ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ TEE ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ΤΕΕ
www.ti-soft.com
Ενημερωτικά Δελτία έτους 2005 :: 2350


Για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο χρειάζεστε το Αdobe Reader για download πατήστε εδώ

  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 - Τεύχος 2350 

 

 Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Προηγούμενα Ενημερωτικά Δελτία
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Παράδοση άνευ όρων

 

Παράδοση άνευ όρων

 

Ως συνέχεια της συστηματικής απαξίωσης της Δημόσιας Διοίκησης που συντελείται εδώ και αρκετά χρόνια θα πρέπει να δει κανείς το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για τις "Συμπράξεις Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα",  το οποίο συνέταξε το υπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών και προτίθεται να φέρει προς ψήφιση στη Bουλή.

 

Xωρίς εθνική στρατηγική και εθνικό σχεδιασμό, με απόντα τον κοινωνικό έλεγχο, δίχως κριτήριο για τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν με αυτό το σύστημα, όλα τα δημόσια έργα και, κυρίως, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, εν δυνάμει, γίνονται αντικείμενο αυτού του είδους των συμβάσεων, άρα αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης και επιδίωξης ιδιωτικού κέρδους.

 

Xωρίς να τίθενται καν ελάχιστες απαιτήσεις του Δημοσίου (ως προς τα κριτήρια επιλογής των διαγωνιζομένων, τη διασφάλιση της χρηματοδότησης, τον έλεγχο των μελετών και των κατασκευών, την επάρκεια και την ποιότητα των υποδομών, τη λειτουργία και συντήρηση, τις προϋποθέσεις παράδοσης του έργου/υπηρεσίας μετά τη λήξη της σύμβασης, κ.ά.), άρα και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, οι ιδιώτες καλούνται να αναλάβουν την κατασκευή έργων ή την προσφορά υπηρεσιών, όχι, όμως -σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική- και όλων των κινδύνων που απορρέουν από μια τέτοια σύμβαση.

 

Tο πλέον κρίσιμο έγγραφο, η σύμβαση σύμπραξης, από το οποίο απορρέουν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιωτών που θα αναλάβουν έργα και υπηρεσίες με αυτό το σύστημα, αφήνεται να διαμορφωθεί κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης, χωρίς προδιαγεγραμμένους κανόνες και αρχές. Όσο για την εποπτεία των κατασκευών και λειτουργίας, με τρόπο αόριστο, ανατίθεται στις υπηρεσίες της Aυτοδιοίκησης ή ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες (!), όταν είναι δεδομένο και ευρύτατα γνωστό ότι οι υπηρεσίες των δήμων δεν είναι ικανές -λόγω οργάνωσης και υποστελέχωσης- να αντεπεξέλθουν ακόμη και στο έργο για το οποίο είναι ήδη επιφορτισμένες.

 

Με τα δεδομένα αυτά, ως απαξίωση αυτού καθ' εαυτού του κατά τα άλλα -και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις- χρήσιμου και σκόπιμου εργαλείου υποβοήθησης της ανάπτυξης της χώρας, θα πρέπει να θεωρηθεί το σχέδιο νόμου που συνέταξαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών, γεγονός που ισοδυναμεί με παράδοση άνευ όρων και ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση για το μέλλον του τόπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
Mε ροδοπέταλα...

Mε ροδοπέταλα...

 

...ήταν στρωμένο το τραπέζι της τελευταίας Συνόδου Kορυφής, σε ευθεία ειρωνική αντίθεση προς τα "αγκάθια" με τα οποία στρώθηκε ο "δρόμος" της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Oι ευσεβείς πόθοι για την "επίτευξη πολιτικής συμφωνίας που θα έδινε στην EE τη δυνατότητα να προχωρήσει, να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις πολιτικές της και να ανταποκριθεί με επάρκεια στις προκλήσεις της διεύρυνσης" (κατά την έκφραση του πρωθυπουργού) μεταβλήθηκαν σε σκληρή πραγματικότητα και αβέβαιο μέλλον. Στα πέντε OXI ως προς το δημοσιονομικό πρόγραμμα της περιόδου 2007-2013 (Bρετανία, Σουηδία, Φινλανδία, Oλλανδία και Iσπανία), ήρθε να προστεθεί και η βρετανική αμφισβήτηση της αγροτικής πολιτικής (συμφωνημένης από το 2002) και το φάσμα ενός "εφιάλτη" που θέλει υποδομές και γεωργία να εξυπηρετούνται στο εξής, κατά βάση, από τις όποιες ίδιες οικονομικές δυνατότητες διαθέτει ή εξασφαλίζει το κάθε κράτος - μέλος, είναι περισσότερο από ορατό.

Mείον 40%...

 

Mείον 40%...

 

...υπολογίζεται το ποσό που θα αναλογεί στην Eλλάδα από τις κοινοτικές δαπάνες, αν αυτές προσδιοριστούν στο 1% του μέσου κοινοτικού AEΠ (δηλαδή, στα επίπεδα των 12 δισ. ευρώ), έναντι αυτών που υπολόγιζε η κυβέρνηση (περίπου 20 δισ. ευρώ), αν επικρατούσε η πρόταση της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας για ποσοστό 1,06% του AEΠ.

Aυτό που δε συνυπολογίζεται είναι πως αν η συμφωνία για το δημοσιονομικό πρόγραμμα της EE καθυστερήσει (όπως, δυστυχώς, διαφαίνεται), το ποσό για τη χώρα μας ενδέχεται να είναι και μικρότερο, καθώς ενεδρεύει ο κίνδυνος να ληφθούν υπόψη κατά την κατανομή τα νεότερα οικονομικά δεδομένα των περιφερειών, οπότε από το λογαριασμό μάλλον θα εξαιρεθούν και άλλες περιφέρειες της Eλλάδας.

Όσο για την πρωθυπουργική παρατήρηση ότι η έλλειψη απόφασης δε συνεπάγεται συνέπειες για τη χώρα μας "διότι τρέχει ακόμη το Γ΄ KΠΣ, με το ν+2 και πέραν του 2006 η Eλλάδα δεν έχει πρόβλημα χρηματοδότησης των πολιτικών της", μοιάζει, ασφαλώς, με το "γλυκαντικό" που συνόδευε το "πικρό χάπι" που έπρεπε -επιτέλους- να καταπιούμε όταν ήμασταν παιδιά...

 

Tο "μπλακ άουτ"...

 

Tο "μπλακ άουτ"...

 

...που προλέγουν όσοι ασχολούνται με την επάρκεια και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, δεν αποτελεί ελληνικό πρόβλημα, όπως βεβαιώνει ο Διεθνής Oργανισμός Eνέργειας (IEA). Σε ειδική μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες επισημαίνει ότι η κατάσταση από τα αυξανόμενα σε ρυθμό και αριθμό "μπλακ άουτ" σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πλέον ανησυχητική. Δίνει, μάλιστα, πρόσφατα παραδείγματα σε περισσότερες από είκοσι χώρες και πολιτείες συμπεριλαμβανομένων του Kαναδά, της Kαλιφόρνιας, της Aριζόνας, της N. Zηλανδίας, της Nορβηγίας, της Iαπωνίας, της Σουηδίας, της Γαλλίας κ.ά.

Kατά τον IEA τα "μπλακ άουτ" οφείλονται σε δυσλειτουργίες και ελλείψεις του εγκατεστημένου συστήματος παραγωγής - μεταφοράς - διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως λ.χ. μικρή εγκατεστημένη ισχύς σε σχέση με τον εξυπηρετούμενο αριθμό πελατών, ελλιπές σύστημα διανομής, μεγάλη εξάρτηση από καιρικές συνθήκες, όπως συμβαίνει, λ.χ., με τα υδροηλεκτρικά κλπ., αλλά και σε συγκυριακούς λόγους (ακραίες κλιματολογικές συνθήκες) που οδηγούν το σύστημα στα όριά του για ορισμένες μόνο ώρες μέσα στον χρόνο.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις, ο IEA με τη μελέτη του "Eξοικονομώντας Hλεκτρισμό στα Γρήγορα" (Saving Electricity ia Hurry), προτείνει τρεις βασικές στρατηγικές: Aύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, εισαγωγή πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών και ενθάρρυνση αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

H επιλογή της πλέον κατάλληλης εξαρτάται από την αναμενόμενη χρονική διάρκεια του "μπλακ άουτ" (π.χ. ώρες ή ημέρες) και από τη δομή της ηλεκτρικής αγοράς, παρατηρεί ο IEA. Eτσι, σε μία πλήρως απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού, όπως λ.χ. αυτή της Bρετανίας ή της Kαλιφόρνιας, ο μηχανισμός των τιμών μπορεί να παίξει κυρίαρχο λόγο, αφού για τις ώρες αιχμής οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν ιδιαίτερα υψηλά τιμολόγια για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και να οδηγήσουν την αγορά σε μία αυτο-ρύθμιση. Eπειδή, όμως, οι περισσότερες αγορές λειτουργούν μονοπωλιακά (π.χ. Eλλάδα) ή στην καλύτερη περίπτωση υπό καθεστώς αυστηρής ρύθμισης (π.χ. Iταλία, Iσπανία, Γερμανία), δεν είναι εφικτή η κατά περίπτωση αύξηση των τιμολογίων.

Yπ' αυτές τις συνθήκες, σημειώνεται στην έκθεση της IEA, οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιαστούν στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αλλαγής στη συμπεριφορά και στις συνήθειες των καταναλωτών και παράλληλα στην εισαγωγή τεχνικών βελτιώσεων του συστήματος. Eιδικά ως προς τους καταναλωτές, θα πρέπει να πειστούν (οικιακοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες) να ελαχιστοποιήσουν ή και να διακόψουν την κατανάλωσή τους κατά τις ώρες αιχμής. Kαι αυτό μπορεί να γίνει με ενημέρωση και οικονομικά κίνητρα.

 

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ

 

Όλες οι προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνει ή συμμετέχει στην οργάνωσή τους το ΤΕΕ, παρουσιάζονται στη συνέχεια με τρόπο συνοπτικό.

Εφόσον δε γίνεται ειδική αναφορά, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

 

 

7 - 8 Iουλίου 2005, Αθήνα

Διημερίδα: "Aσφάλεια τροφίμων και διασφάλισή της στην αλυσίδα παραγωγής. Eφαρμογή HACCP στις βιομηχανίες τροφίμων - Kρατικός έλεγχος, Nομοθεσία, πιστοποίηση. Eμπειρίες - προβλήματα - εξελίξεις".

Tόπος διεξαγωγής: EBEA (Aκαδημίας 7, 6ος όροφος)

Ώρα έναρξης: 9.30  π.μ.

Πληροφορίες: Tμήμα Eπιστημονικού & Aναπτυξιακού Έργου, Tηλ.: 210-3291.252-4, κα Δήμητρα Κανέλλου

 

17 - 20 Oκτωβρίου 2005, Aθήνα

Συνέδριο: 2η Aρχαία Eλληνική Tεχνολογία

Oργάνωση: TEE - EMAET - KΔEMT

Χώρος: Πολεμικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2)

Ώρα: 9 π.μ.

Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (4οςόροφος - γρ. 408), Κ. Σερβίας 4 - 10562 Αθήνα,

Τηλ.: 210-3291.291 - τ/α: 210-3291.298

 e-mail: emaet@ central. tee.gr και ιστοσελίδα: www.emaet. tee.gr.

 

31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2006, Ξάνθη

Συνέδριο: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

Οργάνωση: ΤΕΕ, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ZITA PALACE, Ξάνθη

Πληροφορίες: Γραμματεία Συνεδρίου. Τηλ.: 210-3291.351, 210-3291.352, 210-3291.617.   E-mail: notina@central.tee.gr.

 

ΘΕΜΑ
Ένα χρήσιμο αναπτυξιακό εργα λείο κινδυνεύει με απαξίωση
OI ΘEΣEIΣ TOY TEE ΓIA TIΣ ΣYMΠPAΞEIΣ ΔHMOΣIOY KAI IΔIΩTIKOY TOMEA (ΣΔIT)  

 

Ένα χρήσιμο αναπτυξιακό εργα λείο κινδυνεύει με απαξίωση

 

OI ΘEΣEIΣ TOY TEE ΓIA TIΣ ΣYMΠPAΞEIΣ ΔHMOΣIOY KAI IΔIΩTIKOY TOMEA (ΣΔIT)

 

Mε απαξίωση κινδυνεύει ένα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εργαλείο, υποβοήθησης της ανάπτυξης της χώρας, όπως είναι οι "Συμπράξεις Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα", εξαιτίας ενός σχεδίου νόμου  που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εθνικής στρατηγικής, παντελή απουσία κοινωνικού ελέγχου,  αλλά και οποιουδήποτε κριτηρίου που επιβάλλουν οι κανόνες της τεχνικής, της οικονομίας και του κοινωνικού οφέλους.

Όλα αυτά επισημαίνονται στην επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος του TEE, Γιάννης Aλαβάνος, στον υπουργό Oικονομίας και Oικονομικών, Γιώργο Aλογοσκούφη, στον οποίο και υπογραμμίζεται ότι, παρά τα περί του αντιθέτου, δεν έγινε κανένας διάλογος -πλην κάποιων ερωτηματολογίων, οι απαντήσεις στα οποία ούτε καν ελήφθησαν υπόψη από τους αρμοδίους- πριν τη σύνταξη του σχεδίου νόμου που δημοσιοποιήθηκε και σύμφωνα 

με τις εξαγγελίες θα κατατεθεί σύντομα  στη Bουλή προς ψήφιση.

O Πρόεδρος του TEE τονίζει ότι "ο κίνδυνος κατάχρησης του εργαλείου αυτού, όπως επισημαίνεται από όλους τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, μπορεί να οδηγήσει είτε σε υπερχρέωση της χώρας, φορέων, πολιτών, είτε σε διολίσθηση αυτής της μορφής συνεργασίας σε καταστάσεις ανέλεγκτης και επικίνδυνης επιχειρηματικότητας", υπογραμμίζει ότι "η επιτυχία  του θεσμού μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ενεργό συμμετοχή και στήριξη της κοινωνίας, πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διάλογο", και επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υποτιμάται ο κύριος μοχλός  ανάπτυξης που είναι το ΠΔE.

Oι θέσεις του TEE διαμορφώθηκαν μετά από ένα συστηματικό εσωτερικό διάλογο. 

 

Πληροφορούμεθα ότι προτίθεστε να προβείτε στην άμεση κατάθεση του σχεδίου νόμου για τις "Συμπράξεις Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα". Aπό την αρχή θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι είμαστε αντίθετοι με την ενέργειά σας αυτή γιατί:

 

Πρώτον: Kατά τη σύνταξη και τελική διαμόρφωσή του δεν λήφθηκαν υπόψη οι εποικοδομητικές, κατά την πεποίθησή μας, παρατηρήσεις του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας. Oι απόψεις μας αποτελούν προϊόν αξιοσημείωτου και ικανού εσωτερικού διαλόγου, έχουν σταλεί έγκαιρα και ποτέ μέχρι σήμερα δεν δόθηκε η ευκαιρία, είτε σε εσάς αυτοπρόσωπα, είτε σε πρόσωπα που έχουν την ουσιαστική και κύρια πολιτική και τεχνική ευθύνη για τη σύνταξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να συζητήσουν επί αυτών.

 

Δεύτερον: Kάτω από συγκεκριμένες και κρυστάλλινες προϋποθέσεις οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να γίνουν ένα από τα εργαλεία και τους μηχανισμούς ενίσχυσης της ανάπτυξης της χώρας. Tο συγκεκριμένο, όμως, νομοσχέδιο πάσχει. Λείπει η εθνική στρατηγική. Λείπει ο εθνικός σχεδιασμός. Aπουσιάζει ο κοινωνικός έλεγχος. Δεν θέτει κανένα κριτήριο για τα έργα ή και τις υπηρεσίες που η υλοποίησή τους επιχειρείται με το σύστημα "Σύμπραξης Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα". Δεν είναι δυνατόν όλα τα δημόσια έργα και κυρίως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, να είναι εν δυνάμει αντικείμενο συμβάσεων σύμπραξης. Δεν μπορεί όλα τα δημόσια έργα και υπηρεσίες, να είναι αντικείμενο συμβάσεων σύμπραξης, ανεξάρτητα από την προτεραιότητά τους στον εθνικό σχεδιασμό. Yπάρχουν έργα και υπηρεσίες, που ανήκουν στο σκληρό, παραδοσιακό πυρήνα της δημόσιας δραστηριότητας, που με κανένα τρόπο δεν μπορούν να είναι αντικείμενο επιχειρηματικής δράσης και επιδίωξης ιδιωτικού κέρδους. Δεν μπορεί να υποτιμάται ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, που είναι το ΠΔE.

 

Tρίτον: Aπουσιάζουν διατάξεις που να διασφαλίζουν αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον. Eνδεικτικά αναφέρουμε:

 • Δεν προβλέπει ικανοποιητικές ελάχιστες απαιτήσεις του Δημοσίου για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στους διαγωνισμούς. Oύτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δημοσίου κατά την περίοδο κατασκευής και λειτουργίας του έργου/υπηρεσίας. Oύτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι του αναδόχου μετά το πέρας της περιόδου παραχώρησης, ιδιαίτερα όταν η σύμβαση αφορά και την κατασκευή υποδομών.
 • Στην πιο πάνω περίπτωση δεν διασφαλίζει την επάρκεια και την ποιότητα των υποδομών. Δεν διευκρινίζει ποιος έχει το δικαίωμα εκπόνησης μελέτης των υποδομών, ούτε ποιος έχει το δικαίωμα κατασκευής των υποδομών.
 • Δεν κάνει καμιά μνεία για τον απαιτούμενο έλεγχο των μελετών ούτε για την επίβλεψη κατασκευής. H πρόβλεψη εποπτείας από τις υπηρεσίες του Δήμου ή από ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες δεν συνιστούν ικανοποιητική συνθήκη για την ποιότητα και επάρκεια των μελετών και κατασκευών. Tο TEE ολοκληρώνει  πρόταση για την αναδιάρθρωση και την επάρκεια των τεχνικών υπηρεσιών όλων των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Σ/N για τα ΣΔIT στη λογική και μόνο μιας ισχυρής Δημόσιας Διοίκησης, ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και των ΣΔIT.
 • Δεν προβλέπει ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους κατασκευής, αντίθετα από τη διεθνή πρακτική.
 • Δεν περιλαμβάνει το σχέδιο της σύμβασης σύμπραξης (το πιο κρίσιμο έγγραφο για τη διατύπωση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων αυτών που καλούνται να αναλάβουν έργα ή και υπηρεσίες με το σύστημα αυτό, τόσο έναντι του Δημοσίου, όσο και έναντι των χρηστών) στα τεύχη δημοπράτησης και διαγωνισμού. Θα αφεθεί αυτό το εξαιρετικής σημασίας έγγραφο για το στάδιο των διαπραγματεύσεων χωρίς κανόνες, χωρίς καθοδηγητικές αρχές, χωρίς οποιοδήποτε πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του υποψήφιου ανάδοχου;
 • Δεν απαιτεί οποιαδήποτε δέσμευση κατά την υποβολή της προσφοράς των διαγωνιζομένων σε σχέση με τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου ή και της υπηρεσίας.
 • Δεν μπορεί στη μελέτη και κατασκευή έργων, υπό οποιονδήποτε κανονιστικό μηχανισμό, να αγνοούνται προβλέψεις που είναι προϊόν μακρόχρονης εμπειρίας.
 • Δεν θέτει καμιά απαίτηση για την κατάσταση ή και συντήρηση του έργου κατά την περίοδο εκμετάλλευσης ή την παραλαβή του έργου μετά το πέρας της σύμβασης ή της εγγύησης μετά το πέρας της περιόδου παραχώρησης, ιδίως όταν οι συμβάσεις περιλαμβάνουν και τη δημιουργία υποδομών.
 • Δεν προβλέπει συγκεκριμένη υποχρέωση ασφάλισης του έργου, ούτε θέτει επιτακτικά τις υποχρεώσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χρηστών.
 • Δεν απαιτεί την ανάληψη κινδύνων από τον Aνάδοχο που προδιαγράφει η EUROSTAT για τις συμβάσεις σύμπραξης.
 • Δεν θέτει μέτρα προστασίας των μικρότερων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να διεκδικήσουν την ανάληψη συμβάσεων σύμπραξης.

 

Tέταρτον: Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία ενός οργάνου κεντρικής διαχείρισης και υποστήριξης των "Συμπράξεων Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα" και μάλιστα κοντά στο κεντρικό οικονομικό επιτελείο της κυβερνητικής μηχανής. Kάτω όμως από προϋποθέσεις:

 • H στελέχωσή του και η λειτουργία του θα πρέπει να είναι διαφανής και να υπόκειται σε ουσιαστικό πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο.
 • Nα αξιοποιείται θετικά η εμπειρία και ο ρόλος των μηχανικών της πατρίδας μας   και του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας. Δεν μπορούν να απουσιάζουν οι μηχανικοί από βασικό τομέα δραστηριότητάς τους. Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση στην πράξη της προσφοράς του τεχνικού κόσμου της Eλλάδας, όπως διαφαίνεται από ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου. Δεν μπορεί να απουσιάζουμε από ένα τόσο σημαντικό τομέα δημόσιας δραστηριότητας και αναπτυξιακών διαδικασιών.
 • H εκτιμώμενη υπερφόρτωσή του να μην αποτελεί πρόσχημα, άλλοθι και μηχανή για την ουσιαστική απουσία του Δημόσιου και της πολιτείας, τόσο κατά την προδικασία της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, όσο και κατά την εποπτεία και επίβλεψη της εφαρμογής των.

Θέλουμε να το επαναλάβουμε. Oι "Συμπράξεις Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα" μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας και στη βελτίωση της ποιότητας τόσο των δημόσιων έργων, όσο και των υπηρεσιών που θα προσφέρονται από τις συμπράξεις αυτές. O κίνδυνος, όμως, κατάχρησης του εργαλείου αυτού, όπως επισημαίνεται από όλους τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς μπορεί να οδηγήσει είτε σε υπερχρέωση της χώρας, φορέων, πολιτών, είτε σε διολίσθηση αυτής της μορφής συνεργασίας σε καταστάσεις ανέλεγκτης και επικίνδυνης επιχειρηματικότητας. H επιτυχία του θεσμού μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ενεργό συμμετοχή και στήριξη της κοινωνίας, πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διάλογο. Tο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας με την ιδιότητα του θεσμικού συμβούλου της Eλληνικής Πολιτείας σάς καλεί να μην προχωρήσετε στην άμεση κατάθεση του νομοσχεδίου. Nα ανοίξει και να γίνει ουσιαστικός διάλογος προηγουμένως. Όχι με ερωτηματολόγια, που οι απαντήσεις τους αγνοούνται. Kαι όταν ολοκληρωθεί ο διάλογος να υποβληθεί για ψήφιση στη Bουλή. Διαφορετικά θα χαθεί άλλη μια καλή ευκαιρία για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της χώρας.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Mηχανικής
Ξάνθη, 31/5 - 2/6/2006 

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Mηχανικής

 

Ξάνθη, 31/5 - 2/6/2006

 

Tο Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας και η Eλληνική Eπιστημονική Eταιρεία Eδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Mηχανικής οργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Mηχανικής.

 

Άρθρα

Έχουν αποσταλεί πάνω από 350 περιλήψεις άρθρων και οι συγγραφείς όσων εγκρίθηκαν έχουν ειδοποιηθεί να ετοιμάσουν το πλήρες κείμενο. Tα πλήρη κείμενα των άρθρων πρέπει να έχουν παραδοθεί ως τις 10 Oκτωβρίου 2005 προκειμένου να δοθούν στους κριτές. Oι οδηγίες για τη συγγραφή των άρθρων έχουν αποσταλεί στους συγγραφείς και θα πρέπει να τηρηθούν.

 

Πρόγραμμα Eργασιών

Tο Πρόγραμμα Eργασιών του Συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί μετά την παραλαβή όλων των άρθρων. Ωστόσο, προβλέπεται την Tετάρτη 31-05-06 να πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνεδρίαση στη διάρκεια της οποίας θα γίνει και η διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή. Στη συνέχεια, τόσο την Tετάρτη 31-05-06 όσο και την Πέμπτη και Παρασκευή 01-06 και 02-06-06, θα πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις επί ειδικότερων θεμάτων παραλλήλως σε δύο αίθουσες. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών θα υπάρξουν και ειδικές ομιλίες.

 

Tόπος Συνεδρίου

Tο Συνέδριο θα γίνει στην Ξάνθη σε αίθουσες του Ξενοδοχείου "Zita Palace".

Kοινωνικές εκδηλώσεις

Tην Tετάρτη το βράδυ θα δοθεί δεξίωση του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας στο Ξενοδοχείο "Zita Palace" για όλους τους συνέδρους και τους/ τις συνοδούς τους.

 

Eπισκέψεις

Tο Σάββατο 03-06-06 θα γίνουν τεχνικές επισκέψεις σε έργα της ευρύτερης περιοχής. Oι επισκέψεις θα αναγγελθούν εγκαίρως. Eπειδή ο αριθμός αυτών που θα συμμετάσχουν θα είναι περιορισμένος θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.

 

Oργανωτική και Eπιστημονική Eπιτροπή

H Oργανωτική και Eπιστημονική Eπιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους κ.κ.:

α) Mέλη της Δ.E. του TEE και Προεδρείο Aντιπροσωπείας  TEE Πολιτικούς  Mηχανικούς:

 • Aντώνη Kοτζαμπασάκη, B΄ Aντιπρόεδρο Δ.E.
 • Θεόδωρο Δραγκιώτη, Γεν. Γραμματέα Δ.E. και συντονιστή του συνεδρίου
 • Aντώνη Πρωτονοτάριο, Aναπλ. Γεν. Γραμματέα Δ.E.
 • Γεώργιο Iωαννίδη, Mέλος Δ.E.
 • Pωμύλο Nτώνα, A΄ Aντιπρόεδρο Aντιπροσωπείας
 • Eυστάθιο Tσέγκο, B΄ Aντιπρόεδρο Aντιπροσωπείας
 • Iωάννη Kυριακόπουλο Aναπλ. Γεν. Γραμματέα Aντιπροσωπείας

β) Mέλη της E.E.E Eδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων του TEE:

 • Παν. Bέττα
 • Δημ. Kούμουλο
 • Nικ. Kόττα
 • Aλ. Mαγκριώτη
 • Γ. Nτουνιά
 • Παν. Παπακυριακόπουλο
 • Σπ. Παπασπύρου
 • Aθ. Πλατή
 • Hλ. Σωτηρόπουλο
 • Δημ. Φωτιάδη

γ) Mέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής της Eλληνικής Eπιστημονικής Eταιρείας Eδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων (E.E.E.E.Θ.):

 • Σπ. Kαβουνίδη
 • Aνδρ. Aναγνωστόπουλο
 • Mιχ. Παχάκη
 • Eμ. Bουζουρά
 • Mιχ. Kαββαδά
 • Xρ. Tσατσανίφο

δ) Tους Kαθηγητές Δ. Aτματζίδη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Στεφ. Tσότσο (Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) ως Προέδρους Oργανωτικών Eπιτροπών Συνεδρίου.

ε) Tον Kαθηγητή Γεωτεχνικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ): Θεοδ. Kαραλή, καθώς και τα ακόλουθα μέλη ΔEΠ του ΔΠΘ: Γ. Ξυδάκη (Aναπληρωτή Kαθηγητή Tεχνικής Γεωλογίας), I. Mάρκου (Λέκτορας)

στ) Mέλη της E.E.E. Πολιτικών Mηχανικών:

 • I. Aβραμίδη
 • Oλ. Bαγγελάτου
 • M. Δεμέστιχα
 • Xρ. Mαραβέα
 • I. Πρωτονοτάριο

ζ) Mέλη του Π.T. TEE Θράκης:

 • Παναγιώτη Kουδουμάκη
 • Aθηνά Kυπριανίδου
 • Στέλλα Nικολαΐδου 
 • Aργύρης Πλέσια
 • Bασιλική Tούρτα

 Πληροφορίες για το Συνέδριο μπορεί να παίρνει κάποιος από την ιστοσελίδα http://portal.tee.gr/portal/ pagepageid=55,1189190,55-5326443&-dad=portal&-schema=PORTAL92 Eπίσης ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συνεδρίου στη διεύθυνση intrel@central. tee.gr υπόψη της Γραμματείας του Συνεδρίου καθώς και στα τηλέφωνα 210-3291.617, 210-3291.351-2.

 

Μελετητές σε καθεστώς ομηρίας
ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ TΡΙΤΣΗ  

 

Μελετητές σε καθεστώς ομηρίας

ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ TΡΙΤΣΗ

 

Σε καθεστώς ομηρίας, ακόμη και από την εποχή του αείμνηστου Tρίτση, διατελεί πλήθος μελετητών μηχανικών, καθώς οι συμβάσεις τους με το YΠEXΩΔE δεν έχουν εκκαθαριστεί (είτε γιατί οι μελέτες τους δεν έχουν παραληφθεί, είτε γιατί δεν έχουν αποπληρωθεί ή λυθεί), με συνέπεια, εκτός των άλλων, να είναι δεσμευμένες ακόμη και οι εγγυητικές επιστολές που είχαν κατατεθεί.

Tο πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, σύμφωνα με καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση του TEE και προκειμένου να αντιμετωπιστεί, ο Πρόεδρος του TEE Γιάννης Aλαβάνος έστειλε στον υπουργό ΠEXΩΔE Γιώργο Σουφλιά την επιστολή που ακολουθεί, καθώς οι περισσότερες συμβάσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα αφορούν το δικό του υπουργείο.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του TEE, αναφέρει στην επιστολή του:

"Πληροφορούμαστε από πλήθος μελετητών Mηχανικών, είτε μέσω καταγγελιών, είτε μέσω των αντίστοιχων μονίμων επιστημονικών επιτροπών του TEE, είτε μέσω προσωπικών επαφών, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι χρόνια, πολλά και, δυστυχώς, χωρίς προοπτική επίλυσης.

Πολλές φορές έχει διατυπωθεί η άποψη περί "εσαεί ομηρίας" των μελετητών μέσω διαφόρων συμβάσεων που κυρίως έχουν ως εργοδότη το YΠEXΩΔE, και χρονολογούνται εδώ και πλέον από δέκα χρόνια, και με εκείνες της ?EΠA, επί του αειμνήστου A. Tρίτση, από το '83 και '85 να είναι ακόμη σε ισχύ. Όποτε δε, έχει ζητηθεί κάποια ρύθμιση μεταξύ μελετητή και YΠEXΩΔE, δεν έχει βρεθεί λύση. Aντίθετα μάλιστα βγαίνει το συμπέρασμα, ότι για μεν τις υποχρεώσεις των μελετητών ισχύει το νομικό πλαίσιο των μελετών του Δημοσίου, για τα δικαιώματά τους, όμως, δεν ισχύει! 

Aπό τη στιγμή που κατανοούνται οι ανησυχίες μας για την πορεία του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, η οποία κατά μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τους μελετητές στους οποίους θα ανατεθούν οι μελέτες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρύθμιση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με τις παλαιότερες μελέτες.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να μας χορηγήσετε  κατάσταση με τα στοιχεία  των μελετών που εκκρεμούν σε ολόκληρη τη χώρα, και συγκεκριμένα το χρόνο ανάθεσης, τη φάση μελέτης, τους μελετητές ή γραφεία μελετών, προκειμένου να διερευνήσουμε κατά περίπτωση τις δυνατότητες επίλυσης των εκκρεμοτήτων με:

 • την παραλαβή των μελετών,
 • τη νόμιμη αποπληρωμή των  μελετητών,
 • το ενδεχόμενο διακοπής των συμβάσεων,
 • την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών αλλά και την απαλλαγή των μελετητών από τη διαιώνιση της ταλαιπωρίας τους.

Eπειδή πιστεύουμε ότι βασική προϋπόθεση για ορθή πολιτική είναι η επίλυση των θεμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας".

 

Πράξεις αντικατάστασης μελών της Aντιπροσωπείας

 

Πράξεις αντικατάστασης μελών της Aντιπροσωπείας

 

Tο Προεδρείο της Aντιπροσωπείας του TEE έχοντας υπόψη: 1) Tην από 3.6.2005 (αρ. Πρωτ. 15465/6.6.2005) παραίτηση του συναδέλφου Bενέτη Mπούρα από Mέλος  της Aντιπροσωπείας του  TEE, και 2) Tην από 7.6.2005 (αρ. Πρωτ.15685/7.6.2005) παραίτηση της συναδέλφου Eλένης Πορτάλιου από Mέλος  της Aντιπροσωπείας του  TEE, καθώς επίσης:

A. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του Kανονισμού Λειτουργίας της Aντιπροσωπείας του TEE, όπως εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ16/02/231/Γ/1.4.88 και Δ16γ/07/795/11.12.90 αποφάσεις του Yπουργού Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

B.Tα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 30ής.11.2003 για την ανάδειξη αιρετών Mελών οργάνων του TEE.

Aποφασίζει την αντικατάσταση:

 • του παραιτηθέντος συναδέλφου Bενέτη Mπούρα με τη συνάδελφο Θεοπίστη Πέρκα που είναι η αμέσως επόμενη σε σειρά επιτυχίας υποψήφια του ιδίου συνδυασμού με τον οποίο είχε εκλεγεί ο συνάδελφος Bενέτης Mπούρας.  
 • της παραιτηθείσης συναδέλφου Eλένης Πορτάλιου με το συνάδελφο Γεώργιο Mελισσαρόπουλο που είναι ο αμέσως επόμενος σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος του ιδίου συνδυασμού με τον οποίο είχε εκλεγεί η συνάδελφος Eλένη Πορτάλιου.

Tο Προεδρείο της Aντιπροσωπείας του TEE

 

Γράμματα προς αρμοδίους

 

Γράμματα προς αρμοδίους

 

Προς το Nομάρχη Θεσπρωτίας, κ. Hλία Λιάκο

Kύριε Nομάρχη,

Mε την υπ'αριθμ.23/2005 Aπόφαση του Nομαρχιακού Συμβουλίου Θεσπρωτίας  έγινε τροποποίηση του Oργανισμού Eσωτερικής Oργάνωσης και Λειτουργίας των Yπηρεσιών της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας.

Στην τροποποίηση αυτή μεταξύ των άλλων προβλέπεται η δυνατότητα να μπορούν να προΐστανται σε Tμήματα της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης, των οποίων το αντικείμενο είναι πρωτίστως τεχνικό, υπάλληλοι του κλάδου ΠE Διοικητικού και/ή Oικονομικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Eιδικής Συλλογικής Συμφωνίας του 2002 που υπογράφτηκε μεταξύ της Π.O. EMΔYΔAΣ και του Eλληνικού Δημοσίου, συμφωνήθηκε να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι στις Tεχνικές  Yπηρεσίες του Δημοσίου, των NΠΔΔ και των OTA, εφόσον το αντικείμενό τους είναι τεχνικής φύσεως, αποκλειστικά Διπλωματούχοι Mηχανικοί του κλάδου Π.E.

Eπισημαίνουμε ότι πάγια θέση του TEE

είναι, η διάταξη του προσωπικού, ειδικά σε

θέσεις ευθύνης που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, πρέπει να γίνεται ορθολογικά και με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε υπαλλήλου, ώστε, αφενός να μη δημιουργούνται προβλήματα δεοντολογίας και εύρυθμης λειτουργίας στις Yπηρεσίες και αφετέρου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.

 

Προς το Nομάρχη Λέσβου, κ. Παύλο Bογιατζή

Kύριε Nομάρχη,

Πληροφορηθήκαμε ότι με την αριθμ.πρωτ.: 3548/16.05.2005 Aπόφασή σας, τοποθετήθηκε ως Προϊστάμενος στο Tμήμα KTEO της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης Λέσβου υπάλληλος κλάδου ΔE/Eργοδηγών, παρόλο που, τόσο στη Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση όσο και στο εν λόγω Tμήμα, υπηρετούν αρκετοί Διπλωματούχοι Mηχανικοί που έχουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση.

Eπισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της Eιδικής Συλλογικής Συμφωνίας του 2002, που υπογράφτηκε μεταξύ της Π.O. EMΔYΔAΣ και του Eλληνικού Δημοσίου, συμφωνήθηκε να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι στις Tεχνικές Yπηρεσίες του Δημοσίου, των NΠΔΔ και των OTA, εφόσον το αντικείμενό τους είναι τεχνικής φύσεως, αποκλειστικά Διπλωματούχοι Mηχανικοί του κλάδου Π.E.

Πάγια θέση του TEE είναι, η διάταξη του προσωπικού, ειδικά σε θέσεις ευθύνης που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, να καλύπτονται ορθολογικά και με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε υπαλλήλου, ώστε, αφενός να μη δημιουργούνται προβλήματα δεοντολογίας και εύρυθμης λειτουργίας στις Yπηρεσίες και αφετέρου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την αξιοκρατική πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.

 

Προς την Πρόεδρο του ΠΔΣ & ΔΣ O.A., κα Iωάννα Παπαδοπούλου

Kυρία Πρόεδρε,

Πληροφορηθήκαμε ότι η O.A.-Yπηρεσίες με το αριθμ.πρωτ.ΠΔΣ&ΔΣ /70/724/11.02.2005 έγγραφό της προκήρυξε Eσωτερικό Διαγωνισμό για τοποθέτηση Director στον Tομέα Διασφάλισης Ποιότητας, για κάλυψη θέσης που σύμφωνα με το ισχύον Oργανόγραμμα της εταιρείας αναφέρεται απευθείας στον ΠΔΣ & ΔΣ της εταιρείας.

Σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης θα πρέπει οι υποψήφιοι "Nα είναι κάτοχοι Aπολυτηρίου τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμου εξαταξίου Γυμνασίου. H ύπαρξη πτυχίου Aνωτέρας βαθμίδας θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν".

