Τοπικά νέα      
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) Publish Date: 30-MAR-2015 02:11 PM
 
Υπουργική Απόφαση για Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας  Publish Date: 07-OCT-2013 05:01 PM
 
ΠΠΔ 9η Ομάδα - Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια Publish Date: 03-OCT-2013 04:58 PM
 
Εγκύκλιος 3_ΥΠΕΚΑ _1-10-2013 για Αυθαίρετα (Οδηγίες , διευκρινήσεις καθώ.... Publish Date: 03-OCT-2013 04:57 PM
 
Εγκύκλιος 3_ΥΠΕΚΑ _1-10-2013 για Αυθαίρετα (Οδηγίες , διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις) Publish Date: 02-OCT-2013 03:47 PM
 
ΔΟΚΚ_Β - Έγγραφο 41364_18-9-2013-Σχετικά με το άρθρο 14 του ν.4067_12-Τοποθέτηση Κτιρίου στους Οικισμούς Publish Date: 27-SEP-2013 04:38 PM
 
ΔΟΚΚ_Β - Έγγραφο 12065_19-9-2013-Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.2831_2000 στις άδειες δόμησης Publish Date: 27-SEP-2013 04:34 PM
 
Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ οικ. 51147_17-9-2013 -Άδειες Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων Publish Date: 27-SEP-2013 04:34 PM
 
42728_13 Δ.ΠΟΛ.Σ.Α - Δεσμευτικότητα χρήσεων γης των ΓΠΣ Publish Date: 27-SEP-2013 04:33 PM
 
Προθεσμία λήξης πληρωμής των διακανονισμών της Νέας Αρχής του Ν. 4152/13 - Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013 Publish Date: 04-SEP-2013 10:13 AM
 

 Παλαιότερες ανακοινώσεις... Παλαιότερες ανακοινώσεις...
Ενημέρωση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ A.A.E. 2015
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Α.Α.Ε
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας» (Αιτήσεις έως και 07.01.2015)
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΤΕΕ-ΤΔΕ έως 30_11_2014
Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Οκτώβριος 2014).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (8η σειρά εκπαίδευσης, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014)
Εισηγήσεις Ημερίδας ΤΕΕ/ΤΔΕ & ΠΔΕ- Π.Ε Αχαΐας για το Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου Παραπείρου (18/09/2014)
Πρόγραμμα Ημερίδας για το Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου Παραπείρου (18/09/2014, 09:00 ΤΕΕ-ΤΔΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΕΩΣ 25/09/2014)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΚΑΙ ΠΣΔΜΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (30/06/2014)
Απλοποίηση Διαδικασιών Τήρησης Αρχείων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Τεχνικά Έργα
ΦΕΚ της τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτηριοδομικού ΚανονισμούΦΕΚ της τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτηριοδομικού Κανονισμού
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ
ΠΔ των Ενεργειακών Επιθεωρητών
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εισηγήσεις από το Επιστημονικό Συμπόσιο "Ιστορικές πόλεις λιμάνια στη Μεσόγειο και πολεοδομικές παρεμβάσεις του 20ού αιώνα"  Unzip  
Χρήσιμα
 Γραφείο Εργασίας του ΤΕΕ ΤΔΕ ... Γραφείο Εργασίας του ΤΕΕ ΤΔΕ ...
  Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ΤΔΕ Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ΤΔΕ
 Δωρεάν Λογισμικό Δωρεάν Λογισμικό
Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Επικοινωνία με το ΤΕΕ Δυτικής ΕλλάδαςΕπικοινωνία με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Παρατάξεις ΤΕΕ ΤΔΕ
Παλαιό Site