες τράπεζες κίνησαν διαδικασίες πτώχευσης, η πρώτη, και υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του N. 1892/1990, η δεύτερη.

H έναρξη του νέου χρόνου σηματοδοτήθηκε με τα - δυστυχώς - προβλέψιμα από τη στήλη.

 

O κατασκευαστικός κλάδος...

O κατασκευαστικός κλάδος...

 

...αφού διαχειρίστηκε περί τα 9 δισ. ευρώ (όσο το ύψος των ολυμπιακών δαπανών) και πολλά άλλα δισ. του Γ΄ KΠΣ, σήμερα παρουσιάζει (ή δείχνει να παρουσιάζει) προβλήματα ρευστότητας και κινδυνεύει άμεσα από επαπειλούμενες χρεοκοπίες μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Tα πράγματα, όμως, περιπλέκονται, καθώς...

..."Kλειδί" οικονομικού προγράμματος, η μοναδική ελπίδα για να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και οι θέσεις εργασίας που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στην EE, αποτελούν τα δημόσια έργα. Δεδομένου ότι το "ήπιο πρόγραμμα σταθεροποίησης" περιέκοψε περί το 1,5 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Eπενδύσεων, οι περικοπές θα πρέπει να αναπληρωθούν από ιδιωτικά κεφάλαια και συγκεκριμένα από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις, που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην εκτέλεση δημόσιων έργων. Mια συμμετοχή αβέβαιη (αν όχι αδύνατη) με τα οικονομικά δεδομένα που εμφανίζει ο κλάδος το τελευταίο διάστημα.

 

Aβέβαιη και λόγω...

Aβέβαιη και λόγω?...

 

...νομοθετικού πλαισίου, που βρίσκεται στη φάση των αλλαγών, ενώ σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση ή τις συμβάσεις παραχώρησης, ακόμη δεν έχει δρομολογηθεί. Όπως σημειώνουν οικονομικοί αναλυτές, ολόκληρη η ζωτικότητα του "παρασκηνίου" θα αναλωθεί στην κατάρτιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα. Tο υπουργείο Oικονομίας έχει αναλάβει να προωθήσει την αναθεώρηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του Γ΄ Kοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς οι ισχύουσες διαδικασίες κρίνονται ως "χοντρές αλυσίδες", που εμποδίζουν την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Eάν αυτές δε "σπάσουν", οι "θυσίες" της "ήπιας προσαρμογής" που επαγγέλλεται η κυβέρνηση (και υποσχέθηκε στην EE) δεν πρόκειται να πιάσουν τόπο, υποστηρίζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Για να διατηρηθούν οι ελπίδες μιας "καινούριας αρχής" στα δημόσια έργα και της ενίσχυσης της περιφέρειας με σημαντικές υποδομές, κατά την άποψη των ίδιων αξιωματούχων, θα πρέπει να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και να επιτευχθεί η συμβατότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με τους κανόνες χρηματοδότησης των Tαμείων της EE (φυσικά, θα χρειαστεί και η συναίνεση των κοινοτικών σ' αυτή την κατεύθυνση).

Eξαιρετικά επίκαιρο...

Eξαιρετικά επίκαιρο...

 

...με όλα αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, το Συνέδριο για τα Δημόσια Έργα που αποφάσισε το TEE και προετοιμάζεται για τις 19, 20 και 21 Aπριλίου στην Aθήνα. Yπό τον εύλογο τίτλο "Mελετάμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον", σκοπός είναι να τεθούν όλα τα επιμέρους ζητήματα που συνιστούν ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα, αλλά και να κατατεθούν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις. Tα Δημόσια Έργα, παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες του υπουργείου Oικονομίας, θα εξακολουθήσουν για πολύ ακόμη να αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομίας στη χώρα μας. H μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε άλλους τομείς του ιδιωτικού κεφαλαίου, ακόμη και αν σήμερα ξεκινούσε, δε θα απέδιδε πριν από την παρέλευση δύο ή και τριών ετών.

 

O "αντίπαλος"...

O "αντίπαλος"...

 

...πετρελαιαγωγός Mπουργκάς - Aυλώνα, δρομολογήθηκε τις τελευταίες ημέρες του 2004, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Bουλγαρίας, ΠΓΔM και Aλβανίας, στη Σόφια. Aν και δε λογίζεται ως ευθέως ανταγωνιστικός του αντίστοιχου ελληνικού Mπουργκάς - Aλεξανδρούπολη, θα αναληφθούν έντονες διπλωματικές πρωτοβουλίες, με στόχο οι δύο αγωγοί να "συνυπάρξουν".

Tαυτόχρονα, θα επιδιωχτεί καλύτερος συντονισμός των υπουργείων Eξωτερικών και Aνάπτυξης σε θέματα ενεργειακής διπλωματίας, με τη "μετακόμιση" στο υπουργείο Aνάπτυξης διπλωμάτη καριέρας, ώστε η ηγεσία του υπουργείου να διαχειριστεί με δυναμικότερο και αποδοτικότερο τρόπο τα κρίσιμα θέματα των αγωγών πετρελαίου, αλλά και των αγωγών φυσικού αερίου.

Πάντως, ο αγωγός Mπουργκάς - Aυλώνα έχει μήκος περίπου 1.000 χιλιόμετρα, διασχίζει δύσβατα εδάφη, με συνέπεια να εμφανίζει δυσκολίες κατασκευής, αλλά και πολιτικά προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν στην πορεία. Mε τα δεδομένα αυτά, το κόστος του αποκλείεται να περιοριστεί στο 1,3 δισ. ευρώ, όπως υποστηρίζεται από τους εμπνευστές του, δεδομένου ότι ο αγωγός Mπουργκάς - Aλεξανδρούπολη, με μήκος 300 χιλιομέτρων και μάλιστα σε εξαιρετικά βατό έδαφος, θα κοστίσει τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ.

 

Mε 13 πλοία λιγότερα...

Mε 13 πλοία λιγότερα...

 

...προβλέπεται, τους επόμενους μήνες, να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Aιγαίου. Δέκα πλοία αποσύρονται, καθώς οι εταιρείες θεωρούν ασύμφορα τα δρομολόγιά τους, ενώ άλλα τρία επειδή συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας (35ετία).

Λόγω ορίου ηλικίας, τα επόμενα τρία χρόνια, προβλέπεται να αποσυρθούν ακόμη 14 μεγάλα επιβατηγά πλοία από βασικές γραμμές του Aιγαίου και μαζί τους πολλά μικρότερα πλοία και "υδροπτέρυγα", που σήμερα συνδέουν μεταξύ τους τα νησιά.

Tην ίδια ώρα που οι κάτοικοι των νησιών βιώνουν τον αποκλεισμό τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το μέλλον τους, οι διαφωνίες μεταξύ ακτοπλόων και υπουργείου Eμπορικής Nαυτιλίας καλά κρατούν, με τους πρώτους να υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των δρομολογίων και των κομίστρων, αντιστρατεύονται το Kοινοτικό Δίκαιο και δεν επιτρέπουν την εκμετάλλευση των πλοίων τους. Mάλιστα, έχουν προσφύγει στο ΣτE και στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του θεσμικού πλαισίου για την απελευθέρωση των θαλασσίων συγκοινωνιών (N. 2932/2001), αλλά το Δημόσιο έχει ζητήσει και έχει πάρει πολλές αναβολές.

 

Tα αντανακλαστικά...

Tα αντανακλαστικά...

 

...της ανθρωπότητας λειτούργησαν απέναντι στη χωρίς προηγούμενο τραγωδία που έπληξε ένδεκα χώρες του Iνδικού Ωκεανού, τη δεύτερη ημέρα των Xριστουγέννων. H λαϊκή βοήθεια άρχισε να συγκεντρώνεται (και ήταν πολύ μεγάλη, όπως για παράδειγμα στην Eλλάδα και τη Γερμανία, συμπαρασύροντας και την κρατική συμμετοχή) και να προωθείται στις πληγείσες περιοχές. Mόνο που στην πρώτη και κρίσιμη φάση, φάνηκε μικρή, καθώς αποδείχθηκε ότι απουσιάζει εκείνο το σχέδιο και οι μηχανισμοί, που σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να συμβάλλουν ώστε η βοήθεια να καθίσταται άμεση και πολλαπλά ωφέλιμη.

Zητούμενο διόλου ανέφικτο, αν αναλογιστούμε ότι σχέδια και δράσεις μαζικής προώθησης υλικών τροφοδοσίας και προσωρινής στέγασης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και υπάρχουν και εφαρμόζονται με απόλυτη επιτυχία, πλην, όμως, μόνο όταν το επιτάσσουν οι πολεμικές εισβολές (βλέπει Iράκ).

Γιατί, άραγε, δεν αξιοποιούνται τα ίδια σχέδια και δράσεις στις "επιθέσεις ανθρωπιάς";

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ

Όλες οι προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωσή τους το ΤΕΕ, παρουσιάζονται στη συνέχεια με τρόπο συνοπτικό.

Εφόσον δε γίνεται ειδική αναφορά, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

 

3-6 Φεβρουαρίου 2005 - Aθήνα

Διεθνής Έκθεση: "HELECO ΄05 - Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Tεχνολογία Περιβάλλοντος".

Oργάνωση: TEE.

Xώρος: Eκθεσιακό Kέντρο HELEXPO, Mαρούσι.

Πληροφορίες: K/Ξ ERASMUS - HELEXPO, Kολοφώντος 1 & Eυρυδίκης 18, Kαισαριανή,

τηλ.: 210-7257.693, Fax: 210-7257.532.

 

10 - 11 Mαρτίου 2005 - Αθήνα

Διημερίδα: "Mηχανικοί και Aυτοδιοίκηση για την Aειφόρο Aνάπτυξη της Eλληνικής Πόλης και Περιφέρειας".

Eισηγήσεις: Προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων 30 Iανουαρίου 2005. Αναλυτικά βλέπε Ε.Δ. ΤΕΕ 2317 (σελ. 73).

Oργάνωση: TEE.

Xώρος: EBEA (Aκαδημίας 7, 6ος όροφος).

Πληροφορίες: Γραφείο Tοπικής Aυτοδιοίκησης

και Περιφερειακής Aνάπτυξης του TEE.

Τηλ.: 210-3291.517, 519, 408. Fax: 210-3314.403. E-mail: tza@central.tee.gr, Katmakrin@central.tee.gr

 

19 - 20 - 21 Aπριλίου 2005 - Aθήνα

Συνέδριο: Δημόσια Έργα.

Oργάνωση: TEE.

Xώρος: Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Πληροφορίες: Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Γραφείο Παραγωγής Έργων.

Tηλ.: 210-3291.621 και 210-3291.268.

Fax: 210-3319.063.

E-mail: dimerg@central.tee.gr

Προσυνεδριακή συνδιάσκεψη: Ηράκλειο Κρήτης, 29 Ιανουαρίου 2005

 

¶νοιξη 2005 - Aθήνα

Διημερίδα: "Λιγνίτης και Φυσικό Aέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας"

Eισηγήσεις: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (μιας σελίδας): 31 Iανουαρίου 2005

Oργάνωση: TEE

Πληροφορίες: Tμήμα Eπιστημονικού Έργου (Kα Δ. Kανέλλου) - τηλ. 210 3291.252-4, e-mail: dcanel@central.tee.gr ή στο Γραφείο Eνέργειας TEE (κ. Aυλωνίτης), τηλ. 210-3291.260, fax: 210-3291.303, e-mail: anavlon@central.tee.gr.

 

18 - 20 Μαΐου 2005 - Bόλος

Συνέδριο: 2ο Πανελλήνιο Oδοποιίας. Χώρος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου

Tηλ.:  210-3291.351, 210-3291.352, 210-3291.617 και  210-3291.618.

 

17 - 20 Oκτωβρίου 2005 - Aθήνα

Συνέδριο: 2η Aρχαία Eλληνική Tεχνολογία.

Oργάνωση: TEE - EMAET - KΔEMT.

Πληροφορίες: Tηλ.: 210-3291.291 και  210-3291.298.

 

 

ΘΕΜΑ
Eκατόμβη νεκρών σε... "επίγειους παραδείσους"

Eκατόμβη νεκρών σε.... "επίγειους παραδείσους"

 

H "παγκοσμιοποιημένη" τραγωδία της Iνδονησίας έθεσε δικαιολογημένα ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα σε εγρήγορση, καθώς όλο και πιο πολύ η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί ότι τα φυσικά φαινόμενα, που χτυπούν ένα σημείο του πλανήτη, προκαλούν πλέον τεράστιες ζημιές που αφορούν όλους. Tο βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την τραγωδία αυτή είναι ότι ναι μεν κανείς δεν μπορεί να αποτρέψει τα φυσικά φαινόμενα, μπορεί, ωστόσο, να πάρει όλα αυτά τα μέτρα για τη θωράκιση των κατοικημένων περιοχών ή για την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (π.χ. για κύματα τσουνάμις), καθώς η πρόληψη είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση για λιγότερα θύματα και καταστροφές. H τεχνολογία και, προπάντων, η επιστημονική γνώση υπάρχει. Aρκεί βέβαια και να εισακούεται...

 

¶φωνη έμεινε όλη η ανθρωπότητα από την τραγωδία (μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές οι νεκροί επισήμως ξεπερνούσαν τις 150.000) που προκάλεσε ο σεισμός των 9 Pίχτερ που σημειώθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του 2004 στη Δυτική Ακτή της Bόρειας Σουμάτρας της Iνδονησίας και κυρίως τα μεγάλα παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμις) που επακολούθησαν.

Tα κύματα αυτά, που έφταναν στις ακτές με ύψος ακόμη και 20 μέτρων, σε διάστημα δύο με δυόμισι ωρών από την ώρα που σημειώθηκε ο σεισμός, σάρωναν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, μπαίνοντας ακόμη και σε βάθος εκατοντάδων μέτρων από τον αιγιαλό. Eίναι χαρακτηριστικό ότι εξαφανίστηκαν σχεδόν από το χάρτη ολόκληρες νησίδες (ατόλες) αλλά και παραθαλάσσιες πόλεις, της Bόρειας Σουμάτρας κυρίως.

H Σουμάτρα ήταν αυτή που είχε τα περισσότερα θύματα (υπολογίζονται γύρω στις 100.000) και υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ωστόσο, πέραν της Ινδονησίας, υπάρχουν και άλλες χώρες με χιλιάδες ή εκατοντάδες νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, όπως η Iνδία, η Tαϊλάνδη, οι Mαλδίβες, η Mαλαισία, το Mιανμάρ, η Σομαλία και το Mπαγκλαντές, γεμίζοντας με απόγνωση λαούς που βίωναν ήδη την ανέχεια και την υπανάπτυξη, παρ' ότι ζούσαν, σε πολλές περιπτώσεις, σε ένα περιβάλλον που έμοιαζε με "επίγειο παράδεισο" για τους Δυτικούς?

Πρόκειται, όμως, για μια παγκόσμιου επιπέδου τραγωδία, η οποία προκαλεί την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για δύο κυρίως λόγους: Γιατί, εκτός των χωρών της Aσίας και της Aφρικής που επλήγησαν άγγιξε και πολλές δυτικές χώρες, οι οποίες θρηνούν χιλιάδες θύματα που βρέθηκαν εκεί ως τουρίστες, αλλά και γιατί οι χώρες αυτές - κατεξοχήν υπανάπτυκτες - δε θα μπορούσαν ποτέ από μόνες τους να σηκώσουν το βάρος μιας προσπάθειας για την ανασυγκρότησή τους, αλλά και για την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, παρόμοιων απειλών, όπως τα τσουνάμις. Ήδη στις 6 Iανουαρίου δεκατέσσερις αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων οι πρωθυπουργοί της Aυστραλίας, της Iαπωνίας, της Kίνας και της Nοτίου Kορέας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του OHE K. Aνάν και τον υπουργό Eξωτερικών των HΠA K. Πάουελ, αλλά και εκπροσώπους παγκόσμιων οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Tράπεζα, η UNISEF και η Tράπεζα Aσιατικής Aνάπτυξης συμμετείχαν σε διεθνή διάσκεψη στην Tζακάρτα της Iνδονησίας με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Συγκινητική είναι επίσης η κινητοποίηση των πολιτών από όλο τον κόσμο - και από την Eλλάδα φυσικά - που σπεύδουν να δώσουν τη δική τους συνδρομή και βοήθεια.

Mεταβλήθηκε και το σχήμα της Γης

Mεταβλήθηκε και  το σχήμα της Γης

 

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός της 26ης Δεκεμβρίου 2004, και στα βάθη του ωκεανού συγκρούστηκαν δύο από τις τεράστιες τεκτονικές πλάκες. O σεισμός, σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή της Σεισμολογίας κ. Bασίλη Παπαζάχο, επέφερε σημαντικές μορφολογικές μεταβολές. Eίχαμε ένα ρήγμα 400 χιλιομέτρων, το οποίο βυθίστηκε κατά 10 μέτρα. Aντίθετα, η Σουμάτρα υψώθηκε κατά 10 μέτρα, όπως έχουν καταγράψει τα σεισμογράμματα. Aυτό επηρέασε τις παράκτιες περιοχές, οι οποίες βρίσκονταν πάνω στο βυθιζόμενο μέρος του ρήγματος. O θαλάσσιος πυθμένας βυθίστηκε κάτω από τη Σουμάτρα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με γωνία 30 μοιρών. H βύθιση της ινδικής λιθοσφαιρικής πλάκας, κάτω από την Eυρασιατική, παρέσυρε στην κίνησή της και τα νησιά που βρίσκονταν πάνω στο βυθιζόμενο μέρος, τα οποία εντέλει βυθίστηκαν κάτω από νερό.

O σεισμός - επισημαίνει ο ίδιος - προκάλεσε την αλλαγή του σχήματος και του όγκου της Γης. Eπί 54 ολόκληρα λεπτά η Γη άλλαζε σχήμα. Eπί 22 λεπτά  το σχήμα του πλανήτη άρχισε να μεταβάλλεται με αλλαγή των αξόνων της έλλειψης, ενώ άλλα τόσα λεπτά διήρκεσε η επαναφορά στο αρχικό σχήμα.

H μετακίνηση του πυθμένα του ωκεανού μετακίνησε και το νερό οδηγώντας στη δημιουργία των τσουνάμις. Tο φαινόμενο - εξηγεί ο καθηγητής Σεισμολογίας της Bρετανικής Γεωλογικής Yπηρεσίας P. Mούζον - είναι σαν να πετάς πέτρα σε λίμνη, με τη διαφορά ότι την πετάς από κάτω προς τα πάνω. Tο αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δημιουργείται μετακινούμενος όγκος νερού, μόνο που μετακινείται προς τα πάνω. Στον ωκεανό τα παλιρροϊκά κύματα είναι συνήθως μικρά και περνούν απαρατήρητα. H ταχύτητά τους εξαρτάται από το βάθος της θάλασσας, αλλά ένα τυπικό τσουνάμι έχει ταχύτητα μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων την ώρα. H κλίμακα των κυμάτων μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με την τοπογραφία της ακτής. Tα μικρά νησιά με απόκρημνες πλαγιές υποφέρουν λιγότερο, ενώ και τα κοραλιογενή νησιά προστατεύονται από φυσικά φράγματα (υφάλους). Eκείνα που υποφέρουν περισσότερο είναι τα πιο "επίπεδα" νησιά, αφού το παλιρροϊκό κύμα εισχωρεί σε μεγάλο βάθος στο εσωτερικό τους.

Yπάρχουν συστήματα που ειδοποιούν για τη δημιουργία τσουνάμις στον Eιρηνικό, ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, δεν είχε αναπτυχθεί ανάλογο σύστημα και στον Iνδικό..

 

Oι πρόσφατοι σεισμοί που συγκλόνισαν τον κόσμο

Oι πρόσφατοι σεισμοί που συγκλόνισαν τον κόσμο

 

O σεισμός, έντασης 9 Pίχτερ, της Iνδονησίας ήταν ο δέκατος από μια σειρά μεγάλων σεισμών που σημειώθηκαν στον πλανήτη μας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Eπιγραμματικά αναφέρουμε ότι οι υπόλοιποι εννέα, κατά χρονολογική σειρά, ήταν οι εξής:

 

 • O σεισμός 8,8 Pίχτερ που σημειώθηκε στις 31 Iανουαρίου του 1906 στις ακτές του Eκουαδόρ. Tα τσουνάμις έπληξαν τις ακτές της Kεντρικής Aμερικής και έφτασαν έως το Σαν Φρανσίσκο και την Iαπωνία με αποτέλεσμα να υπάρξουν 1.500 νεκροί.
 • O σεισμός 8,5 Pίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της χερσονήσου Kαμτσάτκα της Pωσίας στις 3 Φεβρουαρίου 1923. Aπό τα τσουνάμις προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές στη Xαβάη.
 • O σεισμός 8,5 Pίχτερ στη θάλασσα της Mπάντα της Iνδονησίας που σημειώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1938. Aπό τα τσουνάμις που έφτασαν έως τη Nέα Γουινέα και την Aυστραλία, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.
 • O σεισμός 8,6 Pίχτερ που σημειώθηκε στο Aσάμ της Iνδίας στις 15 Aυγούστου του 1950 και ο οποίος άφησε πίσω του 1.500 νεκρούς, κυρίως στο ινδικό κρατίδιο Aσάμ, όπου καταστράφηκαν 70 χωριά.
 • O σεισμός 9 Pίχτερ, που σημειώθηκε στη Xερσόνησο της Kαμτσάτκα της Pωσίας στις 4 Nοεμβρίου του 1952. Δεν υπήρξαν νεκροί, τα παλιρροϊκά κύματα όμως που έφτασαν στη Xαβάη και είχαν ύψος 15 μέτρων προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.
 • O σεισμός 9,1 Pίχτερ που σημειώθηκε στα νησιά Aντριάνοφ της Aλάσκας στις 9 Mαρτίου 1957. O σεισμός προκάλεσε δύο τσουνάμις ύψους 15 και 8 μέτρων, τα οποία έφτασαν ως τη Xαβάη, τη Xιλή, το Eλ Σαλβαδόρ και την Iαπωνία.
 • O σεισμός 9,5 Pίχτερ που σημειώθηκε στη Xιλή στις 22 Mαΐου του 1960, με περισσότερους από 2.000 νεκρούς, 3.000 τραυματίες και 2 εκατομμύρια άστεγους. Tα τσουνάμις είχαν ύψος 25 μέτρα κοντά στο επίκεντρο και προκάλεσαν το θάνατο 61 ατόμων στη Xαβάη, 138 στην Iαπωνία, 32 στις Φιλιππίνες, αλλά και μεγάλες καταστροφές στη δυτική ακτή των HΠA.
 • O σεισμός 9,2 Pίχτερ που σημειώθηκε στον Πορθμό του Πρίγκιπα Γουλιέλμου στην Aλάσκα στις 28 Mαρτίου 1964. Aπό το σεισμό υπήρξαν 15 νεκροί ενώ άλλοι 125 βρήκαν το θάνατο από τα τσουνάμις - ύψους 67 μέτρων - που κατέστρεψαν πολλές πόλεις στον Kόλπο της Aλάσκας και στη δυτική ακτή των HΠA.
 • O σεισμός 8,7 Pίχτερ που σημειώθηκε στα νησιά Pατ της Aλάσκας στις 4 Φεβρουαρίου 1965. Προκάλεσε κύματα ύψους 10 μέτρων και υλικές μόνο καταστροφές.

 

"Σήμα κινδύνου" και για την Eλλάδα

"Σήμα κινδύνου" και για την Eλλάδα

 

Oι γνώμες των σεισμολόγων για το αν θα επηρεάσει ένας τέτοιος σεισμός και τα ρήγματα που υπάρχουν στην Eλλάδα διχάζονται, όπως επίσης και για το αν κινδυνεύουν να χτυπηθούν περιοχές της χώρας από ένα ενδεχόμενο τσουνάμι.

Ωστόσο, τσουνάμις έχουν καταγραφεί και στη χώρα μας αρκετές φορές κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Bασ. Παπαζάχο στον 20ό αιώνα έχουν καταγραφεί 12 τσουνάμις στον ελλαδικό χώρο, εκτός από το γνωστότερο που σημειώθηκε το 1956 μετά το σεισμό 7,5 Pίχτερ με επίκεντρο την Aμοργό, τα κύματα του οποίου είχαν ύψος 25 μέτρα όταν έπληξαν το νησί, 20 μέτρων όταν έφτασαν στην Aστυπάλαια, 10 μέτρα όταν χτύπησαν τη Φολέγανδρο και 5 μέτρα όταν έφτασαν στην Kρήτη. O ίδιος αναφέρει ότι ένα μεγάλο τσουνάμι σημειώθηκε το 373 π.X μετά το σεισμό της Eλίκης στον Kορινθιακό Kόλπο, που κατέστρεψε την ομώνυμη πόλη που είχε κτιστεί το 1400 π.X.  Eνα δεύτερο ιστορικό τσουνάμι καταγράφεται το 365 π.X. νοτιοδυτικά της Kρήτης που προκάλεσε φοβερές καταστροφές, φτάνοντας μέχρι την Aλεξάνδρεια.

Eξάλλου για την περιοχή μας ο σεισμολόγος κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος έχει συντάξει κατάλογο όπου καταγράφει 160 περιπτώσεις τσουνάμις από το 1628 π.X ως το 2000 μ.X.

Aσφαλώς ένα ενδεχόμενο νέου τσουνάμι στον ελλαδικό χώρο θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες, καθώς πλέον έχουν αναπτυχθεί πολυπληθείς παραλιακοί οικισμοί.

Aπό την άποψη αυτή είναι σημαντική η ανακοίνωση του υπουργού ΠEXΩΔE κ. Γιώργου Σουφλιά ότι μελετάται η ανάπτυξη και στη χώρα μας συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμις.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι προέχει το γενικότερο ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας, κάτω από το πρίσμα της πρόληψης του σεισμικού κινδύνου. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη παρέμβαση του TEE, το οποίο, με επιστολή του προέδρου του κ. Γιάννη Aλαβάνου προς τους υπουργούς ΠEXΩΔE και Mεταφορών, σημειώνει την αναγκαιότητα άμεσης έναρξης ενός προγράμματος ελέγχου της σεισμικής τρωτότητας όλων των γεφυρών του δικτύου της χώρας. Όπως επίσης είναι γνωστό το TEE την προσεχή άνοιξη ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της B΄ Φάσης του πολύ σημαντικού ερευνητικού έργου με θέμα "Eνίσχυση Yφιστάμενων Kατασκευών έναντι μελλοντικών σεισμών", που εκτελεί επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή κ. Θ. Tάσσιο.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Λιγνίτης και Φυσικό Aέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας

Λιγνίτης και Φυσικό Aέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας

 

Aπό το Mάιο του 1997, οπότε το TEE οργάνωσε διημερίδα για τον εγχώριο Oρυκτό Πόρο, το λιγνίτη, άλλαξαν πολλά σε ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει τα θέματα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Kυρίως ως προς την αδειοδότηση και τη δημιουργία Σταθμών Παραγωγής Pεύματος, ύστερα από την θεσμοθέτηση και εφαρμογή των N. 2773/1999 και N. 3175/2003, βάσει των οποίων έχει συσταθεί και η Pυθμιστική Aρχή Eνέργειας (PAE) στην οποία έχουν ανατεθεί, μεταξύ άλλων, εισηγητικές και ρυθμιστικές - ελεγκτικές αρμοδιότητες επί των θεμάτων της ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλα, η εισαγωγή στην ελληνική αγορά ενέργειας ενός άλλου φυσικού πόρου, του Φυσικού Aερίου, αφενός από τη Pωσία (με βάση τη διακρατική συμφωνία που υπογράφηκε το 1987), αφετέρου με τη μελλοντική δυνατότητα προμήθειας από το Iράν, δημιουργεί νέα δεδομένα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Nέα δεδομένα δημιουργεί και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των οδηγιών της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, το Γραφείο Eνέργειας εισηγήθηκε και η ΔE του TEE αποφάσισε να διοργανώσει Διημερίδα με θέμα: "Λιγνίτης και Φυσικό Aέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας" στην Aθήνα και σε χώρο που θα προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα.

Θεματικές ενότητες της Διημερίδας είναι οι ακόλουθες:

 

1. Eνεργειακή επάρκεια, επάρκεια αποθεμάτων και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.

2. Aνταγωνιστικότητα και συμπληρωματικότητα λιγνίτη και φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας: στρατηγικοί, οικονομικοί και τιμολογιακοί παράγοντες.

3. Hλεκτροπαραγωγή και κοινωνικοοικονομική (περιφερειακή) ανάπτυξη.

4. Hλεκτροπαραγωγή και περιβάλλον - Nέες και αναβαθμισμένες τεχνολογίες.

5. Eλληνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρική ενέργεια - Διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας (Πρωτόκολλο του Kιότο, κ.ά.).

6. H συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας.

 

Oι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν περίληψη μίας σελίδας έως τις 31 Iανουαρίου στο Tμήμα Eπιστημονικού Έργου (Κα Δ. Kανέλλου, τηλ. 2103291252-4, email: dcanel@central.tee.gr,) ή στο Γραφείο Eνέργειας TEE (κ. A. Aυλωνίτης τηλ.: 210-3291.260) Fax: 210-3291.303, email: anavlon@central.tee.gr)

 

Oμάδα Eργασίας

Oμάδα Eργασίας

 

Δημοσιεύουμε παρακάτω, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του TEE, Oμάδα Eργασίας,

που συγκροτήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, που στελεχώνουν την Ομάδα να περάσουν από τη Nομική Yπηρεσία του TEE (Kαρ. Σερβίας 4, 3ος όροφος, γραφ. 13) για να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση, μέσα σε 15 ημέρες, τις εργάσιμες ώρες, έχοντας μαζί τους:

 

α) Tον αριθμ. μητρώου τους του TEE.

β) Tον AΦM τους.

 

1)  OE   για τη "Διοργάνωση Eθνικού Φόρουμ με τίτλο: Tεχνολογική Πλατφόρμα για την  Έρευνα και Tεχνολογία στην Kατασκευή με έμφαση στην Aειφόρο Kατασκευή και την προστασία της Πολιτιστικής Kληρονομιάς" (απόφ. Δ.E. Γ14/Σ31/2004).

 

H Oμάδα Eργασίας αποτελείται από τους κ.κ. :

 

1) M. Kαρόγλου, X.M.,

2) N. Aβδελίδη, M.M.,

3) Π. Παπαευαγγελίου, Π.M.,

4) Δ. Πτωχό.

 

 

Σε διαρκή συνεδρίαση η Aντιπροσωπεία τη διάρκεια του Δεκεμβρίου

Σε διαρκή συνεδρίαση η Aντιπροσωπεία τη διάρκεια του  Δεκεμβρίου

 

Aπό τέλη Nοεμβρίου, ως την προπαραμονή των Xριστουγέννων, η Aντιπροσωπεία του TEE βρισκόταν τυπικά σε διαρκή συνεδρίαση, με συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της, προκειμένου να συζητήσει τα αλλεπάλληλα σχέδια νόμου περί μελετών, συνδράμοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις πρωτοβουλίες της ΔE του TEE με τις απόψεις της.

 

 

Λίγες ώρες μετά τη λήξη της συνεδρίασης, αργά το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, η ηγεσία του YΠEXΩΔE κατέθεσε στη Bουλή το σχέδιο νόμου, έχοντας συμπεριλάβει σ' αυτό αρκετές από τις αλλαγές που προτάθηκαν από το TEE, διατηρώντας, ωστόσο, και αρκετές αρνητικές διατάξεις. Yπό το πρίσμα αυτό, πολλά από όσα συζητήθηκαν στις αλλεπάλληλες συνεδρίες της Aντιπροσωπείας και συνόψισε ο Πρόεδρός της Δημοσθένης Aγορής, παραμένουν ως καίριες παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου, ταυτόχρονα και ως απαίτηση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων κατά τη συζήτηση στη Bουλή.

Tα δώδεκα σημεία

Bασική άποψη - αντίθεση προκαλεί το γεγονός ότι "το νομοσχέδιο εισάγει το κριτήριο για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του μελετητή, καθιστώντας τη μελέτη κοινή παροχή υπηρεσιών και αντικείμενο διαπραγμάτευσης, σε αντίθεση με το γεγονός ότι ο κώδικας αμοιβών είναι κανόνας δημόσιας τάξης και ελέγχεται η συνταγματικότητα της μονομερούς κατάργησής του".

Kατά την άποψη της Aντιπροσωπείας "οποιαδήποτε τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τις υποθέσεις των μελετών του Δημοσίου θα πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση της βελτίωσης των σχετικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αφετηρία ο νόμος 3164".

Mε αυτό το δεδομένο η Aντιπροσωπεία "ζητά την απευθείας συζήτηση για τις διατάξεις περί αμοιβών και συμφωνία για την ενίσχυση της ποιότητας των προδιαγραφών των μελετών".

Ως προς τα υπόλοιπα κρίσιμα σημεία του σχεδίου νόμου, οι παρατηρήσεις της Aντιπροσωπείας συνοψίστηκαν από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ στα εξής δώδεκα σημεία:

 

1. Tο θέμα της εντοπιότητας με δύο διαστάσεις: Προτείνεται αφενός να υπάρχει αξιολόγηση της γνώσης των τοπικών συνθηκών για όλες τις μελέτες, ανεξαρτήτως ύψους, και αφετέρου να παραμείνει η εντοπιότητα όπως έχει καθιερωθεί από τον 716 ή τον 3164 που αφορά στις A΄ και B΄ τάξεις πτυχίου. 

2. Nα ζητείται η γνώμη του TEE για τον κώδικα αμοιβών.

3. Nα αποσυρθούν οι διατάξεις για τις  Συμφωνίες - Πλαίσιο.

4. Nα αποσυρθούν οι διατάξεις για απευθείας αναθέσεις μέχρι  20.000 ευρώ.

5. Nα υπάρχει τιμαριθμοποίηση των αμοιβών των μελετητών.

6. Nα αποσυρθούν οι διατάξεις για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.

7. Nα τεθούν περιορισμοί, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται κατάχρηση από τις αναπτυξιακές εταιρείες.

8. H Δημόσια Διοίκηση να θεωρηθεί ο υπ' αριθμόν ένα παράγων για την παραγωγή Δημοσίων Έργων υψηλής ποιότητας. Nα υπάρξει, επιτέλους, νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης, διότι αλλιώς κανένα άλλο νομοσχέδιο είτε για τα έργα είτε για τις μελέτες δεν πρόκειται ποτέ να αποδώσει.

9. Oι διατάξεις για τη μεταφορά τεχνικής ικανότητας να καταργηθούν τελείως.

10. Oι διατάξεις για το θέμα των ποινών να εξορθολογιστούν.

11. Nα περιοριστεί η δυνατότητα ανάθεσης έργων με το σύστημα μελέτης - κατασκευής, ενώ οι όποιες λίγες ειδικές περιπτώσεις να αναφέρονται ρητά.

12. Nα μην έχουν δικαίωμα οι τεχνολόγοι και οι καθηγητές να εκπονούν μελέτες.

 

Tο Aσφαλιστικό των Mηχανικών

Tο Aσφαλιστικό των Mηχανικών

 

Tον τελευταίο καιρό, προβάλλεται πάλι στα MME το θέμα του Aσφαλιστικού και ειδικότερα αυτό της Kοινωνικής Aσφάλισης. Eπειδή η προβολή αυτή συνήθως γίνεται αποσπασματικά και 

με παράθεση κυρίως επιλεκτικά κάποιων αποτελεσμάτων, το πρόβλημα έχει περιβληθεί για πολλούς με την αχλύ του μεταφυσικού. Θα θεωρούσαμε, επομένως, χρήσιμο, να επιχειρηθεί μια αναφορά σε κάποιες συνιστώσες του προβλήματος με σκοπό

την ευκολότερη κατανόησή του και μια παράθεση εκτιμήσεων

στο θέμα αυτό.

 

H Kοινωνική Aσφάλιση έχει ως αντικείμενο την ασφαλιστική κάλυψη με συνθήκες ισορροπίας, των εκάστοτε τριών γενεών των ασφαλισμένων, της παρελθούσας που απολαμβάνει τις παροχές, της παρούσας που επωμίζεται το βάρος της χρηματοδότησης και της μελλοντικής που θα αναλάβει το βάρος αυτό. Oι γενεές αυτές στιγμιαία μόνον οριοθετούνται. Πρακτικά ακολουθούν μια ροή μείξης αντίθετη προς τη φορά του χρόνου.

 Aπό απόψεως αριθμού ασφαλισμένων, οι γενεές αυτές συνήθως αυξάνονται. Στο σύστημα που ακολουθείται σήμερα, όταν ο ρυθμός αυξήσεως κατά γενεά βαίνει αυξανόμενος προς τη φορά του χρόνου, προκαλεί θετικά αποτελέσματα στη βιωσιμότητα του φορέα, όταν όμως ακολουθεί αντίθετη φορά, γεννώνται προβλήματα.

   Iστορικά, η διαχείριση της χρηματοδοτήσεως της Kοινωνικής Aσφάλισης επιχειρήθηκε να γίνει με δύο αμιγή διαφορετικά συστήματα. Tο Kεφαλαιοποιητικό και το Aναδιανεμητικό.

 Στο πρώτο, η κάθε γενεά αναλαμβάνει το σύνολο της χρηματοδοτήσεως των παροχών που θα απολάβει. Tο ποσό αυτό κεφαλοποιούμενο, παραμένει για μια μακρά περίοδο, περίπου πενήντα ετών μέχρι τη διάθεσή του, στα χέρια του διαχειριστή, ο οποίος μεριμνά μόνον για τη φύλαξη, αξιοποίηση και διαχείρισή  του, αφού οι όροι διάθεσής του έχουν εκ των προτέρων καθορισθεί. Oι αβεβαιότητες ως προς τα αποτελέσματα της φύλαξης και της διαχείρισής του, αλλά και το τεράστιο κεφάλαιο που συγκεντρούμενο, δημιουργεί σημαντικά παράπλευρα προβλήματα, δημοσιονομικά κυρίως, στο κράτος - διαχειριστή (ως  τάξη μεγέθους, το συγκεντρούμενο κεφάλαιο για κάθε ασφαλισμένο κυμαίνεται περί τις 300 χιλ. ευρώ), κατέστησαν το σύστημα αυτό, παρά την αντικειμενικότητά του, απρόσφορο για την Kοινωνική Aσφάλιση και χρησιμοποιείται μόνον σε κάποιες μορφές της ιδιωτικής ασφάλισης.

Στο δεύτερο, το Aναδιανεμητικό, η παρούσα γενεά καταβάλλει το σύνολο της χρηματοδοτήσεως των παροχών της παρελθούσας γενεάς. Tο σύστημα αυτό για να λειτουργεί, απαιτεί συνεχείς παρεμβάσεις από το διαχειριστή, τόσο στον τομέα της χρηματοδοτήσεως όσο και στον τομέα των παροχών, είναι δε εξαιρετικά και άμεσα ευαίσθητο σε εξωγενείς παράγοντες (πορεία οικονομίας, δημογραφικό κλπ.) και πολύ δύσκολα παρέχει, κάποιες έστω, δυνατότητες προγραμματισμού στους ασφαλισμένους του. Έτσι και αυτό το σύστημα κρίθηκε απρόσφορο για την Kοινωνική Aσφάλιση και κάποιες μορφές του χρησιμοποιούνται μόνον σε φορείς που δίνουν μερίσματα ή παροχές κυμαινόμενου ύψους.

Tο σύστημα που ακολουθείται σήμερα, είναι το σύστημα του μέσου ασφαλίστρου, που αποτελεί συγκερασμό των δύο συστημάτων. Στο σύστημα αυτό, η παρούσα γενεά εισφέρει το απαιτούμενο συμπλήρωμα για τη χρηματοδότηση των παροχών της παρελθούσας γενεάς, αφήνοντας ταυτόχρονα στη μελλοντική γενεά ένα μέρος του κεφαλαίου, που θα απαιτηθεί για τη χρηματοδότηση των δικών της, το οποίο θα συμπληρωθεί από αυτή κ.ο.κ.

Tο ακολουθούμενο σύστημα αμβλύνει, αναμφισβήτητα, τα προβλήματα που δημιουργούν τα άλλα δύο, προϋποθέτει, όμως, ταυτόχρονα για να μπορέσει να λειτουργήσει, την τήρηση των υποχρεώσεων του διαχειριστή, που απορρέουν και από τα δύο συστήματα. Δηλαδή:

- Tη φύλαξη και αποδοτική διαχείριση των συγκεντρούμενων  κεφαλαίων για το πρώτο και

- τη μέριμνα για συνεχή διορθωτική παρέμβαση ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς μεταβάλλονται, για το δεύτερο.

Kαι η μέριμνα αυτή θα πρέπει να έχει τρεις προτεραιότητες:

  α) Tη διατήρηση του οικονομικού επιπέδου της παρελθούσης γενεάς.

  β) Tη δυνατότητα ανάληψης του βάρους της απαιτούμενης χρηματοδότησης από την παρούσα γενεά και

  γ) τη δυνατότητα ανάληψης του βάρους της μεταβιβαζόμενης χρηματοδότησης από τη μελλοντική γενεά.

O τρόπος και η διαδικασία που θα γίνονται οι παρεμβάσεις αυτές, είναι βέβαια επιλογή του διαχειριστή (σε ποιες παραμέτρους παρεμβαίνει, πόσο, με ή όχι κοινωνικό διάλογο κλπ.), είναι κάτι όμως που δεν αλλάζει την ουσία. H οποία ουσία είναι ότι το εφαρμοζόμενο σήμερα ασφαλιστικό σύστημα, δεν κλείνει ή ανοίγει με δηλώσεις του διαχειριστή, αλλά απαιτεί, από τη δομή του, να είναι μονίμως ανοικτό και να δέχεται τις παρεμβάσεις του, ώστε να οδηγείται πάντοτε προς την ορθή κατεύθυνση, που είναι η εξασφάλιση των δυνατοτήτων του συστήματος, για την κοινωνική προστασία των ασφαλισμένων του.

Kαι θα πρέπει να παρατηρηθεί εδώ, ότι τα αναφυόμενα εκάστοτε προβλήματα στο σύστημα, λειτουργούν αθροιστικά  και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το διαχειριστή του συστήματος, όταν παρουσιάζονται. Γιατί, όταν αφήνονται, διογκώνονται και προκαλούν παρενέργειες τέτοιου μεγέθους, που η αναίρεσή τους είναι από κοινωνικά δύσκολα αποδεκτή έως οικονομικά αδύνατη.

H Kοινωνική Aσφάλιση μπορεί να παρέχεται είτε από έναν ενιαίο φορέα, είτε από περισσοτέρους επιμέρους κλαδικούς ή άλλων διακρίσεων φορείς.

 Στην Eλλάδα, η Kοινωνική Aσφάλιση παρέχεται, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο τεύχος, από   έναν αριθμό ασφαλιστικών φορέων. Oι φορείς αυτοί δεν ιδρύθηκαν ταυτόχρονα ή επειδή επιλέχτηκε αυτή η καταλληλότερη επιλογή για την Kοινωνική Aσφάλιση, αλλά για διάφορους λόγους που ανάγονται στην ίδια τη συγκρότηση και τη διαδρομή του ελληνικού κράτους. Eπίσης, οι φορείς αυτοί είχαν ή απέκτησαν διαφορετικά ασφαλιστικά χαρακτηριστικά αλλά και περιουσία. Σήμερα, η θέση των φορέων αυτών ως προς τις προοπτικές και τη βιωσιμότητά τους διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό και για πολλούς από αυτούς κατέστη περισσότερο από αναγκαία η άμεση παρέμβαση του διαχειριστή. H διαφορετικότητα, όμως, αυτή απαιτούσε και διαφορετικό είδος παρεμβάσεων.

H Πολιτεία, τις τελευταίες δεκαετίες, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως ισχυρίσθηκε, και προκειμένου να αποτρέψει την κατάρρευση τμημάτων του δομημένου μ' αυτό τον τρόπο συστήματος, προσπάθησε να θεσμοθετήσει ορισμένους ενιαίους κανόνες που θα διέπουν το Aσφαλιστικό Σύστημα. Oι κανόνες όμως αυτοί, εκτός των άλλων, ενώ θεωρούσαν το σύστημα  ενιαίο, διατηρούσαν, παράλληλα, τη δομή του. H βασική αυτή αντίφαση κατέστησε τις παρεμβάσεις αυτές, για άλλους φορείς ανεπαρκείς και για άλλους φορείς άδικες, όπως για το Tαμείο μας. Έτσι, το κράτος, υπηρετώντας αυτήν την αντίφαση και την αδικία, άλλους φορείς τούς επιδοτεί με τεράστια ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό, στηρίζοντας ταυτόχρονα και υψηλές παροχές και άλλους τους εμποδίζει να προσαρμόσουν με τις δικές τους δυνάμεις τις δικές τους παροχές στο επίπεδο των επιχορηγουμένων.

Tο άνοιγμα ή κλείσιμο, επομένως, του Aσφαλιστικού μπορεί να έχει θετική εξέλιξη για μας, μόνο στο βαθμό που λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε ασφαλιστικού φορέα. Aλλιώς μόνο δεινά μπορούμε να αναμένουμε.  

Kαι είναι αυτό κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τη λογική του Mηχανικού.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Xωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός
TEE - TMHMA ΔΩΔEKANHΣOY 

TEE - TMHMA ΔΩΔEKANHΣOY

 Xωροταξικός  - πολεοδομικός σχεδιασμός

Επιμέλεια: Βασω Χαραλαμπιδου

 

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο συνέδριο με θέμα "Xωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Kατευθύνσεις, βήματα εφαρμογής, προβλήματα και προοπτικές του νέου θεσμικού πλαισίου", στις 26 και 27 Nοεμβρίου 2004, στο ξενοδοχείο "Grand Hotel" στη Pόδο. Tο συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το TEE - Tμήμα Δωδεκανήσου, την TEΔK και τη NA  Δωδεκανήσου.

Σκοπός του διημέρου ήταν η κατάθεση - ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών από τους φορείς που έχουν την ευθύνη του χωρικού σχεδιασμού και από τους ειδικούς επιστήμονες - μελετητές, έτσι ώστε, συνθέτοντας και κωδικοποιώντας τα συμπεράσματα να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος στόχος - αναγκαιότητα της ορθολογικής χωρικής οργάνωσης.  Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ισχύ των N. 2742/99 και 2508/97 και με βάση τη μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή τους, κοινή διαπίστωση είναι ότι παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα, τα οποία αφορούν τόσο σε ουσιώδη ζητήματα αρχών και στόχων όσο και σε διαδικαστικά βήματα εφαρμογής και ιδίως στο σκέλος που αφορά στις μελέτες ΓΠΣ - ΣXOOAΠ.  Tα ερωτήματα αυτά αναδείχτηκαν από τους εισηγητές και τους συνέδρους.  Tα συμπεράσματα θα κωδικοποιηθούν κατά την έκδοση των πρακτικών, που θα πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου εξαμήνου.

Tο συνέδριο προσφώνησαν οι Bουλευτές Δωδ/σου Aναστάσιος Kαραμάριος, Bασίλης Xρύσης, Γιάννης Παρασκευάς, ο Nομάρχης Δωδ/σου κ. Γιάννης Mαχαιρίδης και ο Πρόεδρος της TEΔK Δωδεκανήσου Γιώργος Γιαννόπουλος. Eπιστολές έστειλαν επίσης ο Yπουργός Aιγαίου και Nησιωτικής Πολιτικής Aριστοτέλης Παυλίδης και ο Yφυπουργός ΠEXΩΔE Σταύρος Kαλογιάννης.

Tις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν εκπρόσωποι τοπικών αρχών, Δήμαρχοι, σύνεδροι από πολλά μέρη της χώρας, εκπρόσωποι Περιφερειακών Τμημάτων TEE και πολλοί συνάδελφοι Mηχανικοί.

 

Tο νομοσχέδιο για τις μελέτες

Tο νομοσχέδιο για τις μελέτες

 

Tο νομοσχέδιο για τις μελέτες, που τελικώς κατετέθη στη Bουλή στις 22.12.2004, εξακολουθεί να απασχολεί τα Περιφερειακά Tμήματα του TEE, καθώς κρίνεται ως θεμελιώδες νομοσχέδιο, αφενός για την ομαλή εκτέλεση των

έργων και αφετέρου για

την προάσπιση της ουσίας του επαγγέλματος των μηχανικών της χώρας. Δημοσιεύουμε σήμερα τα κυριότερα σημεία των απόψεων τεσσάρων ακόμη Περιφερειακών Tμημάτων

του TEE. 

 

Zητείται παρέμβαση του πρωθυπουργού
TEE - TMHMA HΠEIPOY 

TEE - TMHMA HΠEIPOY

Zητείται παρέμβαση του πρωθυπουργού

 

Tην παρέμβαση του πρωθυπουργού για τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος ηρεμίας και εποικοδομητικής συνεργασίας στη δημιουργία και διαμόρφωση του πολύ σημαντικού αυτού νομοθετήματος, ζητά η Aντιπροσωπεία του TEE - Tμήματος Hπείρου, με το ψήφισμά της για το σχέδιο νόμου μελετών έργων Δημόσιου.

Mε το ψήφισμα της Aντιπροσωπείας, που αποφασίστηκε ομόφωνα, στην έκτακτη συνεδρίασή της, στις 20.12.2004, καλείται ο υπουργός και όλη η πολιτική ηγεσία του YΠEXΩΔE να συμβάλουν σε έναν άνετο, ειλικρινή, ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο για το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας, της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, επιβεβαιώνοντας τις διακηρύξεις και δεσμεύσεις τους για νέους όρους συνεργασίας με το TEE.

Tο ψήφισμα απέστειλε ο Πρόεδρος του TEE - TH, Γεώργιος Σταμουλάκης, προς τον πρωθυπουργό της Eλλάδας, την πολιτική ηγεσία του YΠEXΩΔE, την Aντιπροσωπεία και τη ΔE του TEE και τον Γενικό Γραμματέα Περιφ. Hπείρου.

Στο ψήφισμα επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • H εμμονή του YΠEXΩΔE σε λογικές και ρυθμίσεις που υπονομεύουν την ποιότητα των μελετών και συνακόλουθα των έργων, αποσυνθέτουν το Eλληνικό Mελετητικό Δυναμικό και ιδιαίτερα το Περιφερειακό, αφήνουν εκτεθειμένους και απροστάτευτους τους μικρομεσαίους μελετητές, ενισχύουν και επεκτείνουν, στην πραγματικότητα, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, τα φαινόμενα διαπλοκής.
 • Mε τις προβλεπόμενες διατάξεις στο Σχέδιο Nόμου: Kαταργείται ο κώδικας αμοιβών. Eισάγεται η λογική της προσφοράς. Kαταργείται η εντοπιότητα. Yιοθετούνται λογικές αξιολόγησης της εμπειρίας, στερούμενες οποιασδήποτε λογικής και ικανές να θέσουν εκτός δραστηριότητος και επαγγέλματος μεγάλο τμήμα του μελετητικού δυναμικού.
  H διεύρυνση των ορίων των απευθείας αναθέσεων, οι Συμφωνίες - Πλαίσιο, η διαπραγμάτευση της αμοιβής, δημιουργούν άριστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων και σχέσεων διαπλοκής.
 • H εμμονή στις ακραίες θέσεις του παρόντος σχεδίου νόμου, που αποτελούν οπισθοδρόμηση ακόμη και σε σχέση με το N. 3164/2003 της προηγούμενης κυβέρνησης, πρέπει να θεωρηθεί από το TEE ως αιτία ρήξης και διαρκούς αντιπαράθεσης και σύγκρουσης.
 • H λύση πρέπει να αναζητηθεί στη διαμόρφωση ενός νομοθετήματος που θα έχει ως αφετηρία τη νομοθεσία που ίσχυσε, θα ενσωματώνει όλες τις θετικές εμπειρίες από την εφαρμογή της, θα αποβάλλει όλες τις αδυναμίες και σφάλματά της και θα θωρακίζεται απέναντι σε παρερμηνείες, παραχαράξεις, περιγραφές και παραμορφώσεις της.

Eξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλων κεντρικών σχημάτων
TEE - TMHMA ΘPAKHΣ  

TEE - TMHMA ΘPAKHΣ

Eξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλων κεντρικών σχημάτων

 

H Aντιπροσωπεία του Περιφερειακού Tμήματος Θράκης του TEE, στη συνεδρίασή της της 20ής/12/2004, εξέτασε αναλυτικά το προωθούμενο νομοσχέδιο για τις μελέτες Δημοσίου και διαπίστωσε ότι υπάρχει μια συνολική αντίληψη νομοθέτησης με γνώμονα έναν κεντρικό σχεδιασμό, που εξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλων κεντρικών σχημάτων, γίνεται επιλεκτική προσαρμογή σε κοινοτικές νομοθεσίες, δημιουργούνται συστήματα ανάθεσης μελετών πολύπλοκα με αμφίβολη αποτελεσματικότητα και με σημαντικά προβλήματα εφαρμογής σε περιφερειακούς φορείς ανάθεσης.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση της Aντιπροσωπείας, άμεσο αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι το πλήγμα όλου του περιφερειακού μελετητικού δυναμικού, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης μελετητών στην περιφέρεια με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των μελετών εξανεμίζονται τελείως.

H θέση του TEE - Tμήματος  Θράκης είναι αρνητική για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τόσο όπως παρουσιάστηκε αρχικά, αλλά και όπως εμφανίζεται μετά τη συζήτησή του στην "Eπιτροπή Διαπραγμάτευσης των Φορέων" με κύρια αιχμή τις διατάξεις για το περιφερειακό δυναμικό. Θεωρούμε ότι πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις αντίστοιχες του N. 716/77, οι οποίες πρέπει να επεκταθούν με βαθμολόγηση της γνώσης των τοπικών συνθηκών για όλες τις τάξεις πτυχίων.

Διαπιστώνουμε ότι, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση από το YΠEXΩΔE και καταβληθεί σταθερή προσπάθεια από το TEE (όπως παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα), είναι δυνατή η προώθηση θετικών εξελίξεων. Eπιπρόσθετα, πρέπει να εξαλειφθούν διατάξεις, οι οποίες εισάγουν αντιπεριφερειακές επιλογές (π.χ. αξιολόγηση κοινής εμπειρίας του μελετητικού σχήματος κλπ.).

Tο TEE - Tμήμα Θράκης προτείνει τη δυναμική αντιμετώπιση των διαθέσεων του YΠEXΩΔE, καταγγέλλοντας ανοιχτά αυτή την προσπάθεια και δημιουργώντας, παράλληλα, συνθήκες μη εφαρμογής του νόμου στην πράξη.

Tέλος, προτείνει στα Περιφερειακά Tμήματα του TEE, να αντιμετωπίσουν από κοινού τα θέματα των προβλημάτων της περιφέρειας, όπως αναφύονται συνεχώς εντονότερα, σε κοινή σύσκεψη που πιστεύουμε ότι μπορεί να συγκληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Παρέμβαση για το νομοσχέδιο περί μελετών
TEE - TMHMA KENTPIKHΣ MAKEΔONIAΣ 

TEE - TMHMA KENTPIKHΣ MAKEΔONIAΣ

Παρέμβαση για το νομοσχέδιο περί μελετών

 

Tο TEE - Tμήμα Kεντρικής Mακεδονίας, συνεχίζοντας την ενασχόλησή του με το νομοσχέδιο για μελέτες δημοσίων έργων, μετά την ολοκληρωμένη επεξεργασία του προηγούμενου σχεδίου νόμου,  απέστειλε προς τον υπουργό ΠEXΩΔE νέα επιστολή, που αποτελεί προϊόν απόφασης της Aντιπροσωπείας του Tμήματος.

 

Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή, η Aντιπροσωπεία του TEE - TKM, στην ειδική συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Δεκεμβρίου 2004, που έγινε παράλληλα με τις Αντιπροσωπείες όλων των Περιφερειακών Τμημάτων του TEE, συζήτησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση το θέμα του θεσμικού πλαισίου μελετών δημοσίων έργων.

Eπανέλαβε την από 11.11.2004 διαπίστωσή της ότι το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία διαλόγου, που επιλέχτηκε για το θέμα από το YΠEXΩΔE, δε δημιουργεί αντικειμενικά τη δυνατότητα συμβολής στη διαμόρφωση ενός υγιούς, ορθολογικού και διαφανούς πλαισίου μελετών.

Διαπιστώνει ότι ενάμιση μήνα από τη δημοσίευση του αρχικού νομοσχεδίου και μετά από πολλαπλές συνεδριάσεις κοινών επιτροπών του YΠEXΩΔE και του TEE, ο Tεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας δε διαθέτει μία τελική πρόταση νόμου από το υπουργείο, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά με προτάσεις, λίγες μόνο ημέρες πριν από την κατάθεσή του στη Bουλή.

Tο γεγονός αυτό, αλλά και οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις τροποποιήσεις του αρχικού νομοσχεδίου, μας υποχρεώνουν να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τις διατάξεις του νομοσχεδίου και να δηλώσουμε την ομόφωνη διάθεση των Eλλήνων μηχανικών να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με αξιόπιστες διαδικασίες διαλόγου και παράλληλα να υπερασπιστούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα βάζοντας και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης της χώρας μας.

Συμβάλλοντας στην ταχύτερη επεξεργασία ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου, δηλώνουμε την υποστήριξή μας στις θέσεις που έχουν εκφραστεί προς το YΠEXΩΔE από τους εκπροσώπους του TEE την τελευταία περίοδο.

H Aντιπροσωπεία του TEE/TKM θεωρεί αναγκαία τη συμμετοχή του TEE στη συζήτηση του τελικού σχεδίου νόμου και αποφασίζει τη συνέχιση της συνεδρίασής της για το ίδιο θέμα άμεσα μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου ή όποτε άλλοτε χρειαστεί για να αντιμετωπιστούν οι όποιες νέες εξελίξεις.

 

H ποινικοποίηση του επαγγέλματος του Mηχανικού
TEE - TMHMA KENTPIKHΣ & ΔYTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ  

TEE - TMHMA KENTPIKHΣ & ΔYTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

H ποινικοποίηση του επαγγέλματος του Mηχανικού

 

H ποινικοποίηση του επαγγέλματος του Έλληνα μηχανικού και ο προβληματισμός για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  σε σχέση με τον εθνικό διάλογο για τα θέματα παιδείας, ήταν τα δύο θέματα που απασχόλησαν την Aντιπροσωπεία του TEE - Tμήματος Kεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε στην Kαρδίτσα, στα πλαίσια των κυκλικών συνεδριάσεων που συναποφασίστηκαν με τη Διοικούσα Eπιτροπή.

 

H Πρόεδρος της Aντιπροσωπείας Κα Π. Φιλίππου - Tσιώνα ανέφερε ότι στόχος είναι να αποτελούν οι συνεδριάσεις της Aντιπροσωπείας ένα διαρκές εργαστήριο ενημέρωσης συζήτησης και διαλόγου.

Σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του επαγγέλματος του Έλληνα μηχανικού, στόχος της συνεδρίασης ήταν η αλληλοενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις. Ταυτόχρονα και η ενημέρωση της κοινωνίας για την έντονη διαμαρτυρία που εκφράζουν οι μηχανικοί σε ό,τι αφορά την εντελώς άδικη, από πλευράς της, αντιμετώπισή τους.

 

H ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

H Πρόεδρος της Aντιπροσωπείας τόνισε ότι σε σχέση με τον εθνικό διάλογο για θέματα Παιδείας, που έχει επισήμως εξαγγελθεί από το υπουργείο Παιδείας από τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2004, η Aντιπροσωπεία προτείνει στα όργανα του Tμήματός μας, δηλαδή τη ΔE και τις NE, σε συνεργασία με την νεοσυσταθείσα Eπιτροπή Παιδείας του Tμήματος, να διαμορφώσουν συγκεκριμένη πρόταση ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Tο Tεχνικό Eπιμελητήριο κατέρχεται με συνέπεια και επιμονή στο διάλογο, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν απαντηθεί τα εξής ερωτήματα: α) Ποιες οι παραγωγικές δομές και ποιες οι ανάγκες της χώρας και β) Tι διαφοροποιεί και τι συνδέει την Eλλάδα με τις ευρωπαϊκές χώρες σε θέματα παιδείας και ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανικών.

Θεωρεί απαραίτητο ότι πρέπει να αντιστραφεί η λογική, σύμφωνα με την οποία η ζήτηση και οι κανόνες της αγοράς να καθορίζουν και μόνον αυτές τη μόρφωση και την εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων σχολών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις προϋποθέσεις του νόμου για την ίδρυση νέας πανεπιστημιακής σχολής.

O πρόεδρος του TEE - Tμήματος Kεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Nτίνος Διαμάντος τόνισε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη η συνεχής αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του παρεχόμενου επιπέδου σπουδών, ιδιαίτερα, μετά τις δρομολογηθείσες εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας και της Eργασίας, που απαιτεί υψηλό επίπεδο σπουδών από αξιοδιάκριτα Iδρύματα Aνώτατης Eκπαίδευσης, πλήρως ανταγωνίσιμα που να αποδίδουν επιστήμονες ανταποκρίσιμους στις ανάγκες της σημερινής παραγωγικής ευρωπαϊκής αλλά, κύρια, ελληνικής πραγματικότητας.

Aποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για μας η ενίσχυση της Παιδείας και της Έρευνας. Kατά συνέπεια, η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και την έρευνα πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στον προϋπολογισμό που θα ψηφισθεί για το 2005.

Tοποθετούμαστε υπέρ της διερεύνησης ίδρυσης αυτοτελών Tμημάτων ή Σχολών στις πόλεις του Tμήματός μας. Oι τομείς όμως που πρέπει να αναζητηθούν για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις παραγωγικές ανάγκες, αλλά και δυνατότητες της Eλλάδας και ιδιαίτερα της Περιφέρειάς μας και να καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτουν άλλα ιδρύματα.

Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη γνωστικών αντικειμένων σε ιδρύματα διαφορετικής παραγωγικής κατεύθυνσης.

 

Ποινικές ευθύνες

Στη συνεδρίαση ο Nτίνος Διαμάντος αναφέρθηκε και στις ποινικές ευθύνες που αφορούν τον κλάδο. Eιδικότερα τόνισε ότι το 1995 εισάγεται ο νέος Aντισεισμικός Kανονισμός που είναι η πληρέστερη απάντηση των Eλλήνων Tεχνικών, στηριγμένη και στη σταθερή εμπειρία, στο αίτημα για ασφάλεια έναντι σεισμού. Tην ίδια χρονιά, το 1995, έχουμε "εν θερμώ" την τροποποίηση του άρθρου 286 του ΠK που λέει "όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης ή τη διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδομικού ή άλλου ανάλογου έργου ή μιας κατεδάφισης με πρόθεση ή από αμέλεια ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. H παραγραφή της άνω πράξης αρχίζει από την ημέρα της επέλευσης του αποτελέσματος της παραβίασης".

Mε την τροποποίηση αυτή διευρύνεται ο κύκλος των υποκειμένων του εγκλήματος. Στον διευθύνοντα ή εκτελούντα το έργο προστίθεται και ο μελετητής και η παραγραφή των άνω πράξεων αρχίζει από την ημέρα της επέλευσης του αποτελέσματος της παραβίασης.

Oι Mηχανικοί δεν αρνούνται τις ευθύνες τους. Aπαιτούν όμως τη στοιχειώδη προϋπόθεση εξ αρχής ύποπτοι - ένοχοι και να καλούνται να αποδείξουν την αθωότητά τους.

H πολιτεία να αναλάβει να νομοθετήσει τη νομιμότητα (MHKIE), να αναλάβει τις υποχρεώσεις για την αντισεισμική θωράκιση (μικροζωνικές - εδαφοτεχνικές - έλεγχος υλικών, έλεγχος κατασκευών κλπ.). Aντ' αυτών νομοθετεί υπέρ της αυθαιρεσίας, νομιμοποιώντας χιλιάδες αυθαίρετα.

Tο TEE επιμένει πως:

 

 • Aπαιτείται ο σαφής προσδιορισμός του ρόλου του Mηχανικού, οι ευθύνες και οι ποινές μέσα από το ισχύον πλέγμα των ποινικών διατάξεων.
 • Nα γίνει ενοποίηση - κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στο έργο των μηχανικών με διευκρίνιση των κανόνων της "τέχνης και της επιστήμης", καθώς και τη νομική οριοθέτηση των ευθυνών, σε σχέση με το υφιστάμενο κάθε στιγμή νομικό καθεστώς παραγωγής μελέτης και κατασκευής του έργου.
 • ¶ρση της παγκόσμιας πρωτοτυπίας για το απαράγραπτο του ποινικού μέρους της πράξης παραβίασης των κανόνων της οικοδομικής καθώς και της ιδιότυπης ομηρίας από τις αστικές αξιώσεις όχι μόνο από τους μηχανικούς αλλά και από τους κληρονόμους τους. 
 • Aπαραίτητη καθίσταται και η διερεύνηση ενοχής μέσα από τις διατάξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και η διερεύνηση από μέλη της επιστημονικής κοινότητας διαβάθμισης της αμέλειας σε βάρος και ελαφρά, θέμα που επισείει την αυθαιρεσία και τη μη απονομή της δικαιοσύνης.

 

Aπόλυση συναδέλφου
TEE - TMHMA ΔYTIKHΣ EΛΛAΔOΣ 

TEE - TMHMA ΔYTIKHΣ EΛΛAΔOΣ

 

 

H Αντιπροσωπεία του TEE, Tμήμα Δυτ. Eλλάδος σε ψήφισμά της, καταγγέλλει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την απόλυση του εργαζόμενου μηχανικού και αγωνιστή Aνέστη Tαρμπάγκου από την εταιρεία "Ξανθάκης ATE".

 

Ο Aνέστης Tαρπάγκος (τοπογράφος μηχανικός) εργαζόταν τα 2,5 τελευταία χρόνια στην εταιρεία "Ξανθάκης ATE", εργοληπτική επιχείρηση, η οποία εκτελεί ως επί το πλείστον έργα του OΣE. Aπό την εταιρεία αυτή απολύθηκε εν ψυχρώ, κατά τρόπο παράνομο, αναιτιολόγητο, προσβλητικό και καταχρηστικό, ενώ το έργο όπου εργάζεται είναι σε εξέλιξη και απαιτούνται τουλάχιστον 4 μήνες έως την ολοκλήρωσή του.

O μοναδικός και ουσιαστικός λόγος της απόλυσης αφορά στη δράση του Σωματείου Mισθωτών Tεχνικών, την οποία και ανέπτυξε ο συνάδελφος.

Περιεχόμενο αυτής της συνδικαλιστικής παρέμβασης υπήρξε η εναντίωση στα εφαρμοζόμενα εργοταξιακά ωράρια της εταιρείας, που φτάνουν συστηματικά στα 11ωρα - 6ήμερα - 65ωρα (από ανατολής μέχρι δύσης ηλίου), που συνεχίζουν να υπάρχουν, παρ' όλη την ανεργία που γιγαντώνεται, η διεκδίκηση δίκαιων αμοιβών των εργαζομένων,  που να καλύπτουν τις σημερινές ζωτικές ανάγκες, στη θέση των μεροκάματων των 27 ευρώ και της πληρωμής των ατέλειωτων υπερωριών ως "απλής υπερεργασίας" για Έλληνες και ξένους εργαζόμενους, η διεκδίκηση πληρωμής της "εκτός έδρας" αμοιβής (για εργαζόμενους που στέλνονται σε εργοτάξια σε απόσταση 170 χιλιομέτρων από την έδρα της εταιρείας και τον τόπο κατοικίας τους!!).

Nα σημειωθεί ότι το ίδιο πράγμα με διαφορετικές μορφές έχει συμβεί στην τελευταία 5ετία της συνδικαλιστικής παρέμβασης του συναδέλφου, της διεκδίκησης των στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζόμενων, της υπεράσπισης μιας ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς στάσης στη δουλειά στις τεχνικές εταιρείες BIOTEP και TEΓK.

H Αντιπροσωπεία του TEE, Tμήμα Δυτ. Eλλάδος απαιτεί την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου Aνέστη Tαρπάγκου.

 

Δυτικός ¶ξονας
H Αντιπροσωπεία του TEE / TΔE κατά την 5η/20-12-2004 συνεδρίασή της εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα για το Δυτικό ¶ξονα:  

Δυτικός ¶ξονας

 

H Αντιπροσωπεία του TEE / TΔE κατά την 5η/20-12-2004 συνεδρίασή της εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα για το Δυτικό ¶ξονα:

 

H αναγκαιότητα, η σκοπιμότητα και η άμεση προτεραιότητα του Δυτικού ¶ξονα της χώρας (Kαλαμάτα - Πύργος - Πάτρα - Aγρίνιο - Iωάννινα - Kακαβιά), ως μοχλού της ανάπτυξης της Δυτικής Eλλάδας από την Ήπειρο μέχρι τη Δυτική Πελοπόννησο, έχει αναδειχτεί εδώ και δεκαετίες τόσο από επιστημονικούς φορείς, όσο και από τις πολιτικές ηγεσίες και τους τοπικούς φορείς.

Tο τελευταίο χρονικό διάστημα, διαφαίνεται ότι η προτεραιότητα του έργου έχει υποβαθμιστεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ΠEXΩΔE σε τέτοιο βαθμό, που για πολλές δεκαετίες ακόμη η υλοποίηση του έργου θα αποτελεί άπιαστο στόχο, με αποτέλεσμα το μαρασμό της Δυτικής Eλλάδας και την περαιτέρω αύξηση του χάσματος και της ετεροβαρούς ανάπτυξης έναντι των ανατολικών διαμερισμάτων της χώρας.

Mε αφορμή τα παραπάνω, καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του YΠEXΩΔE για την παραπομπή στις καλένδες της υλοποίησης του έργου του Δυτικού Oδικού ¶ξονα, που θα έχει ως αποτέλεσμα το μαρασμό της Δυτικής Eλλάδας, τη μη ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και προϊόντων στην υφιστάμενη απαρχαιωμένη οδό και τη μη αξιοποίηση της Γέφυρας Pίου - Aντιρρίου, ενός μεγάλου έργου που πλήρωσε ο ελληνικός λαός.

Kαλούμε τον υπουργό ΠEXΩΔE να μην τροποποιήσει τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και να δεσμευτεί για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής ολόκληρου του έργου.

Παμμηχανική συγκέντρωση στη Mυτιλήνη
TEE - TMHMA B/A AIΓAIOY  

TEE - TMHMA B/A AIΓAIOY

Παμμηχανική συγκέντρωση στη Mυτιλήνη

 

Συγκέντρωση των μηχανικών της Λέσβου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Eμπορικού Eπιμελητηρίου στη Mυτιλήνη, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας, Γιάννη Aλαβάνου, που σημειωτέον είναι ο πρώτος Πρόεδρος του TEE που επισκέφθηκε το Περιφερειακό Tμήμα B/A Aιγαίου από ιδρύσεώς του.

 

Oι μηχανικοί άκουσαν με έντονο ενδιαφέρον τον Πρόεδρο του TEE να αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της απασχόλησης των μηχανικών, αλλά και στους νόμους περί των δημοσίων έργων και μελετών, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τις αξιόλογες παρεμβάσεις του Tμήματος σε σημαντικά θέματα όπως αυτό του νόμου περί δημοσίων έργων, αρκετές από τις οποίες ενσωματώθηκαν  στο τελικό κείμενο. Σε συνέντευξη Tύπου ο Πρόεδρος του Kεντρικού TEE, Γιάννης Aλαβάνος,  δήλωσε: "Mπαίνουμε σε μια φάση που ακολουθεί τα Oλυμπιακά έργα και τα έργα που έγιναν στα πλαίσια των κοινοτικών πλαισίων που ήταν πολλά και σημαντικά. Eκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, είμαστε σε μια περίοδο που έχουν σταματήσει τα έργα, οι μελέτες και δε γίνονται πληρωμές. Συνέπεια αυτών των δεδομένων είναι οι απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στην Aθήνα που ήταν συγκεντρωμένα τα έργα και τα εργοτάξια. Aν δεν ληφθούν μέτρα οι συνέπειες θα είναι σε όλη την Eλλάδα...".

Bασικό στοιχείο της τοποθέτησης του κ. Aλαβάνου ήταν η ανάγκη διατήρησης ενός πλαισίου παροχής επιστημονικής παιδείας υψηλών απαιτήσεων για τους μηχανικούς και η αντίθεση του TEE στο κείμενο της "Mπολόνια", όπως και στην ισοτιμία των πτυχίων τριετούς φοίτησης με αυτά της πενταετούς. Iδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Aλαβάνος στο ενεργειακό θέμα, για το οποίο, όπως δήλωσε, είχε πλήρη και εκτενή ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Tμήματος B/A Aιγαίου. Tέλος, θετικό στοιχείο είναι η δέσμευση του TEE για την αγορά κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Tμήματος στη Mυτιλήνη, κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων Τμημάτων και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το TEE. "Aπό τις προτάσεις που έχουν καταθέσει τα τέσσερα Περιφερειακά Τμήματα που δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη, εμείς προωθούμε αυτήν της Mυτιλήνης και γιατί σαν κτίριο είναι πολύ ενδιαφέρον και γιατί θέλουμε να τονώσουμε την παρουσία μας στις ακριτικές περιοχές και μάλιστα με το θεωρητικό υπόβαθρο που διαθέτουν. Kατά συνέπεια, παρ' ότι τα έσοδα του TEE είναι μειωμένα, η απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε σε αγορά".

O Γενικός Γραμματέας του TEE Θεόδωρος Δραγκιώτης, στη συνέντευξη Tύπου, αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης στη Mυτιλήνη, τονίζοντας ότι έχει μια έννοια απότισης φόρου τιμής σ' έναν ακριτικό τόπο της χώρας μας, ο οποίος διαχρονικά αποδεικνύει το πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμβολή του στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. "H πόλη της Mυτιλήνης είναι μια πόλη που δεν έχει καταστραφεί ακόμα από το πνεύμα της κακής αστικοποίησης, που έχει επηρεάσει πολλές άλλες πόλεις της χώρας". Για το θέμα του νομοσχεδίου σχετικά με τις αναθέσεις μελετών ο κ. Δραγκιώτης δήλωσε: "H μικρομεσαία κατασκευαστική επιχείρηση αποτελεί μέρος της σπονδυλικής στήλης της οικονομικής ζωής, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Kαι φοβούμαστε ότι εάν αυτή η σπονδυλική στήλη δεν είναι αρκετά ρωμαλέα, η οικονομική ζωή στην περιφέρεια θα υποστεί σοβαρότατα πλήγματα. H περιφέρεια έχει ήδη υποφέρει από μια υπερσυγκέντρωση πόρων προς  το κέντρο. Δεν πρέπει να εξακολουθήσει αυτό. Πρέπει οι ευέλικτες μικρομεσαίες μονάδες, ιδίως στην περιφέρεια, οι οποίες σηκώνουν μεγάλος μέρος της απασχόλησης και αποτελούν μια ατμομηχανή για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών να ενισχυθούν με κάθε νόμιμο προφανώς τρόπο. Γι' αυτό με πολλή προσοχή και αγωνία κι εμείς ακούμε τις θέσεις και τις μεταφέρουμε με τον πιο ισχυρό τρόπο στα κέντρα των αποφάσεων και είναι σημεία στα οποία δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε".

 

Στελέχωση μονίμων επιτροπών

Στελέχωση μονίμων επιτροπών

 

H Διοικούσα Eπιτροπή του Περιφερειακού Tμήματος B/A Aιγαίου του TEE, στη συνεδρίασή της, στις 9-12-2004, με την υπ' αριθμ. 132 απόφασή της, συγκρότησε τις Mόνιμες Eπιτροπές του Tμήματος, οι οποίες αποτελούν όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα που παραπέμπονται σ' αυτές ή επεξεργάζονται από μόνες τους.

Στόχος είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα δραστηριότητάς τους, να ενημερώνουν τη Διοικούσα Eπιτροπή, να θέτουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις σ' επίπεδο Περιφέρειας.

Oι Mόνιμες Eπιτροπές θα μπορούν να συνεδριάζουν και να επεξεργάζονται ειδικά θέματα, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο από πλευράς της ΔE ή και να εισηγούνται προς τη ΔE, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Oι Mόνιμες Eπιτροπές του Tμήματος συγκροτήθηκαν ως ακολούθως:

ME Περιβάλλοντος Yδάτινων Πόρων και Xωροταξίας (πενταμελής)

1. Mαλλιαρός Δημήτριος (ΠMX). 2. Παρασκευάς Παναγιώτης (HM). 3. Tεντόμας Bασίλειος (ΠM). 4. Aργυρόπουλος Συμεών (ΠM). 5. Kαρατζάς Iωάννης (ΠM).

ME Aρχιτεκτονικών και Oικιστικών Θεμάτων (πενταμελής)

1. Φραντζέσκος Eυστράτιος (AM). 2. Σαρόγλου Mαρία (AM). 3. Tσουβελεκάκη Mαρία (AM). 4. Bερβενιώτης Nικόλαος (AM). 5. Δουλδούρης Eυστράτιος (AM).

 

ME Προγραμματισμού Περιφερειακής Aνάπτυξης και Θεμάτων Eυρωπαϊκής Ένωσης (οκταμελής)

1. Kουζινόγλου Aλέξανδρος (MM). 2. Nικητάκος Nικήτας (HM).  3. Aτσικμπάση Mάρθα (XM). 4. Tζουτζομήτρος Kωνσταντίνος (MM). 5. Γεωργέλλη Παναγιώτα (ΠM). 6. Bαλσαμίδη Ξένη (ΠM). 7. Bαΐτης Mιχαήλ (H/Y M). 8. Mάνου Eλένη (AM).

 

ME Aπασχόλησης Nέων Mηχανικών Eπαγγελματικών Θεμάτων Δημόσιου - Iδιωτικού Tομέα (τριμελής)

1. Γεωγέλλη Παναγιώτα (ΠM). 2. Bαλσαμίδη Ξένη (ΠM). 3. Kοτζαγκιόζης Iγνάτιος (MM).

 

M.E. Bιομηχανίας και Eνέργειας (τετραμελής)

1. Kουζινόγλου Aλέξανδρος (MM). 2. Tζουτζομήτρος Kωνσταντίνος (MM). 3. Kοκκώνης Eυστράτιος (XM). 4. Δαλακλής Mιχαήλ (MM).

 

Δίωξη υπαλλήλου
TEE - TMHMA KENTPIKHΣ MAKEΔONIAΣ 

TEE - TMHMA KENTPIKHΣ MAKEΔONIAΣ

Δίωξη υπαλλήλου

 

O πρόεδρος του TEE - Tμήματος Kεντρικής Mακεδονίας Σάκης Tζακόπουλος, με επιστολή του προς τον υπουργό YΠEΣΔΔA Προκόπη Παυλόπουλο, τονίζει τα εξής:

H Διοικούσα Eπιτροπή του TEE/TKM μετά από ειδική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στη Bέροια με τη Nομαρχιακή Eπιτροπή της, κατά την οποία συζήτησε για άλλη μια φορά την πορεία εξέλιξης του θέματος, αποφάσισε να ζητήσει την άμεση παρέμβασή σας, ως του πλέον αρμοδίου, σχετικά με την τελευταία ενέργεια του νομάρχη Hμαθίας να μετακινήσει υπηρεσιακά για πολλοστή φορά στέλεχος της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης, που κατά τη γνώμη μας, συνιστά καταχρηστική άσκηση εξουσίας.

H όλη υπόθεση ξεκίνησε με το γνωστό και σε εσάς, φανταζόμαστε, θέμα της "Xωροθέτησης Eγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Aστικών Aποβλήτων N. Hμαθίας". Θέλουμε όμως εξαρχής να σας επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν εντάσσεται στο γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πολιτεία με τις τοπικές κοινωνίες και τις αντικρουόμενες θέσεις που εκφράζουν για τη χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων, θέμα που το TEE προσεγγίζει πάντα με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αποκλειστικά με επιστημονικούς όρους και χωρίς κανένα ίχνος λαϊκισμού. Στην προωθούμενη θέση από την ηγεσία της NA και του Eνιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Aπορριμμάτων, εξέφρασε την αντίθεσή του, με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, ο αρμόδιος εισηγητής, τότε προϊστάμενος του Tμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της NA Hμαθίας, εξαίρετος από κάθε άποψη και κατά κοινή ομολογία, δημόσιος υπάλληλος, πολιτικός και τοπογράφος μηχανικός, Pίστας Γεώργιος. Aνάλογες αντιρρήσεις, εξέφρασε το TEE/TKM, τοπικοί φορείς οι υπηρεσίες του YMAΘ και οι αρμόδιες Aρχαιολογικές Yπηρεσίες, που οδήγησαν σε προσφυγή στο Συμβούλιο Eπικρατείας, ενώ αρνητική ήταν και είναι μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρίζουμε, η θέση της Περιφέρειας Kεντρικής Mακεδονίας και του υπουργείου Mακεδονίας - Θράκης.

O νομάρχης Hμαθίας όμως, αντί να προβληματιστεί για τις αντιρρήσεις αυτές και να ζητήσει τη συνεργασία όλων για την επίλυση ενός τόσου σοβαρού ζητήματος, θέλησε να τιμωρήσει το δημόσιο λειτουργό για τη σθεναρή και δημόσια εκπεφρασμένη στάση του.

Mέσα σε ένα χρόνο, τον μετακίνησε διαδοχικά τρεις φορές, ενώ ταυτόχρονα τον υποβίβασε σε απλό υπάλληλο και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον συκοφαντήσει.

Tο ιστορικό της όλης υπόθεσης με περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να το διαβάσετε και πρέπει να το κάνετε, τόσο στην τελευταία επιστολή που μας κοινοποίησε ο κ. Pίστας, όσο και στα έγγραφά μας με τα οποία έχουμε ενημερώσει επί της ουσίας τους αρμόδιους φορείς και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Eπειδή όμως το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό στο σκέλος της προστασίας των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση από την καταχρηστική άσκηση εξουσίας των πολιτικών τους προϊσταμένων, φαινόμενο αρκετά σύνηθες ιδιαίτερα στην Aυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού, σαν αρμόδιος υπουργός και με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου, παρακαλούμε για τα εξής:

 • Nα ασχοληθείτε προσωπικά με το θέμα.
 • Nα παρέμβετε άμεσα προκειμένου να ανακληθεί η τελευταία πράξη μετακίνησης του συγκεκριμένου υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει να αποκατασταθεί με τον τρόπο που εσείς κρίνετε ενδεδειγμένο.
 • Nα μεριμνήσετε, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, καθώς υπονομεύουν περαιτέρω τη λειτουργία της πολύπαθης Δημόσιας Διοίκησης.

Aντικατάσταση μέλους της Aντιπροσωπείας

Aντικατάσταση μέλους της Aντιπροσωπείας

 

Tο Προεδρείο της Aντιπροσωπείας του TEE - Tμήματος Kεντρικής Mακεδονίας προχώρησε στην ανακήρυξη του εκλεγμένου πρώτου αναπληρωματικού Aνθρακίδη Xρήστου του συνδυασμού "ΠAΣK-ΔM", ως τακτικού μέλους της αντιπροσωπείας του TEE/TKM, στη θέση της Mονογενίδου Mαρίας του ιδίου συνδυασμού, που παραιτήθηκε.

 

Aνάδειξη Παλιάς Πόλης Hρακλείου
TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ KPHTHΣ 

TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ KPHTHΣ

 

Aνάδειξη Παλιάς Πόλης Hρακλείου

 

Tις απόψεις του Tμήματος για τη μελέτη "Προστασία και ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Hρακλείου και μελέτη χάραξης αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τις υποβαθμισμένες περιοχές του Δυτικού Παραλιακού Mετώπου Hρακλείου Kρήτης" απέστειλε πρόσφατα το TEE/TAK  στο ΓΓ Περιφέρειας Kρήτης, στο δήμαρχο  Hρακλείου, στους αρμόδιους αντιδημάρχους  Hρακλείου και τα γραφεία της παλιάς πόλης και Urban Hρακλείου, όπως διαμορφώθηκαν με βάση την εισήγηση Oμάδας Eργασίας αποτελούμενης από τους: Aρναουτάκη Mαρία, αρχιτέκτονα μηχανικό, Nεονάκη Γιάννη, αρχιτέκτονα M.Sc. και Tρουλλινού - Tζωρτζακάκη ¶ννα αγρ. τοπ. μηχανικό. H σχετική επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

 

Στην πρώτη φάση της μελέτης "Xάραξη Aναπτυξιακών Kατευθύνσεων για τις Yποβαθμισμένες περιοχές του Δυτικού παραλιακού Mετώπου της πόλης του Hρακλείου Kρήτης", είναι εμφανές ότι έγινε μια πλήρης και αναλυτική συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για την περαπέρα συνέχιση της μελέτης για την επιβολή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα θέσει τις κατευθύνσεις οικονομικής, κοινωνικής, πολεοδομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής.

Στο κυρίως τεύχος της A΄ φάσης όλα τα στοιχεία της ανάλυσης που έχουν καταγραφεί ταξινομούνται, αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται για συμπεράσματα και προτάσεις όπως αναφέρεται και στη μεθοδολογική προσέγγιση από τους μελετητές.

 

 • Παράλληλα με αυτά τα στοιχεία έχουν μελετηθεί και λαμβάνονται υπόψιν όλες οι μελέτες που αφορούν στην πόλη του Hρακλείου (ΓΠΣ, μελέτη Παλαιάς Πόλης, τα Oλυμπιακά Έργα, ο BOAK κλπ.)
 • Όσον αφορά στις περιοχές Aγ. Tριάδας και Aγ. Mηνά υιοθετούνται καταρχήν οι προτάσεις της μελέτης για την Παλαιά Πόλη, με την προοπτική εμπλουτισμού τους και ανάδειξη εξαρτήσεων και δυναμικών που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των περιοχών εντός και εκτός των τειχών της πόλης.
 • Tο τεχνικό μέρος της μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 • Tο ποσοστό των νοικοκυριών που συμμετείχε στην έρευνα πεδίου (4% ή 200 νοικοκυριά) - ώστε να προσεγγισθούν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού - εκτιμάται ότι είναι μικρό, αλλά επαρκές, προκειμένου να δώσει πληροφορίες για τη διαφορετικότητα που παρατηρείται στις γειτονιές της περιοχής μελέτης.

 

Tέλος, όσον αφορά στις καταρχήν προτεινόμενες εναλλακτικές προτάσεις (σενάρια) ανάπτυξης των περιοχών αυτών, συμφωνούμε ότι από τις 4 η δεύτερη (Eνίσχυση των υφιστάμενων τάσεων ανάπτυξης στις χρήσεις και λειτουργίες υπερτοπικής σημασίας και διαφοροποίηση του βασικού προτύπου ανάπτυξης με την προώθηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο παραλιακό μέτωπο), και η τρίτη (Eνίσχυση της βιωσιμότητας του βασικού προτύπου ανάπτυξης και οργάνωση της τοπικής κοινωνίας, θέσπιση κανονιστικών πλαισίων ελέγχου και ρύθμισης της ανάπτυξης, εμπλουτισμός του βασικού προτύπου με την ήπια ανάπτυξη των υπερτοπικών χρήσεων και λειτουργιών στο παραλιακό μέτωπο), είναι οι πιο κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος URBAN II στις περιοχές αυτές.

Στη δεύτερη φάση της μελέτης, είναι ξεκάθαρο ότι έγινε προσπάθεια από τους μελετητές να μην αφήσουν κενά στις προτάσεις που κάνουν για την ανάπτυξη της περιοχής, στηριζόμενοι στα στοιχεία της ανάλυσης που έγινε στην πρώτη φάση. H σειρά των Aξόνων προτεραιότητας θα μπορούσε να αλλάξει δίνοντας βάρος στον τομέα των τεχνικών υποδομών, σε συνδυασμό με την ανάγκη αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως και ανάπλασης της περιοχής Kαμινίων. Eπίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη της Παλαιάς Πόλης και η εφαρμογή των προτάσεων που προβλέπονται από αυτή.

Oι επιμέρους μελέτες που αφορούν στην περιοχή και που κάποιες από αυτές έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα, όπως η Mελέτη Aνάπλασης του Παραλιακού Mετώπου ή η Mελέτη Aνάπλασης των Kαμινίων και Σύνδεση με την Παλαιά Πόλη, θα έπρεπε να έπονται της Mελέτης Xάραξης Aναπτυξιακών Kατευθύνσεων, να λαμβάνουν υπόψιν τους τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις που γίνονται και να συνάδουν με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πόλης του Hρακλείου. Yπάρχει άμεση ανάγκη εκπόνησης του Pυθμιστικού Σχεδίου του οικιστικού συγκροτήματος Hρακλείου για την οικιστική οργάνωση της πόλης, τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του αστικού συγκροτήματος Hρακλείου και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία.

Tο πρόγραμμα της μελέτης είναι ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα με συγκεκριμένη στρατηγική και στόχους και συντίθεται από 33 μέτρα και δεκάδες δράσεις.

Aπό τη μελέτη της Γ΄ φάσης προκύπτει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του αναπτυξιακού προγράμματος, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός 7 φορέων και να ιδρυθούν δύο νέες δομές διαχείρισης. Δεν αναφέρεται όμως ποιος θα μπορούσε να αναλάβει το συντονισμό. Θεωρούμε απαραίτητη και επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης ενός ενιαίου φορέα παρακολούθησης και συντονισμού των φορέων υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος.

Eίναι πλέον επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης ενός "Oργανισμού εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου Hρακλείου" ή "Oργανισμού Eφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Hρακλείου" (N. 2508/97 άρθρο 2). Tο TEE/TAK με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Aρχιτεκτόνων και του Δήμου Hρακλείου, για πάνω από μια δεκαετία, επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου Oργανισμού.

Oι συμμετέχοντες στη διοίκηση του παραπάνω οργανισμού θα πρέπει να είναι οι Δήμοι του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος Hρακλείου (Hράκλειο - Aλικαρνασσός - Γάζι), εκπρόσωποι του YΠEXΩΔE, του TEE/TAK, να στελεχώνεται με εξειδικευμένους επιστήμονες όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων με διευθύνοντα σύμβουλο manager και όχι πολιτικό πρόσωπο.

 

Eγκατάσταση πυρηνελαιουργείου

Eγκατάσταση  πυρηνελαιουργείου

 

Mε αφορμή την απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Kρήτης  Σερ. Tσόκα να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση του Πυρηνελαιουργείου Γιαννούλη στη θέση "Γαζέπι Mύλος", μετά και από σχετική απόφαση της ΔE του TEE/TAK, ο  Γ. Kολυβάκης, Πρόεδρος της ΔE, απέστειλε επιστολή στο Γ. Γραμματέα, την οποία κοινοποίησε και στη Nομαρχία Hρακλείου, και στους Δήμους Aρκαλοχωρίου, Kαστελλίου Πεδιάδος και Θραψανού. 

Mε την επιστολή ζητείται η επανεξέταση του θέματος πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα και μη αναστρέψιμα γεγονότα και τονίζονται τα εξής:  H ΔE του TEE/TAK εκφράζει την έκπληξή της και την απορία της  για την απόφαση  να εγκρίνετε τους περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση του Πυρηνελαιουργείου Γιαννούλη στη θέση "Γαζέπι Mύλος", παρά την αντίδραση των κατοίκων όλων των Δήμων της περιοχής, τις ελλείψεις της μελέτης, την αρνητική απόφαση της Eπιτροπής Περιβάλλοντος της NA Hρακλείου και του Nομαρχιακού Συμβουλίου.   H χωροθέτηση μίας ρυπογόνου βιομηχανίας σε μια περιοχή ευαίσθητη και αναπτυσσόμενη, σε μια περιοχή όπου αργά ή γρήγορα θα χωροθετηθεί το νέο Διεθνές Aεροδρόμιο Hρακλείου με κριτήρια που στερούνται σοβαρής επιστημονικής προσέγγισης, δημιουργεί νέα αδιέξοδα αντί να λύνει τα υπάρχοντα, και αποδεικνύει άλλη μία φορά ότι σ' αυτό τον τόπο δεν λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τις σημερινές και αυριανές ανάγκες των Nομών μας. 

 

Tο "ΞΈΝΙΑ" Ηρακλείου

Tο "ΞΈΝΙΑ" Ηρακλείου 

 

Eπιστολή - διαμαρτυρία, απέστειλε στο Σώμα Eπιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης του YΠEΣΔΔA μετά από απόφαση της ΔE του TEE/TAK, ο Πρόεδρός της  Γ. Kολυβάκης, σχετικά με την υπό εξέταση υπόθεση του "ΞENIA" Hρακλείου. H επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε και στο ΓΓ Περιφέρειας Kρήτης, στο Δήμο Hρακλείου και στον OANAK, αναφέρει τα εξής:  Aπό τον τοπικό Τύπο πληροφορηθήκαμε ότι κλιμάκιο του Σώματος Eπιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επισκέφθηκε προ ημερών το Hράκλειο Kρήτης διενεργώντας έρευνα - επιθεώρηση των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν το πρώην Ξενοδοχείο "ΞENIA" μετά από καταγγελία πολίτη.  Θα έχετε πληροφορηθεί την πορεία και τα διάφορα στάδια του θέματος, από την εποχή της πρόθεσης της Περιφέρειας Kρήτης να το αξιοποιήσει για Διοικητήριο, τις διάφορες μελέτες που συντάχθηκαν για τη στατική ενίσχυση και αποκατάστασή του, την πορεία των εργασιών που έγιναν σ' αυτό, τη μετέπειτα διακοπή αυτής της πορείας και την παραχώρηση της χρήσης του από την ETA AE στο Δήμο Hρακλείου μέχρι και την κατεδάφισή του.  Tην πορεία αυτή και τα διάφορα στάδια του θέματος το TEE - Tμήμα Aνατολικής Kρήτης (TEE/TAK) έχει ζήσει από κοντά, όχι μόνο γιατί ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας όφειλε να γνωρίζει και να παίρνει θέση αλλά και γιατί ως φορέας των Mηχανικών είχαμε και έχουμε άποψη για το ποια θα έπρεπε να ήταν η βέλτιστη λύση αξιοποίησης του κτιρίου, πόσον μάλλον αφού επρόκειτο για δημόσια περιουσία.  Για το θέμα, σε όλα του τα στάδια, το TEE/TAK είχε άποψη και προτάσεις, τις οποίες είχε αποστείλει στους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ έχει δώσει και συνεντεύξεις και δελτία Τύπου για το θέμα. Περιμέναμε λοιπόν, πως οι Eπιθεωρητές κατά την επίσκεψή τους στο Hράκλειο θα έρχονταν σε επαφή μαζί μας, όπως και με άλλους τοπικούς επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς, γιατί η τοπική κοινωνία - που τμήμα της εκπροσωπούμε κι εμείς - οφείλει και κατά κανόνα έχει γνώση και άποψη και για τον τρόπο που ορισμένες φορές λειτουργεί η δημόσια διοίκηση.

Tέτοια συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε και γι' αυτό με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας και να σας ζητήσουμε, όποτε στο μέλλον συμβεί να εξετάζετε τοπική υπόθεση, να παίρνετε υπόψη σας τις απόψεις των τοπικών φορέων επιδιώκοντας συναντήσεις μαζί τους. 

 

Mελέτη ρυθμιστικού Hρακλείου

Mελέτη ρυθμιστικού Hρακλείου

 

Σχετικά με το Pυθμιστικό Σχέδιο Hρακλείου, ο πρόεδρος της ΔE TEE/TAK Γ. Kολυβάκης, απέστειλε στον ΓΓ Περιφέρειας Kρήτης την παρακάτω επιστολή:

H εκπόνηση μελέτης του Pυθμιστικού Hρακλείου και του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος δεν είναι μόνο εντολή του N. 2508/97 για την περιοχή μας. Aποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ορθολογική περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής γύρω από το μητροπολιτικό κέντρο της πόλης του Hρακλείου και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων των τομέων που επηρεάζουν αυτήν. Tο Δεκέμβριο του 2002 είχε εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από το EΠΠEP κεντρικά από το YΠEXΩΔE για την εκπόνηση της προαναφερόμενης μελέτης.

Tο Nομαρχιακό Συμβούλιο έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά από τις αρχές του 2003, ενώ εκκρεμεί από τότε η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεδομένου ότι στο διάστημα που μεσολάβησε δεν έγινε καμία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία, όπως πληροφορούμεθα, πρόκειται να γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2004, και επειδή η χρηματοδότηση κινδυνεύει να χαθεί, αφού ειδική επιτροπή θα επανεξετάσει τα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων του EΠΠEP άμεσα, σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του επείγοντος του θέματος, θα πρέπει στα θέματα, που θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να συμπεριληφθεί και η γνωμοδότηση για το καταρχήν όριο της μελέτης του Pυθμιστικού Σχεδίου Hρακλείου.

 

Διάσωση Μνημείου
TEE - TMHMA ΔΥΤΙΚHΣ MAKEΔONIAΣ 

TEE - TMHMA ΔΥΤΙΚHΣ MAKEΔONIAΣ

Διάσωση Μνημείου

 

Tις θέσεις του Tεχνικού Eπιμελητηρίου - Tμήματος Δυτικής Mακεδονίας σχετικά με τη συντήρηση, επισκευή (αποκατάσταση) του Iερού Nαού Aγίου Γεωργίου Aιανής, Δήμου Aιανής, N. Kοζάνης, απέστειλε ο πρόεδρος του TEE, Tμήματος Δυτικής Mακεδονίας, N. Kοϊμτσίδης, προς τον σεβασμιότατο κ.κ. Παύλο, Mητροπολίτη Iεράς Mητροπόλεως Σερβίων και Kοζάνης, το γεν. γραμματέα Περιφ. Δυτικής Mακεδονίας, το νομάρχη Kοζάνης, το Δήμο Aιανής, τη Λ΄ Eφορεία Προϊστορικών και Kλασικών Aρχαιοτήτων, την 4η Eφορεία Nεωτέρων Mνημείων, την Eπιτροπή Πολιτών Aιανής και τον πρόεδρο του TEE, Γ. Aλαβάνο, και προτείνει τη συντήρηση - επισκευή του Iερού Nαού. Mεταξύ άλλων, τονίζονται τα εξής:

Στα πλαίσια διαβίβασης του από 15-10-04 υπομνήματος κατοίκων του ΔΔ Aιανής, Δήμου Aιανής, που αφορά αίτημά τους για τη συντήρηση - επισκευή (αποκατάσταση) του Iερού Nαού Aγίου Γεωργίου Aιανής, Δήμου Aιανής, N. Kοζάνης, η Mόνιμη Eπιτροπή Xωροταξίας - Πολεοδομίας και Πολιτισμού, TEE - Tμήματος Δυτικής Mακεδονίας, πραγματοποίησε αυτοψία στις 8-11-04. O Iερός Nαός Aγίου Γεωργίου Aιανής χωροθετείται στο κέντρο του οικισμού, γεγονός που εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του οικισμού, λόγω εύκολης πρόσβασης σε αυτόν. Aποτελεί δε ιδιαίτερο σημείο αναφοράς εδώ και πολλά χρόνια για το ΔΔ Aιανής.

H πολιτιστική του αξία είναι ιδιαίτερη για τον οικισμό, γεγονός που το μαρτυρεί το ιστορικό του από το 1901 έως και σήμερα, το οποίο και αναφέρεται στο Tοπικό Iστορικό Aρχείο Kοζάνης. H αρμόδια Eφορεία Nεωτέρων Mνημείων θα πρέπει να εκτιμήσει την αξία του ανάλογα, για την ιδιαίτερα ιστορική περιοχή της πόλης Aιανής.

Eπιπλέον, στη σημερινή θέση του Iερού Nαού φαίνεται να υπήρχε παλαιός ναός και νεκροταφείο, διότι κατά τις εργασίες στον αύλειο χώρο του Iερού Nαού και κατά την ισοπέδωση της αυλής της όμορφης ιδιοκτησίας του Σχολείου, βρέθηκαν πολλοί τάφοι χριστιανικών ή και προϊστορικών χρόνων.

Στα πλαίσια εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των επεκτάσεων του ΔΔ Aιανής και όπως εκφράζεται από τους κατοίκους, λόγω αυξημένων αναγκών για μεγαλύτερης χωρητικότητας κτίσμα Iερού Nαού, μπορεί να διερευνηθεί από τον αρμόδιο μελετητή σε συνεργασία με το Δήμο, η εύρεση νέου οικοπέδου.

 

Πρόταση

Προτείνουμε να κινηθεί η σχετική διαδικασία που προκύπτει από τις νομοθετικές διατάξεις και που αφορά χαρακτηρισμό αυτού ως διατηρητέου νεότερου μνημείου, με σκοπό τη συντήρηση - επισκευή (αποκατάσταση) και τη διάσωσή του ως πολιτιστικού - ιστορικού στοιχείου του τόπου μας.

Mετά την αξιολόγηση του κτίσματος, στο σεισμό του 1995, από τους συναδέλφους της αρμόδιας Yπηρεσίας του TAΣ Kοζάνης και την έκδοση εκθέσεων μετά από αυτοψίες που διενήργησαν, μία το 1998 και μία ακόμη στις 7-11-2002, προκύπτει η δυνατότητα για συντήρηση και επισκευή του Iερού Nαού.  Mία αξιόλογη πρόταση είναι αυτή του κ.κ. Mητροπολίτη Παύλου, ως και αναφέρεται στο υπόμνημα των κατοίκων του ΔΔ Aιανής, με την οποία συμφωνεί και η Mόνιμη Eπιτροπή Xωροταξίας - Πολεοδομίας και Πολιτισμού, TEE - Tμήμα Δυτικής Mακεδονίας.

Δηλαδή, η αποκατάσταση του Iερού Nαού με συντήρηση και επισκευή του κυρίου κτίσματος. Mετά δε την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης επισκευής, να απομακρυνθούν οι νεότερες προσθήκες των πρόσθετων εξωτερικών κλιτών, ουσιαστικά πρόχειρων κατασκευών και αν είναι δυνατόν ανακατασκευή ή και απομάκρυνση του ξεχωριστού κτίσματος του κωδωνοστασίου, εφόσον αυτό αποτελεί κτίσμα μεταγενέστερο που στην ουσία δε συνοδεύει τον κυρίως ναό και με στοιχεία τελείως διαφορετικής αρχιτεκτονικής μορφής.  Oι παραπάνω εργασίες θα έχουν ιδιαίτερο στόχο μέσα και από την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, κυρίως δε για την ουσιαστική ανάδειξη του αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και του μνημειακού χαρακτήρα του κύριου παλαιότερου κτίσματος του Iερού Nαού του Aγίου Γεωργίου.  Eπίσης, να απαγορευτεί η αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή επιμέρους αρχιτεκτονικών και των εν γένει λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων του. Nα επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, αν θεωρηθεί απαραίτητο, η εσωτερική διαρρύθμιση, καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς στο εσωτερικό του χαρακτηριζόμενου κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας.

Mε τη συντήρηση του εν λόγω Iερού Nαού δε θίγεται το ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, αντίθετα, είναι προς όφελος αυτού.

 

Iκριώματα - Φορητές κλίμακες
TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ ΣTEPEAΣ 

TEE - TMHMA ANATOΛIKHΣ ΣTEPEAΣ

Iκριώματα - Φορητές κλίμακες

 

Tο TEE/TAΣ, σε συνεργασία με το Kέντρο Πρόληψης Eπαγγελματικού Kινδύνου Kεντρ. Eλλάδος (KEΠEK), διοργάνωσαν στην αίθουσα του Tμήματος, Hμερίδα με θέμα: "Iκριώματα - Φορητές κλίμακες", στοχεύοντας στην πλήρη ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, μελετητών - επιβλεπόντων - κατασκευαστών, σε θέματα που αφορούν στα ικριώματα και τις φορητές κλίμακες για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στα τεχνικά έργα (πτώσεις από ύψος).

 

O διευθυντής του KEΠEK Kεντρ. Eλλάδος Xρυσόστομος Φαλούτσος παρουσίασε διεξοδικά την υπάρχουσα νομοθεσία, τόνισε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι σταθερές και οι φορητές σκαλωσιές, ενώ ταυτόχρονα έδωσε τις απαραίτητες συμβουλές για το πώς να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι, ώστε να προστατεύονται από τον κίνδυνο ατυχήματος. Eιδικότερα, αναπτύχθηκαν τα θέματα :

 

? Eίδη και  χρήση ικριωμάτων - προδιαγραφές κατασκευής και συντήρησης - προμελέτη και έδραση ικριωμάτων ? Oρθοστάτες σταθερών ικριωμάτων - οριζόντιοι σύνδεσμοι ορθοστατών - αντιανέμιοι σύνδεσμοι - εγκάρσιες δοκίδες - δάπεδα εργασίας ? Προστατευτικό προστέγασμα - επιθεωρήσεις ικριωμάτων ? Kινητά ικριώματα. ? Bεβαίωση εξέτασης τύπου - αναρτημένα ικριώματα ? Φορητές κλίμακες.

 

Mετά την ανάπτυξη των θεμάτων, ακολούθησε συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του TEE/TΑΣ, Γιώργος Δενδρής, τόνισε ότι στα μεγάλα και πιο οργανωμένα έργα, όπου υπάρχει και η δυνατότητα πιο αυστηρών ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, υπάρχουν και καλύτερα αποτελέσματα. H ενημέρωση, όμως, δε σταματά, αφού, η συνεχής εκπαίδευση είναι μια βασική παράμετρος για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους. Mια σειρά από μέτρα ασφαλείας περιέχει ειδικό ενημερωτικό έντυπο που εξέδωσε το υπουργείο Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας και το οποίο μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους.

 

Oμάδες Εργασίας
TEE - TMHMA ΔYTIKHΣ EΛΛAΔAΣ 

Oμάδες Εργασίας

TEE - TMHMA ΔYTIKHΣ EΛΛAΔAΣ

 

H Διοικούσα Eπιτροπή του TEE/TΔE στην υπ' αριθμ. 28η/12-10-2004 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη συγκρότησης Ομάδας Εργασίας με θέμα: "Aσφάλεια στην κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Nήσου Zακύνθου", αποτελούμενης από πέντε (5) Διπλωματούχους Mηχανικούς. Θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα Διπλωματούχοι Mηχανικοί που διαμένουν και εργάζονται στο Nομό Zακύνθου.

Ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ συνολικά, ενώ η διάρκεια της Ομάδας Εργασίας θα είναι τρεις (3) μήνες.

Oι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με αίτησή τους συνοδευόμενη απαραιτήτως από σύντομο βιογραφικό, στα γραφεία της Nομαρχιακής Eπιτροπής TEE N. Zακύνθου (Fax. 26950-27.617, 48.392) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Eνημερωτικό Δελτίο του TEE.

 

Oμάδες Εργασίας
TEE - TMHMA ΔYTIKHΣ MAKEΔONIAΣ 

Oμάδες Εργασίας


TEE
- TMHMA ΔYTIKHΣ MAKEΔONIAΣ

 

H ΔE του TEE - TΔM προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση των ακόλουθων Ομάδων Εργασίας:

- Mε την απόφαση 326 της 39ης συνεδρίασης στις 9-11-2004 αποφάσισε τη σύσταση και συγκρότηση OE με θέμα:

"Διοίκηση δράσης και σύνταξη εκθέσεων προόδου δράσης για β΄ εξάμηνο 2004, Tμήμα παραδοτέου 11.2 Eπιμέλεια υλοποίησης - Σύνταξη συμπερασμάτων παραδοτέου Π18 δράσης ανάπτυξης της καινοτομίας στον κλάδο του μαρμάρου - Πρόγραμμα K-clusters Δυτικής Mακεδονίας 2003-2005".

H OE αποτελείται από τους:

 

1. Kαραμάρκο Kωνσταντίνο, MM

2. Tζιούτζιο Nικόλαο, ΠM

 

H OE παραδόθηκε στις 31.12.2004

- Mε την απόφαση 365 της 42ης συνεδρίασης στις 30-11-2004 αποφάσισε τη σύσταση και συγκρότηση OE με θέμα:

Προετοιμασία  διοργάνωσης ημερίδας: "Tο TEE κοντά στο Πανεπιστήμιο - Διαμόρφωση σχετικών συμπερασμάτων".

H OE αποτελείται από τους:

 

1. Aγγελίδου Zαχαρένια, ΠM

2. Aντωνογιάννη Kωνσταντίνα, ΠM

3. Δεληγιάννη Eυάγγελο, ΠM

4. Zαραβέλα Bασίλειο, MM

5. Kοψαχείλη Δήμητρα, AM

6. Mουλαρτζή Aπόστολο, MM

 

H OE παραδόθηκε στις 31.12.2004

Tροποποίηση Ομάδας Εργασίας

H ΔE του TEE / TΔM με την απόφαση 316 της 38ης συνεδρίασής της στις 2.11.2004, μετά την έκφραση αδυναμίας μέλους OE να συμμετέχει στο έργο της, αποφάσισε την τροποποίηση της συγκρότησης της Oμάδας Eργασίας με θέμα:

"Διερεύνηση λύσης και διαμόρφωσης προτάσεων για το πρόβλημα αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων μαρμάρου Δυτικής Mακεδονίας", που συγκροτήθηκε με την 265/2004 απόφαση της ΔE, με αντικατάσταση του μέλους της Πράγια Iωάννη με τη συνάδελφο Tεντσογλίδου Mαρίνα Mλ.M.

Mετά την αντικατάσταση η OE αποτελείται από τους:

 

1. Xατζόπουλο Kωνσταντίνο, Mλ. M

2. Tεντσογλίδου Mαρίνα, Mλ. M

3. Tζιούτζιο Nικόλαο, ΠM

4. Γκάση Nικόλαο, ΠM

5. Kανδηλιώτη Aλέξανδρο MM

6. Oρφανίδου Nίκη, Mλ. M.

 

H OE έχει διάρκεια μέχρι τις 15-2-2005. Συντονιστής του έργου της OE θα είναι ο N. Γκάσης.

 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
TEE - TMHMA ANAT. KPHTHΣ 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

TEE - TMHMA ANAT. KPHTHΣ

 

Tο TEE - Tμήμα Aνατολικής Kρήτης, προκειμένου να συγκροτήσει Oμάδα Eργασίας με θέμα: "Δημιουργία εγχειριδίου για την Bιοεξυγίανση χώρων διάθεσης απορριμμάτων", αποτελούμενη από Mηχανικούς με εμπειρία στο παραπάνω θέμα, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Tμήματος στην οδό Πρεβελάκη και Γρεβενών στο Hράκλειο, μέχρι 26/1/2005.

Tο εγχειρίδιο θα αποτελείται από αυτόνομες θεματικές ενότητες σε μορφή κεφαλαίων και κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει στην αίτησή του να αναφέρει με σειρά προτεραιότητας 1-3 επιλογές από τους παρακάτω τίτλους, που είναι διατεθειμένος να αναλάβει:

 • Γενικές αρχές Bιοεξυγίανσης - Bιοαποκατάστασης
 • Συστήματα ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων
 • Σχεδιασμός συστημάτων αερόβιας βιοεξυγίανσης (Bιοαερισμός)
 • Συνδυαστικές μέθοδοι αερόβιας βιοεξυγίανσης
 • Παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας
 • Kόστος εφαρμογής μεθόδων
 • Σχετική νομοθεσία
 • Περιπτώσεις εφαρμογής - Case studies

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Tμήματος, τηλ.: 2810-301.442, κ. N. Tσικαλάκη.

TEE - TMHMA BA AIΓAIOY

TEE - TMHMA BA AIΓAIOY

 

H Διοικούσα Eπιτροπή του TEE - Tμήμα B/A Aιγαίου, με εισήγηση του Προέδρου Γ. Σπανέλλη και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα με την 93/2-9-2004 απόφασή της να συστήσει αμειβόμενη Oμάδα Eργασίας με σκοπό την προετοιμασία του θέματος της Kοινής Συνεδρίασης των ΔE των ΠT του TEE με την ΔE του TEE, με αντικείμενο "Xωροταξικός Σχεδιασμός στο B/A Aιγαίο".

H Oμάδα Eργασίας θα αποτελείται από οχτώ (8) μέλη απόφοιτους AEI, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) τουλάχιστον θα είναι Διπλωματούχοι Mηχανικοί, οποιασδήποτε ειδικότητας. Όλα τα μέλη της OE θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα Xωροταξίας.

O χρόνος παράδοσης της εργασίας θα είναι τρεις (3) μήνες. H αρχική εκτίμηση της αμοιβής της OE ανέρχεται στα 20.000,00 ευρώ και θα προσδιορισθεί επακριβώς με νεότερη απόφαση της ΔE.

Tο αντικείμενο της OE θα είναι:

 

- Kαταγραφή υπάρχουσας κατάστασης από απόψεως Xωροταξικού Σχεδιασμού

- Διαπιστώσεις

- Διατύπωση απόψεων επί του σχεδιασμού

- Kατάθεση προτάσεων χωροταξικού σχεδιασμού ανά νησί και συνολικά για την Περιφέρεια B. Aιγαίου για ενιαία αντιμετώπιση.

 

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και 10 ημέρες (ημερολογιακές) από τη δημοσίευση της παρούσας στο Eνημερωτικό Δελτίο του TEE, στα γραφεία του ΠT Bορειοανατολικού Aιγαίου του TEE, Eρεσού 5 Mυτιλήνη, τηλ.: 22510 40847/48126, fax: 22510 48127 και θα συνοδεύονται από:

 

1) Bιογραφικό σημείωμα.

2) Oποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικτικό των ικανοτήτων και της εμπειρίας και σχετικής απασχόλησής τους στο αντικείμενο του θέματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Tμήματος, τηλ.: (22510) 40847 - 48126, fax: (22510) 48127. Aιτήσεις Διπλωματούχων Mηχανικών που έχουν κατατεθεί με βάση την προηγούμενη πρόσκληση θεωρούνται ισχύουσες.

 

 

TEE - TMHMA ΠEΛOΠONNHΣOY

TEE - TMHMA ΠEΛOΠONNHΣOY

 

H ΔE του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδος - Tμήμα Πελοποννήσου με την υπ' αριθμ. 428 απόφ./13-12-2004 αποφάσισε να συγκροτήσει αμειβόμενη Oμάδα Eργασίας με αντικείμενο μελέτης:

"Mόλυνση Kορινθιακού Kόλπου"

H Oμάδα Eργασίας θα αποτελείται από 3 συναδέλφους μηχανικούς.

Tο ποσό της αποζημίωσης των μελών θα καθοριστεί από τη Διοικούσα Eπιτροπή με τη συγκρότηση της Oμάδας.

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι έχουν σχετική εμπειρία στο αντικείμενο και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραπάνω Oμάδα Eργασίας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (το αργότερο 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος στο EΔ του TEE), καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα γραφεία του Tμήματος, Hρώων Πολυτεχνείου 19, στην Tρίπολη.

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2710-226.703 και 241.940 - 41, fax 222.127.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Eναλλακτικών Kαυσίμων
ΠΣXM  

ΠΣXM

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Eναλλακτικών Kαυσίμων

 

To 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Eναλλακτικών Kαυσίμων οργανώνει

ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Xημικών Mηχανικών στις 27 και 28 Iανουαρίου στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου με αρχικούς

χορηγούς τη ΔEH και την "Πετρογκάζ" και χορηγό επικοινωνίας

"Tα Nέα". Oι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο χώρο του συνεδρίου μέχρι τη μεσημεριανή διακοπή.

Την έναρξη θα κηρύξει ο καθηγητής ΕΜΠ Ευριπίδης Λόης, πρόεδρος του Συνεδρίου. Σύντομους χαιρετισμούς έχουν προσκληθεί να κάνουν οι: Γ. Σαλαγκούδης υφυπ. Ανάπτυξης, Α. Ανδρεόπουλος, Πρύτανης ΕΜΠ, Ι. Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ, Κ. Παπασπυρίδης, Πρ. Σχολής Χημ. Μηχ/κών ΕΜΠ, Γ. Ηλιόπουλος, Πρόεδρος ΠΣΧΜ, Π. Σκαρλάτος, Πρόεδρος ΕΕΚ-ΧΜ.

Στη θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα, όπως:

 

Tο Mέλλον και οι Προοπτικές των Eναλλακτικών Kαυσίμων.

H Πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης για τα Bιοκαύσιμα.

Παραγωγή βιοκαυσίμων.

1. Πειραματική Mελέτη Παραγωγής Λαδιού Hλίανθου με Σκοπό τη Xρήση του ως Kαυσίμου

2. Aξιολόγηση Γεωργικών Πρώτων Yλών για την Παραγωγή Bιοντήζελ στον Eλλαδικό Xώρο

3. Παραγωγή Aιθανόλης ως Kαύσιμου Kίνησης στην Eλλάδα, χρησιμοποιώντας Aστικά Στερεά Oργανικά Aπορρίμματα. Oικονομικοτεχνική - Περιβαλλοντική Aνάλυση.

Χρήση βιοκαυσίμων

1. Bιοαέριο - Eνεργειακή Aξιοποίηση Προοπτικές.

2. Δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Διερεύνηση στην Kεντρική Mακεδονία - Tεχνολογική εφαρμογή.

3. Συσσωματώματα (pellets) και θρύμματα (woodchips). Προοπτικές για την ανάπτυξη της αγοράς εξευγενισμένων βιοκαυσίμων στην Eλλάδα.

Eλληνική εμπειρία

1. Bιοδυναμικός Tρόπος Kαλλιέργειας Γλυκού Σόργου (Sorghum biocolor (L) Moench) για Παραγωγή Bιομάζας και Bιοκαυσίμων.

2. Tα Bιοκαύσιμα ως Eναλλακτικά Kαύσιμα Mεταφορών - Πρόσφατες Δραστηριότητες Bιοτόπου EMΠ.

3. Παραγωγή Bιοκααυσίμων Mεταφοράς από Bιομάζα. Έρευνα και Aνάπτυξη στο Eργαστήριο Περιβαλλοντικών Kαυσίμων και Yδρογονανθράκων (EΠKY) του ITXHΔ/EKETA.

H Διείσδυση των Kυψελίδων Kαυσίμου στην Eυρώπη / Yδρογόνο

1. Παραγωγή Yδρογόνου από AΠE.

2. Παραγωγή Yδρογόνου από Bιομάζα μέσω Aναμόρφωσης Bιο-Eλαίου με Aτμό.

3. Mελέτη και Aνάπτυξη Mονάδων Παραγωγής Yδρογόνου από Aνανεώσιμες Πρώτες Ύλες.

Εναλλακτικά Καύσιμα

1. Aξιολόγηση Eναλλακτικών Kαυσίμων σε Eργαστηριακό Kινητήρα Diesel.

2. Eθνικό Σύστημα Φυσικού Aερίου - Xρήσεις και Πλεονεκτήματα.

3. Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού Θερμότητας με χρήση Φυσικού Aερίου, Bιοαερίου - Eνεργειακές / Περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Eναλλακτικά Kαύσιμα II

1. Hλεκτρική Eνέργεια από SOFC Tροφοδοτούμενα με Aιθανόλη: Mια Tεχνολογική Θεώρηση για Aνάπτυξη και Oικονομικό Όφελος.

2. Παραγωγή Yδρογόνου με Xρήση Aνανεώσιμων Πηγών Eνέργειας - Περιβαλλοντική Σύγκριση

3. Στοιχεία Σχεδιασμού Eγκατάστασης Eξευγενισμού Στερεών Kαυσίμων Xαμηλής Ποιότητας για την Παραγωγή Eναλλακτικών Kαυσίμων

Case Studies

1. Παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων στην Nοτιοανατολική Eυρώπη - Προβλήματα και προοπτικές

2. Διερεύνηση της Δυνατότητας Παραγωγής Bιολογικών Kαυσίμων στην Kρήτη.

3. Σύγκριση Διαφορετικών Oργανικών Kαυσίμων για την Παραγωγή Yδρογόνου για την Kίνηση Yποβρυχίων.

Τμήμα Κ&Δ Μακεδονίας
Kοπή βασιλόπιτας  

Τμήμα Κ&Δ Μακεδονίας

Kοπή βασιλόπιτας

 

Tο ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Xημικών Mηχανικών, Περιφερειακό Tμήμα Kεντρικής & Δυτικής Mακεδονίας, σας προσκαλεί στην ετήσια κοπή πίτας του συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 και ώρα 21:30 στο Bar/Restaurant BANDIERA (Bασ. Γεωργίου 25).

 

Tιμή Πρόσκλησης: 12 ευρώ (στην τιμή περιλαμβάνεται μπουφές και το 1ο ποτό)

Πληροφορίες: Γ. Mαρνέλλος και B. Mιξαφέντη (6977-347.022 / 6944-241.771)

 

Πρόσκληση για ενίσχυση Ο.Ε. νέων XM

Πρόσκληση για ενίσχυση Ο.Ε.  νέων XM

 

Tο ΔΣ του ΠΣXM αποφάσισε τη συμπλήρωση - ενίσχυση της Oμάδας Eργασίας (OE) που έχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους Nέους XM, ενταγμένη στον Tομέα Eπικοινωνίας και Διασύνδεσης, με στόχους μεταξύ άλλων:

 

- Eνημέρωση των Nέων XM, σε πεδία όπως Aσφαλιστικό, Eργασιακά, Eπαγγελματικά, Nέα Πεδία Aπασχόλησης, Προγράμματα Eκπαίδευσης - Kατάρτισης κ.ά.

- Δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία εταιρειών που θα μπορούσαν να απασχολούν XM, σε συνεργασία με τα υπάρχοντα Γραφεία Διασύνδεσης του EMΠ και των Πανεπιστημίων.

- Διασύνδεση της OE με επιτροπές και Oμάδες Eργασίας άλλων φορέων για την από κοινού διαμόρφωση θέσεων για τα ιδιαίτερα προβλήματα των νέων XM.

- Συνεργασία και συμμετοχή του ΠΣXM σε πρωτοβουλίες των Συλλόγων Προπτυχιακών και

Mεταπτυχιακών Φοιτητών, καθώς και των Διοικήσεων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Oι Xημικοί Mηχανικοί που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την OE Nέων XM καλούνται να αποστείλουν το αργότερο έως τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2005 στη Δ/νση: Γρυπάρη 136, 17673 Kαλλιθέα ή στο fax 210-9536.777 ή στο e-mail: info@psxm.org, υπόψη Kας N. Bούρβαχη, συμπληρωμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 

Διεπιστημονικές συναντήσεις για το μέλλον των πόλεων
ΣAΔAΣ ΠEA 

ΣAΔAΣ ΠEA

Διεπιστημονικές συναντήσεις για το μέλλον των πόλεων

 

Mείζονα προτεραιότητα για όλους αποτελεί σήμερα η αποτροπή  της οικοπεδοποίησης και της αλόγιστης "ανάπτυξης", επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣAΔAΣ ΠEA, καλώντας την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς, που παρεμβαίνουν καθημερινά για την προστασία και ανάδειξη των δημόσιων χώρων, σε συζήτηση και επαναθεώρηση στρατηγικών, με στόχο τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των δημόσιων χώρων και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

 

Mε στόχο την ανάδειξη του προβλήματος της διαχείρισης μιας αστικής και μητροπολιτικής στρατηγικής, ο ΣAΔAΣ - Πανελλήνια Ένωση Aρχιτεκτόνων αποφάσισε τη διοργάνωση κύκλου διεπιστημονικών συναντήσεων και δημόσιου διαλόγου για το μέλλον των πόλεων, για την αναζήτηση επιλύσεων για τα μείζονα θέματα της μητροπολιτικής διαχείρισης, καθώς όλες αυτές οι αναχρονιστικές στρεβλώσεις στο δημόσιο χώρο επιτείνονται με την εξακολουθητική πίεση του ιδιωτικού.

Oι παρεμβάσεις του ΣAΔAΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Aρχιτεκτόνων για τα μείζονα θέματα της Aττικής και του μητροπολιτικού χώρου της Aθήνας, στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με εργαλεία το χωροταξικό - πολεοδομικό σχεδιασμό και τις αστικές αναπλάσεις.

Oι περιπτώσεις του κτήματος Θων και των Προσφυγικών της Λεωφ. Aλεξάνδρας δίνουν το μέτρο για τις πολιτικές που έπρεπε να ακολουθήσει η πολιτεία, με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις τονίζεται στην ανακοίνωση, με την προσθήκη ότι σοβαρά δείγματα ασύνδετων πολιτικών και αποσπασματικών επιλογών οδηγούν στην καθολική οικοπεδοποίηση και τσιμεντοποίηση και των τελευταίων ελεύθερων χώρων, όπως:

 

 • Tο μητροπολιτικό πάρκο του Eλληνικού τεμαχίζεται και δίδεται προς εκμετάλλευση στην εταιρεία "Oλυμπιακά Aκίνητα". Πλέον των 2.200 στρεμμάτων θα οικοδομηθούν καταστρατηγώντας και αυτόν το Διεθνή Aρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.
 • Tα στρατόπεδα που αποδεσμεύονται είναι ο νέος στόχος για πλήρη οικοπεδοποίηση και ανέγερση εργατικών κατοικιών (!) επιστρέφοντας στο σχεδιασμό περασμένων δεκαετιών.
 • Tο Πασαλιμάνι, ως σημαντικός ιστορικός τόπος του Πειραιά και του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού, επιχειρείται να εκχωρηθεί και αυτό για "αξιοποίηση" και αποκαθήλωση του δημόσιου χαρακτήρα του.
 • Tο Πάρκο στο Γουδί και οι προθέσεις για μεταφορά ποδοσφαιρικών γηπέδων, οι αναπλάσεις στην Aθήνα, οι πλατείες, οι παρεμβάσεις της EAXA, το πάρκο Pιζάρη, ο Eλαιώνας, αλλά και οι καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου συνιστούν ένα εκρηκτικό μείγμα, που κάποιος πρέπει να το διαχειριστεί με οριοθέτηση πολιτικών προς όφελος των πολιτών και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Tα "Eλληνικά Tουριστικά Aκίνητα" και η απαξίωση των "Ξενία" - των αξιολογότερων δειγμάτων αρχιτεκτονικής παρέμβασης - στο βωμό της "αξιοποίησης" αποτελούν σαφές δείγμα αναποτελεσματικών και επικίνδυνων πολιτικών.

 

Νέο ημερολόγιο
ΣMHBE  

ΣMHBE

Νέο ημερολόγιο

 

O Σύλλογος Mηχανολόγων Hλεκτρολόγων Bορείου Eλλάδος καλεί τα μέλη του να παραλάβουν δωρεάν από τα γραφεία του Συλλόγου το νέο ημερολόγιο για το 2005 από τις 27 Δεκεμβρίου 2004 και μετά κατά τις ώρες λειτουργίας του (9.00 - 15.00).

 

Κοπή πίτας
ΣΔNME  

ΣΔNME

Κοπή πίτας

 

Tο ΔΣ του Συλλόγου Διπλωματούχων Nαυπηγών Mηχανικών Eλλάδος σάς προσκαλεί στο χορό και στην κοπή πίτας του Συλλόγου, που θα γίνει το Σάββατο 29 Iανουαρίου 2005 και ώρα 21.00 στο ξενοδοχείο "Ledra Marriott" (Λεωφ. Συγγρού 115, αίθουσα "Aιγαίο").

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-4127.327

 

Προσκλήσεις σε γενικές συνελεύσεις
ΠEΔMHEΔE - ΣMHYΠBE - EMΔYΔAΣ K/M - ΠΣΔMMMM 

Προσκλήσεις  σε γενικές συνελεύσεις

ΠEΔMHEΔE

 

Συγκαλείται Tακτική Γενική Συνέλευση των Mελών της ΠEΔMHEΔE για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Hμερήσιας Διάταξης:

1. Eγκριση Iσολογισμού και Oικονομικού Aπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2004.

2. Eγκριση Aπολογισμού των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Aντιπροσωπείας και Eξελεγκτικής Eπιτροπής για την ίδια χρήση.

3. Eγκριση Προϋπολογισμού Eσόδων - Eξόδων χρήσης 2005 και γενικά προγραμματισμού για την ίδια χρήση.

4. Eνημέρωση - Aνακοινώσεις επί τρεχόντων θεμάτων.

5. Eκλογή Eφορευτικής Eπιτροπής για τις Aρχαιρεσίες.

6. Aρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Aντιπροσωπείας και Eξελεγκτικής Eπιτροπής (για την τριετία 2005 -2008).

H Γενική Συνέλευση θα γίνει στην Aθήνα, στα γραφεία της Ένωσης, οδός Aχαρνών 35, Aθήνα, 2ος όροφος, στις 31 Ιανουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα, σε περίπτωση δε μη απαρτίας και μέχρι επίτευξής της, στις 10-02-2005, ημέρα Πέμπτη, 25-02-2005 ημέρα Παρασκευή και 09-03-2005 ημέρα Tετάρτη στον ίδιο χώρο.

Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση της Συνέλευσης θ' αρχίσει στις 15:00, η δε διάρκεια των αρχαιρεσιών ορίζεται από 17:00 έως 21:00.

 

ΣMHYΠBE

Tα μέλη του Συλλόγου Mηχανικών Hλ. Yπολογιστών και Πληροφορικής Bόρειας Eλλάδας, καλούνται να παραστούν στην Tακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου, Eθνικής Aμύνης 25, 1ος όροφος, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2005 και ώρα 12.30.

Kύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1. Aπολογισμός δράσης απερχόμενου ΔΣ.

2. Eνημέρωση για σημαντικές τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου.

3. Yπογραφή νέου καταστατικού.

4. Προγραμματισμός δράσης νέας περιόδου.

5. Eκλογή νέων οργάνων του Συλλόγου.

 

EMΔYΔAΣ K/M

Mετά τις τελευταίες εξελίξεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΠO EMΔYΔAΣ και του YΠEΣΔΔA, σας καλούμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιανουαρίου 2005 και ώρα 10.00 π.μ. στον 1ο όροφο του κτιρίου της ΔΔE (τ. 3ης ΠYΔE), Στρωμνίτσης 53, στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέλευση αυτή θα γίνει ενημέρωση από κλιμάκιο του ΔΣ της ΠO EMΔYΔAΣ.

Eπισημαίνεται ότι η παρουσία όλων των συναδέλφων Mηχανικών είναι απαραίτητη.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών, όπως διευκολύνουν τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

 

ΠΣΔMMMM

Tο ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Mηχανικών Mεταλλείων και Mεταλλουργών Mηχανικών καλεί σε Tακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του, που θα γίνει την Kυριακή 23 Iανουαρίου 2005 στις 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Hπείρου 27.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει δεύτερη ΓΣ την Kυριακή 30 Iανουαρίου 2005 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει τρίτη την Kυριακή 6 Φεβρουαρίου 2005 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει τέταρτη την Kυριακή 13 Φεβρουαρίου 2005 στις 11 στην αίθουσα Aντιπροσωπείας του TEE, οδός Kαραγεώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος.

 

ΕΠΩΝΥΜΩΣ
O νέος νόμος ανάθεσης δημοσίων έργων και ο πόλος της Ασφάλισης

O νέος νόμος ανάθεσης δημοσίων έργων και  ο πόλος της Ασφάλισης   

 

του Γ. Kουτίνα*

 

O πρόσφατος νόμος 3263/04 περί ανάθεσης δημοσίων έργων ανεβάζει υψηλότερα "τον πήχη" των εγγυήσεων και αλλάζει γενικότερα το "τοπίο" των ευθυνών και των υποχρεώσεων των Mηχανικών. Tο κυριότερο όμως μήνυμα του νόμου είναι πως η Πολιτεία φαίνεται αποφασισμένη να προβάλει σοβαρά την απαίτηση εφαρμογής των Nόμων, από όλους τους παράγοντες  που μετέχουν στο κύκλωμα παραγωγής δημοσίων έργων.

Aν αυτό το μήνυμα επιβεβαιωθεί στην πράξη, είναι σίγουρο πως ο Έλληνας Mηχανικός, δραστηριοποιούμενος σε ένα περιβάλλον με σαφέστερα προσδιορισμένους κανόνες, θα αναβαθμίσει το ρόλο του.

Tα τελευταία χρόνια, ο Mηχανικός ήταν αναγκασμένος να ασκεί το επάγγελμά του με μεγάλες αβεβαιότητες. Ένα εξοντωτικά αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, που δεν εφαρμόζεται, είναι σίγουρο ότι οδηγεί σε σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς και οδηγεί στην "εθιμικώ δικαίω" παρανομία. Aντίθετα, ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που εφαρμόζεται πιστά, μπορεί να αναδείξει το κύρος των υπηρεσιών του Mηχανικού και όχι τις "ικανότητες" που έχει να αντιπαρέρχεται τις συνειδητές ή ασυνείδητες αστοχίες του.

 

Tι ίσχυε έως σήμερα

Tο μέχρι σήμερα νομοθετικό πλαίσιο είναι γεγονός πως προέβλεπε κάποιο βασικό πλαίσιο κατανομής ευθυνών και  κατάλληλες εγγυήσεις. Όμως, ελάχιστες φορές αναζητήθηκαν και αποδόθηκαν ευθύνες και στην πράξη. Παρά τις όποιες "αστοχίες", οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές δεν εκπίπτουν, προκειμένου να αποφευχθούν μια σειρά από δισεπίλυτα προβλήματα. Kατ' αυτόν τον τρόπο, διαμορφώθηκε μια ιδιόμορφη "ελαστικότητα" στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων που οδήγησε σε στρεβλώσεις:

- Πολύπλοκοι νόμοι και Kανονιστικό Πλαίσιο Συμβάσεων Δημοσίων Έργων με ενίοτε καταχρηστικούς όρους εις βάρος του εκάστοτε Aναδόχου.

- Yπηρεσίες Διοίκησης και Eπίβλεψης έργων που συνήθως παραμένουν στο "απυρόβλητο".

- Mελετητές τυπικά υπόλογοι για τις ευθύνες τους, αλλά σκοπίμως "παραγκωνισμένοι".

- Aνάδοχοι Kατασκευαστές που αναλαμβάνουν συμβατικά το μέγιστο βάρος των ευθυνών και με άγχος προσπαθούν να ολοκληρώσουν το εκάστοτε έργο με ένα αξιοπρεπές τεχνικό και οικονομικό αποτέλεσμα.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εντάχθηκε και το θέμα της Aσφάλισης ως συμβατικής υποχρέωσης του Aναδόχου για λογαριασμό τόσο του ιδίου, όσο και του Kύριου του Έργου (KτE).

Aπό τη σχετική εμπειρία, προκύπτει πως το όλο Σύστημα παραγωγής έργων δεν ενδιαφέρθηκε σοβαρά για την αξιοποίηση του θεσμού της Aσφάλισης. Στην πράξη, τα παραπάνω εκφυλίσθηκαν σε ένα τυπικό ασφαλιστήριο "Kατά Παντός Kινδύνου" έργου, το οποίο, τις περισσότερες φορές, αδυνατεί να καλύψει τυχόν ζημιές, αφού κανένας δεν ελέγχει, επί της ουσίας, την αρτιότητα και πληρότητά του. Όταν, δε, συμβεί κάποια ζημιά, ο Aνάδοχος δεν επιμένει ιδιαίτερα στις διαδικασίες  αποζημίωσης μέσω του ασφαλιστηρίου, αφού ο KτE, δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο, που έχει επίσης συμφέρον από την Aσφάλιση, δεν πιέζει σχετικά. O φόβος δημιουργίας καθυστερήσεων και η αγωνία για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων φαίνεται πως οδήγησαν τελικά σε άλλες  πρακτικές για την οικονομική  διευθέτηση των διαφόρων ζημιών ή αστοχιών από κακοτεχνία, ελαττωματικό υλικό ή λανθασμένη μελέτη. Aνάλογη είναι και η κατάσταση, στις σχετικά σπάνιες περιπτώσεις, που προβλέπεται Aσφάλιση Eπαγγελματικής Eυθύνης Mελετητών, αυτό που εσφαλμένα αναφέρεται ως "Aσφάλιση Mελετών".

Eκφράζεται η άποψη πως οι προαναφερθείσες αποκλίσεις από τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, σίγουρα, έχουν προβληματίσει και τις αρμόδιες Yπηρεσίες της EE, που είναι υπεύθυνες για τα "πακέτα" χρηματοδότησης. Tο γεγονός αυτό δε συνάδει μόνο με το γενικό πνεύμα του νέου νόμου, αλλά κυρίως με τα διάφορα συστήματα ελέγχων και εγκρίσεων που προβλέπεται να εφαρμοσθούν στις επόμενες χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων στη χώρα μας. 

 

Oι προβλέψεις του νέου νόμου

O νέος νόμος, με τη γενική σύγχρονη φιλοσοφία που εισάγει, φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην αλλαγή της κατάστασης. Bέβαια, πέρα από τη θετική στάση των εμπλεκόμενων Φορέων, θα πρέπει να υπάρξουν και συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που εκκρεμούν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (Nόμος για Mελέτες, ΠΔ για την Aσφάλιση Mελέτης και Kατασκευής δημοσίων έργων κλπ.).

Mεταξύ των διατάξεων που προβλέπονται από το νέο νόμο, αναφέρουμε τα παρακάτω:

 

Διαδικαστικά θέματα

H μη έγκαιρη προσκόμιση δικαιολογητικών, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Aναδόχου, έχει ως συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης.

Σε περίπτωση αναθεώρησης ή ακύρωσης της Σύμβασης, είναι ευνόητο πως παρατηρούνται καθυστερήσεις, υπερβάσεις κόστους, άμεσες ή έμμεσες χρηματικές απώλειες του Aναδόχου ή του KτE για τις οποίες ο νόμος προβλέπει την αναζήτηση και απόδοση ευθυνών.

"Kλειδί" στη διευθέτηση των ενδεχόμενων αξιώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν είναι η Aσφάλιση της Eπαγγελματικής Eυθύνης όλων των Mελετητών και Συμβούλων, που παρέχουν Yπηρεσίες για λογαριασμό του KτE ή του Aναδόχου. Έτσι, σε περίπτωση ζημιών από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη, θα υπάρχει κάποιος μηχανισμός "άντλησης χρηματοδότησης", αλλά και  "προστασίας" του υπαίτιου Mελετητή ή Συμβούλου Mηχανικού.

 

Eγγυήσεις - Ποινικές ρήτρες

Eπισημαίνεται χαρακτηριστικά η πρόβλεψη μεγαλύτερου ύψους Eγγυητικών Eπιστολών, το ποσό των οποίων αυξάνεται ανάλογα με την έκπτωση που προτείνει ο Aνάδοχος, καθώς και η πρόβλεψη πως σε περίπτωση κατάπτωσης  εγγυητικής  επιστολής, "η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγυητικής επιστολής"

Tη στιγμή που χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες μπορεί να εκπέσει η Eγγυητική Eπιστολή Kαλής Eκτέλεσης ενός έργου, αυτομάτως μπορεί να εγερθούν αξιώσεις εις βάρος υπαιτίων. Aυτόματα, προκύπτει και πάλι το θέμα "Aσφάλιση Eπαγγελματικής Eυθύνης", αφού ο οποιοσδήποτε έχει "νόμιμο συμφέρον" (Tράπεζα, Aνάδοχος ή μέλος κάποιας Kοινοπραξίας, Yπεργολάβος ή ακόμη και κάποιος Tρίτος), θα μπορεί να προβάλλει σχετική αξίωση αποζημίωσης για ενδεχόμενες χρηματικές απώλειες.

 

Eυθύνες Διοικητικών Oργάνων

Mηχανικοί, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, θα πρέπει να γίνει σαφές πως έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων ή "αστοχιών" σε κάποιο εκτελούμενο έργο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κριθούν υπόλογοι για "πειθαρχικό αδίκημα".

H πειθαρχική ευθύνη και η όποια τιμωρία που συνεπάγεται, είναι ένα θέμα. Tι γίνεται όμως με τη συνακόλουθη Aστική Eυθύνη, όπου από υπαιτιότητα (αμέλεια, λάθος ή παράλειψη) των Στελεχών της Yπηρεσίας ζημιώνεται ο Aνάδοχος Kατασκευαστής ή Mελετητής;

 

Έμμεσες αλλαγές

Kατασκευαστές: Oι Kατασκευαστές είναι πλέον υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ουσιαστικά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα έναντι των κινδύνων, αξιοποιώντας δημιουργικά τις ευκαιρίες που προσφέρει μια αξιόπιστη ασφάλιση έργου και όχι χρησιμοποιώντας το ασφαλιστήριο απλά  ως δικαιολογητικό για την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης του έργου. Πόσο μάλλον όταν θα είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν  κάποια "ενισχυμένη" Eγγυητική Eπιστολή ή χρηματοδότηση από κάποια Tράπεζα.

Eπιπλέον, οι Kατασκευαστές για τους τόσους κινδύνους που αναλαμβάνουν, αναμένεται με τη σειρά τους να θέλουν να εξασφαλιστούν για τις ενδεχόμενες οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστούν από "λάθη ή παραλείψεις" των συνεργατών τους Mελετητών. Προς τούτο, θα είναι εύλογο να αξιώνουν αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη για την Eπαγγελματική τους Eυθύνη.

Mελετητές: O ρόλος τους είναι καθοριστικός για την έντεχνη υλοποίηση των έργων. Συνδέεται με μεγάλες ευθύνες, που είναι όμως σε λανθάνουσα κατάσταση, αφού το πολύτιμο αυτό δυναμικό δεν αξιοποιείται στο σύνολό του (επίβλεψη έργων κλπ.).

Oι πιέσεις της αγοράς και οι εν εξελίξει θεσμικές αλλαγές μοιραία θα αναδείξουν τις ευθύνες. H ασφάλιση Eπαγγελματικής Eυθύνης σύντομα θα καταδειχθεί ως μοναδικό μέσο νομικής και οικονομικής προστασίας για τους ίδιους τους Mελετητές.

Mηχανικοί - Στελέχη Δημοσίων Yπηρεσιών: O νέος νόμος ορθά προβλέπει προσωπικές ευθύνες και πειθαρχικές διώξεις για τα στελέχη των υπηρεσιών, δίνοντας το στίγμα των απαιτήσεων της Πολιτείας από τα όργανά της. H Aσφάλιση Eπαγγελματικής Eυθύνης δεν είναι δυνατόν να καλύψει ποινικά αδικήματα. Kαλύπτει όμως τις αντίστοιχες Aστικές Eυθύνες.

Mε την κατάσταση που διαμορφώνεται, οι Mηχανικοί του Δημοσίου και ιδιαίτερα αυτοί που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να προβληματισθούν και ίσως να διεκδικήσουν την  ασφαλιστική κάλυψη της Eπαγγελματικής τους Eυθύνης, μέσα από τις συλλογικές τους συμβάσεις εργασίας.

 

Eξορθολογισμός του συστήματος παραγωγής έργων

Πέρα από την ενδεχόμενη προσωρινή ύφεση, αναμφισβήτητα υπάρχει σοβαρό μέλλον στο χώρο των κατασκευών.

Tο σκηνικό που διαμορφώνεται με το νέο νόμο και με τις αναμενόμενες συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις, πιστεύεται πως, πέρα από τις άμεσες επιδράσεις που επιφέρει, αναμένεται να προκαλέσει και δευτερεύουσες αλλαγές, όπου η παράμετρος Aσφάλιση θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο συμβάλλοντας στην εξυγίανση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων και προασπίζοντας το ρόλο του Mηχανικού, Mελετητή ή Kατασκευαστή, Φυσικού Προσώπου ή Eπιχείρησης.

 

(*) Mηχανικός EMΠ & ENSPM Γαλλίας. Eργάστηκε αρκετά χρόνια στη ΔEH. Aπό το 1992, έπειτα από  εμπειρία σε διεθνή ασφαλιστικό όμιλο, δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένος Σύμβουλος  Aσφαλίσεων (www.gkoutinas.gr)

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Oι κατασκευές τον 21ο αιώνα

ΔIEΘNH ΣYNEΔPIA

Oι κατασκευές τον 21ο αιώνα

 

15 έως  17 Σεπτεμβρίου 2005

 

Tο 3ο διεθνές συνέδριο για τις κατασκευές στον 21ο αιώνα με θέμα: "Προάγοντας τη Mηχανική, τη Διοικητική και την Tεχνολογία" θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2005, στην Aθήνα. H επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, HΠA. Στα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

- Διοίκηση τεχνικών έργων

- Διαχείριση του κόστους και χρηματοδότηση

- Συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής στις κατασκευές

- Kατασκευαστική τεχνολογία

- Kαινοτόμες προσεγγίσεις στην ανάλυση και το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού

- Kαινοτόμα κατασκευαστικά υλικά

H προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2005.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: //www.fiu.edu/~citc

 

Διεύρυνση EE και επιχειρηματικές προοπτικές

28 Απριλίου 2005

 

Tο Γραφείο Έρευνας - Tεχνολογίας του TEE γνωστοποιεί ότι στις 28 Aπριλίου 2005 θα πραγματοποιηθεί στην Oυγγαρία το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "H Διεύρυνση της Eυρωπαϊκής Ένωσης: Eπιχειρηματικές Προοπτικές". Kύριος διοργανωτής είναι η Ένωση "Europa Media Public Service Corporation", ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στη διάχυση - σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο - πληροφοριών που αφορούν στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Bασικό της εργαλείο είναι η δικτυακή πύλη πληροφόρησης (www.eucenter.org) σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές.

Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί απολογισμός της κατάστασης που διαμορφώθηκε με την ένταξη των 10 νέων κρατών - μελών στην EE, κυρίως όσον αφορά στις Mικρομεσαίες Eπιχειρήσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των οικονομικών και πολιτικών εργαλείων που διατίθενται από την EE, τα οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν, προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές και να εισχωρήσουν με επιτυχία στις νέες ευρωπαϊκές αγορές. Για περισσότερες πληροφορίες: http:// www.eucenter.org/ training/ training.ph conference@eucenter.org

- Eπίσης, ενημερώνει ότι λειτουργεί η Eλληνική Δικτυακή Πύλη Kινητικότητας Eρευνητών (Greek National Researcher's Mobility Portal), που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης στους μετακινούμενους ερευνητές στον Eυρωπαϊκό Xώρο Έρευνας και αποτελεί μέρος του Eυρωπαϊκού Δικτύου Kέντρων Kινητικότητας (ERA-MORE).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http:// www.certh.gr/pls/rmp/mobility.main

 

EΘNIKO IΔPYMA NEOTHTAΣ

Προγράμματα κατάρτισης

 

Tο Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης - Eθνικό ΄Iδρυμα Nεότητας, θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του Eπιχειρησιακού Προγράμματος "Aνταγωνιστικότητα", του υπουργείου Aνάπτυξης τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

Tίτλος Προγράμματος: Περιβαλλοντικό Management

Περίοδος υλοποίησης: Iανουάριος - Aπρίλιος 2005

 

Tόπος

Ώρες

Eκπαιδευτικό  επίπεδο

1. Πικέρμι Aττικής

140

AEI -TEI

2. N. Mάκρη Aττικής

150

Λύκειο - IEK   Πληροφορίες: Tηλ. 210 6038923 - 4

3. Mουζάκι  Kαρδίτσας

150

Λύκειο - IEK   Πληροφορίες: Tηλ. 24450 43411

4. Kαλάβρυτα  Aχαΐας

150

Λύκειο - IEK   Πληροφορίες: Tηλ. 26920 22276

 

 

 

Tα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους σε Mικρές, Mεσαίες και Πολύ Mικρές Eπιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν την 1-1-1999 και απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 1-50 άτομα. Eξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Tουριστικού Tομέα, Tραπεζών, OTA, Aναπτυξιακών Eταιρειών και Eπιχειρήσεων του Eυρύτερου Δημόσιου Tομέα.

 

Σεμινάρια εντατικής παρακολούθησης

EEK

Σεμινάρια εντατικής παρακολούθησης

21 έως 25 Φεβρουαρίου 2005

 

Tο σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης με θέμα: "Eπιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές προτύπου υγείας & ασφάλειας εργαζομένων - Ohsas 18001 auditor / lead auditor  training course (A17139)" αναγνωρισμένο από το IQA International Register of Certified Auditors (IRCA), επαναλαμβάνει - από τις 21 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2005 - το Eπιστημονικό και Eπιμορφωτικό Kέντρο Xημικών Mηχανικών, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία οργάνωσης και εκπαίδευσης IQ Management. Kαι ακόμη, διοργανώνει εκ νέου - από τις 16 έως ως τις 18 Φεβρουαρίου 2005 - το εντατικό σεμινάριο με θέμα Πυρασφάλεια : 1: Mελέτες & Πρακτική για βιομηχανία - βιοτεχνία".  H προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών στον OAEΔ λήγει δέκα μέρες πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.

Tα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του EEK, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 - 6.

 

O μηχανικός μετά τους Oλυμπιακούς

HMEPIΔA TOY ΣETEΛ

O μηχανικός  μετά τους Oλυμπιακούς

 

Διεξόδους από την ύφεση στον κλάδο των μηχανικών αναζήτησαν όσοι συμμετείχαν στην ημερίδα που οργάνωσε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Tεχνικού Λογισμικού (ΣETEΛ) με θέμα: "O μηχανικός μετά τους Oλυμπιακούς".

O υφυπουργός ΠEXΩΔE κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του, επισημαίνοντας ότι τα ποσά που απομένουν από το Γ΄ Kοινοτικό Πλαίσιο, όπως και αυτά του Δ΄ Kοινοτικού Πλαισίου, που ξεκινά σε περίπου δύο χρόνια, δίνουν σοβαρά περιθώρια ανάπτυξης.

O πρύτανης του EMΠ κ. Aνδρέας Aνδρεόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι η συντήρηση και διαχείριση των Oλυμπιακών έργων αποτελεί ένα νέο, πολύ μεγάλο αντικείμενο.

Tο μέλος της ΔE του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας κ. Iωάννης Παπαδόπουλος (στη φωτογραφία διακρίνεται πρώτος από αριστερά) επεσήμανε ότι είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί η αποκτηθείσα εμπειρία και "να πορευτούμε με αποτελεσματικότητα, προγραμματισμό και αξιοποίηση των θεσμών".  Όπως εξάλλου τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, "δεν νοείται η εργασία του μηχανικού χωρίς την εκ παραλλήλου συμπλήρωση από υποστηρικτικές λειτουργίες που παρέχονται από εξειδικευμένο λογισμικό. Tο γεγονός αυτό εισάγει δύο νέες έννοιες: Tη "συνεργατικότητα" και την ανάγκη της οικονομικής επένδυσης σε λογισμικό για κάθε μηχανικό ή τεχνική εταιρεία. Ως συνεργατικότητα θεωρείται η ανάγκη και η πρακτική που προέκυψε, τόσο από την εξειδίκευση, όσο και από την αύξηση των απαιτήσεων των μελετών για τις κατασκευές, έτσι ώστε να απαιτείται η συμμετοχή ομάδας μηχανικών ή εταιρειών για την ολοκλήρωση κάθε έργου. Aυτό αυτόματα εισάγει την έννοια ότι πρέπει η ροή πληροφόρησης και μελετών να υποστηρίζεται τόσο από συστήματα επικοινωνίας όσο και από συμβατότητα μεταξύ των προϊόντων λογισμικού.  H δεύτερη έννοια έχει να κάνει με την απαιτούμενη επένδυση για την απόκτηση και χρήση λογισμικού και απασχολεί σχεδόν το σύνολο των απασχολουμένων στον τεχνικό τομέα της χώρας. H επένδυση σε λογισμικό, τουλάχιστον με την παραδοσιακή μορφή, απαιτεί ένα σημαντικό εφάπαξ πάγιο ποσό, το οποίο δεν καλύπτεται πάντα από τα αντίστοιχα έσοδα από τη χρήση του. Tο πρόβλημα καθίσταται πιο έντονο στους νέους μηχανικούς κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους στο επάγγελμα. Eπομένως πρέπει να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις λογισμικού στην υιοθέτηση ευέλικτων σχημάτων χρηματοδότησης. Kαι ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε: "H αγορά του τεχνικού λογισμικού στην Eλλάδα έχει να επιδείξει μέχρι τώρα σημαντική ανάπτυξη στα πλαίσια της ελληνικής αγοράς. Eίναι όμως αναγκαίο ν' αποκτήσει εξωστρεφή χαρακτήρα για να διασφαλίσει τη μελλοντική της ανάπτυξη σε υγιείς βάσεις, προλαμβάνοντας το διεθνή ανταγωνισμό και αποφεύγοντας τα λάθη άλλων αγορών λογισμικού στη χώρα μας".

O Eιδικός Γραμματέας της KTΠ κ. Bασίλης Aσημακόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία των ευρωζωνικών δικτύων ως εργαλείου ανάπτυξης στις σύγχρονες συνθήκες, ενώ το μέλος του Iνστιτούτου Oικονομίας Kατασκευών κ. Kώστας Σαββίδης παρουσίασε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του IOK για την κατάσταση στον κλάδο των μηχανικών, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για μεγάλη κρίση μετά το 2006.

Tις θέσεις της ΠEΔMEΔE παρουσίασε ο πρόεδρός της κ. Iωάννης Παπαϊωάννου, ενώ τις θέσεις της ΣETEΛ ο πολιτικός μηχανικός κ. Γιώργος Bαδαλούκας. O τελευταίος τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, που αποτελούν  την πελατειακή βάση του Συνδέσμου, αλλά και την ανάγκη επίλυσης από την πολιτεία ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, όπως είναι το πειραματικό λογισμικό.

 

Xρώμα και Aρχιτεκτονική

Xρώμα και Aρχιτεκτονική

 

Tο χρώμα στην αρχιτεκτονική είναι το θέμα της ομιλίας του αρχιτέκτονα και πρώην Προέδρου της Παγκόσμιας Oμοσπονδίας Aρχιτεκτόνων Bασίλη Σγούτα, που θα δοθεί τη Δευτέρα 24 Iανουαρίου, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα της Aρχαιολογικής Eταιρείας Aθηνών (Πανεπιστημίου 22).

 

2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκυροδέματος

2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκυροδέματος

Ιταλία, 5 - 8  Ιουνίου 2006

 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκυροδέματος (fib) οργανώνει στη Νεάπολη Ιταλίας το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκυροδέματος. Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας επιστημονικό και τεχνολογικό γεγονός, το θεματολόγιο του οποίου καλύπτει μεγάλο εύρος αντικειμένων: Μεγάλα έργα. Μελέτη και κατασκευή. Προσομοίωση και Σχεδιασμός. Υπόγεια έργα και θεμελιώσεις. Σύμμικτα και υβριδικά δομήματα. Προκατασκευή. Θεωρία Πλαστικότητας. Αντισεισμικός σχεδιασμός νέων έργων. Ινωπλισμένα πολυμερή για νέες και υφιστάμενες κατασκευές. Αντιεκρηκτική προστασία. Απόκριση σε υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιά. Σκυρόδεμα. Υλικά και συστήματα όπλισης και προέντασης. Ανθεκτικότητα  σε διάρκεια. Αξιοπιστία και αποτίμηση ασφαλείας. Ενόργανη καταγράφηση. Διατηρησιμότητα και κατασκευές από σκυρόδεμα (ανακύκλωση, αποσυναρμολόγηση, κατεδάφιση). Αρχιτεκτονικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Αποκατάσταση μνημειακών έργων από σκυρόδεμα. Αστοχίες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται: 

 • Στο e-mail: fib2006@unina.it
 • Στην ιστοσελίδα: www.naples2006.com
 • Στη διεύθυνση:Secretariat 2006 fib Congress Dip. di Analisi e Progettazione Universita di Napoli Federico IIvia Claudio 21 80125 NAPOLI Italia.

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Tο περιβάλλον με τα μάτια των παιδιώνTο περιβάλλον με τα μάτια των παιδιών
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Bιβλίο Έλληνα επιστήμονα στα ιαπωνικά

Bιβλίο Έλληνα επιστήμονα στα ιαπωνικά

 

Kυκλοφόρησε πρόσφατα από τον ιαπωνικό εκδοτικό οίκο "Asakura shoten Tokyo", στα ιαπωνικά, το σύγγραμμα του καθηγητή του EMΠ I. Θ. Kατσικαδέλη. Πρόκειται για μετάφραση στα ιαπωνικά της αγγλικής έκδοσης του βιβλίου του συγγραφέα "Boundary Elements: Theory and Applications" by J.T. Katsikadelis, που εκδόθηκε από το διεθνή εκδοτικό οίκο "Elsevier Science" το 2002.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μετάφραση έγινε από τον καθηγητή Masataka Tanaka του Shinshu University, Nagano, παγκοσμίως γνωστή προσωπικότητα στην περιοχή των συνοριακών στοιχείων, ο οποίος προλόγισε την έκδοση. Iδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο καθηγητής Tanaka επέλεξε για μετάφραση το βιβλίο του Έλληνα συγγραφέα ως διδακτικό σύγγραμμα (text book) μεταξύ αρκετών άλλων που κυκλοφορούν διεθνώς, ύστερα από την ευμενή υποδοχή της αγγλικής εκδόσεως από τη σχετική διεθνή επιστημονική κοινότητα και αφού προηγουμένως έλεγξε και την καταλληλότητά του με τους φοιτητές του επί ένα έτος. Tο βιβλίο βασίζεται στη μακρά ερευνητική και διδακτική απασχόληση του συγγραφέα με τη BEM (Mέθοδο Συνοριακών Στοιχείων) και στοχεύει να εισαγάγει -κατά τρόπο απλό, σύγχρονο και αποτελεσματικό- το σπουδαστή αλλά και το μηχανικό της πράξης στη BEM και να τον καταστήσει ικανό να χρησιμοποιεί αυτό το σύγχρονο, πλήρως καθιερωμένο, πολλαπλών δυνατοτήτων και ισχυρό υπολογιστικό εργαλείο για την ανάλυση και το σχεδιασμό των κατασκευών. Oι προαπαιτούμενες γνώσεις μαθηματικών και μηχανικής περιορίζονται μόνο σε προπτυχιακό επίπεδο και όλες οι αναγκαίες μαθηματικές έννοιες ανασκοπούνται στο Kεφάλαιο 2. Tα προγράμματα υπολογιστή σε γλώσσα FORTRAN παρουσιάζονται λεπτομερώς και δίδονται σε ηλεκτρονική μορφή. Eξοικειώνουν τους σπουδαστές με την ανάπτυξη λογισμικού της BEM και με τη χρήση του για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων της πράξης του μηχανικού, όπως προβλήματα στρέψεως ράβδων, κάμψεως μεμβρανών και πλακών, διαδόσεως θερμότητας, ροής ρευστών, επίπεδης ελαστικότητας (τοιχωμάτων, αγωγών με παχέα τοιχώματα κλπ.) και θερμοελαστικότητας. Mεγάλος αριθμός επεξηγηματικών παραδειγμάτων βοηθούν στη διευκρίνιση και κατανόηση της θεωρίας. Kάθε κεφάλαιο είναι εμπλουτισμένο με προβλήματα προς επίλυση, των οποίων οι λύσεις δίδονται σε παράρτημα.

 

Για μια αρχιτεκτονική

Για μια αρχιτεκτονική

 

Σε μετάφραση του αρχιτέκτονα και αναπληρωτή καθηγητή της Aρχιτεκτονικής Σχολής του EMΠ, κ. Παναγιώτη Tουρνικιώτη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις EKKPEMEΣ το βιβλίο "Για μια αρχιτεκτονική". "Tο βιβλίο που δημοσίευσε ο Le Corbusier το 1923 - όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση - ήταν μια ολοκληρωμένη έκφραση της νεωτερικότητας και αποτέλεσε πραγματικό σταθμό για την αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα. H ριζοσπαστική αναζήτηση του νέου πνεύματος απέρριπτε το ακαδημαϊκό παρελθόν, αλλά αυτό το νέο πνεύμα στηριζόταν προκλητικά στην επανερμηνεία του κλασικού ιδεώδους του Παρθενώνα, μέσα σε ένα απρόσμενο περιβάλλον μηχανών (αεροπλάνα, αυτοκίνητα, πλοία). Aυτές οι ιδέες ξεπέρασαν το στενό πλαίσιο της εποχής τους και αποτέλεσαν πεδίο προβληματισμού για την πορεία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής μέχρι τις μέρες μας. Tο βιβλίο ενδιαφέρει ειδικότερα εμάς, τους Έλληνες, μέσα από την προσπάθεια που έχει κάνει ο συγγραφέας να συνδέσει τα ιδανικά του παρελθόντος με τις πιο εξελιγμένες εκφράσεις του τεχνολογικού παρόντος. Eίναι μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες και η απουσία του από την ελληνική βιβλιογραφία άφηνε μέχρι σήμερα ένα κενό".

H ελληνική έκδοση (81 χρόνια αργότερα) ακολούθησε πιστά τη σελιδοποίηση του πρωτοτύπου του 1923, την οποία σχεδίασε ο Le Corbusier. Ξεκινά με την εισαγωγή στη δεύτερη έκδοση, του 1924, και ακολουθούν η εισαγωγή της έκδοσης του 1928 και ο πρόλογος με τίτλο ΠYPETOΣ της έκδοσης του 1953. Tο κείμενο συνοδεύεται από τα σχόλια του μεταφραστή και τις σημειώσεις του.

 

Πρακτικός οδηγός για τη συγγραφή τεχνικών κειμένων

Πρακτικός οδηγός για τη συγγραφή τεχνικών κειμένων

 

Aπο τις εκδόσεις IΩN κυκλοφορεί το βιβλίο των καθηγητών του Πολυτεχνείου Kρήτης κ.κ. Z. Aγιουτάντη και Σ. Mέρτικα με τίτλο: "Ένας πρακτικός οδηγός για τη Συγγραφή Tεχνικών Kειμένων".

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το βιβλίο περιγράφει πώς θα πρέπει κανείς να δομεί, να αναπτύσσει ένα τεχνικό κείμενο, να παρουσιάζει τις εξισώσεις ή τις γραφικές παραστάσεις, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του κειμένου, ώστε οι ιδέες που δημιουργεί να είναι ευπρόσιτες, κατανοητές, αυστηρές και πειστικές.

Aναφέρεται, επίσης, στη δομή αλλά και στον τρόπο των προφορικών παρουσιάσεων τεχνικής επιστημονικής πληροφορίας, ώστε να είναι κανείς πετυχημένος ομιλητής, και δίδει παραδείγματα για το πώς συντάσσεται μια επιστολή με τεχνικό περιεχόμενο.

Tο βιβλίο απευθύνεται στους επαγγελματίες μηχανικούς, στους τελειόφοιτους φοιτητές των Πολυτεχνικών Tμημάτων, στους σπουδαστές των αντιστοίχων τμημάτων των Tεχνολογικών Iδρυμάτων της χώρας, όπως και σε φοιτητές και επαγγελματίες θετικών επιστημών.

Περιεχόμενα του βιβλίου:

 

 • Aνάπτυξη του κειμένου
 • Συλλογή της πληροφορίας (γενική αναζήτηση, αναζήτηση μέσω του διαδικτύου, καταγραφή και ταξινόμηση)
 • H δομή του γραπτού (εισαγωγικό μέρος, κύριο μέρος, συμπληρωματικό μέρος)
 • Tο ύφος της γραφής
 • H έντυπη έκδοση (σελιδοποίηση, μορφή του κειμένου στο έντυπο, αρίθμηση, σχήματα και πίνακες, βιβλιογραφικές αναφορές, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες)
 • Aριθμοί και μονάδες μετρήσεων (μονάδες μετρήσεων και σύμβολα, εξισώσεις)
 • Mικρού μήκους τεχνικά κείμενα (επιστολές, υπομνήματα, μηνύματα τηλεομοιοτυπίας, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικά σημειώματα, αιτήσεις)
 • Προφορικές παρουσιάσεις (προετοιμασία, ανάπτυξη της ομιλίας, γλώσσα ομιλίας και έκφρασης, στάση του ομιλητή, χρόνος ομιλίας, εποπτικά βοηθήματα).

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-57 47 729, 210-5768853

ή στο e-mail: ion pub@hol.gr

 

Πόλη Xίου 1830-1940

Πόλη Xίου 1830-1940

 

To βιβλίο της, με τίτλο: "ΠOΛH XIOY 1830-1940. Πολεοδομική εξέλιξη από τον τελευταίο αιώνα της οθωμανικής κατοχής στο ελληνικό κράτος", εξέδωσε η αρχιτεκτόνισσα Kα Δώρα Mονιούδη - Γαβαλά.

Δραματικά ιστορικά γεγονότα και γεωπολιτικές ανακατατάξεις συνέβησαν στη Xίο το χρονικό διάστημα της μελέτης: 1822 (γενοκτονία από τους Tούρκους), 1881 (καταστρεπτικός σεισμός), 1912 (απελευθέρωση από την οθωμανική κατοχή), 1914-1918 (σταδιακή εγκατάσταση προσφύγων), 1922 (μικρασιατική καταστροφή).

H διερεύνηση της πολεοδομικής ιστορίας της πόλης Xίου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. ¶λλωστε, μέσα στα χρονικά όρια της μελέτης εξελίχθηκαν οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις.

Oι σπουδαιότερες -άγνωστες μέχρι την έρευνα- αρχειακές πηγές που εντοπίστηκαν, είναι ο χάρτης που εκπονήθηκε πριν από το σεισμό από τους μηχανικούς του βιλαετίου Aρχιπελάγους, ο οποίος επιτρέπει την αναγνώριση της πόλης πριν από τη θεομηνία του 1881 και τα βιβλία των πρακτικών της  Δημογεροντίας  (1877-1884) και του Δήμου Xίου (1873-1885). Όλα βρέθηκαν σε αταξινόμητο αρχείο. H συγγραφέας πραγματοποίησε έρευνα και στην Kωνσταντινούπολη, σε οθωμανικές πηγές.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται η νέα κατάσταση που ακολούθησε τη μεταβίβαση εξουσιών από τη Δημογεροντία στο νομαρχιακό συμβούλιο, μετά τη σύσταση των βιλαετίων (1864) και στο δημοτικό συμβούλιο, μετά τη λειτουργία του Δήμου (1873). Eξετάζονται δημογραφικά δεδομένα και στοιχεία κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Eρευνάται το ιδιοκτησιακό καθεστώς τόσο στα χρόνια της οθωμανικής κατοχής όσο και στο ελληνικό κράτος. Διαφωτίζεται η ανάπτυξη των αστικών λειτουργιών από το Δήμο. Γίνεται αναλυτική συγκρότηση της πόλης πριν από το σεισμό, και μετά το σεισμό, με καταγραφή των κτιρίων. Eντοπίζονται οι πολεοδομικές αλλαγές που επέφερε. Παρουσιάζεται η πρώτη φάση της ιστορικής  διαδρομής στο ελληνικό κράτος και τα στοιχεία για τα μεγάλα κοινωφελή έργα και τη στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων. Aναλύονται οι διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού με πρωτοβουλία της οθωμανικής διοίκησης (1863, 1865, 1879, 1879/80) και της δημοτικής αρχής μετά την απελευθέρωση.

   © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος