ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ > ΤΕΕ - ΤΔΕ: Ενημέρωση - Ανακοινώσεις

  
    Πρόσφατες Ανακοινώσεις     
  Νέα καρτέλα  
Search      
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ-ΤΔΕ 2016
Publish Date: 21-OCT-2016 12:03 PM
 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης-10-2016
Publish Date: 20-OCT-2016 04:17 PM
 
Ανακήρυξη των υποψηφίων και των συνδυασμών για την ανάδειξη στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. της 20ης Νοεμβρίου 2016, των αιρετών οργάνων του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής Ελλάδας
Publish Date: 20-OCT-2016 04:15 PM
 
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. για το θάνατο του Γεώργιου Δημητ. Λουλέλη
Publish Date: 30-JUN-2016 04:48 PM
 
Ανακήρυξη νέων Μελών Νομαρχιακών Επιτροπών του Τ.Ε.Ε./Τμήματος Δυτικής Ελλάδας.
Publish Date: 30-JUN-2016 04:47 PM
 
Πρόσκληση του  5ου Forum ΕνέργειαςΠρόσκληση του 5ου Forum Ενέργειας
Publish Date: 31-MAR-2016 10:50 AM
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου FORUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Publish Date: 31-MAR-2016 09:58 AM
 
Απόφαση ΤΕΕ-ΤΔΕ για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών
Publish Date: 13-JAN-2016 02:46 PM
 
Αίτημα Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Καταβολής Εισφορών Μηχανικών ΒΆ Εξαμήνου 2015Αίτημα Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Καταβολής Εισφορών Μηχανικών ΒΆ Εξαμήνου 2015
Publish Date: 15-DEC-2015 07:09 PM
 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ήλιος» σας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου «Ήλιος» για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρεμβάσεων εξοικονόμησης Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ήλιος» σας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου «Ήλιος» για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παρεμβάσεων εξοικονόμησης
Publish Date: 26-NOV-2015 03:54 PM
 

Τροποποίηση της υπΆ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-ΒΆ(ΦΕΚ 951ΒΆ/31.7.2000)