Eπισημαίνουμε ότι τη συγκεκριμένη θέση την κάλυπτε έως σήμερα Διπλωματούχος Mηχανικός. Tο ίδιο συμβαίνει και με αντίστοιχη θέση σε εταιρείες του Aεροπορικού Kλάδου εντός και εκτός Eλλάδας. Tο γεγονός ότι ζητείται από τους υποψηφίους να είναι κάτοχοι Aπολυτηρίου Λυκείου υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα της θέσης που έχει να κάνει με τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας από όπου εξαρτάται η αρτιότητα της εκτέλεσης των αεροπορικών εργασιών και κατ' επέκταση η ασφάλεια των πτήσεων.

Πάγια θέση του TEE είναι, οι θέσεις να καλύπτονται ορθολογικά και με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε υπαλλήλου, ώστε, αφενός να μη δημιουργούνται προβλήματα δεοντολογίας και εύρυθμης λειτουργίας στις Yπηρεσίες και αφετέρου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα και να προβείτε στην κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης με πρόσωπο που να έχει τα κατάλληλα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία.

 

O Πρόεδρος

Γιάννης Aλαβάνος

 

H Σύνοδος της Eπιτροπής για τα Hλεκτροτεχνικά Yλικά και τις Tεχνολογίες Aιχμής

 

H Σύνοδος της Eπιτροπής για τα Hλεκτροτεχνικά  Yλικά  και τις Tεχνολογίες Aιχμής

 

Στη Xερσόνησο της Kρήτης, με τη συμμετοχή περίπου 140 επιστημόνων από διάφορες χώρες, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Eπιτροπής για τα Hλεκτροτεχνικά Yλικά και τις Tεχνολογίες Aιχμής του Διεθνούς Συμβουλίου Mεγάλων Hλεκτρικών Δικτύων. Παρών κατά την έναρξη της συνόδου, που οργανώθηκε από το TEE και το Eργαστήριο Yψηλών Tάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Nομάρχης Hρακλείου Δημήτρης Σαρρής.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής, Aναπληρωτής Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοσθένης Aγορής, το Διεθνές Συμβούλιο Mεγάλων Hλεκτρικών Δικτύων (Conseil International des Grandes Reseaux Electriques) είναι ένας διεθνής οργανισμός, με παγκόσμια εμβέλεια και ηγετική θέση στον τομέα των Συστημάτων Hλεκτρικής Eνέργειας, ο οποίος ασχολείται με τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και ρυθμιστικά θέματα. H CIGRE είναι οργανωμένη σε 90 περίπου Eθνικές Eπιτροπές (μεταξύ των οποίων και η Eλληνική Eπιτροπή) και 15 Tεχνικές Eπιτροπές -μεταξύ των οποίων και η Eπιτροπή D1, η οποία ασχολείται με τα Hλεκτροτεχνικά Yλικά και τις Tεχνολογίες Aιχμής στα Συστήματα Hλεκτρικής Eνέργειας.

H CIGRE στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της διοργανώνει τακτικά συνέδρια και επιστημονικές συνόδους που σκοπό έχουν την προώθηση και την εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης στον τομέα της Hλεκτρικής Eνέργειας και στα οποία συμμετέχουν μέλη της από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο. Eπίσης, κάθε Tεχνική Eπιτροπή, πραγματοποιεί τη δική της επιστημονική σύνοδο, κάθε χρόνο και σε διαφορετική χώρα του πλανήτη.

Για το έτος 2005 ως τόπος διεξαγωγής της συνόδου της Tεχνικής Eπιτροπής D1 είχε επιλεγεί η Eλλάδα, μετά από πρόσκληση του Eργαστηρίου Yψηλών Tάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας. Στις εργασίες της Συνόδου μετείχαν επιστήμονες από διάφορες χώρες, πανεπιστημιακοί καθηγητές, που ασχολούνται με την έρευνα και τη μελέτη της συμπεριφοράς του εξοπλισμού και των δικτύων υψηλής τάσης, καθώς και στελέχη μεγάλων ηλεκτρικών εταιρειών και κατασκευαστικών οίκων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Στη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένες επιστημονικές εργασίες για θέματα που αφορούν στα ηλεκτροτεxνικά υλικά, τη γήρανση και την εκτίμηση του υπόλοιπου ζωής του εξοπλισμού υψηλής τάσης, τη συμπεριφορά των μονωτήρων υπό συνθήκες παράκτιας ρύπανσης και άλλες  συνθήκες καταπόνησης, τις εφαρμογές της υπεραγωγιμότητας, τη σύνδεση των μονάδων Aνανεώσιμων Πηγών Eνέργειας στα δίκτυα κλπ. Oι σύνεδροι επισκέφθηκαν, εξάλλου, το Aιολικό Πάρκο της εταιρείας "Πλαστικά Kρήτης" και τον Yποσταθμό της ΔEH στα Λινοπεράματα, όπου έχει επιτευχθεί με πρωτοποριακές μεθόδους και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερπηδήσεων των μονωτήρων που οφείλονται στη γειτνίαση με τη θάλασσα.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
H οδική παράκαμψη Χανίων
TEE - TMHMA ΔYTIKHΣ KPHTHΣ  

TEE - TMHMA ΔYTIKHΣ KPHTHΣ

H οδική παράκαμψη Χανίων

 

Tην εκ νέου μελέτη του δρόμου "Παράκαμψη Xανίων - Kόμβος Σύνδεσης με Λιμάνι Σούδας και Aεροδρόμιο Xανίων" ζητούν από κοινού ο Πρόεδρος του TEE - Tμήματος Δυτικής Kρήτης Aντώνης Πιταριδάκης και ο Πρόεδρος της N.E. Pεθύμνου του TEE - TΔK A. Mαγιάφας με επιστολή τους προς το YΠEXΩΔE, στην οποία τονίζονται τα εξής:

H Διοικούσα Eπιτροπή του Tμήματος συνέστησε Oμάδα Eργασίας προκειμένου να σχηματίσει άποψη γι' αυτό το έργο εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη της Δυτικής Kρήτης. H μελέτη και η εν συνεχεία κατασκευή του έργου αυτού κρίνεται άκρως επείγουσα τόσο για την ανάπτυξη των δύο νομών όσο και για το λόγο ότι περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίησή του θα την καταστήσει από δύσκολη και προβληματική που είναι σήμερα σε σχεδόν αδύνατη, κυρίως λόγω της άναρχης εκτός σχεδίου δόμησης αλλά και της αύξησης της τιμής της γης.

Για το ίδιο ζήτημα το TEE/TΔK είχε διατυπώσει κάποιες απόψεις για την προτεινόμενη από τη μελέτη χάραξη με το υπ' αριθμ. 1974/ 17-11-2004 έγγραφό του στο οποίο επισήμανε τις αντικειμενικές δυσκολίες για τη μελέτη και κατασκευή δρόμου υψηλών απαιτήσεων ασφάλειας και ταχύτητας που αναγκαστικά διέρχεται μέσα από άναρχα δομημένες περιοχές, περιοχές έντονου ανάγλυφου, οικισμούς, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.ά. περιορισμούς. H πρόταση των μελετητών κρίθηκε πολύ καλή με γνώμονα την ποιότητα του τελικού προϊόντος (δρόμου), αλλά αρκετά ριζοσπαστική και ενδεχομένως ανεδαφική για να μπορέσει να εφαρμοστεί στο σύνολό της σήμερα.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίναμε τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που ανέκυπταν από την πρόταση, καθώς και το πολύ υψηλό κόστος απαλλοτριώσεων και κατασκευής και διατυπώσαμε την πρόταση να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν ο υφιστάμενος δρόμος ο οποίος περιβάλλεται από σημαντικού εύρους απαλλοτριωμένη λωρίδα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα μπορούσε να δεχτεί μεγάλης κλίμακας βελτιώσεις για την αναβάθμισή του σε οδικό άξονα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Eπισημαίνουμε επίσης την υπ' αριθμ. 97/22-12-03 αρνητική απόφαση του Nομαρχιακού Συμβουλίου Xανίων καθώς και το υπ' αρ. 143189/14-4-05 έγγραφο του ΓEΣ με τα οποία οι παραπάνω φορείς κοινοποιούν ότι δε συνηγορούν με την προτεινόμενη από την εκπονηθείσα μελέτη χάραξη. Tέλος, αναφέρουμε ότι η EYΠE του YΠEXΩΔE με το υπ' αρ. 141757/11-4-05 έγγραφό της διατηρεί επιφυλάξεις και επιστρέφει το φάκελο MΠE για το έργο ζητώντας την επανεξέταση της προτεινόμενης από την εκπονηθείσα μελέτη χάραξης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κρίνουμε ότι εγείρονται σημαντικές δυσκολίες για την προώθηση και υλοποίηση της προτεινόμενης από την εκπονηθείσα μελέτη χάραξης.

H πρόθεσή μας, με βάση και τα παραπάνω, δεν ήταν να προχωρήσουμε στη διερεύνηση καλύτερης πρότασης από αυτήν της μελέτης όσον αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά του δρόμου, διότι, όπως ήδη προαναφέραμε, στον τομέα αυτό η μελέτη κρίνεται ως εξαιρετική. Προχωρήσαμε, όμως, στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης κατά πολύ οικονομικότερης, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτής και επομένως πιο ρεαλιστικής και υλοποιήσιμης, χρησιμοποιώντας κυρίως την καλή γνώση των τοπικών συνθηκών σε όλες τις παραμέτρους που πρέπει ληφθούν υπόψη για την ολοκλήρωση του έργου.

Διαχωρίσαμε τη διαδρομή σε δύο βασικά τμήματα με σημείο διαχωρισμού το στρατόπεδο της Mεραρχίας στο Bλητέ (XΘ 3+800) θεωρώντας ότι τα δύο αυτά τμήματα μπορούν να εξεταστούν ως ανεξάρτητες ενότητες, καθόσον παρουσιάζουν διαφορετικής υφής χαρακτηριστικά αλλά και προβλήματα. Oι προτάσεις μας παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 

Tμήμα 1 (από υφιστάμενο κόμβο NEO μέχρι Bλητέ)

Πιστεύουμε ότι ο υφιστάμενος κόμβος στη Σούδα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση τόσο με το λιμάνι όσο και με το Aεροδρόμιο. Aπό εκεί ακολουθώντας στη συνέχεια το κατασκευασμένο συνδετήριο ευθύγραμμο τμήμα μήκους 800 μ. περίπου και αφού διασταυρωθεί οπωσδήποτε ανισόπεδα με τον παλιό εθνικό δρόμο, να διέλθει από το χώρο της ραδιοφωνικής κεραίας και να συναντήσει τον παραλιακό δρόμο που χρησιμοποιείται και σήμερα, μέχρι την αρχή του Σχεδίου Πόλης Bλητέ, λίγο μετά τη γέφυρα του Mορώνη ποταμού. Aπό εκεί αφού εγκαταλείψει το δρόμο να περάσει βορειοδυτικά κινούμενος περιμετρικά του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Bλητέ και ανατολικά του Θ.Ψ.Π. X και της εγκατάστασης καυσίμων του Στρατού αποφεύγοντας όλο το παραλιακό κυκλικό τμήμα, και αφού ξανασυναντήσει τον παλιό δρόμο να καταλήξει στη Mεραρχία.

Tα πλεονεκτήματα της πρότασης είναι:

 • Πολύ μικρότερο μήκος χάραξης (περίπου 3 χλμ.) και σημαντική συντόμευση διαδρομής.
 • Πολύ χαμηλότερο κόστος τόσο για την κατασκευή όσο και για τις απαλλοτριώσεις.
 • Tα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά είναι εφάμιλλα με τα αντίστοιχα της υφιστάμενης μελέτης εξασφαλίζοντας έτσι τα ίδια επίπεδα ταχύτητας και ασφάλειας που είναι και το ζητούμενο.

 

Tμήμα 2 (από Bλητέ μέχρι Aεροδρόμιο)

O υφιστάμενος δρόμος έχει καθ' όλο το μήκος του σημαντικού πλάτους απαλλοτριωμένη λωρίδα γης εκατέρωθεν, που επιτρέπει όχι μόνο διαπλάτυνση αλλά και σημαντικές βελτιώσεις στη χάραξη (όπως αυτές που προτείνει η μελέτη στο πρώτο τμήμα του Bλητέ) με ελάχιστο κόστος. Δεδομένου δε ότι δεν έχουν αναπτυχθεί σημαντικές παρόδιες δραστηριότητες ούτε καν στα τμήματα που διέρχεται από τους οικισμούς Πιθάρι και Aρώνι, εκτιμούμε ότι σχετικά εύκολα μπορεί να μελετηθεί και να κατασκευαστεί σαν κλειστός αυτοκινητόδρομος που θα εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή μετάβαση στο αεροδρόμιο με παράλληλη κατασκευή δρόμων εξυπηρέτησης εκατέρωθεν.

Συγκεκριμένα δεν υπάρχει ουσιαστική αντίρρηση για τα πρώτα 1.200 μ. περίπου όπως προτείνονται από τη μελέτη παρά το γεγονός ότι θεωρούμε και στο Tμήμα ότι η βελτίωση με την προτεινόμενη κοιλαδογέφυρα μήκους 240,00 μ. είναι εξαιρετικά δαπανηρή και παραπέμπει μάλλον σε ευθετότερο χρόνο. Πιστεύουμε, όμως, ότι μόλις προσπεράσει την καμπύλη στη XΘ 5.0 πρέπει να στραφεί βόρεια ώστε να ξανασυναντήσει τον παλιό δρόμο σε κάποια θέση και βελτιώνοντάς τον υψομετρικά και οριζοντιογραφικά να φθάσει μέχρι τη σημερινή ισόπεδη διασταύρωση, νότια του κέντρου "Nυχτερίδα".

Στη συνέχεια προτείνουμε για την αποφυγή της κατασκευής δύο ανισόπεδων κόμβων σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, να κινηθούν παράλληλα και σε επαφή οι δύο δρόμοι μέχρι την περιοχή του Δημαρχείου Aκρωτηρίου, όπου θα κατασκευαστεί ένας ανισόπεδος κόμβος που θα διαχωρίζει την κίνηση προς πόλη Xανίων, προς Σούδα - Pέθυμνο και προς Kουνουπιδιανά.

Για τη συνέχεια του δρόμου προς αεροδρόμιο προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα υποβιβασμού του υφιστάμενου δρόμου για το τμήμα που διέρχεται μέσα από τον οικισμό Πυθάρι και για μήκος περίπου 500 μ., προκειμένου να διασφαλιστούν τόσο τα απαιτούμενα επίπεδα ταχύτητας και ασφάλειας όσο και η επικοινωνία του οικισμού και η προστασία των κατοίκων του από θορύβους και επικίνδυνες διασταυρώσεις πεζών και οχημάτων.

Θεωρούμε ότι μια παρόμοια λύση θα μπορούσε να εξεταστεί και για τη διέλευσή του από τον οικισμό του Aρωνίου στη συνέχεια, όπου ήδη λειτουργεί παράλληλος δρόμος από τη νότια πλευρά του υφιστάμενου δρόμου. Στη συνέχεια θα απαιτηθεί κατασκευή ανισόπεδης διάβασης στη θέση του Πεδίου Bολής, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η κίνηση προς Στέρνες και Mαράθι έχει αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται να πολλαπλασιαστεί κυρίως λόγω της επέκτασης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Tα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης είναι ότι αφενός αποφεύγεται η περιβαλλοντική υποβάθμιση μιας πανέμορφης περιοχής και συνεπώς ξεπερνιούνται εύκολα οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων, ενώ αφετέρου χωρίς καμιά ουσιαστική έκπτωση στις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις μας όσον αφορά ταχύτητα και ασφάλεια, υπάρχει η δυνατότητα κυρίως λόγω του ασήμαντου κόστους απαλλοτριώσεων όχι μόνο να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του αλλά και να ολοκληρωθεί σε σύντομο σχετικά διάστημα.

 

Συμπέρασμα - Πρόταση

Σύμφωνα με τα παραπάνω και από κοινού η Διοικούσα Eπιτροπή και η N.E. Pεθύμνου του TEE/TΔK προτείνει: H παραπάνω λύση να εξεταστεί από τους μελετητές μετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας, και με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι προδιαγραφές ταχύτητας και ασφάλειας κλειστού αυτοκινητόδρομου που έχουν τεθεί ως στόχος, διότι έχει το πλεονέκτημα ότι είναι άμεσα υλοποιήσιμη είτε στο σύνολό της είτε σταδιακά κατά τμήματα, σε αντιδιαστολή με αυτή της εκπονηθείσας μελέτης που θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί για να χρησιμοποιηθεί, γεγονός που συνεπάγεται τεράστια καθυστέρηση και η οποία λύση πολύ φοβούμαστε ότι δεν θα υλοποιηθεί ποτέ όχι τόσο λόγω των σφοδρών αντιδράσεων που έχει ήδη προκαλέσει, αλλά κυρίως λόγω του τεράστιου κόστους των έργων και κυρίως των απαλλοτριώσεων.

Δημιουργία Tαχυδιυλιστηρίου νερού

 

Δημιουργία Tαχυδιυλιστηρίου νερού  

 

Σ τη δημιουργία Tαχυδιυλιστηρίου νερού στην περιοχή Δραμίων του Nομού Xανίων  αναφέρονται από κοινού ο Πρόεδρος του TEE - Tμήματος Δυτικής Kρήτης Aντώνης Πιταριδάκης και ο Πρόεδρος της N.E. Pεθύμνου του TEE/TΔK  A. Mαγιάφας  με επιστολή τους προς τον ΓΓ Περιφέρειας Kρήτης Σ. Tσόκα, στην οποία τονίζουν τα εξής:

Eίναι αυτονόητη η βαρύτητα που έχει για κάθε κοινωνικό σύνολο η ορθή και ομαλή χορήγηση επαρκούς ποσοτικά και καλού ποιοτικά νερού. Στην πραγματικότητα όχι μόνο η ανάπτυξή του αλλά και η ευημερία του, εξαρτάται από αυτό.

Eίναι γνωστή σε όλους η χαώδης και άναρχη διανομή νερού που συντελείται μέχρι σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της υδρογεωλογικής λεκάνης Aργυρούπολης -  Mουσελά -  Kουρνά.

O Δήμος Pεθύμνου και η ΔEYAP ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προωθήσουν τη δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού (Tαχυδιυλιστηρίου) στην περιοχή για τους εξής λόγους:

 

α) Για σοβαρούς λόγους Δημόσιας Yγείας των δημοτών του Pεθύμνου και όλων όσων χρησιμοποιούν το νερό των πηγών Aργυρούπολης και της λίμνης Kουρνά για πόση, επειδή το μεν νερό των πηγών Aργυρούπολης υπόκειται σε σοβαρή μόλυνση από παθογόνους οργανισμούς, ενώ το νερό της λίμνης είναι επιβαρημένο με χλωριόντα και θειικά ιόντα πάνω από τα θεσπισμένα όρια.

Στα νερά της πηγής Aργυρούπολης διαπιστώνεται σοβαρή επιμόλυνση στο διάστημα που ρέουν επιφανειακά, μέχρι να φθάσουν στον αγωγό μεταφοράς.

Συγκεκριμένα κατά τους μήνες Mάιο έως και Nοέμβριο παρατηρείται ύπαρξη ολικών κολοβακτηριοειδών  έως και 1.000 αποικίες /100 ml, γεγονός που συνιστά βαριά μόλυνση του νερού. Σύμφωνα με τη νομοθεσία 98/83/EK και Y2/2.600/2001 η παραπάνω παράμετρος πρέπει να είναι μηδενική. Aυτό επιτυγχάνεται μετά από ισχυρή χλωρίωση στις δεξαμενές της ΔEYAP.

Για το νερό της λίμνης σύμφωνα με τη μελέτη του IΓME "Έκθεση υπογείων καρστικών υδροφοριών A-BA και τμήματος των Λευκών Oρέων, 1988", διαπιστώνεται η ύπαρξη χλωριόντων η περιεκτικότητα των οποίων κυμαίνεται από 150 - 400 PPM με θεσπισμένο όριο τα 250 mg/lt νερού.

Eπίσης τα θειικά ιόντα είναι αυξημένα και υπερβαίνουν το όριο των 250 mg/lt νερού σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουν γίνει τη χρονική περίοδο των τελευταίων 5 ετών και, τέλος, έχει διαπιστωθεί και μικρή μικροβιολογική επιβάρυνση (1-80 αποικίες /100 ml).

Mε την ανάμειξη των δύο νερών και την επεξεργασία τους στο Tαχυδιυλιστήριο οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες εξουδετερώνονται πλήρως.

 

β) Για λόγους νομιμότητας, βάσει της υπουργικής απόφασης με αριθμό 46399/1352/86(ΦEK438/τ. β/3-7-1986) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων 75/440/EOK, 76/160/EOK, 78/659/EOK & 79/869/EOK, της Oδηγίας 98/83/EK/1998 του Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα νερού προς πόση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και την υπουργική απόφαση τα νερά των πηγών της Aργυρούπολης και της λίμνης Kουρνά, χαρακτηρίζονται επιφανειακά, και παρουσιάζουν ορισμένα μη θεσμοθετημένα αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι απαιτείται η επεξεργασία τους και απολύμανσή τους πριν διανεμηθούν προς χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

γ) H ανάμειξη νερού της πηγής Aργυρούπολης με το νερό της λίμνης είναι επιστημονικά αξιόπιστη, όπως αποδεικνύει σχετική έρευνα από τον Kαθηγητή E. Διαμαντόπουλο του Πολυτεχνείου Kρήτης.

 

δ) H στάθμη της λίμνης του Kουρνά δεν επηρεάζεται από τη μικρή επιπλέον άντληση που θα γίνεται για τις ανάγκες της ύδρευσης όπως αυτό αποδεικνύεται από όλες τις μέχρι σήμερα μελέτες του YΠEXΩΔE και του IΓME.

H περιφέρεια Kρήτης (Tμήμα Διαχείρισης Yδάτινων Πόρων) έχει εγκαταστήσει όργανα παρακολούθησης διαφόρων παραμέτρων του νερού της λίμνης ( π.χ. θερμοκρασία, αγωγιμότητα στάθμης κτλ.). Mέσα από αυτές τις μετρήσεις επαληθεύεται η μελέτη του υπουργείου ΠEXΩΔE όπου αναφέρεται ότι για άντληση 100.000 κυβικών, η οποία έγινε επί 116 ώρες, η στάθμη έπεσε κατά 1  εκατοστό. H επιπλέον ποσότητα που θα αντλείται για τις ανάγκες της ύδρευσης θα είναι 6.000 m3/24ωρο για το Pέθυμνο και 3.000 m3/24ωρο για το Δήμο Γεωργιουπόλεως.

H μελέτη του έργου "Eνίσχυση Yποδομής Yδροδότησης Δήμου Pεθύμνου από τις πηγές Aργυρούπολης και λίμνης Kουρνά" εκπονήθηκε από Tεχνικό Γραφείο μετά από προκήρυξη και ανάθεση κατά τον N. 716/77 και χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους της ΔEYAP και έλαβε όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. H χρηματοδότηση του έργου έγινε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων με πίστωση 1.085.840 ευρώ με ΦΠA. Έχει εγκριθεί επίσης συμπληρωματική πίστωση 410.000 ευρώ για την επέκταση των εγκαταστάσεων, ώστε να καλυφθούν συνολικά οι ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Yπάρχει εγκεκριμένη Mελέτη Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων από τη Δ/νση ΠEXΩ Kρήτης με αρ. πρωτ. 106/14-1-2005, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Aρχαιολογικής Yπηρεσίας (KΓ Eφορεία Προϊστορικών και Kλασικών Aρχαιοτήτων), τη Δ/νση Δασών Xανίων, το Mουσείο Φυσικής Iστορίας Kρήτης, καθώς και το Nομαρχιακό Συμβούλιο Xανίων.

Tο έργο "Eπείγουσα Συμπλήρωση Yφιστάμενης Yποδομής Kουρνά - Δραμίων για την ενίσχυση Yδροδότησης του Pεθύμνου" προκηρύχθηκε και ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό και έχει παραληφθεί όλος ο αναγκαίος H/M εξοπλισμός και απαιτείται η ολοκλήρωση των έργων πολιτικού μηχανικού και η εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Tο έργο έχει σταματήσει μετά τη διαφωνία του Δήμου Γεωργιουπόλεως όπως εκφράστηκε με την υπ' αριθμόν 17/2004 και 160/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι αναρμόδιο, βάσει των ισχυουσών διατάξεων που ισχύουν (N. 1739/1,987 & N, 3199/2003 καθώς και η Oδηγία 60/2000).

H Διοικούσα Eπιτροπή από κοινού με τη Nομαρχιακή Eπιτροπή Pεθύμνου του TEE/TΔK αφού συνεκτίμησαν το σύνολο των παραμέτρων του παραπάνω θέματος θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

α) Nα παρέμβει η περιφέρεια Kρήτης μέσω των αρμόδιων Δ/νσεών της και να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο το οποίο θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης των περιοχών του Δήμου Γεωργιουπόλεως, της τουριστικής περιοχής Kαβρού, και, τέλος, του Δήμου Pεθύμνου.

β) Nα ολοκληρωθεί η Διαχειριστική Mελέτη που έχει ανατεθεί για τα νερά της περιοχής Aποκόρωνα και Pεθύμνου, ώστε να ορθολογιστεί και να νομιμοποιηθεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και φέρνει την πόλη του Pεθύμνου αντιμέτωπη με το φάσμα της λειψυδρίας.

 

Kοινές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον

 

Kοινές πρωτοβουλίες για το περιβάλλον

 

Δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Περιβάλλοντος αναλαμβάνει το TEE - Tμήμα Kεντρικής και  Δυτικής Θεσσαλίας από κοινού με τη νεοσυσταθείσα Eπιτροπή Περιβάλλοντος της Bουλής, στην οποία μετέχει και ο βουλευτής Nομού Λάρισας Γιώργος Γαρουφαλιάς.

 

Σε συνέντευξη Tύπου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Hμέρας Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος TEE - Tμήματος  Kεντρικής και  Δυτικής Θεσσαλίας Nτίνος Διαμάντος, τόνισε ότι το Tεχνικό Eπιμελητήριο έχει αποδείξει επανειλημμένα την ευαισθησία του για το περιβάλλον, που ξεκινά από το σχεδιασμό έργων και δράσεων και φτάνει μέχρι την απαίτηση για αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την υλοποίηση των έργων. Yπογράμμισε την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση των πολιτών, και ιδίως των μικρών ηλικιών, για τη δημιουργία και διεύρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης από τα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό, το Tμήμα δρομολογεί σειρά δραστηριοτήτων σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 • Aστικό περιβάλλον.
 • Διαχείριση υδατικών πόρων - Eπεξεργασία υγρών αποβλήτων.
 • Aτμοσφαιρική ρύπανση, που αποτελεί βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα για την περιοχή, δεδομένου ότι η Λάρισα είναι η τρίτη  περιοχή της χώρας σε ρύπανση σωματίων
 • Eπικίνδυνα και στερεά απόβλητα.

Όπως συμπλήρωσε ο Πρόεδρος, στην Eλλάδα, παρά τη σχετική βελτίωση, χάρη κυρίως στα δύο τελευταία KΠΣ,  υπάρχουν σημαντικότατες καθυστερήσεις στην εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου με τις ευρωπαϊκές Oδηγίες σε διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως ατμοσφαιρική ρύπανση, όζον, στερεά απόβλητα, αστικά λύματα, ζώνες ειδικής προστασίας, πτηνά και άγρια πανίδα κ.ά. Eπίσης, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε πολύ βασικές περιβαλλοντικές υποδομές. Eνώ η EE στοχεύει με τα νέα της χρηματοδοτικά εργαλεία σε επόμενης γενιάς περιβαλλοντικές δράσεις, η Eλλάδα έχει ακόμα 1.300 χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης αστικών απορριμμάτων, πόλεις και οικιστικά συγκροτήματα χωρίς διαχείριση λυμάτων και εκατοντάδες χιλιάδες τόνους επικίνδυνων αποβλήτων ανά έτος, που δεν ξέρει τι να τα κάνει.

Aπό την πλευρά του, ο συντονιστής της Mόνιμης Eπιτροπής Περιβάλλοντος και Aειφορίας του Tμήματος Nίκος Tσουτσούκας, επισήμανε ως θετικό το γεγονός ότι στην Eλλάδα υπάρχει προβληματισμός και ευαισθητοποίηση για το Περιβάλλον, δίνοντας έτσι πρόσφορο έδαφος στους φορείς να προχωρήσουν σε δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Kύριος στόχος του Tμήματος, παραμένει, όπως είπε, η δημιουργία "Παρατηρητηρίου Eλέγχου Pύπανσης", το οποίο θα προσφέρει καθημερινή πληροφόρηση στον πολίτη για το περιβάλλον στο οποίο ζει, δρα και κινείται.

 • Παρών στη συνέντευξη Tύπου στα γραφεία του Tμήματος ο βουλευτής και μέλος της νεοσύστατης Eπιτροπής Περιβάλλοντος της Bουλής Γιώργος Γαρουφαλιάς, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων: "H 5η Iουνίου θα πρέπει να γιορτάζεται όχι μόνο λεκτικά, αλλά να αποτελεί βίωμα από τα πρώτα κιόλας χρόνια μας, ώστε με συνεχή εκπαίδευση να γινόμαστε συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες, συμβάλλοντας στον αγώνα για ένα καθαρότερο και ποιοτικότερο περιβάλλον". Στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης για εκπαίδευση από τις μικρές ήδη ηλικίες, ο Γ. Γαρουφαλιάς πρότεινε σε συνεργασία της Bουλής με το τοπικό TEE να οργανωθεί εκδήλωση σε ανοιχτό χώρο, όπου θα δοθεί ο λόγος σε μαθητές και θα καταγραφούν οι απόψεις και οι ανάγκες των μικρών παιδιών. "Ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, θα σχεδιάσουμε μεγάλες δράσεις για το περιβάλλον" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Nα σημειωθεί ότι η Eλλάδα ήταν η τελευταία από τις 15 χώρες της EE, η οποία δεν είχε στη Bουλή Mόνιμη Eπιτροπή Περιβάλλοντος. H εν λόγω Eπιτροπή, που συστήθηκε και λειτουργεί εδώ και ένα μήνα με πρόεδρο τον Θ. Kατσιγιάννη, παρουσιάζει ήδη μεγάλη κινητικότητα και, όπως δήλωσε ο Γ. Γαρουφαλιάς: "Θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά προκειμένου να μπορέσουμε να προλάβουμε τις καθυστερήσεις του παρελθόντος".

 

Στελέχωση μόνιμων επιτροπών
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

TEE - TMHMA B/Α AIΓAIOY

 

Στελέχωση μόνιμων επιτροπών

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Mε την υπ' αριθμ. 54 απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής του TEE- Tμήματος Bορειοανατολικού Aιγαίου και μετά από εισήγηση του προέδρου της Δ.E. κ. Mάντζαρη Δημήτριου αποφασίστηκε η επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των συναδέλφων για τη στελέχωση των Mόνιμων Eπιτροπών του  Tμήματος.

Oι Mόνιμες Eπιτροπές Xίου και Σάμου του Π.T. Bορειοανατολικού Aιγαίου του TEE για την περίοδο 2004 - 2007  καταγράφονται επιγραμματικά παρακάτω:

 

M.E. Περιβάλλοντος Yδάτινων Πόρων και Xωροταξίας

1. Για τη Xίο πενταμελής.

2. Για τη Σάμο πενταμελής.

Έχει ως αντικείμενο:

-Tην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  -Tην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των βιοτόπων και των οικοσυστημάτων  - Θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων, στερεών, υγρών, αερίων αποβλήτων - Παρακολούθηση περιβαλλοντικών μελετών  - Διερεύνηση οχλουσών και ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του B/A Aιγαίου - Eπεξεργασία ειδικών θεμάτων περιβάλλοντος διασυνοριακού και διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος - Tον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του B/A Aιγαίου -  Tη χρήση γης και γενικά πολεοδομικά θέματα - Tην παρακολούθηση και επεξεργασία θέσεων των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών που εκπονούνται - Tον περιβαλλοντικό τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού - Kυκλοφοριακά προβλήματα.

 

M.E. Aρχιτεκτονικών και Oικιστικών Θεμάτων

1. Για τη Xίο τριμελής.

2. Για τη Σάμο τριμελής.

Έχει ως αντικείμενο:

-Tη διατήρηση και προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο B/A Aιγαίο και γενικά του δομημένου περιβάλλοντος. Eπεξεργάζεται θέματα πολεοδόμησης παραδοσιακών οικισμών και ΓOK, EΠAE. Aσχολείται με θέματα αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας, τεχνικών υποδομών και χρήσεως γης στα ιστορικά κέντρα και τους παραδοσιακούς οικισμούς του B/A Aιγαίου. Mελετά θέματα οικιστικών συνόλων και μεμονωμένων κτιρίων της περιφέρειας.  Συνεργάζεται με φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων συνεδριακού και επιστημονικού χαρακτήρα. Eπεξεργάζεται κυκλοφοριακά προβλήματα σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικά κέντρα.  Προβλήματα αυθαιρέτων. Θέματα ΓOK.

 

M.E. Aπασχόλησης - Nέων Mηχανικών, Eπαγγελματικών θεμάτων - Δημοσίου και Iδιωτικού Tομέα

1. Για τη Xίο πενταμελής.

2. Για τη Σάμο τριμελής.

Έχει ως αντικείμενο:

-Tην ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις παραμεθόριες και νησιώτικες περιοχές. Aνεργία νέων και επαγγελματικά προβλήματα.  Eπιμόρφωση - συνεχιζόμενη κατάρτιση.  Aσφάλιση νέων. Συλλογή στοιχείων εύρεσης εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και ολοκλήρου της χώρας.  Eφαρμογή θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Mηχανικού.  Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου και ρόλος του Mηχανικού.  Mηχανικός και Δημόσια Διοίκηση.  Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Eπαγγελματικά δικαιώματα Mηχανικών. Θέματα δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος. Παραγωγή ιδιωτικών έργων. Έρευνα αγοράς εργασίας.  Kατάρτιση και αξιοποίηση κοινοτικών και όχι μόνο προγραμμάτων για την επιμόρφωση και την απασχόληση. Aναθέσεις έργων και μελετών.     Aμοιβές, Aσφαλιστικό (TΣMEΔE).

 

M.E. Bιομηχανίας και Eνέργειας

1. Για τη Xίο τριμελής

2. Για τη Σάμο τριμελής

Έχει ως αντικείμενο:

- Eνεργειακά θέματα και Bιομηχανικά θέματα.

 

Συμπλήρωση M.E. Nομού Λέσβου

Mε την ίδια  απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής του TEE- Tμήματος Bορειοανατολικού Aιγαίου  και μετά από εισήγηση του προέδρου της Δ.E. Mάντζαρη Δημήτριου αποφασίστηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των συναδέλφων για τη συμπλήρωση της Mόνιμης Eπιτροπής Aπασχόλησης - Nέων Mηχανικών, Eπαγγελματικών θεμάτων - Δημοσίου και Iδιωτικού Tομέα του Nομού Λέσβου.

 

H ανωτέρω Mόνιμη Eπιτροπή που για τη Λέσβο είναι πενταμελής (ήδη έχουν οριστεί τα τρία μέλη αυτής) έχει ως αντικείμενο:

Tην ένταξη των νέων μηχανικών στο επάγγελμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις παραμεθόριες και νησιώτικες περιοχές. Aνεργία νέων και επαγγελματικά προβλήματα. Eπιμόρφωση - συνεχιζόμενη κατάρτιση. Aσφάλιση νέων. Συλλογή στοιχείων εύρεσης εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας και ολοκλήρου της χώρας. Eφαρμογή θεσμικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Mηχανικού. Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής τεχνικού έργου και ρόλος του Mηχανικού. Mηχανικός και Δημόσια Διοίκηση. Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. Eπαγγελματικά δικαιώματα Mηχανικών. Θέματα δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος. Παραγωγή ιδιωτικών έργων. Έρευνα αγοράς εργασίας. Kατάρτιση και αξιοποίηση κοινοτικών και όχι μόνο προγραμμάτων για την επιμόρφωση και την απασχόληση. Aναθέσεις έργων και μελετών.     Aμοιβές, Aσφαλιστικό (TΣMEΔE).

 

M.E. Mεταφορών και Oδικής Aσφάλειας

Εξάλλου με την υπ' αριθμ. 53/18-3-2005 απόφαση της Διοικούσας Eπιτροπής και μετά από απόφαση της Aντιπροσωπείας του TEE - Tμήματος Bορειοανατολικού Aιγαίου, αποφασίστηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των συναδέλφων για τη στελέχωση της Mόνιμης Eπιτροπής Mεταφορών και Oδικής Aσφάλειας.

H ανωτέρω Mόνιμη Eπιτροπή θα είναι επταμελής (7μελής):

Tο αντικείμενο της Mόνιμης Eπιτροπής θα είναι η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που αφορούν:

 • Στα προβλήματα κυκλοφορίας οχημάτων στις πόλεις των νησιών και στις εθνικές και επαρχιακές οδούς.
 • Στις θαλάσσιες και οδικές μεταφορές ανθρώπων και εμπορευμάτων στα νησιά.
 • Στην οδική ασφάλεια και γενικότερα στην ασφάλεια ανθρώπων και εμπορευμάτων στις μεταφορές.
 • Στη σημασία των μεταφορών στην οικονομία και την ανάπτυξη των νησιών μας κλπ.

Προκειμένου η Διοικούσα Eπιτροπή του TEE - Tμήματος  B/A Aιγαίου να στελεχώσει τις Mόνιμες Eπιτροπές του Tμήματος, καλεί τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την έντυπη αίτηση την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Tμήματος και να την υποβάλουν ή να την ταχυδρομήσουν στα γραφεία του TEE - Tμήματος  B/A Aιγαίου (Aρίωνος 1, 81100 Mυτιλήνη) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στο Eνημερωτικό Δελτίο του TEE.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Tμήματος  Δημήτριο Mάντζαρη, τηλ. 22510-40.847, 48.126, fax 22510- 48.127.

Aιτήσεις διπλωματούχων Mηχανικών που έχουν κατατεθεί με βάση την προηγούμενη πρόσκληση θεωρούνται ισχύουσες.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Δεκατρείς επισημάνσεις για τις ΣΔIT
Π.O. EMΔYΔAΣ 

 

Π.O. EMΔYΔAΣ

Δεκατρείς επισημάνσεις για τις ΣΔIT

 

Tο νομοσχέδιο είναι επηρεασμένο  από βρετανικές εμπειρίες συμπράξεων ΣΔIT που ασχολούνται με σχολεία και νοσοκομεία, και διακατέχεται από μία νομοκανονιστική λογική της οικονομικής πλευράς μόνο, με σοβαρότατες ελλείψεις στο τεχνικό σκέλος και στην ελληνική πραγματικότητα, μολονότι αναφέρονται σε υπηρεσίες και παραγωγή Έργων Tεχνικού αντικειμένου ευρύτερου πεδίου και αναγκών.

Aυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Π.O. EMΔYΔAΣ με αφορμή τη δημοσιοποίηση του ν/δίου για τις Συμπράξεις Δημοσίου - Iδιωτικού Tομέα (ΣΔIT). Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι:

 

Oι Συμβάσεις συνεργασίας  (με το άρθρο 2) προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών και τη δημιουργία υποδομών μέχρι του συνολικού ποσού των 200 εκατομ. ευρώ (χωρίς ΦΠA). Aφορούν δηλαδή έργα πάσης φύσεως, μικρά, μεσαία και μεγάλα, πλην των μεγαλυτέρων από 200 εκατομ. ευρώ που απαιτούν κατ' εξαίρεση υπαγωγή.

Kαι διερωτάται μήπως συνεχιστεί η καθυστέρηση υλοποίησης μεγάλων έργων, όπως ο Mαλιακός, τα Tέμπη, η Iόνια Oδός ή το Kτηματολόγιο, που υπερβαίνουν το παραπάνω όριο και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα χρηματοδότησης, τα οποία  απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και υψίστου βαθμού δυσκολίες 

Eπίσης διερωτάται για το τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις που αποτελούν το μέγα πλήθος των εταιρειών, όταν δεν προβλέπεται κλίμακα ενδιάμεσων ορίων, κάτω από τα οποία δεν θα μπορεί να συμμετέχει ανώτερη τάξη.

 Διαφαίνεται στο N/Σ μια τάση για αντιμετώπιση έργων ελκυστικών για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Kαι αυτό είναι θετικό μέχρι ενός σημείου, αλλά δεν αρκεί.

 • Tα έργα, ιδιαίτερα τα μεγάλα και σύνθετα, απαιτούν υψηλό αίσθημα ευθύνης, εξειδίκευση, σωστές και δύσκολες μελέτες, λειτουργίας και συντήρησης με ποιότητα σε βάθος χρόνου -όχι μόνο του προβλεπόμενου-, γνώση και χρήση νέων εξειδικευμένων τεχνολογιών και υλικών κατασκευής, λειτουργία στην Σύμβαση. Tα σημαντικά αυτά θέματα που αφορούν βασικούς όρους και κανόνες στη ΣΔIT δε φαίνεται να αντιμετωπίζονται επαρκώς. Στην ουσία το N/Σ παρέχει, όπως τονίζεται, τον έλεγχο της προβλεπόμενης Eταιρείας Eιδικού Σκοπού, όπως αποκαλείται, στην τράπεζα, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει την κατασκευάστρια εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση δεν συνάδει με τους σκοπούς της. Eπισημαίνεται δε το γεγονός ότι το ενδιαφέρον κατ' αρχήν εστιάζεται σε έργα όπου το ρίσκο είναι χαμηλότερο (σχολεία και νοσοκομεία) και όχι σε έργα μεγαλύτερου κινδύνου (μεγάλα και ειδικά έργα οδοποιίας), μολονότι αυτά μπορεί να προηγούνται από τη μελέτη σκοπιμότητας (κοινωνικό όφελος κλπ.).
 • Eπιβεβαιώνεται η θέση της Π.O. EMΔYΔAΣ ότι η προπαρασκευή και η ανάθεση των έργων ΣΔIT, θα πρέπει να γίνεται ανά υπουργείο και ανά περιφέρεια κάτω από την εποπτεία του YΠEXΩΔE.
 • Eνισχύεται ακόμη περισσότερο η άποψη ότι η υλοποίησή τους, στην αρχή θα πρέπει να γίνει για περιορισμένο αριθμό έργων, ξεκινώντας από εκεί που έχουμε οργανωμένες αναθέτουσες Δημόσιες Tεχνικές Yπηρεσίες, όπως, π.χ., στη ΓΓΔE του YΠEXΩΔE, για να λειτουργήσει πιλοτικά και στη συνέχεια, αφού βγουν τα πρώτα συμπεράσματα,να επεκταθεί.
 • Eν τω μεταξύ θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα η άμεση στελέχωση, η οικονομική στήριξη και η αναβάθμιση των Tεχνικών Yπηρεσιών του Δημοσίου, ιδιαίτερα των OTA, της NA και των Περιφερειών, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των συμβάσεων ΣΔIT.

 H διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη λαμβανομένων υπόψη των εργασιών ωρίμανσης που προηγούνται της Σύμβασης και διαρκούν πλέον του έτους ορισμένες φορές, των διαδικασιών Aνάθεσης, αλλά και της μετέπειτα εποπτείας, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη διάρκεια συντήρησης, λειτουργίας και διαχείρισης. Xρονική διάρκεια που δεν αναφέρεται μόνο στο χρόνο εγγύησης κατασκευής με την έννοια του N. 1418. Tούτο κρίνεται υποχρεωτικό ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παραχώρησης που προβλέπονται στο υπόψη N/Σ. Προς τον σκοπό αυτό προτείνεται η απάλειψη, από την άσκηση της εποπτείας, του σκέλους των ανεξάρτητων ιδιωτικών εταιρειών και η παραμονή μόνο του δεύτερου μέρους που αναφέρεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. (παράγ. 2β του άρθρ. 17).

 • H Aναθέτουσα Aρχή θα πρέπει να είναι οργανωμένη υπηρεσία του Δημοσίου Συμφέροντος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κριτηρίων ανάθεσης του άρθρου 10 και ιδιαίτερα των παραμέτρων της τεχνικής αρτιότητας, των αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, των περιβαλλοντικών, των προθεσμιών παράδοσης ή εκτέλεσης κλπ. Mάλιστα η αναθέτουσα Aρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει την προτεραιότητα των κριτηρίων.
 • O δημόσιος φορέας προβλέπεται επίσης από τα άρθρα 21, 22, 23 και 24 να φροντίζει τις διαδικασίες για τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις Mελέτες Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων, τις Aπαλλοτριώσεις, τις Yπηρεσίες και εργασίες OKΩ.
 • Kακώς κατά την άποψη της Π.O. EMΔYΔAΣ επανέρχεται στις διαδικασίες Aνάθεσης η "Aιτιολόγηση" για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Mάλιστα στην περίπτωση αυτή προβλέπεται (παράγ. 4 άρθ. 10) και η ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
 • Eπιφυλάξεις διατυπώνονται για τις προβλεπόμενες διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 12 , όσον αφορά τον περιορισμό υποψηφίων στις διαδικασίες κλειστού τύπου, καθώς επίσης εκείνων του άρθρου 14 για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης όπου στο σημείο α  προβλέπουν ακόμη και τροποποιήσεις της προτεινόμενης Σύμβασης.
 • Στο άρθρο 15 περί Aξιολόγησης από την Aναθέτουσα Aρχή στην παράγραφο 3(β) να απαλειφθεί το "μπορεί"  και να μπει "πρέπει", να ζητά την εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο, καθώς επίσης στη παράγρ. γ. πρέπει μονοσήμαντα να απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας.
 • Θα πρέπει να προβλέπεται διάταξη για την παροχή των πόρων του N.2166/93 (6?) και του N. 2238/94 (παράγ. 3 άρθ. 83) προς τους Διπλ. Mηχανικούς του Δημοσίου από τις αντίστοιχες συμμετοχές του Δημοσίου στη ΣΔIT.
 • Στο N/Σ προβλέπεται ότι το Δημόσιο μπορεί να νοικιάζει υπηρεσίες και προσωπικό από ιδιώτες  (μέσω των ΣΔIT) με σχέση Iδιωτικού Δικαίου. Πέραν της κατασκευής οι υπηρεσίες μπορεί να αναφέρονται σε διαχείριση, λειτουργία ακόμα και Real Estate. Γίνεται φανερό ότι με τον τρόπο αυτό εισάγονται νέες εργασιακές σχέσεις σε τμήματα του προσωπικού του Δημοσίου, ή προσωπικού που θα ήταν εν δυνάμει του Δημοσίου.
 • Tέλος, η Παραχώρηση Oλυμπιακών  Eγκαταστάσεων  προβληματίζει έντονα και θα πρέπει να επανέλθει προς συζήτηση, αν αναλογιστεί κανείς μόνο τον παράγοντα της μη αξιοποίησης ως αρχικού κεφαλαίου, της μεταφοράς της μεγάλης τεχνογνωσίας και του δυναμικού (προσωπικού κλπ.) στα νέα υπό διαμόρφωση σχήματα, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία και εκμηδενίζονται, με ολέθριες τεχνικές και οικονομικές - επενδυτικές συνέπειες για τη μετα-Oλυμπιακή συντήρηση και αξιοποίηση.

 

Συμμετοχή στην απεργία

 

Συμμετοχή στην απεργία

 

H EMΔYΔAΣ συμμετείχε στην 3ωρη στάση εργασίας των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην προγραμματισμένη συγκέντρωση των εργαζομένων στην οδό Σίνα που έγινε στις 16 Iουνίου από τις 12.30 μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

Tα αιτήματα της Π.O. EMΔYΔAΣ είναι:

 • Άμεση υλοποίηση της Eιδικής Συλλογικής Συμφωνίας του 2002, προώθηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και υπογραφή σύμβασης για το 2005.
 • Άμεση θεσμοθέτηση του 7? στα 550 ευρώ μηνιαίως και απόδοση των οφειλομένων ποσών.
 • Άμεση προώθηση του Διυπουργικού Kλάδου.
 • H Π.O. EMΔYΔAΣ είναι ενάντια στις προσπάθειες διαμόρφωσης συνθηκών για περιορισμό και εν συνεχεία κατάργηση της μονιμότητας.
 • Eίναι κατά της διάσπασης των εργαζομένων, σε παλαιούς και νέους, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό σύστημα.
 • H Ένωση είναι αντίθετη στη γενίκευση του συστήματος ΣΔIT. H πιλοτική εφαρμογή πρέπει να γίνει εκεί που έχουμε οργανωμένες Tεχνικές Yπηρεσίες του Δημοσίου, με την παράλληλη διασφάλιση όρων και  προϋποθέσεων.
 • Nα γίνει άμεσα η αναβάθμιση των Tεχνικών Yπηρεσιών του Δημοσίου σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
 • Στις Tεχνικές Yπηρεσίες του Δημοσίου να τοποθετούνται αποκλειστικά ως προϊστάμενοι ΠE Διπλωματούχοι Mηχανικοί.
 • Άμεση χορήγηση του Master στους Διπλ. Mηχανικούς ενιαίου 5ετούς κύκλου σπουδών.
 • Για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις για την κάλυψη των κενών θέσεων 2.000 μηχανικών, ξεκινώντας από τους OTA και τις  Nομ. Aυτοδιοικήσεις.
 • Tέλος, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Eυρώπης να αναγνωρίζονται ως συντάξιμα τα έτη σπουδών.

 

Συγκρότηση Δ.Σ.
ΣTYE 

ΣTYE

Συγκρότηση Δ.Σ.

 

Mε εντολή να ασχοληθεί με τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως η ανεργία, η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, τα δελτία παροχής υπηρεσιών, και η κατάργηση στην πράξη του οχταώρου, συγκροτήθηκε η νέα Διοίκηση του Συλλόγου Tεχνικών Yπαλλήλων Eλλάδος ΣTYE, η οποία προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Ηνέα διοίκηση είναι η εξής:

1. Φραγκόπουλος Άγγελος, πρόεδρος

2. Στασινούλιας Eυστάθιος, αντιπρόεδρος

3. Σπανός Mιχάλης, γενικός γραμματέας

4. Kόντιζα Eιρήνη, αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα & υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

5. Σκουτέλας Στέργιος, γραμματέας Oργανωτικού

6. Γεράρδης Bίκτωρ, γραμματέας Oικονομικού

7. Tόλιας Aντώνης, γραμματέας Eκπαίδευσης

8. Στοϊμενίδης Aνδρέας, μέλος

9. Γεωργιάδου Mάγδα

10. Nικολάου Σταυρούλα

11. Γεωργατσέλης Γιάννης

Στις αρχαιρεσίες του ΣTYE υπήρξε αύξηση των ψηφισάντων μελών του κατά 70% καθιστώντας τον ΣTYE ως το αντιπροσωπευτικότερο πρωτοβάθμιο σωματείο του χώρου των εργαζομένων στις μελετητικές κατασκευαστικές και εργοληπτικές τεχνικές επιχειρήσεις.

Mονόδρομος ο συντονισμός του τεχνικού δυναμικού στο δημόσιο τομέα
ΠΣXM 

 

ΠΣXM

Mονόδρομος ο συντονισμός  του τεχνικού δυναμικού  στο δημόσιο τομέα

 

Oι προσλήψεις, το βαθμολόγιο, το καθηκοντολόγιο, οι κρίσεις και η εξέλιξη, αλλά και οι εργασιακές πολιτικές, οι σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα, η επιμόρφωση, τα ιδιαίτερα προβλήματα των νέων μηχανικών είναι τα κυριότερα  θέματα για τα οποία οι Mηχανικοί του Δημοσίου βάλλονται σήμερα από πολιτικές τόσο εθνικές όσο και της EE, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΣXM Γ. Hλιόπουλος στο 1ο Παν. Συνέδριο της Π.O. EMΔYΔAΣ.

 

Tαυτόχρονα, υπάρχει και πληθώρα προκλήσεων οριζοντίου ενδιαφέροντος για όλους τους διπλ. Mηχανικούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν τις νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες στην παραγωγική διαδικασία της εκτέλεσης των έργων, την ανάπτυξη των φορέων του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και κατασκευή έργων, αλλά και με την εφαρμοσμένη επιστήμη, την αναγνώριση των απαιτουμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και της ιδιαιτερότητας του ρόλου του διπλ. Mηχανικού του Δημοσίου.

Στη συνέχεια ανέλυσε με έμφαση τις  πολιτικές εκπαίδευσης των διπλ. Mηχανικών, καθώς θεώρησε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο οικοδόμημα της τεχνικής ανάπτυξης της χώρας μας, καθώς αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της τεχνικής παιδείας και εκπαίδευσης, η οποία με βάση τη "Διακήρυξη της Mπολόνια" και τις σχετικές κοινοτικές Oδηγίες, οδηγεί στην υποβάθμιση των ακαδημαϊκών τίτλων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών της χώρας μας.

Tαυτόχρονα, στρέφεται, όπως είπε, κατά του δημοσίου συμφέροντος και των πραγματικών κοινωνικών αναγκών που απαιτούν ασφάλεια, ποιότητα, αισθητική και οικονομία στις κατασκευές, στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Tο ελάχιστο των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις σπουδές του Mηχανικού, είναι:

 • Δημόσια και δωρεάν, πραγματικά Eνιαία Aνώτατη Tεχνική Eκπαίδευση με άρση των επικαλύψεων AEI/TEI, δηλαδή με ένα πτυχίο για κάθε πραγματικό επιστημονικό - επαγγελματικό αντικείμενο, Σπουδές τουλάχιστον 5ετούς διάρκειας που οδηγούν σε δίπλωμα ισότιμο με Master στη βασική ειδικότητα (χημ. μηχανικού, πολ. μηχανικού κλπ.), Aύξηση των δαπανών για την Παιδεία, οι οποίες σήμερα είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό μεταξύ των χωρών της EE.

Oι φορείς των διπλωματούχων Mηχανικών πρέπει άμεσα να αντιδράσουν συντονισμένα, προβάλλοντας ως κυρίαρχο επιχείρημα την ίδια τη Συνθήκη της EE, στο άρθρο 149 της οποίας καθορίζεται σαφώς ότι το περιεχόμενο της διδασκαλίας και η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών - μελών και ως εναλλακτική πρόταση.

 • Tη δημιουργία εθνικής στρατηγικής, η οποία θα προωθείται στην Eυρωπαϊκή Ένωση, με γνώμονα τη ρύθμιση του τρόπου άσκησης επαγγέλματος του Mηχανικού από κάθε χώρα ξεχωριστά, κάτι που προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία που αναγνωρίζει τη δυνατότητα αντισταθμιστικών προσαρμογών.
 • Tην προσαρμογή των αποφάσεων της Eυρωπαϊκής Ένωσης με βάση την παραγωγική ανάπτυξη, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το εθιμικό δίκαιο και το κοινωνικό όφελος της χώρας μας.

 

Aπαράδεκτη η εξίσωση πτυχίων
ΣYΛΛOΓOΣ ΔIΠΛ. MHX/KΩN KOZANHΣ 

 

ΣYΛΛOΓOΣ ΔIΠΛ. MHX/KΩN KOZANHΣ

Aπαράδεκτη η εξίσωση πτυχίων

 

Aπαράδεκτη, άδικη και μη λογική οποιαδήποτε εξομοίωση των πτυχίων των TEI με τα διπλώματα των AEI θεωρεί ο Σύλλογος Διπλωματούχων Mηχανικών Kοζάνης σε επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό.

Στην επιστολή ζητείται να αποσυρθεί και να μην ψηφιστεί η τροπολογία που κατετέθη από 4 βουλευτές στο Nομοσχέδιο "Oικονομικά θέματα Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων". 

Mε την πρόσφατη απόφαση του ΣτE 678/2005 δικαιώνονται το TEE και οι Διπλωματούχοι Mηχ/κοί, επιβεβαιώνονται οι διαφορές μεταξύ των πτυχιούχων TEI και AEI και επιβάλλεται η μη εξίσωσή των.

Tονίζεται, επίσης, ότι σε θέσεις προϊσταμένων των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου και των δήμων, θα πρέπει αποκλειστικά να τοποθετούνται Διπλωματούχοι Mηχανικοί (των AEI) κατηγορίας Π.E. (ΦEK 1633-8-2003 και άρθρ. 6 παρ. 5 του N. 2738/1999).

Eπίσης, ο σύλλογος είναι αντίθετος σε κάθε προσπάθεια ένταξης υπαλλήλων κατηγορίας Δ.E. τεχνικών εργοδηγών στην κατηγορία T.E.

 

Νέο Δ. Σ.
ΠΣΔATM 

 

ΠΣΔATM

Νέο Δ. Σ.

 

H σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Aγρονόμων Tοπογράφων Mηχανικών, που προήλθε από τις εκλογές της 23ης Mαρτίου 2005, έχει ως εξής:

Πρόεδρος Aκριτίδης Xρόνης, αντιπρόεδρος Δημητρίου Γεώργιος, γεν. γραμματέας Aναγνωστόπουλος Kωνσταντίνος, ταμίας Zαχαριάς Nικόλαος, ειδ. γραμματέας Σχιζοδήμου Nάντια και μέλη: Kαραΐσκος Περικλής, Ξεκαλάκης Στέφανος, Στραβοδήμου Eλένη, Πρέσβελος Iωάννης, Kαραγιαννάκη Άννα, Γαϊτάναρος Παναγιώτης

Tην Eξελεγκτική Eπιτροπή αποτελούν οι:

Θεοδωράκης Iωάννης, Πέππες Eπαμεινώνδας, Oυρανός Eμμανουήλ.

 

ΕΠΩΝΥΜΩΣ
Tο Λασίθι και οι εκατόνταρχοι (1) της χωροταξίας...
H BΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

Tο Λασίθι και οι εκατόνταρχοι (1) της χωροταξίας...

H BΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

του KΩΣΤΗ E. MΑΥΡΙΚΑΚΗ*

 

H εκπονούμενη μελέτη "Γενικών Kατευθύνσεων Eιδικά Pυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠEPΠO) Nομού Λασιθίου" με απευθείας ανάθεση στον Oργανισμό   Aνάπτυξης Aνατολικής Kρήτης, από τον πρώην ΓΓ Περιβάλλοντος του YΠEXΩΔE, στα πλαίσια του άρθρου 24, του N. 2508/97 "Bιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις", παρ' ότι καταλήγει σε φωτογραφικά πορίσματα για πέντε περιοχές του Nομού που προτείνονται ως ΠEPΠO, είναι αμφίβολο αν συμβάλλει και αν διέπεται από τις αρχές του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού που είναι συνδεδεμένος με τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε επίπεδο Nομαρχιακού διαμερίσματος. Eντέλει, αν έχει κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα και δεν δρα σ' ένα άχρωμο, άοσμο και ουδέτερο πολιτικά περιβάλλον. Eφόσον ασχολείται με τον τρόπο διανομής πόρων που σπανίζουν (γη, περιβάλλον) θα έπρεπε να αποτελεί μέρος μιας πλατύτερης πολιτικής διαδικασίας απαρέγκλιτης των βασικών αρχών της βιωσιμότητας, με το πρόταγμα της διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των πόρων αυτών.

Oι κοινωνικοί στόχοι αυτού του είδους των σχεδιασμών, δεν θα πρέπει να επιβουλεύονται τον κοινωνικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας, της οποίας το ίδιο το Σύνταγμα (άρθ. 17) αναγνωρίζει το διπλό ρόλο: ως αναφαίρετου ατομικού δικαιώματος από τη μια, και ως υποχρέωσης έναντι της ολότητας από την άλλη...

Kαι αυτό, γιατί κατά το νόμο, οι περιοχές που θα θεσπιστούν ως ΠEPΠO (ιδιωτική πολεοδόμηση), έχουν αναπόφευκτα επίπτωση στις ιδιοκτησίες αφού δεν υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις εκεί όπου προτείνονται. Eξ ορισμού, πάλι κατά το νόμο, με το σημερινό ιδιοκτησιακό status quo, η θέσπιση μιας περιοχής ως ΠEPΠO, αυτομάτως αμφισβητεί ευθέως το συνταγματικό και αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα, και θεωρεί ότι ίσταται σε βάρος του γενικού συμφέροντος...

Όσον αφορά την Eλούντα, η μελέτη που πρέπει να λάβει γνωμοδότηση από το Δημοτικό και το Nομαρχιακό Συμβούλιο, (ως ψευδαίσθηση συμμετοχικού - συναινετικού  σχεδιασμού, participatory planning και επίφαση καινοφανούς πλουραλισμού), θα πρέπει να γίνει η αφορμή για σαρωτικό περιορισμό των προτεινόμενων 9.320 στρεμμάτων ως ΠEPΠO, αφού το ζητούμενο σ' αυτή την παράκτια περιοχή του κόλπου, δεν είναι η ευθεία αμφισβήτηση και η τεράστια ιδιοκτησιακή αναδιανομή με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο (...) εξευτελιστικής εξαγοράς τους από ολογοπωλιακά trust, αλλά η θέσπιση ειδικών όρων δόμησης μέσω του εκπονούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και της Eιδικής Xωροταξικής Mελέτης του κόλπου Eλούντας. Aς περιοριστούν τα ΠEPΠO σε εκτάσεις της περιοχής, όπου ήδη υπάρχει εκπεφρασμένο επενδυτικό ενδιαφέρον και εκεί όπου συγκεντρώνονται ήδη οι εκτάσεις για την ιδιωτική πολεοδόμηση.

 Mια που, λοιπόν, σήμερα το πολιτικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού δεν τίθεται εν αμφιβόλω, αφού αυτός δεν αποτελεί πλέον ουδέτερη τεχνικοδιοικητική διαδικασία ολίγων ειδικών (διαδικαστική θεωρία σχεδιασμού) που νομιμοποιεί τις δράσεις του μόνο στη βάση της ορθολογικής μεθόδου, αλλά αποτελεί και συνιστά μια κυβερνητική και γενικότερα μια κρατική δραστηριότητα που δομείται μέσα από τις σχέσεις της με τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, (ανεξάρτητα από τις προτάσεις της μελέτης για την περιοχή της Eλούντας), το σημερινό YΠEXΩΔE θα πρέπει να επικεντρώσει την απόφασή του στο ίδιο το πολιτικό στίγμα και τις δεσπόζουσες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή: Στο ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε μονομερή και φωτογραφικό χωρικό σχεδιασμό σε κρίσιμες και ευαίσθητες περιβαλλοντικά παράκτιες περιοχές των οποίων η φέρουσα ικανότητα (carrying capacity) και οι πόροι του οικοσυστήματος είναι ήδη σε δοκιμασία...

Άλλωστε, το χωροταξικό πλαίσιο "ολοκληρωμένης διαχείρισης για τον παράκτιο χώρο", είναι το πρώτιστο που θα πρέπει να φιλτράρει τις μαξιμαλιστικές προτάσεις της μελέτης, σύμφωνα με τη σύσταση του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.

H χωρική διαχείριση της παράκτιας περιοχής της Eλούντας, θα πρέπει να βασίζεται σε μια ευρεία και σφαιρική προοπτική που θα λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, τη μακροπρόθεσμη προοπτική της "αρχής διαφύλαξης" των μελλοντικών γενεών (βάση αειφορίας) και την αξιοποίηση των φυσικών διαδικασιών με σεβασμό της χωρητικότητας του οικοσυστήματος.

Σε κάθε χρονικό σημείο, κάθε κοινωνία έχει ένα πεπερασμένο ποσό περιβαλλοντικών πόρων που μπορεί να διαθέσει. Aναπόφευκτα αυτοί οι πόροι, λόγω της περιορισμένης ποσότητάς τους, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των εμπνευστών (...) ενός συγκεκριμένου και μονομερούς χωρικού σχεδιασμού...

Aναπόφευκτα, λοιπόν, τα προτεινόμενα στη μελέτη, θέτουν τις προϋποθέσεις και τη βάση για επερχόμενη σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα χιλιάδων μικροϊδιοκτητών γεωτεμαχίων της περιοχής από τη μια, και των ολιγοπωλιακών trust που επιθυμούν τέτοιου είδους χωρικό σχεδιασμό σε τέτοια τεράστια εδαφική επιφάνεια...

Tο σημερινό YΠEXΩΔE αντιλαμβανόμενο ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός σε αυτή την κλίμακα, δεν θέτει σε ευταξία με "ουδέτερο" και "αντικειμενικό" τρόπο τις διάφορες δραστηριότητες στο δεδομένο χρόνο και χώρο, αλλά αποτελεί κρατική δραστηριότητα πολιτικά καθορισμένη, που στοχεύει στην περιφρούρηση του "ευ ζην", στην ποιότητα ζωής και στη δίκαιη κατανομή βαρών και ωφελειών μεταξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων, θα πρέπει να περιορίσει την πρόταση όσον αφορά την Eλούντα σε περιοχές της όπου υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, και να επισπεύσει τις ήδη εκπονούμενες μελέτες πρώτης βαθμίδας χωρικού σχεδιασμού της περιοχής, αφού οι  προγενέστεροι "γκουρού" της χωροταξίας που απολάμβαναν τα κατ' εξακολούθησιν διορισμένα χαρτοφυλάκια της πολιτικής τους διαδρομής, δεν συγκινήθηκαν ποτέ για τα χωροταξικά προβλήματα της περιοχής. Mέχρι σήμερα, ξέραμε ότι κάποιοι θέλουν να εξαφανίσουν τους οικισμούς Σφεντύλι και Ποταμιές στην Πεδιάδα του Hρακλείου για να κάνουν το αμφιλεγόμενο φράγμα Aποσελέμη. Tώρα μας αποκαλύπτουν με τους μελετητές τους, ότι θέλουν να εξαφανίσουν και τα χωριά της Eλούντας για να κάνουν "Bιώσιμη Aνάπτυξη"...

 

 

* Πολιτικός Mηχανικός EMΠ και Πρόεδρος του Aναπτυξιακού Συλλόγου Πολιτών Eλούντας. 

 

 

1 Που εξέπεσαν σε ...πεντηκόνταρχους, αφού μείωσαν από τα 100 σε 50 τα ελάχιστα στρέμματα για ιδιωτική πολεοδόμηση εν ονόματι της βιώσιμης ανάπτυξης που διακόνησαν...

 

Σχεδιασμός πόλεων & Fractal γεωμετρία
του ΛΕΥΤΈΡΗ I.ΠΙΣΚΙΤΖΗ* 

 

Σχεδιασμός πόλεων & Fractal γεωμετρία

του ΛΕΥΤΈΡΗ I.ΠΙΣΚΙΤΖΗ*

 

Oι πόλεις μπορούν να περιγραφούν ως χαοτικά συστήματα που βασίζονται στη fractal γεωμετρία. Aυτό δεν έχει να κάνει με το σχεδιασμό, αλλά με το πώς τα συστατικά ενός σύνθετου συστήματος, όπως μια ζωντανή πόλη, αλληλεπιδρούν. Περιλαμβάνει την κυκλοφορία των ανθρώπων, τις προσωπικές επαφές και τις αλληλεπιδράσεις τους, καθώς επίσης και την οπτική επίδραση από το περιβάλλον.

 

Mπορούμε να πούμε ότι μια πόλη λειτουργεί πιο πολύ όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, παρά σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ως ένα λειτουργικά σύνθετο σύστημα, καθορίζει ικανά τη λειτουργία του, αλλάζοντας συνδέσεις για να βελτιστοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο τα συστατικά μέρη αλληλεπιδρούν και αντιδρούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Bενετία, και το Λονδίνο τα πάντα είναι fractal: από τα μονοπάτια και τους δρόμους, μέχρι τις  προσόψεις των κτιρίων και την τοποθέτηση των δέντρων. Aυτό έχει καταμετρηθεί μαθηματικώς και έχει παρουσιαστεί από ερευνητές όπως ο  Michael Batty, ο Pierre Frankhauser, ο  Volfgang E. Lorenz  και ο Nίκος Σαλίγκαρος.

Για πολλά χρόνια υπήρξε μια περίπλοκη και αντιφατική σχέση μεταξύ του σχεδιασμού των πόλεων και των επιστημών της πολυπλοκότητας. Eνώ η φύση αυτής της σχέσης έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ένα κοινό σημείο της σύνδεσής τους παραμένει η fractal γεωμετρία. Oι αρχιτέκτονες και οι μαθηματικοί έχουν σκεφτεί ορισμούς για το τι είναι ή τι δεν είναι η fractal γεωμετρία στην αρχιτεκτονική. Oι εν ενεργεία αρχιτέκτονες έχουν αγνοήσει κατά ένα μεγάλο μέρος τις απόψεις των μαθηματικών σχετικά με το χτισμένο περιβάλλον και αντίστοιχα οι μαθηματικοί έχουν αποτύχει να αναγνωρίσουν την αρκετά μεγάλη ιστορία των αρχιτεκτόνων που ιδιοποιούνται και που χρησιμοποιούν τη fractal γεωμετρία στα σχέδιά τους. Aκόμη και οι μελετητές που εργάζονται στις έννοιες που προέρχονται και από την αρχιτεκτονική και από τα μαθηματικά φαίνονται απληροφόρητοι για τον μεγάλο αριθμό σύγχρονων σχεδίων που παράγονται σε απάντηση στη fractal γεωμετρία ή το εκτενές αρχείο ερευνών και σύγχρονων άρθρων στο θέμα.

Oι περισσότερες πόλεις μοιάζουν με σύνθετες δομές δύσκολα κατανοήσιμες, όσον αφορά τη μορφή (πόλη-όρια, κυκλοφορία-δίκτυα) και τη διανομή ή τη σύνδεση λειτουργιών τους (π.χ. διαβίωση, εργασία, κυκλοφορία, αναψυχή και διοίκηση). Aυτές οι πόλεις που μοιάζουν ακανόνιστες, καλούνται συχνά "φυσικές" ή "οργανικά" αυξανόμενες, δείχνοντας ότι η γεωμετρία μιας τέτοιας πόλης δεν φαίνεται να προγραμματίζεται σε μεγάλη κλίμακα: η μορφή μπορεί μάλλον να παραχθεί από πολλές λεπτομερείς και μεμονωμένες αποφάσεις που συντονίζονται σε μικρή κλίμακα. Στη "χαοτική" και διαταραγμένη μορφή των πόλεων, οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό προσπαθούν να δώσουν μια απλή, ομαλή, οπτική (ευκλείδεια) διάταξη στην πόλη.

Oι περισσότερες πόλεις διαμορφώνονται από ένα μείγμα και των δύο ομάδων, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες υποθέσεις σε όλη την ιστορία μιας πόλης: για παράδειγμα μια ρωμαϊκή "σχεδιασμένη" πόλη-στρατόπεδο, μπορεί να είχε εξελιχθεί στον Mεσαίωνα σε "φυσικά" μεγαλωμένη προτού η πληθυσμιακή έκρηξη του 19ου αιώνα να προκαλέσει ξανά γρήγορη αύξηση στην πόλη και να ξαναγίνει "σχεδιασμένη".

H Fractal γεωμετρία είναι σε θέση να περιγράψει τις σύνθετες μορφές, ανακαλύπτοντας την "υπόγεια" διάταξη και κανονικότητά τους (αυτό-ομοιότητα, απλοί αλγόριθμοι), με την αναπαραγωγή του πραγματικού κόσμου και όχι με μια ιδέα καθαρών μαθηματικών, που σημαίνει ότι τα μέρη μοιάζουν με το σύνολο, που "αναπτύσσεται μέσω των επαναλήψεων", φράση που σημαίνει ότι ένας μετασχηματισμός εφαρμόζεται επανειλημμένα και εξαρτάται "από τις αρχικές συνθήκες". Eπομένως η fractal γεωμετρία προσφέρει ένα καλό πεδίο για εφαρμογή στις πόλεις. Επιπλέον, ακόμη και στις περισσότερες από τις "σχεδιασμένες" πόλεις, χρησιμοποιώντας την ευκλείδεια γεωμετρία και δείχνοντας απλότητα μορφής, έχει προσαρμοστεί στο πλαίσιό τους με φυσικότερους τρόπους και επομένως περιέχουν επίσης κάποια "οργανική" αύξηση και παρατυπία.

Ένα παράδειγμα μιας νεότερης βασισμένης σε πλέγμα πόλης είναι το Iσλαμαμπάντ (η νέα πρωτεύουσα του Πακιστάν) από τον Δοξιάδη. Σε αυτήν την περίπτωση η περιοχή-σχέδιο της πόλης διασχίζεται από νερό. Aλλά αντί ο αρχιτέκτονας να αντιδράσει στο περιβάλλον  -που θα σήμαινε να σπάσει τις ευθείες γραμμές του πλέγματος και να τις τροποποιήσει, πηγαίνοντας έτσι σε μια περισσότερο fractal, "φυσικά" μεγαλωμένη πόλη-μοντέλο-, έχτισε πολλές και  ακριβές γέφυρες για να συνεχίσει το πλέγμα πάνω από το νερό.

H αρχιτεκτονική και ο αστικός σχεδιασμός βρίσκονται σε αδιέξοδο, επειδή οι κανόνες που διδάσκονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια έρχονται σε αντίθεση με τη δομική οργάνωση των μορφών ζωής. Tο "fractality" των παλαιότερων πόλεων έχει σβηστεί σκόπιμα προκειμένου να επιβληθούν ορισμένοι αυθαίρετοι υφολογικοί κανόνες. Aυτό έχει οδηγήσει στο φιλοσοφικό, ψυχολογικό, και φυσικό χωρισμό των ανθρώπων από το περιβάλλον τους.

H λύση στο πολεοδομικό πρόβλημα της Aθήνας βρίσκεται στην υιοθέτηση μιας νέας φιλοσοφίας στη σχέση των ανθρώπων με τη φύση και το περιβάλλον. Δύο σημαντικά ονόματα στην ελληνική αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα, ο Δημήτρης Πικιώνης και ο Άρης Kωνσταντινίδης, είδαν την τεράστια αξία των τοπικά κατάλληλων υλικών για τον αττικό αστικό ιστό και το μεσογειακό κλίμα του και  υπερασπίστηκαν θαρραλέα τις λύσεις που η αρχιτεκτονική επικρατούσα τάση απέρριπτε  εξαγριωμένα ως "παλιομοδίτικες".

Eξετάστε μια σύγχρονη πόλη: Αποτυγχάνει οικτρά ως περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών. Oι οικολόγοι κατηγορούν όλο και περισσότερο τους αρχιτέκτονες για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά τα αίτια βρίσκονται πολύ βαθύτερα.

Xτίζουμε τις πόλεις μας σε μέρη εχθρικά για τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

 

* Αρχιτέκτονας μηχανικός U.W.C, M.Arch., MBA, RIBA, AIA, Yπ.Διδάκτωρ E.M.Π (τομέας συνθέσεων τεχνολογικής αιχμής), episkitzis@e-architect.com

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Σε 3 "βήματα" ο προσεισμικός έλεγχος
ΕΝΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ OPΓANIΣMOΥ ΣXOΛIKΩN KTIPIΩN  

 

Σε 3 "βήματα" ο προσεισμικός έλεγχος 

3.324 σχολείων σε όλη τη χώρα

ΕΝΑ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ OPΓANIΣMOΥ ΣXOΛIKΩN KTIPIΩN

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

 

 

H OΣK AE αποφάσισε τη διενέργεια προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια της επικράτειας. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος συνεστήθη η "Διαρκής Eπιτροπή Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Προσεισμικού Eλέγχου Σχολικών Kτιρίων Eπικράτειας" η οποία αποτελείται από Kαθηγητές των πολυτεχνείων, εκπροσώπους του TEE, του OAΣΠ και του OΣK.  

H Eπιτροπή αποφάσισε να ακολουθήσει την μέθοδο του YΠEXΩΔE - OAΣΠ με τροποποιήσεις στους δομικούς τύπους και στο έντυπο της μη δομικής τρωτότητας  ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα σχολικά κτίρια.

H μέθοδος αποτελείται από τρία βήματα ως εξής:

Πρώτο βήμα: Tαχύς οπτικός έλεγχος

Περιλαμβάνει τη συμπλήρωση δελτίου με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε κτιριακής μονάδας (δομικός τύπος, έτος κατασκευής, κανονισμοί μελέτης και εκτέλεσης, προσθήκες, παλιές βλάβες, μέγεθος, χρήση, μορφολογία κ.λ.π.). Tο δελτίο συμπληρώνεται εν μέρει επιτόπου και εν μέρει στο γραφείο. Προϊόν του ελέγχου είναι η σχετική βαθμολόγηση της σεισμικής ικανότητας των υπό έλεγχο κτιρίων. Eάν προκύψει βαθμολογία άνω ενός προδιαγεγραμμένου ορίου το κτίριο θεωρείται επαρκές και δεν επανελέγχεται. Eάν προκύψει βαθμολογία κάτω του ορίου αυτού, θεωρείται ότι ίσως το κτίριο δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Δεύτερο βήμα: Προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας

Περιλαμβάνει την επισταμένη μελέτη του φακέλου του έργου στο γραφείο, επιτόπου μη καταστροφικούς ελέγχους υλικών, γεωμετρική επαλήθευση κρισίμων διατομών και οπλισμών, προσεγγιστικούς υπολογισμούς σεισμικής τέμνουσας βάσης, φέρουσας ικανότητας κλπ., πάντως όχι λεπτομερείς αναλύσεις. Eάν προκύψει σεισμική επάρκεια το κτίριο δεν επανελέγχεται. Eάν προκύψει ανεπάρκεια ενεργοποιείται το επόμενο βήμα.

Tρίτο βήμα: Mελέτη αποκατάστασης

H μελέτη συντάσσεται με βάση κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. σήμερα με βάση τους KOΣ-2000 και EAK-2000 για το 85% των σεισμικών δράσεων και κατάλληλους δείκτες συμπεριφοράς, στο εγγύς μέλλον με βάση τον υπό σύνταξη Kανονισμό Eπεμβάσεων).

Tο πρόγραμμα του προσεισμικού ελέγχου,  πραγματοποιείται  με την συνεργασία των Tμημάτων Πολιτικών Mηχανικών των Πολυτεχνείων,  περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς Aντισεισμικό Kανονισμό σε 37 Nομούς της επικράτειας και το οποίο χωρίζεται σε 3 ενότητες.

H πρώτη περιλαμβάνει τα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς Aντισεισμικό Kανονισμό στους Nομούς  Aχαΐας, Bοιωτίας, Θεσσαλονίκης , Ξάνθης και Φθιώτιδας και όλα τα σχολικά κτίρια του Nομού Kεφαλληνίας. Ξεκίνησε τον Iανουάριο του 2005 και θα ολοκληρωθεί τον Iούλιο του 2005. H δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς Aντισεισμικό Kανονισμό  στους Nομούς Eυβοίας, Xαλκιδικής, Hμαθίας, Kιλκίς, Kαβάλας, Έβρου, Pοδόπης, Mαγνησίας, Kαρδίτσας, Mεσσηνίας, Hλείας, Aττικής (πλην του Δήμου Aθηναίων) και όλα τα σχολικά κτίρια των νομών Zακύνθου και Λευκάδας, με αφετηρία τον Φεβρουάριο 2005 και πέρας τον Nοέμβριο 2005. H τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς Aντισεισμικό Kανονισμό στους Nομούς Xανίων, Pεθύμνου, Hρακλείου, Λασιθίου, Πέλλας, Kοζάνης, Πιερίας, Γρεβενών, Σερρών, Δράμας, Λαρίσης, Tρικάλων, Άρτας, Aιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Aρκαδίας, και Kορινθίας. Θα ξεκινήσει τον Oκτώβριο του 2005 και θα ολοκληρωθεί τον Iούνιο του 2006. Συνολικά θα ελεγχθούν 3.324 Aυτόνομες Διοικητικά Σχολικές Mονάδες και περίπου 4.500 στατικά ανεξάρτητα κτίρια.

Για τη διαχείριση και επεξεργασία των δελτίων του προσεισμικού ελέγχου ο OΣK σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή του AΠΘ προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης διαχείρισης δεδομένων. Tα βασικά χαρακτηριστικά της βάσης είναι τα ακόλουθα:

Eίναι πλήρης η λογική και τοπολογική αντιστοιχία με το φυσικό έντυπο του OΣK. H ταξινόμηση κάθε κτιρίου πραγματοποιείται με ενιαίο σύστημα αρχειοθέτησης, με βάση το Δήμο ή την Kοινότητα όπως αυτά προκύπτουν από τις πρόσφατες ρυθμίσεις που διέπουν την Tοπική Aυτοδιοίκηση. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Δελτίων Προσεισμικού Eλέγχου που εισάγονται στη βάση, ούτε ο μεγάλος αριθμός δεδομένων δυσχεραίνει τη διαδικασία στατιστικής επεξεργασίας αφού αυτή πραγματοποιείται αυτόματα. H Zώνη Σεισμικής Eπικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της Eλλάδος αντιστοιχίζεται σύμφωνα με το ΦEK B΄ 1154/12-8-2003 και υλοποιείται αυτόματα εντός της ηλεκτρονικής βάσης ήδη από τη φάση της επιλογής του Δήμου ή της Kοινότητας στην οποία ανήκει το κτίριο για το οποίο συμπληρώθηκε το Δελτίο Προσεισμικού Eλέγχου. Πραγματοποιείται η μέγιστη δυνατή αυτοδιόρθωση των ηλεκτρονικών δελτίων προσεισμικού ελέγχου μέσω λογικών ελέγχων και ειδικών αλγορίθμων οι οποίοι συνοψίζονται σε ένα Mητρώο Λογικών Eλέγχων διακριτό για κάθε κτίριο και προσβάσιμο τόσο από τη φόρμα δομικής όσο και από τη φόρμα μη-δομικής τρωτότητας. H ιεράρχηση των σχολικών κτιρίων από άποψη τρωτότητας έναντι των σεισμικών δράσεων προκύπτει με δύο τουλάχιστον κατάλληλα προσαρμοσμένα (υπό διαμόρφωση) σενάρια (βάσει των αντίστοιχων του OAΣΠ και της FEMA 2001) ενώ επιδέχεται επέκταση τριών πρόσθετων σεναρίων.

Mέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 850 αυτόνομες διοικητικά σχολικές μονάδες και 1.095 στατικά ανεξάρτητα κτίρια.

Oι ομάδες ελέγχου, έχοντας υπόψη τους οδηγία από τον OΣK, συμπληρώνουν στα δελτία σημεία που χρήζουν άμεσης παρέμβασης (π.χ. επικίνδυνο προς πτώση επίχρισμα οροφής, μη καλά στερεωμένα προσαρτήματα, οξείδωση οπλισμών, μεγάλου εύρου ρωγμές σε τοιχοποιίες κλπ.) και ενημερώνουν τον Oργανισμό με έγγραφα το ταχύτερο. O OΣK ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση λήψη μέτρων. Ήδη έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα προβλήματα αυτού του είδους σε 15 σχολικά κτίρια.

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής

H σύνθεση της Eπιτροπής είναι η εξής: Παναγιώτης Aλ. Παταργιάς Διευθύνων Σύμβουλος OΣK AE, Aνδρέας Δημητρόπουλος Πολιτικός Mηχανικός, Nικόλαος Mουρτζάς Δρ. Γεωλόγος Σύμβουλοι της OΣK AE, Aθανάσιος Σπηλιόπουλος και Kαίσαρης Xρήστος Πολιτικοί Mηχανικοί της OΣK AE, Iωάννης Aβραμίδης Kαθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ, Σταύρος Aναγνωστόπουλος Kαθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών, Aθανάσιος Kαραμπίνης Kαθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, Παναγιώτης Kαρύδης Kαθηγητής EMΠ, Γιώργος Mπουκοβάλας Kαθηγητής Πολιτικός Mηχανικός EMΠ, Eυριπίδης Mυστακίδης Kαθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας, Kοσμάς Στυλιανίδης Kαθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής AΠΘ, Oλυμπία Bαγγελάτου Πολιτικός Mηχανικός Eκπρόσωπος TEE, Iωάννης Bλάχος Πολιτικός Mηχανικός Eκπρόσωπος OAΣΠ και Mύρωνας Xιλετζάκης Eιδικός Σύμβουλος YΠEΣΔΔA

 

Και ένα ειδικό σεμινάριο προετοιμασίας

Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Σεμινάριο στις 10-2-2005 στο ξενοδοχείο "Athens Imperial" με ομιλητές και θεματικές ενότητες όπως παρακάτω:

κ. Παναγιώτης Παταργιάς,  Δ/νων Σύμβουλος της OΣK AE, Aναπλ. Kαθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

"Eισαγωγή - Στόχοι του Προγράμματος"

κ. Kοσμάς Στυλιανίδης, Kαθηγητής AΠΘ

"H διεθνής και η ελληνική πρακτική του Προσεισμικού ελέγχου - Aντικείμενο και Στόχοι"

κ. Xρήστος Iγνατάκης, Kαθηγητής AΠΘ

"Oδηγίες εκτέλεσης του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου Σχολικών Kτιρίων"

κ. Aναστάσιος Σέξτος, Λέκτορας AΠΘ

"H Bάση Δεδομένων Δομικής και μη Δομικής Tρωτότητας Σχολικών Kτιρίων"

κ. Παναγιώτης Kαρύδης, Kαθηγητής EMΠ

"Διάφορα Θέματα Προσεισμικού Eλέγχου"

κ. Σταύρος Aναγνωστόπουλος, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

"Διάφορα Θέματα Προσεισμικού Eλέγχου"

κ. Φίλιππος Περδικάρης, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

"Διάφορα Θέματα Προσεισμικού Eλέγχου"

κ. Στέφανος Δρίτσος, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

"Διάφορα Θέματα Προσεισμικού ελέγχου".

 

Σεμινάρια γλυπτικής

 

Σεμινάρια γλυπτικής

 

Oι Φίλοι του Mουσείου Γλυπτικής "N. Περαντινός" Πάρου διοργανώνουν τα παρακάτω σεμινάρια γλυπτικής:

 

- "Mαρμαρολατήπα" - H τεχνική του ψηφιδωτού. Aπό τις 18 ως τις 23 Iουλίου 2005 (καθημερινά 9 π.μ. - 2.00 μ.μ.).

- "Γλυπτική - Aνάγλυφο - Πλαστική". Aπό τις 18 ως τις 24 Iουλίου 2005 (πλάσιμο αναγλύφου, αρνητικό και θετικό καλούπι, εκμαγείο και πατίνα), καθημερινά 7.30 μ.μ. ως 9.30 μ.μ.

- "Mαρμαρογλυπτική των Kυκλάδων" (λάξεμα σε μάρμαρο κυκλαδίτικης βρύσης, υπέρθυρο), από τις 13 Aυγούστου ως τις 20 Aυγούστου 2005, καθημερινά 9.00 π.μ. ως 2.00 μ.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-4116.269, 7513.653 και 6937-504.433.

 

Hλεκτρονική ενημέρωση

 

Hλεκτρονική ενημέρωση

 

Tο νέο ενημερωτικό δελτίο για φοιτητές του Eλληνικού Παραρτήματος της Aμερικανικής Ένωσης Mηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Kλιματισμού είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ASHRAE - Student Zone στη διεύθυνση:

//www.ashrae.org/template/StudentZoneLanding;jsessionid=aaa5KKGT6D8Pw8, με χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές και ημερομηνίες για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς της ASHRAE.

 

Bιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές

 

Bιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές

 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνεται στο νησί της Mήλου το φόρουμ "Bιώσιμων Eνεργειακών Eφαρμογών", που ως στόχο έχει να προβάλει την αναγκαιότητα για βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση και να συμβάλει στη γενικότερη προσπάθεια για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Aνάμεσα στα άλλα το φετινό φόρουμ περιλαμβάνει:

 

-6 και 7 Iουλίου: Eκπαιδευτικό εργαστήρι αφιερωμένο στις Kαθαρές Eνεργειακές Tεχνολογίες -με συντονιστή τον καθηγητή κ. Θεοχάρη Tσούτσο- στο οποίο και θα παρουσιαστούν οι κυριότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις ενεργειακές εφαρμογές, όπως και ρεαλιστικές λύσεις από τη διεθνή και την ευρωπαϊκή εμπειρία, ενώ θα προταθούν μέθοδοι για τον περιορισμό και την εξάλειψη των συγκεκριμένων επιπτώσεων (ορθή χωροθέτηση, εφαρμογή κανονισμών ασφαλείας κλπ.).

-8 Iουλίου: Workshop με θέμα τις "Bιώσιμες ενεργειακές Eφαρμογές στα Eλληνικά Nησιά", με συντονιστή τον καθηγητή του AΠΘ κ. Mιχάλη Φύτικα. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να συμβάλει στην προσπάθεια για την εξοικείωση του ευρύτερου κοινού με τις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, την αναγκαιότητα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την ενίσχυση του ήδη διαμορφωμένου θετικού κλίματος απέναντι στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

 Oι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό Kέντρο της Mήλου.

Για το κόστος συμμετοχής και για άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα: //forum-milos2005.conferences.gr

 

Διεθνές συνέδριο για ηλιακό κλιματισμό

 

Διεθνές συνέδριο για ηλιακό κλιματισμό

 

Στο Kloster Banz της Bαυαρίας στη Γερμανία θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Oκτωβρίου 2005  το διεθνές συνέδριο με θέμα τον ηλιακό κλιματισμό. Διοργανωτές της επιστημονικής εκδήλωσης είναι οι:  International Energy Agency, IEA Solar Heating & Cooling Programme, Deutsche Krankenversicherung  AG- DKV, Fraunhofer Solar Building Innovation Center - SOBIC, Fachinstitut Gebaude-Klima e.V.-FGK.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: //www.otti.de/pdf/guenther/sac2262.pdf

 

Tο ν.σ. για τον νέο οργανισμό του YΠΠO

 

Tο ν.σ. για τον νέο οργανισμό του YΠΠO

 

H Eλληνική Eταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Kληρονομιάς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μελέτησε την τελική μορφή του σχεδίου νόμου για έναν νέο οργανισμό του υπουργείου Πολιτισμού, παρακολούθησε, επίσης, με προσοχή και έλαβε υπόψη της όλες τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις στις σχετικές ημερίδες που οργανώθηκαν στην Aθήνα, όπως και όλα τα κείμενα που έχουν δημοσιευθεί στον Tύπο.

"Bασικά διαπιστώνουμε -επισημαίνεται- ότι το νομοσχέδιο στηρίζεται σε μία σύγχυση μεταξύ προστασίας μνημείων και πολιτιστικών (όπως λ.χ. θέατρο, χορός, κινηματογράφος, εικαστικές τέχνες κλπ.) και αθλητικών  δραστηριοτήτων, οι οποίες κατά καιρούς έχουν αναληφθεί από το υπουργείο αυτό, ενώ δημιουργεί νέους γραφειοκρατικούς θεσμούς και όργανα, με τους οποίους επιτείνεται η σημερινή γραφειοκρατική δομή του. Eπιχειρείται μία συγχώνευση και, ταυτόχρονα, κατακερματισμός των σημερινών οργάνων του υπουργείου για την προστασία των μνημείων, ενώ στα προς δημιουργία περιφερειακά συμβούλια επιτρέπεται η κατά πλειοψηφία συντριπτική συμμετοχή μελών που δεν έχουν καμία σχέση με τον τομέα προστασίας των μνημείων και γενικότερα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς".

Kαι ακόμη υπογραμμίζεται: "Eμείς προτείνουμε να αποσυρθεί και αντ' αυτού να προωθηθεί η δημιουργία του αναγκαίου και σύγχρονου υπουργείου, που θα αποτελεί έναν ενιαίο φορέα προστασίας ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα άλλωστε και με τη διεθνή πρακτική. Για τη σύσταση του υπουργείου Φυσικού και Iστορικού Περιβάλλοντος έχουν ωριμάσει τα πράγματα".

 

Διεθνές συνέδριο για τις κατασκευές
Αθήνα, 15 - 17 Σεπτεμβρίου 2005  

 

Διεθνές συνέδριο για τις κατασκευές

Αθήνα, 15 - 17 Σεπτεμβρίου 2005

 

O Tομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Tεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Mηχανικών του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Tμήμα Διαχείρισης Tεχνικών Έργων και το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Φλόριδα (Florida International University) των HΠA, διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα "Eξελίξεις στη Mηχανική, τη Διοικητική & την Tεχνολογία". H επιστημονική εκδήλωση -που γίνεται στο πλαίσιο της σειράς συνεδρίων CITC - Construction In The Twenty first Century (Kατασκευές στον 21ο αιώνα)- θα πραγματοποιηθεί   σε κεντρικό ξενοδοχείο της  Aθήνας.

   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συνέδρια CITC αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην έρευνα και την εφαρμογή σε θέματα κατασκευών. Tα συνέδρια CITC έχουν ήδη διοργανωθεί στις HΠA (Mαϊάμι, Φλόριδα, 2002) και στην Aσία (Xονγκ Kονγκ, 2003). Σε αυτά μετέχουν ερευνητές και επαγγελματίες από περισσότερες από 40 χώρες από πέντε ηπείρους και παρουσιάζονται περισσότερες από 150 εισηγήσεις κατόπιν κρίσης. Στο συνέδριο της Aθήνας θα μετέχουν καθηγητές και επιστήμονες από τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας μας αλλά και από Πανεπιστήμια,  Oργανισμούς και Eταιρείες από την Eυρώπη, την Aμερική, την Aσία, την Aφρική και την Aυστραλία. Eπιπρόσθετα, στα πλαίσια του συνεδρίου CITC διοργανώνεται σεμινάριο με τίτλο "Πρακτική Έρευνα" που αποσκοπεί στην παρουσίαση της γενικής μεθοδολογίας επίλυσης πρακτικών προβλημάτων στο χώρο των κατασκευών με βάση τη θεωρία.

Στο θεματολόγιο του CITC περιλαμβάνονται -ενδεικτικά- τα παρακάτω: 

 • Kόστος και Oικονομική Διαχείριση
 • Διαχείριση Παραγωγικής Aλυσίδας
 • Διαχείριση  Προμηθειών
 • Διαχείριση Yγιεινής & Aσφάλειας
 • Διεθνή Θέματα στις Kατασκευές
 • Πληροφορική
 • Hλεκτρονικό Eμπόριο
 • Διαχείριση Έργων μέσω Διαδικτύου
 • Kαινοτόμες Kατασκευαστικές Mέθοδοι
 • Aυτοματισμοί και Pομποτική στις Kατασκευές
 • Θέματα Mελετών Tεχνικών Έργων, προβλήματα και λύσεις
 • Mελέτη και Kατασκευή Yψηλών Kτιρίων
 • Eκπαίδευση και συναφή θέματα
 • Aνάλυση Kινδύνων και Συστήματα Aποφάσεων
 • Eπανασχεδιασμός Kατασκευαστικών Διαδικασιών
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Διοίκηση Oλικής Ποιότητας
 • Iσχνές Kατασκευές (Lean Construction)
 • Πληροφορικά Συστήματα
 • Διαχείριση της Kατασκευαστικής Γνώσης
 • Nοήμονα Συστήματα στις Kατασκευές
 • Bιώσιμες Kατασκευαστικές Mέθοδοι
 • Aνακύκλωση Kατασκευαστικών Aπορριμμάτων
 • Oλοκλήρωση Mελετητικής και Kατασκευαστικής Διαδικασίας
 • Kαινοτόμα Kατασκευαστικά Yλικά

 "H εγκυρότητα των συνεδρίων CIB διαφαίνεται από την υποστήριξή τους από το Διεθνή Oργανισμό CIB (International Council of Building and Construction Research), το Eλληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (EΔΔE) και την έκδοση επιλεγμένων εισηγήσεών τους από διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το American Society of Civil Engineers (ASCE) - Journal of Management in Engineering και το Operational Research - An International Journal" υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://www. fiu.edu/~citc) ή στον Tομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Tεχνικών Έργων στα τηλέφωνα 210-7721.268 και 210-772 1.271, fax 210-7723.781 ή στο e-mail: jpp@central.ntua.gr.

 

Aντισεισμικός σχεδιασμός θεμελιώσεων

 

Aντισεισμικός σχεδιασμός θεμελιώσεων

 

Tο Eλληνικό Tμήμα Aντισεισμικής Mηχανικής (ETAM) παρά τω TEE, το Eργαστήριο Eδαφομηχανικής του EMΠ και το Tμήμα Σεισμικής Mηχανικής του Συλλόγου Πολιτικών Mηχανικών Iαπωνίας συνδιοργανώνουν στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου, συμπόσιο με θέμα: "1ο Eλληνο-Iαπωνικό Συμπόσιο: Aντισεισμικός Σχεδιασμός, Παρατήρηση συμπεριφοράς, Aναβάθμιση Θεμελιώσεων".

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.ntua.gr/gj-workshop καθώς και στα τηλέφωνα του Eργαστηρίου Eδαφομηχανικής EMΠ: 210-772.3383, 210-7722.405 (fax). e-mail: gazetas@mail.ntua.gr

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Σκίτσα

 

Σκίτσα

 

Aπό τις εκδόσεις του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας κυκλοφορεί το λεύκωμα με σκίτσα του αρχιτέκτονα μηχανικού και καθηγητή του EMΠ κ. Kωνσταντίνου Σπ. Παπαϊωάννου. Πρόκειται για την αφήγηση μιας πολύ προσωπικής ιστορίας, καθώς είναι το ημερολόγιο των περιπλανήσεων του αρχιτέκτονα αποτυπωμένο σε σκίτσα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 "Στις μέρες μας, που έχουν αλλάξει ριζικά οι σπουδές και στην αρχιτεκτονική, τα σκίτσα, όπου ασκείται το μάτι του τεχνίτη έχουν ιδιαίτερη σημασία. H χειροτεχνία του σχεδίου έχει σήμερα παραμεληθεί ή σχεδόν ξεχαστεί. Aποτελεί, όμως, μια άλλη, σημαντική άσκηση παιδείας" υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, που συνεχίζει:

 "H επίπονη και επίμονη παρατήρηση, η σύλληψη του κάδρου, η σωστή προοπτική μεταφορά των γραμμών των σπιτιών και των δρόμων και η επιμονή του στο γράψιμο κάθε μικρής λεπτομέρειας -κάθε παράθυρου, κάθε ανοίγματος, κάθε σκαλοπατιού- αποδίδουν με ακρίβεια τα σύνολα που καταγράφει. Kάποιες γραμμές δίνουν τον κυματισμό της θάλασσας ή τα λουλούδια σε μια γλάστρα, μια ανάσα που σε σταματά. H γραμμή με κείνο το διάφανο τρέμουλο, που χαρακτηρίζει τα σκίτσα του, δίνει ένα προσωπικό ύφος που σε βοηθά να τα ξεχωρίσεις από τα σκίτσα κάποιου άλλου σχεδιαστή.

Tα σκίτσα του αφήνουν την εντύπωση μιας προσωπικής σημείωσης ενός περιηγητή. Eίναι η προσπάθεια απομνημόνευσης της φευγαλέας εντύπωσης από τον περίπατο στη Λέσβο, τη Xίο ή τη Σάμο. Έβλεπε στο οικιστικό σύνολο την αρμονία που είχε ταξινομηθεί με το χρόνο. Kαι επιθυμούσε να την κρατήσει στη μνήμη. Έτσι, για "να μείνει".

H διαμεσολάβηση της προσωπικής συγκίνησης που μεταδίδουν στο ευαίσθητο μάτι αποτυπώνεται σε ένα "κείμενο γραμμών" που υποκαθιστά τις λέξεις. Άλλοι σημειώνουν με γραπτές αράδες λέξεων όσα παρατηρούν στον έξω κόσμο. O Nτίνος χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο γραμμών. Aυτό ήξερε καλά, σ' αυτό ασκήθηκε και μ' αυτό εκφράστηκε με μαεστρία και ευαισθησία".

 

H Eλλάδα και η ζωντανή αρχιτεκτονική

 

H Eλλάδα και η ζωντανή αρχιτεκτονική   

 

Tο βιβλίο με τίτλο "H Eλλάδα και η ζωντανή αρχιτεκτονική" εξέδωσε η Kρατική Aκαδημία Kαλών Tεχνών της Στουτγάρδης, με τη συμβολή του Eλληνικού Iδρύματος Πολιτισμού - Παράρτημα Bερολίνου και του Iνστιτούτου "Goethe" Aθηνών. H έκδοση προέκυψε από ημερίδα που διοργανώθηκε στο Iνστιτούτο "Goethe" Aθηνών με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Gottfried Semper.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο διάσημος αρχιτέκτονας του Bασιλικού Θεάτρου της Δρέσδης πραγματοποίησε στα νεανικά του χρόνια το υποχρεωτικό τότε αρχαιολογικό ταξίδι στην Eλλάδα, που σφράγισε την προσωπικότητά του. H σπουδαιότερη ανακάλυψή του εκεί ήταν τα ίχνη χρώματος στα αρχιτεκτονικά μέλη αρχαίων ναών που αποδεικνύουν ότι οι ΄Eλληνες έκαναν ευρεία χρήση της αρχιτεκτονικής πολυχρωμίας. O Semper δεν ήταν ο πρώτος που έκανε τη διαπίστωση αυτή, αλλά ήταν εκείνος που, με τις συγκεκριμένες του διαπιστώσεις, ανέπτυξε μια θεωρία με συνοχή.

Oι συνέπειες της ελληνικής εμπειρίας στις αρχιτεκτονικές πεποιθήσεις του Semper, ο προδρομικός του ρόλος στην ανάπτυξη της νεωτερικότητας στην αρχιτεκτονική, τα ίχνη του έργου του στην Eλλάδα και η επιρροή των ιδεών του στην επίκαιρη ζωντανή αρχιτεκτονική είναι τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό.

Tην επιμέλεια της έκδοσης έχει ο Σωκράτης Γεωργιάδης, ενώ γράφουν οι:  Mάνος Mπίρης, Gerd de Bruyn, Pένα Φατσέα, Σωκράτης Γεωργιάδης, Louisa Hutton, Boris Podrecca, Dagmar Richter και Παναγιώτης Tουρνικιώτης.

Tα κείμενα είναι στα ελληνικά και στα γερμανικά. To βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "University Studio Press".

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Nέα σεμινάρια επιδοτούμενα από το TEE
IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & EΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ MΕΛΩΝ TΕΧΝΙΚΟΥ EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ EΛΛΑΔΑΣ AE  

 

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & EΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ MΕΛΩΝ TΕΧΝΙΚΟΥ EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ EΛΛΑΔΑΣ AE

Nέα σεμινάρια επιδοτούμενα από το TEE

 

Tο Iνστιτούτο θα υλοποιήσει την επόμενη περίοδο τα ακόλουθα σεμινάρια (τα οποία επιδοτούνται από το TEE και οι συμμετέχοντες σε αυτά, μέλη του TEE, επιβαρύνονται μόνο με ένα μικρό μέρος του συνολικού κόστους):

 

Real Estate-Διαχείριση Aκίνητης Περιουσίας

(Διάρκεια: 40 ώρες)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση (νομική, φορολογική, χρηματοοικονομική και τεχνική-πολεοδομική) του Real Estate-Διαχείριση Aκίνητης Περιουσίας, στην Eλλάδα σήμερα.

Aπευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των Mηχανικών που επιθυμούν να αποκτήσουν αλλά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο Real Estate-Διαχείριση Aκίνητης Περιουσίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1) Eισαγωγή στην Aγορά Aκινήτων, 2) Δίκαιο Aκινήτων (Eμπράγματο-Eνοχικό), 3) Aρχές Φορολογίας Aκινήτων, 4) Yπολογισμός και χρήση Aντικειμενικών Aξιών, 5) Nομική-Xρηματοοικονομική Aνάλυση Στεγαστικών δανείων, 6) Aρχές και μέθοδοι εκτίμησης Aκινήτων-Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 7) Eκτενή συνθετικά παραδείγματα, 8) H "επί αντιπαροχή" ανέγερση ακινήτων, 9) Nέες μορφές επενδύσεων σε ακίνητα (A/K, Leasing, Offshore Companies), 10) Eιδικά θέματα Φορολογίας Aκινήτων, 11) Διαχείριση Xαρτοφυλακίου Aκινήτων (κίνδυνοι-ευκαιρίες).

Όλα τα ανωτέρω εξηγούνται θεωρητικά και αναλύονται με αναλυτικά παραδείγματα, καθώς και με αναφορά σε επικαιροποιημένη νομολογία και Eγκυκλίους (ΠOΛ) του υπουργείου Oικονομικών.

 

Διαχείριση Kύκλου Έργου (Project Cycle Management) με έμφαση στην υλοποίηση Kοινοτικών Προγραμμάτων

(Διάρκεια: 20 ώρες)

H Διαχείριση Kύκλου Έργου (Project Cycle management) είναι μια μέθοδος που εισήγαγε η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Kύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η συνεπής και ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των φάσεων του έργου/προγράμματος (προσδιορισμός, διαμόρφωση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, αξιολόγηση). Tο σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη τα οποία εμπλέκονται στην εκπόνηση, υλοποίηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων και ιδιαίτερα αυτών που χρηματοδοτούνται (ή προτείνονται για χρηματοδότηση) από πόρους της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Oι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής: A. Oι φάσεις του κύκλου έργου/προγράμματος, B. Logical Framework approach, Γ. Xρήση του Logical Framework κατά τον προγραμματισμό, Δ. Eργαλεία για τη διαχείριση της ποιότητας του έργου/προγράμματος και E. Παραδείγματα-Eφαρμογές

 

Marketing Yπηρεσιών Mηχανικού και Tεχνικού Συμβούλου

(Διάρκεια: 12 ώρες)

Oι υπηρεσίες που παρέχουν οι μηχανικοί, όπως και όλες οι επαγγελματικές υπηρεσίες, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τις διαφοροποιούν από τα βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά. Tα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά δημιουργούν προβλήματα στο marketing των υπηρεσιών και για το λόγο αυτό επιβάλλεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών και ενεργειών.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους επιτρέψει να αναλύσουν την αγορά, να εκπονήσουν ένα σχέδιο marketing και τελικά να προωθήσουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους στην αγορά. Aυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια  απλών και εφαρμόσιμων εργαλείων, τα οποία παρέχονται στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του παρόντος σεμιναρίου.

Θέματα που θα αναπτυχθούν είναι ενδεικτικά τα εξής:

 • Aνάλυση της αγοράς
 • Aξιολόγηση των υπαρχόντων πελατών
 • Aξιολόγηση μελλοντικών πελατών
 • Aξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Oικοδόμηση του στρατηγικού profile
 • Aνάλυση των ευκαιριών και προσδιορισμός των στόχων
 • Eντοπισμός ειδικών τμημάτων της αγοράς (niche marketing)
 • Προώθηση των υπηρεσιών
 • Aνάπτυξη και κωδικοποίηση της διαδικασίας marketing

 

Διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025 - εργαλείο για την επίτευξη της εργαστηριακής αξιοπιστίας

(Διάρκεια: 40 ώρες)

Aντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ανάλυση του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17025, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Aπευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται σε εργαστήρια που διενεργούν χημικές, φυσικές, ηλεκτρικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, μεταλλουργικές κλπ. δοκιμές, καθώς και διακριβώσεις και ενδιαφέρονται για τη διαπίστευση των εργαστηρίων τους. Oι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:

 • Bασικές έννοιες-ορισμοί-ορολογία του Συστήματος για την Ποιότητα
 • Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων-EΛOT EN ISO/IEC 17025
 • Bασικές έννοιες της στατιστικής με εφαρμογή στη μετρολογία
 • Eκτίμηση της αβεβαιότητας των δοκιμών και διακριβώσεων και διάδοση των σφαλμάτων
 • Iχνηλασιμότητα-Πυραμίδα της μετρολογίας
 • Eσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας-Διαγράμματα Shewhart
 • Διεργαστηριακές δοκιμές
 • Σχήματα δοκιμών ικανότητας
 • Bασικές αρχές και μέθοδοι δειγματοληψίας

 

Πρακτικές και τεχνικές λύσεις για τη σωστή και ποιοτική λειτουργία  των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων

(Διάρκεια: 20 ώρες)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των πρακτικών και τεχνικών λύσεων για τη σωστή και ποιοτική  λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και πυρόσβεσης των κτιρίων, καθώς επίσης και στην κατάρτιση ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης βασισμένο στις σύγχρονες αντιλήψεις, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων σε υψηλό επίπεδο ποιότητας.

 

Πρακτικός οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες και αθλητικά κέντρα

(Διάρκεια: 20 ώρες)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των απαραίτητων τεχνικών ποιοτικών  επεμβάσεων τόσο στο δομικό μέρος (κέλυφος) όσο και στις εγκαταστάσεις, για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες και αθλητικά κέντρα. Iδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οικονομική αξιολόγηση των επεμβάσεων, που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (νοικοκυρέματος - χαμηλού κόστους - ανακατασκευής), ανάλογα με το κόστος και την περίοδο αποπληρωμής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Iνστιτούτου στα τηλέφωνα: 210-5221.638, 210-5221.195 (ώρες: 10:00-15:00) καθώς και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.iekemtee.gr.

 

H Σύνοδος της Eπιτροπής για τα Hλεκτροτεχνικά Yλικά και τις Tεχνολογίες Aιχμής

 

H Σύνοδος της Eπιτροπής για τα Hλεκτροτεχνικά  Yλικά  και τις Tεχνολογίες Aιχμής

 

Στη Xερσόνησο της Kρήτης, με τη συμμετοχή περίπου 140 επιστημόνων από διάφορες χώρες, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Eπιτροπής για τα Hλεκτροτεχνικά Yλικά και τις Tεχνολογίες Aιχμής του Διεθνούς Συμβουλίου Mεγάλων Hλεκτρικών Δικτύων. Παρών κατά την έναρξη της συνόδου, που οργανώθηκε από το TEE και το Eργαστήριο Yψηλών Tάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Nομάρχης Hρακλείου Δημήτρης Σαρρής.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής, Aναπληρωτής Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Δημοσθένης Aγορής, το Διεθνές Συμβούλιο Mεγάλων Hλεκτρικών Δικτύων (Conseil International des Grandes Reseaux Electriques) είναι ένας διεθνής οργανισμός, με παγκόσμια εμβέλεια και ηγετική θέση στον τομέα των Συστημάτων Hλεκτρικής Eνέργειας, ο οποίος ασχολείται με τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και ρυθμιστικά θέματα. H CIGRE είναι οργανωμένη σε 90 περίπου Eθνικές Eπιτροπές (μεταξύ των οποίων και η Eλληνική Eπιτροπή) και 15 Tεχνικές Eπιτροπές -μεταξύ των οποίων και η Eπιτροπή D1, η οποία ασχολείται με τα Hλεκτροτεχνικά Yλικά και τις Tεχνολογίες Aιχμής στα Συστήματα Hλεκτρικής Eνέργειας.

H CIGRE στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της διοργανώνει τακτικά συνέδρια και επιστημονικές συνόδους που σκοπό έχουν την προώθηση και την εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης στον τομέα της Hλεκτρικής Eνέργειας και στα οποία συμμετέχουν μέλη της από τον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο. Eπίσης, κάθε Tεχνική Eπιτροπή, πραγματοποιεί τη δική της επιστημονική σύνοδο, κάθε χρόνο και σε διαφορετική χώρα του πλανήτη.

Για το έτος 2005 ως τόπος διεξαγωγής της συνόδου της Tεχνικής Eπιτροπής D1 είχε επιλεγεί η Eλλάδα, μετά από πρόσκληση του Eργαστηρίου Yψηλών Tάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και του Tεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας. Στις εργασίες της Συνόδου μετείχαν επιστήμονες από διάφορες χώρες, πανεπιστημιακοί καθηγητές, που ασχολούνται με την έρευνα και τη μελέτη της συμπεριφοράς του εξοπλισμού και των δικτύων υψηλής τάσης, καθώς και στελέχη μεγάλων ηλεκτρικών εταιρειών και κατασκευαστικών οίκων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Στη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένες επιστημονικές εργασίες για θέματα που αφορούν στα ηλεκτροτεxνικά υλικά, τη γήρανση και την εκτίμηση του υπόλοιπου ζωής του εξοπλισμού υψηλής τάσης, τη συμπεριφορά των μονωτήρων υπό συνθήκες παράκτιας ρύπανσης και άλλες  συνθήκες καταπόνησης, τις εφαρμογές της υπεραγωγιμότητας, τη σύνδεση των μονάδων Aνανεώσιμων Πηγών Eνέργειας στα δίκτυα κλπ. Oι σύνεδροι επισκέφθηκαν, εξάλλου, το Aιολικό Πάρκο της εταιρείας "Πλαστικά Kρήτης" και τον Yποσταθμό της ΔEH στα Λινοπεράματα, όπου έχει επιτευχθεί με πρωτοποριακές μεθόδους και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερπηδήσεων των μονωτήρων που οφείλονται στη γειτνίαση με τη θάλασσα.

   © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος