Θέσεις Τεχνικού Επιμελητηρίου, Τμήματος Δυτικής Ελλάδας επί της Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  
    New Tab     
  New Tab  
ΔΟΚΚ/Β' - Έγγραφο 30366/10-7-2014 "Παράταση ισχύος οικ.αδειών σύμφωνα με τον Ν.4258/14."
Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΕ προς τους Βουλευτές Δυτικής Ελλάδας για την Εξαίρεση σεισμόπληκτων-πυρόπληκτων ιδιοκτητών Δυτικής Ελλάδας από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ (2014)
 Παλαιότερες ανακοινώσεις... Παλαιότερες ανακοινώσεις...
  
    Νέα καρτέλα     
  Νέα καρτέλα  
Ενημέρωση
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας» (Αιτήσεις έως και 07.01.2015)
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΤΕΕ-ΤΔΕ έως 30_11_2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α.Α.Ε. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Οκτώβριος 2014).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (8η σειρά εκπαίδευσης, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Α.Ε. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Εισηγήσεις Ημερίδας ΤΕΕ/ΤΔΕ & ΠΔΕ- Π.Ε Αχαΐας για το Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου Παραπείρου (18/09/2014)
Πρόγραμμα Ημερίδας για το Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου Παραπείρου (18/09/2014, 09:00 ΤΕΕ-ΤΔΕ)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την Επικαιροποίηση Αποτίμησης της Υφιστάμενης Κατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στις Τέσσερις Διαχειριστικές Ενότητες Αχαΐας (Λήξη 15/09/2014)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΕΩΣ 25/09/2014)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ (ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟΠΣΑ ΗΛΙΟΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΚΑΙ ΠΣΔΜΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (30/06/2014)
Απλοποίηση Διαδικασιών Τήρησης Αρχείων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Τεχνικά Έργα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Α.Α.Ε. ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Α.Ε. ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος - Μάιος 2014
ΦΕΚ της τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτηριοδομικού ΚανονισμούΦΕΚ της τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτηριοδομικού Κανονισμού
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ
ΠΔ των Ενεργειακών Επιθεωρητών
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» Unzip  
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εισηγήσεις από το Επιστημονικό Συμπόσιο "Ιστορικές πόλεις λιμάνια στη Μεσόγειο και πολεοδομικές παρεμβάσεις του 20ού αιώνα"  Unzip  
Χρήσιμα
 Γραφείο Εργασίας του ΤΕΕ ΤΔΕ ... Γραφείο Εργασίας του ΤΕΕ ΤΔΕ ...
  Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ΤΔΕ Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ΤΔΕ
 Δωρεάν Λογισμικό Δωρεάν Λογισμικό
Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Επικοινωνία με το ΤΕΕ Δυτικής ΕλλάδαςΕπικοινωνία με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Παρατάξεις ΤΕΕ ΤΔΕ
Παλαιό Site
Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα