Επαγγελματικά Θέματα      
Σχετικά με το άρθρο 10 περ. 16 α του Ν. 43152014 (περιπτώσεις μεταβατικής ισχύος παρ. 3 του άρθρου 3 του ΠΔ 23.26.3.1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης) Publish Date: 29-SEP-2015 05:03 PM
 
Αναγκαιότητα διόρθωσης της από 16.6.15 (ΦΕΚ 165ΑΑΠ14.8.15)) απόφασης έγκρισης ΣΧΟΟΑΠ Δονούσας λόγω σύγχυσης με το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Ν. 426914 Publish Date: 29-SEP-2015 05:02 PM
 
Ίδρυση νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας σε ΠΑΥ Α Publish Date: 29-SEP-2015 05:02 PM
 
Σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 32 του ΝΟΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν. 431514) Publish Date: 29-SEP-2015 05:01 PM
 
Kατάλογος Γεωλόγων υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών Ελλάδας Publish Date: 29-SEP-2015 05:00 PM
 
Kατάλογος Γεωλόγων υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών Ελλάδας Publish Date: 29-SEP-2015 05:00 PM
 
Συνδρομή των Δνσεων ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δνσεων ΠΕ.ΧΩ. των Περιφερειών της Επικράτειας σε ερωτήματα συναφή με τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό Publish Date: 28-SEP-2015 04:58 PM
 
'Εγγραφο 2282825-5-2015 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 39192011 όπως ισχύει Publish Date: 28-SEP-2015 04:58 PM
 
Χρήσεις εντός κοινόχρηστων χώρων του ρυμοτομικού σχεδίου Publish Date: 28-SEP-2015 04:57 PM
 
Εφαρμογή μέσου συντελεστή δόμησης μετά την ισχύ του ν. 4269-2014 Publish Date: 28-SEP-2015 04:56 PM
 

Ανακοινώσεις ΤΕΕ/ΤΔΕ      
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (04/09/2015-14/09/2015)ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (04/09/2015-14/09/2015)
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία αναλυτικής καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στην κοινωνία των Μηχανικών αλλά και των τάσεων για το μεσοπρόθεσμο μέλλον, μέσω της δημιουργίας σχετικού ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του. Η δημιουργία του ερωτηματολογίου στοχεύει: 1. Στην αναλυτική καταγραφή της εργασιακής κατάστασης των Μηχανικών (επάγγελμα, ασφάλιση, συνθήκες εργασίας) στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα 2. Στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ιεράρχηση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα 3. Στη χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασμού από πλευράς ΤΕΕ/ΤΔΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του αλλά και για το επιστημονικό του έργο 4. Στην κατάθεση αξιόπιστων προτάσεων από πλευράς ΤΕΕ/ΤΔΕ για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας και της Χώρας Σε αυτό το πλαίσιο, ζητάμε από όλες και όλους εσάς να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο, ώστε να είναι εφικτή η, όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη, εξαγωγή συμπερασμάτων. Η πύλη του Ερωτηματολογίου θα είναι ανοικτή μέχρι τις 14/09/2015. Η συμπλήρωση γίνεται εύκολα, ανώνυμα και εντός ολίγων λεπτών. Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Θανάσης Γιανναδάκης   Publish Date: 07-SEP-2015 01:46 PM
 
Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων εκπροσώπων ή και ορισμού εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. σε όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Publish Date: 03-SEP-2015 04:38 PM
 
Νέο Τηλεφωνικό Κέντρο ΤΕΕ/ΤΔΕΝέο Τηλεφωνικό Κέντρο ΤΕΕ/ΤΔΕ
Σας κάνουμε γνωστό ότι στις 19-8-15 εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα μας, νέο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο έχει τις εξής τηλεφωνικές συνδέσεις: Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610-390.900 Fax: 2610-390.999 Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Γιανναδάκης Αθανάσιος: 2610-390.990 ή 390.900 εσωτ. 10 Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος, κ. Ευσταθίου Φωτεινή: 2610-390.901 ή 390.900 εσωτ. 11 Αντιπροσωπεία και Νομαρχιακές Επιτροπές, Πειθαρχικό Συμβούλιο, Εκπροσωπήσεις και Μητρώο, Έκδοση Βεβαιώσεων και Επαγγέλματος, Άμεσες Αποδόσεις Αμοιβών Μηχανικών, κ. Ευσταθίου Φωτεινή: 2610-390.901 ή 390.900 εσωτ. 11 Τράπεζα Πληροφοριών, Αμοιβές Μηχανικών για ιδιωτικά έργα, Διεκδίκηση Αμοιβών Μηχανικών και Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών, κ.Ταμπακάς Δημήτριος : 2610-390.902 ή 390.900 εσωτ. 12 Λογιστήριο, κ.Αρμένης Κων/νος: 2610-390.903 ή 390.900 εσωτ. 13 Διοικούσα Επιτροπή, Μόνιμες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, Πρωτόκολλο, Διενέργεια Εξετάσεων, κ.Στρέκλα Αναστασία: 2610-390.904 ή 390.900 εσωτ. 14   Publish Date: 20-AUG-2015 06:21 PM
 
Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η εφαρμογή με την οποία θα μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (κατ΄εφαρμογή του άρθρου 39, του Ν.4331/2015) που αφορά στους ελεύθερους επ/τίες που υπάγονται στο "νέο" ασφαλιστικό
Publish Date: 05-AUG-2015 06:17 PM
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Publish Date: 29-JUN-2015 10:36 AM
 
ΤΣΜΕΔΕ - NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
Publish Date: 29-JUN-2015 09:49 AM
 
Ψήφισμα Ασφάλιση των Μηχανικών και Λειτουργία του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Publish Date: 19-JUN-2015 03:33 PM
 
Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ
Publish Date: 17-JUN-2015 01:58 PM
 
Το ΤΕΕ/ΤΔΕ στο YoutubeΤο ΤΕΕ/ΤΔΕ στο Youtube
Publish Date: 10-JUN-2015 04:16 PM
 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Publish Date: 02-JUN-2015 03:22 PM
 

 Παλαιότερες ανακοινώσεις... Παλαιότερες ανακοινώσεις...
Ενημέρωση
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Προκήρυξη Εργου στο ΤΕΙ
Προκήρυξη Διαγωνισμού για Εκτύπωση και Βιβλιοδεσία Διδακτικών Βιβλίων
Διακήρυξη Δημοπρασίας ΔΕΥΑΠ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤYΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Α.Ε. ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Σημανση στηθαίων..."
Περίληψη Διακήρυξης για το Εργο "Συντήρηση οδού..."
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2015
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Α.Α.Ε.)
ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ WEB DESIGN, GOOGLE GIS (06/5 &08/05 2015)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας» (Αιτήσεις έως και 07.01.2015)
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΤΕΕ-ΤΔΕ έως 30_11_2014
Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Οκτώβριος 2014).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (8η σειρά εκπαίδευσης, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014)
Εισηγήσεις Ημερίδας ΤΕΕ/ΤΔΕ & ΠΔΕ- Π.Ε Αχαΐας για το Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου Παραπείρου (18/09/2014)
Πρόγραμμα Ημερίδας για το Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου Παραπείρου (18/09/2014, 09:00 ΤΕΕ-ΤΔΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΕΩΣ 25/09/2014)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ/ΤΔΕ ΚΑΙ ΠΣΔΜΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (30/06/2014)
Απλοποίηση Διαδικασιών Τήρησης Αρχείων για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα Τεχνικά Έργα
ΦΕΚ της τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτηριοδομικού ΚανονισμούΦΕΚ της τροποποίησης του άρθρου 25 του Κτηριοδομικού Κανονισμού
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ
ΠΔ των Ενεργειακών Επιθεωρητών
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εισηγήσεις από το Επιστημονικό Συμπόσιο "Ιστορικές πόλεις λιμάνια στη Μεσόγειο και πολεοδομικές παρεμβάσεις του 20ού αιώνα"  Unzip  
Χρήσιμα
 Γραφείο Εργασίας του ΤΕΕ ΤΔΕ ... Γραφείο Εργασίας του ΤΕΕ ΤΔΕ ...
  Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ΤΔΕ Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ ΤΔΕ
 Δωρεάν Λογισμικό Δωρεάν Λογισμικό
Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Επικοινωνία με το ΤΕΕ Δυτικής ΕλλάδαςΕπικοινωνία με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Παρατάξεις ΤΕΕ ΤΔΕ
Παλαιό Site